เจาะลึก ทุกเกณฑ์การให้คะแนนและเทคนิค IELTS Writing เพื่อพิชิตคะแนน 7.0 Up โดย ดร.พี่กั๊ก Ignite by OnDemand

Delve into - IELTS Writing - 7up - Big Cover Photo1เจาะลึก ทุกเกณฑ์การให้คะแนนและเทคนิค IELTS Writing เพื่อพิชิตคะแนน 7.0 Up
โดย ดร.พี่กั๊ก Ignite by OnDemand

สวัสดีครับน้องๆชาว ignite ทุกคน พี่กั๊กมารายงานตัวแล้วครับ น้องๆรู้ไหมครับว่า ในการสอบ IELTS ทักษะไหนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะที่คะแนนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แน่นอนครับว่า คือ ทักษะการเขียน (Writing) เพราะเป็นทักษะที่เราจะต้องแสดงความสามารถทางภาษาออกไปทั้งหมดทั้งด้านเนื้อหา ด้านการถ่ายทอด และด้านภาษาที่ใช้สื่อ ซึ่งทำให้เราไม่สามารถเดาสุ่มคำตอบได้เหมือนทักษะอื่นๆ

            เพื่อเป็นผู้ช่วยให้น้องๆได้อัพคะแนน IELTS ให้ถึงคณะ และมหาวิทยาลัยในฝัน วันนี้พี่กั๊กขอมาปอกเปลือกทุกเกณฑ์การให้คะแนนของ IELTS Writing พร้อมแชร์เทคนิคอัพคะแนน เพื่อให้น้องๆใช้เป็นแนวทางการฝึกเขียนต่อไปและคว้าคะแนน IELTS 7.0 Up ให้ได้นะครับ

Delve into - IELTS Writing - 7up - Big Cover Photo2

ใน IELTS Writing น้องๆจะต้องเขียนตอบทั้งหมด 2 บทความ ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง สำหรับบทความแรก คือ การเขียนบรรยายข้อมูล (Task 1) จะเป็นการบรรยายกราฟ, ตาราง, แผนภูมิ, แผนผัง, หรือแผนที่ เป็นต้น โดยต้องเขียนอย่างน้อย 150คำ ในส่วนนี้น้องๆควรใช้เวลาไม่เกิน 20นาที สัดส่วนของคะแนนอยู่ที่ 1/3

ส่วนบทความที่สองคือ การเขียนแบบแสดงแนวคิด (Task 2) จะเขียนทั้งหมด 250 คำ ซึ่งมีสัดส่วนของคะแนนอยู่ที่ 2/3 จากนั้นเอาคะแนนทั้งสองส่วนมาคิด ก็จะได้คะแนนรวมเป็น 9 ครับผม

เนื่องจากทั้งสองบทความนี้ น้องๆมีเวลาการทำอยู่เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น การแบ่งเวลาทำข้อสอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ น้องๆต้องบริหารเวลาให้ดี ร่างโครงไอเดียก่อนเริ่มเขียน เวลาเขียนคำตอบ น้องๆควรเขียนแบบบรรทัดเว้นบรรทัด หากเขียนผิดไม่ต้องเสียเวลาลบ ขีดฆ่าแล้วเขียนแก้กำกับไว้ได้เลย ข้อสำคัญของการเขียนตอบข้อสอบ ในพาร์ทนี้ คือพยายามอย่าเขียนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดแต่ก็ไม่ควรเขียนเกินเยอะจนเกินไปเพราะจะทำให้ทำข้อสอบไม่ทัน

Delve into - IELTS Writing - 7up - Big Cover Photo3เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing

เมื่อรู้จักลักษณะของข้อสอบ IELTS Writing แล้ว เราลองมาเจาะลึกถึงเกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing กันทีละส่วนเพื่อให้น้องๆเห็นภาพ และมีแนวทางในการเขียนมากขึ้นกันครับ สำหรับ ทั้ง 2 ส่วน (Task 1 และ Task 2) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ 4 ด้านเหมือนกัน และก็เฉลี่ยกันไปด้านละ 25% ซึ่งแต่ละด้านประกอบด้วย

