อยากเข้า ISE:International School of Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ของจุฬาฯ) ควรเน้นสอบ SAT & SAT Subject VS CU-AAT & CU-ATS ดีกว่ากัน?

ก่อนเข้าเรื่องก็ขอทักทายน้องๆ ที่มีความฝัน ความคาดหวังที่อยากจะเข้าไปเรียนสายอินเตอร์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่พวกเราเรียกย่อๆ ว่า ISE นั้นเอง ซึ่งถ้าน้องๆ เป็นกลุ่มบุคคลดังกล่าวน้องก็ควรจะต้องรู้แล้วว่าคณะนี้เขาต้องการคะแนนสอบจากสนามสอบไหนกันบ้าง และในนั้นประกอบไปด้วยวิชาอะไรบ้าง (ถ้าน้องยังไม่ทราบพี่ก็แนะนำว่าให้ลองตามเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางคณะว่าเกณฑ์หรือ requirement ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ น้องสามารถเข้าไปได้ที่ www.ise.eng.chula.ac.th)

จากผลการคัดเลือกใน TCAS61 ที่ผ่านมาก็ทำให้มีคำถามจากน้องๆ เข้ามาที่ทีม Ignite กันมากเหมือนกันว่า

“พี่ระหว่าง SAT/SAT Subject กับ CU-AAT/CU-ATS ผมควรอ่านหรือเตรียมสอบตัวไหนมากกว่ากัน ?”

โดยส่วนตัวพี่ขอตอบอย่างตรงๆ เลยว่า “น้องควรเตรียมและลงสอบทั้งสองสนามให้ครบครับ ทั้ง SAT/SAT Subject กับ CU-AAT/CU-ATS

“อ้าว และตอนนี้เหลือเวลานิดเดียวผมจะเตรียมยังไงทันละพี่?”

พี่ขอตอบอีกครั้ง “ทันครับ เชื่อพี่ ถ้าน้องรู้จุดเหมือน จุดแตกต่างและวางตารางวันสอบดีดี ทำได้แน่นอนครับ”

บทความนี้ก็เลยจะกางธรรมชาติของเนื้อหาที่ต้องเตรียมและรูปแบบของสอบของทั้ง SAT/SAT Subject กับ CU-AAT/CU-ATS ให้น้องๆ ได้เห็นเพื่อที่จะได้วางแผนเตรียมอ่านหนังสือ เตรียมสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหลืออยู่ครับ

(แต่พี่จะขอเน้นเฉพาะในส่วนของ Math, Science-Physics นะครับ) เริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

เรื่องต้องรู้ “Requirement”

ISE กำหนดคะแนนขั้นต่ำของสนามสอบต่างๆ ไว้ ถ้าน้องไม่ผ่านก็ไม่ต้องยื่นครับ เพราะเขาไม่รับพิจารณาเลย และคะแนนที่ต้องได้นั้นก็สูงกว่าเกณฑ์(2 ใน 3)และคะแนนขั้นต่ำที่คณะได้กำหนดให้เยอะเลยทีเดียว (อ้างอิงจาก TCAS61) โดยน้ำหนักในการคิดคะแนนของ ISE จะแบ่งได้ตามลำดับดังนี้

 • Science 40%
 • Math 30%
 • English Proficiency 20%
 • GPAX 5%
 • Interview 5%

และถ้าแบ่งเป็นกลุ่มๆ เฉพาะในส่วนที่ต้องมีคะแนนสอบก็จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่1: English Proficiency คะแนนที่สามารถใช้ยื่นได้แก่ (เลือกคิดคะแนนแค่สนามเดียว)

 • CU-TEP
 • IELTS
 • TOEFL(iBT)

กลุ่มที่2: Math คะแนนที่สามารถใช้ยื่นได้แก่ (เลือกคิดคะแนนแค่สนามเดียว)

 • CU-AAT
 • SAT Math + SAT Subject Math Level ll

กลุ่มที่3: Science คะแนนที่สามารถใช้ยื่นได้แก่ (เลือกคิดคะแนนแค่สนามเดียว)

