อยากเข้า ISE:International School of Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ของจุฬาฯ) ควรเน้นสอบ SAT & SAT Subject VS CU-AAT & CU-ATS ดีกว่ากัน?

ก่อนเข้าเรื่องก็ขอทักทายน้องๆ ที่มีความฝัน ความคาดหวังที่อยากจะเข้าไปเรียนสายอินเตอร์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่พวกเราเรียกย่อๆ ว่า ISE นั้นเอง ซึ่งถ้าน้องๆ เป็นกลุ่มบุคคลดังกล่าวน้องก็ควรจะต้องรู้แล้วว่าคณะนี้เขาต้องการคะแนนสอบจากสนามสอบไหนกันบ้าง และในนั้นประกอบไปด้วยวิชาอะไรบ้าง (ถ้าน้องยังไม่ทราบพี่ก็แนะนำว่าให้ลองตามเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางคณะว่าเกณฑ์หรือ requirement ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ น้องสามารถเข้าไปได้ที่ www.ise.eng.chula.ac.th)

จากผลการคัดเลือกใน TCAS61 ที่ผ่านมาก็ทำให้มีคำถามจากน้องๆ เข้ามาที่ทีม Ignite กันมากเหมือนกันว่า

“พี่ระหว่าง SAT/SAT Subject กับ CU-AAT/CU-ATS ผมควรอ่านหรือเตรียมสอบตัวไหนมากกว่ากัน ?”

โดยส่วนตัวพี่ขอตอบอย่างตรงๆ เลยว่า “น้องควรเตรียมและลงสอบทั้งสองสนามให้ครบครับ ทั้ง SAT/SAT Subject กับ CU-AAT/CU-ATS

“อ้าว และตอนนี้เหลือเวลานิดเดียวผมจะเตรียมยังไงทันละพี่?”

พี่ขอตอบอีกครั้ง “ทันครับ เชื่อพี่ ถ้าน้องรู้จุดเหมือน จุดแตกต่างและวางตารางวันสอบดีดี ทำได้แน่นอนครับ”

บทความนี้ก็เลยจะกางธรรมชาติของเนื้อหาที่ต้องเตรียมและรูปแบบของสอบของทั้ง SAT/SAT Subject กับ CU-AAT/CU-ATS ให้น้องๆ ได้เห็นเพื่อที่จะได้วางแผนเตรียมอ่านหนังสือ เตรียมสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหลืออยู่ครับ

(แต่พี่จะขอเน้นเฉพาะในส่วนของ Math, Science-Physics นะครับ) เริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

เรื่องต้องรู้ “Requirement”

ISE กำหนดคะแนนขั้นต่ำของสนามสอบต่างๆ ไว้ ถ้าน้องไม่ผ่านก็ไม่ต้องยื่นครับ เพราะเขาไม่รับพิจารณาเลย และคะแนนที่ต้องได้นั้นก็สูงกว่าเกณฑ์(2 ใน 3)และคะแนนขั้นต่ำที่คณะได้กำหนดให้เยอะเลยทีเดียว (อ้างอิงจาก TCAS61) โดยน้ำหนักในการคิดคะแนนของ ISE จะแบ่งได้ตามลำดับดังนี้

 • Science 40%
 • Math 30%
 • English Proficiency 20%
 • GPAX 5%
 • Interview 5%

และถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆ เฉพาะในส่วนที่ต้องมีคะแนนสอบก็จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่1: English Proficiency คะแนนที่สามารถใช้ยื่นได้แก่ (เลือกคิดคะแนนแค่สนามเดียว)

 • CU-TEP
 • IELTS
 • TOEFL(iBT)

กลุ่มที่2: Math คะแนนที่สามารถใช้ยื่นได้แก่ (เลือกคิดคะแนนแค่สนามเดียว)

 • CU-AAT
 • SAT Math + SAT Subject Math Level ll

กลุ่มที่3: Science คะแนนที่สามารถใช้ยื่นได้แก่ (เลือกคิดคะแนนแค่สนามเดียว)

 • CU-ATS
 • SAT Subject Physics + SAT Subject Chemistry

เรื่องที่ต้องรู้ “เนื้อหาที่ออก”

พี่ก็มากางเนื้อหาที่ต้องรู้เพื่อนำไปสอบในแต่ละสนาม โดยตอนนี้ก็จะสนใจเปรียบเทียบข้อมูลในสองกลุ่ม คือ กลุ่ม Math และกลุ่ม Science-Physics ซึ่งแน่นอนว่าถ้าน้องๆ เคยเรียนกับทาง Ignite by ondemand แล้ว น้องๆ ย่อมได้รับเนื้อหาครบถ้วนตามที่ข้อสอบเคยออกมาแล้วแน่นอน (^^)