1. Task Achievement (TA) หรือ Task Response (TR): หัวใจหลักของเกณฑ์นี้ก็คือการทำตามคำสั่งของโจทย์ ตอบตรงคำถาม เขียนจำนวนคำครบตามกำหนด โดยที่ Task 1 จะเป็นการเขียนบรรยายข้อมูลโดยที่มีการบอกว่า main features หรือลักษณะที่สำคัญของข้อมูลเป็นแบบไหน อะไรเป็นจุดที่น่าสนใจและควรดึงมาเขียน รวมถึงมีการ make comparison where relevant หรือการเปรียบเทียบข้อมูลที่ให้มา ไม่ใช่เพียงการบอกบรรยายภาพเฉยๆ และในส่วนของ Task 2 จะเป็นการแสดงแนวคิดตามประเภทของคำถาม และมีโครงสร้างที่มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุปอย่างชัดเจน ซึ่งคำถามใน Task นี้จะมีหลากหลายมากทั้ง Opinion, Advantages and Disadvantages, Problem and Solution, หรือ Discuss both views เป็นต้น น้องๆต้องอ่านคำถามให้เข้าใจและชัดเจนก่อนที่จะเริ่มเขียนคำตอบนะครับ

2. Coherence and Cohesion (CC): เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่วัดว่าบทความของน้องๆนั้นมีการร้อยเรียงเนื้อหาที่สอดคล้องกันทั้งหมดหรือไม่ และมีการใช้ Transition words ที่ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ เช่น การใช้ However เพื่อเชื่อมใจความของสองประโยคที่ขัดแย้งกัน หรือการใช้ Furthermore เพื่อเชื่อมใจความของประโยคที่เสริมกัน ดังนั้น การใช้ Transition words ที่หลากหลายและตรงกับบริบทที่ต้องการสื่อจึงเป็นส่วนวำคัญมากๆสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนี้ เพราะถ้าไม่ใช้กรรมการก็ไม่รู้จะให้คะแนนตรงไหนนะครับ

         ก่อนไปต่ออีก 2 เกณฑ์การให้คะแนน พี่กั๊กขอแอบบอกข่าวดีว่าสำหรับน้องๆคอร์ส IELTS และคอร์ส Advanced Writing for IELTS พี่กั๊กมีเทคนิคการเขียนแบบง่ายๆ ในรูปแบบที่พร้อมใช้ ที่เรียกว่า “Big 4” ซึ่งจะช่วยอัพคะแนนสองส่วนข้างบนนี้ได้ไม่ยาก พูดง่ายๆ คือน้องๆสามารถเก็บครึ่งนึงของคะแนนทั้งหมดไว้แล้วและก้าวไปยืนรอที่ band 7 เลย อิอิ

3. Lexical Resources (LR): เกณฑ์นี้จะวัดการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องตรงตามบริบทและมีความหลากหลายของการใช้ รวมถึงการสะกดคำที่ถูกต้อง และนอกจากนั้น ยังต้องมีการใช้คำศัพท์ที่เป็นคำที่ค่อนข้าง less common หน่อย เพื่อแสดงความสามารถ เช่น เราอาจจะรู้จักคำว่า money แต่เราสามารถปรับคำนี้ให้เหมาะตามบริบทต่างๆ เช่น income หรือ financial stability หรือ financial incentives แล้วแต่ความเหมาะสม ฝากไว้ว่าการใช้คำศัพท์ที่ดีไม่ได้หมายความว่า คำนั้นต้องเป็นคำที่ยาว ยาก และพิศดาร แต่ต้องเป็นการใช้ให้เหมาะสมและเป็นธรรมชาตินะครับ การเพิ่มคะแนนในส่วนนี้ก็คือต้องอ่านเยอะๆ เพื่อเก็บคำศัพท์ และรูปแบบการใช้ จากนั้นก็คือทดลองใช้จริง จนเกิดความเคยชินอย่างต่อเนื่องครับผม

4. Grammatical Range and Accuracy (GRA): สุดท้าย เกณฑ์นี้เป็นการดูการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม มีรูปแบบการเขียนโครงสร้างทางภาษาที่หลากหลาย และมีการใช้รูปประโยคเชิงซ้อน หรือ Complex sentences การที่เราอยากให้คะแนนส่วนนี้ถึง band 7 ไม่ได้หมายความว่าแกรมม่าต้องถูกแบบเป๊ะเวอร์ จริงๆ แล้วการมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยสามารถยอมรับได้ใน band นี้ แต่ขอให้มีการกล้าที่จะใช้ประโยคเชิงซ้อน ที่มีส่วนที่ขยายกันเองภายในประโยค เช่น Relative clauses, Participle เป็นต้น

Delve into - IELTS Writing - 7up - Big Cover Photo4

เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆ การพิชิตคะแนน 7.0UP อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าน้องๆตั้งใจและหมั่นขยันฝึกนะครับ โดยเฉพาะพาร์ทนี้ ถ้าน้องๆรู้แนวทาง มีรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง ก็จะสามารถอัพคะแนนในพาร์ทนี้ได้ไม่ยาก พี่กั๊กและพี่แพททริคขอเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้น้องๆ ได้คะแนนตามที่ตั้งไว้นะครับ แล้วมาเจอกัน สนุกไปด้วยกันในคอร์ส IELTS และ คอร์ส Advanced Writing for IELTS นะครับ