 • CU-ATS
 • SAT Subject Physics + SAT Subject Chemistry

เรื่องที่ต้องรู้ “เนื้อหาที่ออก”

พี่ก็มากางเนื้อหาที่ต้องรู้เพื่อนำไปสอบในแต่ละสนาม โดยตอนนี้ก็จะสนใจเปรียบเทียบข้อมูลในสองกลุ่ม คือ กลุ่ม Math และกลุ่ม Science-Physics ซึ่งแน่นอนว่าถ้าน้องๆ เคยเรียนกับทาง Ignite by ondemand แล้ว น้องๆ ย่อมได้รับเนื้อหาครบถ้วนตามที่ข้อสอบเคยออกมาแล้วแน่นอน (^^)

กลุ่ม Math

Content CU-AAT SAT Math Math Lv ll

Number & Operations

+ Word Problems

-General Word Problems อ่าน อ่าน
-Ratio อ่าน อ่าน อ่าน
-Rate อ่าน อ่าน อ่าน
-Proportion อ่าน อ่าน อ่าน
-Percentage อ่าน อ่าน อ่าน
-Working Rate อ่าน
-Elementary Number อ่าน อ่าน
-Invented Operations อ่าน
-Logic อ่าน
Algebra
-Linear Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-System of Linear Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-Polynomials & Operations อ่าน อ่าน
-Remainder & Factor Theorems อ่าน อ่าน อ่าน
-Quadratic Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-System of Linear – Quadratics Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-Cubic Equations อ่าน อ่าน
-Exponents + Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-Logarithm อ่าน อ่าน
-Roots อ่าน อ่าน อ่าน
-Radical Equations อ่าน อ่าน อ่าน
-Rational Equations อ่าน
-Inequality อ่าน อ่าน อ่าน
-Absolute Values อ่าน อ่าน อ่าน
-Complex Number อ่าน อ่าน อ่าน
Geometry
-Lines and Angles อ่าน อ่าน อ่าน
-Triangles อ่าน อ่าน อ่าน
-Quadrilaterals อ่าน อ่าน อ่าน
-Polygons อ่าน อ่าน อ่าน
-Circles อ่าน อ่าน อ่าน
-Prism and Cylinder อ่าน อ่าน อ่าน
-Pyramid and Cone อ่าน อ่าน อ่าน
-Sphere อ่าน อ่าน อ่าน
Coordinates and Graphs
-Basic Concept of Coordinates อ่าน อ่าน อ่าน
-Linear Graph อ่าน อ่าน อ่าน
-Parabola Graph อ่าน อ่าน อ่าน
-Circle Graph อ่าน อ่าน อ่าน
-Ellipse Graph อ่าน
-Hyperbola Graph อ่าน
-Area of the Enclosed Region อ่าน อ่าน อ่าน
-Inequality Graph อ่าน อ่าน
-Absolute Graph อ่าน
-Coordinate  in 3D อ่าน
Trigonometry
-Right Triangle อ่าน อ่าน อ่าน
-Unit Circle อ่าน
-Inverse Trigonometric Function อ่าน
-Law of Sine, Law of Cosine อ่าน
-Trigonometric Identities อ่าน
-Trigonometric Equations อ่าน
-Polar Coordinate อ่าน
Function
-Function Notation อ่าน อ่าน อ่าน
-Domain and Range อ่าน อ่าน
-Operations function อ่าน อ่าน อ่าน
-Composition function อ่าน อ่าน อ่าน
-Linear Functions อ่าน อ่าน อ่าน
-Quadratic Functions อ่าน อ่าน อ่าน
-Exponential Functions อ่าน อ่าน อ่าน
-Trigonometry Functions อ่าน
-Rational Functions อ่าน
-Parametric Functions อ่าน
-Recursive Functions อ่าน
-Inverse Functions อ่าน อ่าน
-Symbol Functions อ่าน
-Piecewise Functions อ่าน อ่าน
-Floor and Ceiling Functions อ่าน
-Higher Degree Polynomial Function อ่าน
-Transformation อ่าน
-Symmetry & Even and Odd Function อ่าน
Sequences and Series
-Arithmetic อ่าน อ่าน
-Geometric อ่าน อ่าน
-Sigma Notation อ่าน อ่าน
-Telescopic Series อ่าน อ่าน
-Recursive Sequences อ่าน
Data Analysis อ่าน
Statistic and Probability
-Measures of center of data อ่าน อ่าน อ่าน
-Measures of spread อ่าน อ่าน
-Counting Principle อ่าน อ่าน
-Permutation อ่าน อ่าน
-Combination อ่าน อ่าน
-Probability and Set Theory อ่าน อ่าน อ่าน
Miscellaneous
-Limit อ่าน
-Matrices อ่าน