กลุ่ม Math

Content CU-AAT SAT Math Math Lv ll
Number & Operations

+ Word Problems

-General Word Problems อ่าน อ่าน
-Ratio อ่าน อ่าน อ่าน
-Rate อ่าน อ่าน อ่าน
-Proportion อ่าน อ่าน อ่าน
-Percentage อ่าน อ่าน อ่าน
-Working Rate อ่าน
-Elementary Number อ่าน อ่าน
-Invented Operations อ่าน
-Logic อ่าน
Algebra
-Linear Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-System of Linear Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-Polynomials & Operations อ่าน อ่าน
-Remainder & Factor Theorems อ่าน อ่าน อ่าน
-Quadratic Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-System of Linear – Quadratics Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-Cubic Equations อ่าน อ่าน
-Exponents + Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-Logarithm อ่าน อ่าน
-Roots อ่าน อ่าน อ่าน
-Radical Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-Rational Equations อ่าน
-Inequality อ่าน อ่าน อ่าน
-Absolute Values อ่าน อ่าน อ่าน
-Complex Number อ่าน อ่าน อ่าน
Geometry
-Lines and Angles อ่าน อ่าน อ่าน
-Triangles อ่าน อ่าน อ่าน
-Quadrilaterals อ่าน อ่าน อ่าน
-Polygons อ่าน อ่าน อ่าน
-Circles อ่าน อ่าน อ่าน
-Prism and Cylinder อ่าน อ่าน อ่าน
-Pyramid and Cone อ่าน อ่าน อ่าน
-Sphere อ่าน อ่าน อ่าน
Coordinates and Graphs
-Basic Concept of Coordinates อ่าน อ่าน อ่าน
-Linear Graph อ่าน อ่าน อ่าน
-Parabola Graph อ่าน อ่าน อ่าน
-Circle Graph อ่าน อ่าน อ่าน
-Ellipse Graph อ่าน
-Hyperbola Graph อ่าน
-Area of the Enclosed Region อ่าน อ่าน อ่าน
-Inequality Graph อ่าน อ่าน
-Absolute Graph อ่าน
-Coordinate  in 3D อ่าน
Trigonometry
-Right Triangle อ่าน อ่าน อ่าน
-Unit Circle อ่าน
-Inverse Trigonometric Function อ่าน
-Law of Sine, Law of Cosine อ่าน
-Trigonometric Identities อ่าน
-Trigonometric Equations อ่าน
-Polar Coordinate อ่าน
Function
-Function Notation อ่าน อ่าน อ่าน
-Domain and Range อ่าน อ่าน
-Operations function อ่าน อ่าน อ่าน
-Composition function อ่าน อ่าน อ่าน
-Linear Functions อ่าน อ่าน อ่าน
-Quadratic Functions อ่าน อ่าน อ่าน
-Exponential Functions อ่าน อ่าน อ่าน
-Trigonometry Functions อ่าน
-Rational Functions อ่าน
-Parametric Functions อ่าน
-Recursive Functions อ่าน
-Inverse Functions อ่าน อ่าน
-Symbol Functions อ่าน
-Piecewise Functions อ่าน อ่าน
-Floor and Ceiling Functions อ่าน
-Higher Degree Polynomial Function อ่าน
-Transformation อ่าน
-Symmetry & Even and Odd Function อ่าน
Sequences and Series
-Arithmetic อ่าน อ่าน
-Geometric อ่าน อ่าน
-Sigma Notation อ่าน อ่าน
-Telescopic Series อ่าน อ่าน
-Recursive Sequences อ่าน
Data Analysis อ่าน
Statistic and Probability
-Measures of center of data อ่าน อ่าน อ่าน
-Measures of spread อ่าน อ่าน
-Counting Principle อ่าน อ่าน
-Permutation อ่าน อ่าน
-Combination อ่าน อ่าน
-Probability and Set Theory อ่าน อ่าน อ่าน
Miscellaneous
-Limit อ่าน
-Matrices อ่าน

จากข้อมูลในตาราง จะเห็นว่า SAT Math เป็นพิื้นฐานที่น้อง ๆ จะต้องเรียนรู้ก่อนเป็นอันดับแรก แต่ด้วยเงื่อนไขการคิดคะแนนของ ISE น้องก็ต้องเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่จะออกใน SAT Subject Math Level 2 ซึ่งเนื้อหาจะกว้างและเยอะมาก สุดท้ายน้องสามารถเอาเนื้อหาส่วนใหญ่ที่อยู่ใน SAT Subject Math Level 2 มาใช้ในการสอบ CU-AAT ต่อได้ โดยอาจจะมีเนื่้อหาเพิ่มเติมมาอีกแค่นิดเดียว