            ทั้งนี้ น้องๆสามารถเข้าไปอ่านบทความ >>> “ผ่าข้อสอบ IELTS”  ซึ่งเป็นบทความที่รวมลักษณะข้อสอบ ทุกทักษะพร้อมเทคนิคทั้งหมดเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้น้องๆก่อนสอบครับ 

และน้องๆสามารถศึกษาแนวทางในการการเตรียมตัวสอบได้ในบทความ >>> “เตรียมตัวอย่างไรให้ สอบ IELTS ได้ 7.0 UP!!! BY น้องจ๋ำ ผู้พิชิต IELTS 8.0 ตั้งแต่ม. 3″ ซึ่งน้องจ๋ำได้มาแชร์ประสบการณ์ในการเตรียมไว้ได้อย่างละเอียดเลยครับ

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียน IELTS ที่มีให้เลือกเรียนทั้งคอร์สสด >> http://bit.ly/2VDAK8u และคอร์ส Self >> http://bit.ly/2VHPses ได้เลยนะครับ ดร.พี่กั๊กและพี่แพททริครอเจอน้องๆอยู่นะครับ

คลิกปรึกษาวางแผนเตรียมตัวการสอบ และอัพเดตข่าวสารอินเตอร์ก่อนใครได้ที่ Line@
@ignitebyondemand

About The Author

ปรัชญพงศ์ ยาศรี

ดร. พี่กั๊ก จบปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ จาก University of Glasgow, UK และปริญญาตรี สาขาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ2) พร้อมด้วย ปริญญาโท อีกสองใบ สาขาพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนที่สนุกสนานให้น้องๆมีส่วนร่วมในคลาส พร้อมเทคนิคการสอนแบบหมดเปลือกไม่มีกั๊ก เพื่อส่งมอบความรู้ให้กับน้องๆไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยอินเตอร์ในฝัน ของน้องๆทุกคน

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

เทคนิค - ข้อสอบ - BMAT - MATH - Bigcover1new
Posted by Sarut Samathanawin | August 14, 2019
เจาะลึกข้อสอบ BMAT MATH พร้อมเทคนิคอัพคะแนน
เจาะลึก ข้อสอบ BMAT MATH พร้อมเทคนิคอัพคะแนน โดยครูโน๊ต          สวัสดีน้องๆ ว่าที่แพทย์และทันตแพทย์ทุกคน ใครที่กำลัง “เตรียมตัว” อยู่ พี่ขอบอกเลยว่าสำหรับระบบ TCAS นั้น มีช่องทางพิเศษสำหรับน้องๆ ที่อยากเข้าแพทย์อยู่ นั่นก็คือ รอบ Portfolio ที่จะมีโครงการความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ และพี่มองว่าช่องทางนี้ คือ “การเพิ่มโอกาส”   ตัวข้อสอบที่เป็นไฮไลท์ ก็คือ...
เทคนิค - ข้อสอบ - GED - Bigcover1
Posted by IGNITE | August 13, 2019
เทคนิคพิชิตข้อสอบ GED พาร์ทปราบเซียน
เทคนิคพิชิตข้อสอบ GED พาร์ทปราบเซียน สวัสดีครับ สำหรับน้องๆ หลายคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ GED คือ น้องๆ มักจะมีคำถามเข้ามาว่า ในบรรดาวิชาของ ข้อสอบ GED ทั้ง 4 วิชาประกอบไปด้วย Reasoning through Language Arts Social Studies Mathematics Reasoning Science วิชาไหนที่ยากและท้าทายความสามารถมากที่สุด ซึ่งคำตอบก็คือ Reasoning through Language...
Portfolio - คณะแพทย์ - น้องต้นน้ำ - Bigcover01new
Posted by ignite idol | July 30, 2019
เจาะลึกการทำ Portfolio เพื่อยื่นคณะแพทย์ กับน้องต้นน้ำ แพทย์จุฬาภรณ์
เจาะลึกการทำ Portfolio เพื่อยื่นคณะแพทย์ กับน้องต้นน้ำ แพทย์จุฬาภรณ์รอบพอร์ต          สวัสดีครับน้องๆ ทุกคน ช่วงนี้ใกล้เข้าวันสอบ BMAT รอบแรกเข้ามาทุกทีนะครับ วันนี้พี่แอดมินเลยพา “น้องต้นน้ำ ธันย์ชนก โสตะจินดา จากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์” รุ่นพี่จาก ignite by OnDemand ที่ใช้คะแนน BMAT ในการยื่นและติดแพทย์รอบ 1 มาเจาะลึกเรื่องราวการทำ Portfolio ให้น่าสนใจเพื่อใช้ยื่นคณะแพทย์...