จากข้อมูลในตาราง จะเห็นว่า SAT Math เป็นพิื้นฐานที่น้อง ๆ จะต้องเรียนรู้ก่อนเป็นอันดับแรก แต่ด้วยเงื่อนไขการคิดคะแนนของ ISE น้องก็ต้องเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่จะออกใน SAT Subject Math Level 2 ซึ่งเนื้อหาจะกว้างและเยอะมาก สุดท้ายน้องสามารถเอาเนื้อหาส่วนใหญ่ที่อยู่ใน SAT Subject Math Level 2 มาใช้ในการสอบ CU-AAT ต่อได้ โดยอาจจะมีเนื่้อหาเพิ่มเติมมาอีกแค่นิดเดียว

แต่เวลาฝึกทำโจทย์ พี่แนะนำให้น้องฝึกทำโจทย์ SAT Math ก่อน ตามด้วย SAT Subject Math Level 2 สุดท้ายค่อยมาลองทำโจทย์ของ CU-AAT นะครับ เพราะจะได้การฝึกแก้โจทย์ตามลำดับขั้นครับ

กลุ่ม Science: Physics

Contents SAT ll Physics CU-ATS: Physics
Mechanics
-Linear Motion อ่าน อ่าน
-Newton’s Law of Motion อ่าน อ่าน
-Projectile Motion อ่าน อ่าน
-Circular Motion อ่าน อ่าน
-Relative Motion อ่าน อ่าน
-Gravity อ่าน

มีเพิ่ม Kepler’s Law

อ่าน
-Energy, Work and Power อ่าน อ่าน
-Momentum อ่าน อ่าน
-Simple Harmonic Motion อ่าน อ่าน
Electricity and Magnetism
-Electrostatics อ่าน อ่าน
-Conductors and Capacitors อ่าน อ่าน
-Direct Current Circuits อ่าน อ่าน
-Magnetism อ่าน อ่าน
Waves and Optics
-Waves อ่าน อ่าน
-Geometrical Optics (Reflection, Refraction, Absorption and Dispersion, Mirrors and Lens) อ่าน อ่าน

-Physical Optics

(Diffraction & interference, polarization)

อ่าน อ่าน
Heat and Thermodynamics
-Thermal Properties อ่าน

มีเพิ่ม Heat conductivity

อ่าน
-Ideal Gas and Kinetic Theory อ่าน อ่าน
-Thermodynamics อ่าน

มีเพิ่ม

2nd law of thermodynamics

อ่าน
Modern Physics
-Atomic Physics and Quantum Phenomena อ่าน อ่าน
-Nuclear and Particle Physics อ่าน อ่าน
-Special Relativity อ่าน
Miscellaneous
-Physics Experiments อ่าน
-History of Physics อ่าน

-Contemporary Physics

(Astrophysics & Cosmology, General Relativity, Quantum Mechanics, Chaos theory)

อ่าน

ข้อสังเกต คือ เนื้อหาของ CU-ATS จะครอบคลุมน้อยกว่าใน SAT Subject Physics ซึ่งถ้าเป็นน้องๆ ที่เรียนอินเตอร์มาก็จะมีเนื้อหาครบอยู่แล้ว ส่วนน้องๆ ภาคไทยนั้นต้องอ่านหรือเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่ไม่เคยเรียนมาในโรงเรียนเพิ่มเติม ส่วนข้อแนะนำ คือให้ฝึกทำโจทย์ SAT Subject Physics ก่อนแล้วค่อยฝึกทำโจทย์ในส่วนของ CU-ATS