แต่เวลาฝึกทำโจทย์ พี่แนะนำให้น้องฝึกทำโจทย์ SAT Math ก่อน ตามด้วย SAT Subject Math Level 2 สุดท้ายค่อยมาลองทำโจทย์ของ CU-AAT นะครับ เพราะจะได้การฝึกแก้โจทย์ตามลำดับขั้นครับ

กลุ่ม Science: Physics

Contents SAT ll Physics CU-ATS: Physics
Mechanics
-Linear Motion อ่าน อ่าน
-Newton’s Law of Motion อ่าน อ่าน
-Projectile Motion อ่าน อ่าน
-Circular Motion อ่าน อ่าน
-Relative Motion อ่าน อ่าน
-Gravity อ่าน

มีเพิ่ม Kepler’s Law

อ่าน
-Energy, Work and Power อ่าน อ่าน
-Momentum อ่าน อ่าน
-Simple Harmonic Motion อ่าน อ่าน
Electricity and Magnetism
-Electrostatics อ่าน อ่าน
-Conductors and Capacitors อ่าน อ่าน
-Direct Current Circuits อ่าน อ่าน
-Magnetism อ่าน อ่าน
Waves and Optics
-Waves อ่าน อ่าน
-Geometrical Optics (Reflection, Refraction, Absorption and Dispersion, Mirrors and Lens) อ่าน อ่าน
-Physical Optics

(Diffraction & interference, polarization)

อ่าน อ่าน
Heat and Thermodynamics
-Thermal Properties อ่าน

มีเพิ่ม Heat conductivity

อ่าน
-Ideal Gas and Kinetic Theory อ่าน อ่าน
-Thermodynamics อ่าน

มีเพิ่ม

2nd law of thermodynamics

อ่าน
Modern Physics
-Atomic Physics and Quantum Phenomena อ่าน อ่าน
-Nuclear and Particle Physics อ่าน อ่าน
-Special Relativity อ่าน
Miscellaneous
-Physics Experiments อ่าน
-History of Physics อ่าน
-Contemporary Physics

(Astrophysics & Cosmology, General Relativity, Quantum Mechanics, Chaos theory)

อ่าน

ข้อสังเกต คือ เนื้อหาของ CU-ATS จะครอบคลุมน้อยกว่าใน SAT Subject Physics ซึ่งถ้าเป็นน้องๆ ที่เรียนอินเตอร์มาก็จะมีเนื้อหาครบอยู่แล้ว ส่วนน้องๆ ภาคไทยนั้นต้องอ่านหรือเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่ไม่เคยเรียนมาในโรงเรียนเพิ่มเติม ส่วนข้อแนะนำ คือให้ฝึกทำโจทย์ SAT Subject Physics ก่อนแล้วค่อยฝึกทำโจทย์ในส่วนของ CU-ATS

เรื่องที่ต้องรู้ “ธรรมชาติของข้อสอบ”

กลุ่ม Math

SAT Math Math Lv ll CU-AAT
จำนวนข้อ 20 + 38 ข้อ 50 ข้อ 55 ข้อ
เวลา 25 + 55 นาที 60 นาที 70 นาที
คะแนนเต็ม เฉพาะ part = 800 800 เฉพาะ part = 800
การคิดคะแนน ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดไม่มีติดลบ

ไม่ตอบ ตอบผิดได้ 0

ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดเสีย -0.25

ไม่ตอบ 0

ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดเสีย -0.25

ไม่ตอบ 0

ธรรมชาติแนวข้อสอบ เนื้อหาประมาณ ม.2-4 ภาคไทย มีหลุด ม.5 มานิดหน่อย ต้องการวัด

-Basic concept

-Speed test

-High accuracy

-Long question

-Easy

เนื้อหาใกล้เคียง ม.ปลายภาคไทยในบทที่ออก

-Speed test

-High accuracy

-Short question

เนื้อหาเหมือน ม.ปลายภาคไทยในบทที่ออก

-Speed test

-High accuracy

-Short question

-More difficult

คล้ายข้อสอบภาคไทย

calculator allowed some part allowed not allowed

จะเห็นว่าทุกตัวจะเป็น speed test ดังนั้นน้องต้องฝึกทำข้อสอบจับเวลามาอย่างช่ำชองทีเดียว ไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาจากการทำไม่ทันได้ ในส่วนของ Math Lv 2 และ CU-AAT ถ้าน้องตอบผิดจะมีการหักคะแนน ดังนั้นต้องตัดตัวเลือกให้เป็น ถ้าตัดไม่ได้ก็ต้องไม่เดาลงไป ต้องมีการวางกลยุทธ์การเข้าไปสอบให้ดี ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ตัวเองเตรียมมา