เรื่องที่ต้องรู้ “ธรรมชาติของข้อสอบ”

กลุ่ม Math

SAT Math Math Lv ll CU-AAT
จำนวนข้อ 20 + 38 ข้อ 50 ข้อ 55 ข้อ
เวลา 25 + 55 นาที 60 นาที 70 นาที
คะแนนเต็ม เฉพาะ part = 800 800 เฉพาะ part = 800
การคิดคะแนน

ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดไม่มีติดลบ

ไม่ตอบ ตอบผิดได้ 0

ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดเสีย -0.25

ไม่ตอบ 0

ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดเสีย -0.25

ไม่ตอบ 0

ธรรมชาติแนวข้อสอบ

เนื้อหาประมาณ ม.2-4 ภาคไทย มีหลุด ม.5 มานิดหน่อย ต้องการวัด

-Basic concept

-Speed test

-High accuracy

-Long question

-Easy

เนื้อหาใกล้เคียง ม.ปลายภาคไทยในบทที่ออก

-Speed test

-High accuracy

-Short question

เนื้อหาเหมือน ม.ปลายภาคไทยในบทที่ออก

-Speed test

-High accuracy

-Short question

-More difficult

คล้ายข้อสอบภาคไทย

calculator allowed some part allowed not allowed

จะเห็นว่าทุกตัวจะเป็น speed test ดังนั้นน้องต้องฝึกทำข้อสอบจับเวลามาอย่างช่ำชองทีเดียว ไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาจากการทำไม่ทันได้ ในส่วนของ Math Lv 2 และ CU-AAT ถ้าน้องตอบผิดจะมีการหักคะแนน ดังนั้นต้องตัดตัวเลือกให้เป็น ถ้าตัดไม่ได้ก็ต้องไม่เดาลงไป ต้องมีการวางกลยุทธ์การเข้าไปสอบให้ดี ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ตัวเองเตรียมมา

สำหรับน้องๆ อินเตอร์ที่ถนัดใช้เครื่องคิดเลขนั้น ตอนสอบ SAT Math และ Math Lv ll อาจจะไม่มีปัณหาเท่าไร แต่เมื่อน้องจะสอบ CU-AAT น้องต้องฝึกคิดเลขโดยไม่มีเครื่องคิดเลขให้เร็วและถูกต้องเพื่อที่จะทำคะแนนไม่ตกหล่นเพราะคิดเลขผิดครับ

กลุ่ม science: physics

SAT Subject : Physics CU-ATS : Physics
จำนวนข้อ 75 ข้อ 30 ข้อ
เวลา 60 นาที 60 นาที
คะแนนเต็ม 800 800 เฉพาะในส่วน Physics
การคิดคะแนน

ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดเสีย -0.25

ไม่ตอบ 0

ตอบถูกได้ +1

ตอบผิดเสีย -0.25

ไม่ตอบ 0

ธรรมชาติแนวข้อสอบ

เนื้อหาใกล้เคียง ม.ปลายภาคไทยในบทที่ออก

-Speed test

-High accuracy

เนื้อหาเหมือน ม.ปลายภาคไทยในบทที่ออก

-High accuracy

-More difficult

คล้ายข้อสอบภาคไทย

calculator not allowed not allowed

ส่วนกรณีของ Physics นั้น SAT Subject Physics นั้นยังเป็น speed test เน้น concept แน่น เนื้อหาเยอะ แต่กลับกันกับ CU-ATS ที่ออกมาแค่ 30 ข้อและให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง เลยไม่ต้องใช้ความไวในการทำมากนัก แต่ก็แลกด้วยแนวข้อสอบที่คำนวณยากขึ้น ข้อนึงเลยต้องใช้เวลานาน ซึ่งจะสังเกตข้อสอบทั้งสองตัวจะไม่อนุญาตให้น้องใช้เครื่องคิดเลขเลย น้องต้องฝึกทำโจทย์แบบไม่พึ่งเครื่องคิดเลขก่อนเข้าไปสอบจริงให้ได้