สำหรับน้องๆ อินเตอร์ที่ถนัดใช้เครื่องคิดเลขนั้น ตอนสอบ SAT Math และ Math Lv ll อาจจะไม่มีปัณหาเท่าไร แต่เมื่อน้องจะสอบ CU-AAT น้องต้องฝึกคิดเลขโดยไม่มีเครื่องคิดเลขให้เร็วและถูกต้องเพื่อที่จะทำคะแนนไม่ตกหล่นเพราะคิดเลขผิดครับ

กลุ่ม science: physics

SAT Subject : Physics CU-ATS : Physics
จำนวนข้อ 75 ข้อ 30 ข้อ
เวลา 60 นาที 60 นาที
คะแนนเต็ม 800 800 เฉพาะในส่วน Physics
การคิดคะแนน ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดเสีย -0.25

ไม่ตอบ 0

ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดเสีย -0.25

ไม่ตอบ 0

ธรรมชาติแนวข้อสอบ เนื้อหาใกล้เคียง ม.ปลายภาคไทยในบทที่ออก

-Speed test

-High accuracy

เนื้อหาเหมือน ม.ปลายภาคไทยในบทที่ออก

-High accuracy

-More difficult

คล้ายข้อสอบภาคไทย

calculator not allowed not allowed

ส่วนกรณีของ Physics นั้น SAT Subject Physics นั้นยังเป็น speed test เน้น concept แน่น เนื้อหาเยอะ แต่กลับกันกับ CU-ATS ที่ออกมาแค่ 30 ข้อและให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง เลยไม่ต้องใช้ความไวในการทำมากนัก แต่ก็แลกด้วยแนวข้อสอบที่คำนวณยากขึ้น ข้อนึงเลยต้องใช้เวลานาน ซึ่งจะสังเกตข้อสอบทั้งสองตัวจะไม่อนุญาตให้น้องใช้เครื่องคิดเลขเลย น้องต้องฝึกทำโจทย์แบบไม่พึ่งเครื่องคิดเลขก่อนเข้าไปสอบจริงให้ได้

และทั้ง SAT Subject และ CU-ATS นั้นตอบผิดติดลบนะครับ ถ้าน้องพอตัดตัวเลือกได้ถึงจะเดานะครับ แต่ขอให้เดาอย่างมีหลักการทางวิชาการนะ แต่ทำไม่ได้พี่แนะนำว่าให้เว้นไว้จะดีกว่า เพื่อคะแนนที่ดีของตัวน้องเอง

สุดท้ายก่อนจบบทความนี้ พี่ขอตอบคำถามอีกครั้ง

 • น้องควรลงสอบทั้ง 2 สนามไม่ว่าจะเป็น part math หรือ science ทั้งของ SAT+SAT Subject และ CU-AAT/CU-ATS โดยน้องต้องดูวันสอบให้ดีอย่างให้ชนกัน วางแผนค่อยๆ เก็บไปทีละตัวสองตัว
 • การเตรียมตัว พี่แนะนำว่าให้เนื้อหาครบไว้ก่อน ซึ่งโดยปกติแล้ววิชาของ SAT Subject จะมีเนื้อหาครอบคลุมเกือบหมดทุกสนามสอบอยู่แล้ว และค่อยเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างเข้าไป เมื่อเนื้อหาครบแล้วค่อยทยอยทำโจทย์ เน้นแนว SAT/SAT Subject ก่อน ค่อยตามด้วย CU-AAT/CU-ATS
 • การวางแผนและกลยุทธ์การสอบ การใช้เวลาให้ดี ให้เหมาะสมกับตัวน้องเองที่ซ้อมที่ฝึกทำมา อย่าคิดเอาเองว่าทำได้อยู่แล้ว แล้วไม่ฝึก ไม่ซ้อมเด็ดขาด
 • การคิดเลขแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขสำคัญมากสำหรับของกลุ่ม CU-AAT และ CU-ATS ดังนั้นต้องฝึกซ้อมไปก่อน

เรื่องสุดท้าย เวลาน้องเข้าไปสอบจริง ๆ น้อง ๆ ต้อง อย่าลนเวลาสอบ อย่าสะเพร่า เพิ่มความละเอียดในการทำแต่ละข้อลงไป น้องก็จะได้คะแนนออกมาอย่างที่ตั้งใจไว้ครับ