และทั้ง SAT Subject และ CU-ATS นั้นตอบผิดติดลบนะครับ ถ้าน้องพอตัดตัวเลือกได้ถึงจะเดานะครับ แต่ขอให้เดาอย่างมีหลักการทางวิชาการนะ แต่ทำไม่ได้พี่แนะนำว่าให้เว้นไว้จะดีกว่า เพื่อคะแนนที่ดีของตัวน้องเอง

สุดท้ายก่อนจบบทความนี้ พี่ขอตอบคำถามอีกครั้ง

 • น้องควรลงสอบทั้ง 2 สนามไม่ว่าจะเป็น part math หรือ science ทั้งของ SAT+SAT Subject และ CU-AAT/CU-ATS โดยน้องต้องดูวันสอบให้ดีอย่างให้ชนกัน วางแผนค่อยๆ เก็บไปทีละตัวสองตัว
 • การเตรียมตัว พี่แนะนำว่าให้เนื้อหาครบไว้ก่อน ซึ่งโดยปกติแล้ววิชาของ SAT Subject จะมีเนื้อหาครอบคลุมเกือบหมดทุกสนามสอบอยู่แล้ว และค่อยเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างเข้าไป เมื่อเนื้อหาครบแล้วค่อยทยอยทำโจทย์ เน้นแนว SAT/SAT Subject ก่อน ค่อยตามด้วย CU-AAT/CU-ATS
 • การวางแผนและกลยุทธ์การสอบ การใช้เวลาให้ดี ให้เหมาะสมกับตัวน้องเองที่ซ้อมที่ฝึกทำมา อย่าคิดเอาเองว่าทำได้อยู่แล้ว แล้วไม่ฝึก ไม่ซ้อมเด็ดขาด
 • การคิดเลขแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขสำคัญมากสำหรับของกลุ่ม CU-AAT และ CU-ATS ดังนั้นต้องฝึกซ้อมไปก่อน

เรื่องสุดท้าย เวลาน้องเข้าไปสอบจริง ๆ น้อง ๆ ต้อง อย่าลนเวลาสอบ อย่าสะเพร่า เพิ่มความละเอียดในการทำแต่ละข้อลงไป น้องก็จะได้คะแนนออกมาอย่างที่ตั้งใจไว้ครับ

ขายของจ้าาา

พี่เชื่อว่า หากน้องๆตั้งใจเต็มที่ ก็ไม่มีอะไรที่เกินความสามารถน้องไปได้ครับ ส่วนน้องคนไหนที่อ่านเองแล้วยังไม่เข้าใจ อยากเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ สามารถขอคำปรึกษาพี่ๆที่ Ignite by OnDemand ได้ตลอดเลยครับ พี่ๆเตรียมไว้ให้ทั้งคอร์สสด คอร์ส Self ในวิชา SAT, SAT Subject Test และ CU-AAT ซึ่งแต่ละคอร์สมีความเข้มข้น โดยพี่ๆจะสอนเนื้อหาจบ ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบในคอร์สเดียว สรุปสูตรที่ตรงกับแนวข้อสอบ แถมยังมีโจทย์ให้น้องๆฝึกทำจนคล่องกันเลยครับ ส่วนน้องคนไหนที่ชอบการเรียนแบบใกล้ชิดครู เมื่อสงสัยก็ถามครูได้ทันทีก็สามารถเลือกเรียนแบบ One on one ได้ โดยน้องสามารถเลือกเรียนวิชาที่น้องต้องการในเวลาที่น้องสะดวกได้ แบบ flexible สุดๆกันไปเลยครับ หากน้องๆสนใจคอร์สเรียนไหน สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.ignitebyondemand.com/our-courses หรือแอด LINE@ มาคุยกับพี่ๆได้ที่ @ignitebyondemand