ขายของจ้าาา

พี่เชื่อว่า หากน้องๆตั้งใจเต็มที่ ก็ไม่มีอะไรที่เกินความสามารถน้องไปได้ครับ ส่วนน้องคนไหนที่อ่านเองแล้วยังไม่เข้าใจ อยากเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ สามารถขอคำปรึกษาพี่ๆที่ Ignite by OnDemand ได้ตลอดเลยครับ พี่ๆเตรียมไว้ให้ทั้งคอร์สสด คอร์ส Self ในวิชา SAT, SAT Subject Test และ CU-AAT ซึ่งแต่ละคอร์สมีความเข้มข้น โดยพี่ๆจะสอนเนื้อหาจบ ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบในคอร์สเดียว สรุปสูตรที่ตรงกับแนวข้อสอบ แถมยังมีโจทย์ให้น้องๆฝึกทำจนคล่องกันเลยครับ ส่วนน้องคนไหนที่ชอบการเรียนแบบใกล้ชิดครู เมื่อสงสัยก็ถามครูได้ทันทีก็สามารถเลือกเรียนแบบ One on one ได้ โดยน้องสามารถเลือกเรียนวิชาที่น้องต้องการในเวลาที่น้องสะดวกได้ แบบ flexible สุดๆกันไปเลยครับ หากน้องๆสนใจคอร์สเรียนไหน สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.ignitebyondemand.com/our-courses หรือแอด LINE@ มาคุยกับพี่ๆได้ที่ @ignitebyondemand

About The Author

Sarut Samathanawin

ignite by OnDemand เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิท ที่ดูแลน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะพูดคุยกับน้องๆได้ทุกเรื่อง โดยมีภารกิจหลักคือ ทำให้น้องพร้อมที่สุด พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั้นคือ สอบเข้าภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. และ มหิดลฯ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Posted by Ignite Admin | August 30, 2018
Review 5 หนังสือ SAT Math อ่านเล่มไหน ได้เต็มชัวร์ by P’Pat
น้องๆที่จะสอบเข้าคณะอินเตอร์ส่วนใหญ่ต้องใช้คะแนน SAT  ในการยื่นเข้าแทบจะทุกคณะ  ซึ่งในส่วนของข้อสอบ SAT นั้นมีด้วยกัน 2 ส่วนก็คือ SAT Math และ SAT Verbal  หลายๆคนที่เตรียมตัวสอบ SAT กันอยู่คงกำลังมองหาหนังสือเล่มที่ดีในการฝึกทำโจทย์เพื่อพิชิตคะแนน 1600 เต็ม วันนี้พี่ภัทร์เลยจะมารีวิวหนังสือ SAT Math ว่าเล่มไหนดีอย่างไร  ซึ่งในที่นี้จะไม่มีของ College Board เพราะเล่มนั้นถือเป็นเล่มหลัก และข้อสอบ SAT ของ Collegeboard...
Posted by Ignite Admin | August 29, 2018
เก็งข้อสอบ BMAT CHEMISTRY Molecular Geometry
สวัสดีครับน้องๆ ใกล้กันเข้ามาทุกทีกับการสอบ BMAT รอบ September และ October นี้ สำหรับน้องคนไหนที่กำลังเตรียมตัว Part 2 ในส่วนของวิชา Chemistry อยู่ วันนี้ครูธง one on one ได้เอาเทคนิคการทำข้อสอบและการจำโครงสร้างโมเลกุลมาฝากน้องๆกัน ครูธงรับรองว่าเทคนิคนี้จะช่วยน้องๆในการทำข้อสอบ BMAT ได้แน่นอน  ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับ (more…)
Posted by Sarut Samathanawin | July 18, 2018
4 ปัจจัยที่ทำให้สอบ SAT แล้วคะแนน SAT Math ไม่เต็ม 800 ซะที
สำหรับน้อง ๆ ทั้งที่เรียนภาคไทย, EP (English Program) หรือน้อง ๆ ที่เรียนภาคอินเตอร์ แล้วเคยสอบ SAT มาแล้ว เคยสงสัยไหมว่าทำไม? พอเห็นคะแนนหลังสอบออกมาจาก Collegeboard แล้วจะร้อง Ohhh Noooo(กรุณาจินตนาการเสียงให้เหมือนด้วย) แทบทุกคน ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า “คะแนนที่คิดตอนทำข้อสอบ SAT Math เสร็จ กับคะแนนที่ได้จริงนั้น มันช่างแตกต่างกัน” (more…)