About The Author

Sarut Samathanawin

ignite by OnDemand เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิท ที่ดูแลน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะพูดคุยกับน้องๆได้ทุกเรื่อง โดยมีภารกิจหลักคือ ทำให้น้องพร้อมที่สุด พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั้นคือ สอบเข้าภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. และ มหิดลฯ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

SAT Subject Test Physics เต็ม 800 ด้วย 3 เทคนิคขั้นเทพ
Posted by พี่เกรท ignite by Ondemand | November 19, 2018
SAT Subject Test Physics เต็ม 800 ด้วย 3 เทคนิคขั้นเทพ แม้ไม่เทพฟิสิกส์ ก็เต็มได้
Highlights การจะได้ SAT Subject Test 800 คะแนนเต็มไม่จำเป็นต้องทำถูกทุกข้อ เทคนิค EMH on-the-fly: วิธีทำข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มศักยภาพของน้อง เทคนิค Deja-vu: วิธีทำให้โจทย์ unseen กลายเป็น seen ในตอนสอบจริง เทคนิคการทำข้อสอบ “โคตร speed test” อย่าง SAT Subject Test (75 ข้อใน 60 นาที)...
12 เทคนิค เตรียมสอบ SAT โค้งสุดท้าย
เตรียมตัวสอบ SAT โค้งสุดท้าย ทำยังไงให้ติด? by P’Goft
ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการสอบ SAT และ SAT Subject Test ของปีนี้ และเชื่อว่าน้องๆหลายคนก็พยายามเตรียมตัวกันอย่างสุดขีด วันนี้พี่ก๊อฟจะมาแนะนำวิธีในการเตรียมตัวสอบเพื่อให้พิชิต คะแนน SAT ให้ได้สูงๆ โดยในการเตรียมตัวนั้นต้องมี “กลยุทธ์” และวางแผน เพราะว่าเวลาเหลือไม่มากแล้วดังนั้น น้องๆจะต้องใช้เวลาอย่างมีคุณภาพมากที่สุดนะครับ โดยขั้นตอนที่พี่ก๊อฟจะมาแนะนำมีดังนี้ 1.คะแนนวิชาไหนคุ้ม ? อย่างแรกที่น้องต้องพิจารณาเลย คือ วิชาไหนมีสัดส่วนมากที่สุดในการสอบเข้าคณะที่น้องต้องการ น้องหลายคนพยายามคิดแต่จะทำคะแนนในวิชาที่ตัวเองชอบ เพราะว่าอ่านแล้วเข้าสมองที่สุด โดยลืมนึกไปว่าวิชานั้นอาจจะไม่ใช่วิชาที่สำคัญที่สุด ดังนั้นอย่างแรกต้องดูก่อนเลยว่า วิชาไหนมีน้ำหนักที่มากที่สุด ไล่ไปจนถึงน้อยที่สุด...
เปิดสังเวียน-CU-TEP-VS-IELTS
Posted by Ignite Admin | November 2, 2018
เปิดสังเวียน CU-TEP VS IELTS เจาะลึกทุกความเหมือนและความแตกต่าง
เมื่อกล่าวถึงหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย แน่นอนว่าคะแนนภาษาอังกฤษของผู้สมัครจะถูกนำมาพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มักใช้ในประเทศไทยมีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้ง IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, และ SAT เป็นต้น ซึ่งแต่ละข้อสอบก็จะมีวัตถุประสงค์รวมถึงลักษณะเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้น พี่แพททริคและดร.พี่กั๊กจาก ignite by OnDemand เลยขออาสา"เปิดสังเวียน ผ่าข้อสอบ CU-TEP และ IELTS" ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้น้องๆสามารถวางแผนเลือกสอบในข้อสอบที่ตนเองถนัด และอัพคะแนนเพื่อนำไปยื่นคณะในฝันของน้องๆได้เลย           CU-TEP (Chulalongkorn University Test of...