GSAT คืออะไร ? ทางเลือกใหม่ของเด็กอยากติดคณะอินเตอร์

GSAT - คืออะไร - bigcover1GSAT คืออะไร ? ทางเลือกใหม่ของเด็กอยากติดคณะอินเตอร์

          รู้จักข้อสอบ GSAT กันหรือยังครับน้องๆ ? ใครอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรอินเตอร์บอกเลยว่าห้ามพลาดกับ “GSAT”  ข้อสอบที่เขาว่ากันว่าอาจมาแทนที่ข้อสอบ NEW SAT !!! พี่เชื่อว่าน้องหลายคนคงเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแต่ยังไม่แน่ใจว่าข้อสอบ GSAT คืออะไร ? สอบวิชาอะไร ? ยื่นมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง ? วันนี้ ignite ขอมาแนะนำข้อมูลทุกเรื่องสำหรับข้อสอบ GSAT ให้น้องๆ ได้เข้าใจแบบลึกซึ้งกันไปเลย…อย่ารอช้า พร้อมแล้วไปรู้จักกับข้อสอบ GSAT กันเลยดีกว่า 

ข้อสอบ GSAT คืออะไร?

GSAT - คืออะไร - bigcover2

ข้อสอบ GSAT (General Scholastic Aptitude Test)

         GSAT คือ ข้อสอบความถนัดทางวิชาการที่ใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ เเละหลักสูตรอินเตอร์ ซึ่งข้อสอบ GSAT จะอยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกับข้อสอบ NEW SAT และถือว่าได้รับการยอมรับในวงการการศึกษาไทย เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ได้รับการจัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยถึง 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ข้อสอบ GSAT จะเริ่มใช้ตั้งเเต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

รายชื่อมหาวิทยาลัยและคณะที่เปิดรับคะแนน GSAT ณ ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คณะเกษตร
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะวิเทศศึกษา
 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนครพนม

 • สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • School of Music

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อสอบ GSAT

GSAT - คืออะไร - bigcover3

ข้อสอบ GSAT ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่

ข้อสอบวิชาการเขียน-อ่านภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) และข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Math) โดยทั้ง 2 วิชามีคะแนนวิชาละ 800 คะแนน รวมคะแนน 2 วิชา เท่ากับ 1600 คะแนน

อายุการใช้งานคะแนนข้อสอบ GSAT

ข้อสอบ GSAT เก็บคะแนนได้นานถึง 2 ปี หรือเทียบเท่ากับคะแนนข้อสอบ NEW SAT

ข้อสอบ GSAT เปิดรับสมัครกี่รอบต่อปี ? ปัจจุบันเปิดให้สอบเพียง 2 รอบ คือ

รอบแรก: สอบวันที่ 3 พฤศจิกายน 2019 (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-27 ตุลาคม 2019)

รอบสอง: สอบวันที่ 1 ธันวาคม 2019 – (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-24 พฤศจิกายน 2019)

สถานที่สอบ GSAT คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ค่าสมัครสอบ GSAT  คือ ราคา 1800 บาท โดยสมัคร 1 ครั้งสามารถลงสอบได้ทั้ง 2 วิชา

 

รูปแบบข้อสอบ GSAT

GSAT - คืออะไร - bigcover4

ข้อสอบ GSAT แบ่งออกเป็น 4 Section

ข้อสอบวิชาการเขียน-อ่านภาษาอังกฤษ (Reading and Writing)

 • Reading 5 reading passages และ 1 paired passage ​ทั้งหมด 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ใช้เวลา 65 นาที
 • Writing 4 passages ทั้งหมด 40 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ใช้เวลา 35 นาที

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Math)

 • Math (No Calculator) ทั้งหมด 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ Multiple Choices ใช้เวลา 25 นาที
 • Math (Calculator) ทั้งหมด 40 ข้อเป็นข้อสอบแบบ Multiple Choices ใช้เวลา 55 นาที

เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบ GSAT

ข้อสอบ GSAT มีทั้งหมด 150 ข้อ เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ตาราง GSAT คือ

ขั้นตอนการสมัครสอบ GSAT

สำหรับน้องที่ต้องการสมัครสอบ GSAT สามารถทำตามขั้นตอนที่พี่ ignite ได้รวบรวมวิธีการสมัครสอบ ดังนี้

สามารถสมัครสอบได้ที่ http://gsat.service.sci.tu.ac.th

 1. ขั้นตอนแรก กด sign up เพื่อสมัคร Account
 2. กรอกประวัติส่วนตัว เช่น Email, National ID (รหัสประจำตัวประชาชน), ชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่, วันเกิดและ อื่นๆ
 3. *เลขประจำตัวบัตรประชาชนและวันเกิดที่ใช้สมัคร จะกลายเป็น Username และ Password สำหรับการ log in ครั้งถัดไป
 4. เมื่อได้รับ Account แล้ว ให้กดสมัครรอบที่ต้องการไปสอบ
 5. กรอกข้อมูลคะแนน NEW SAT ถ้าเคยสอบมาก่อน แต่หากไม่เคยหรือไม่ประสงค์กรอกข้อมูล ให้กด skip ได้เลย
 6. กรอกข้อมูล คณะ และมหาวิทยาลัย ที่ต้องการส่งคะแนนไปให้ โดยกรอกได้มากสุดถึง 4 คณะ
 7. สุดท้ายให้ปริ๊น Payment Slip เพื่อนำไปชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย

         เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูล GSAT ที่พี่ ignite ได้นำมาให้น้องๆได้ศึกษา เรียกว่าครบ จบทุกรายละเอียดแล้วจริงๆ หากใครต้องการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ที่ https://gsat.service.sci.tu.ac.th/ น้องๆ ignite by OnDemand เตรียมพบกับเรื่องราวของ GSAT ได้อีกแน่นอน อย่าลืมติดตาม Facebook : @ignitebyondemand / Instagram: ignitebyondemand กันไว้นะครับ

ปรึกษาวางแผนเตรียมตัวการสอบ และอัพเดตข่าวสารอินเตอร์ก่อนใครได้ที่ Line@
@ignitebyondemand

About The Author

IGNITE

ignite by OnDemand เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิท ที่ดูแลน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะพูดคุยกับน้องๆได้ทุกเรื่อง โดยมีภารกิจหลักคือ ทำให้น้องพร้อมที่สุด พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั้นคือ สอบเข้าภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. และ มหิดลฯ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

prepare - ielts -in - one - month - bigcover1
Posted by IGNITE | November 11, 2019
รีวิวเตรียมตัวสอบ IELTS ให้ได้ 8.0 ในเวลา 1 เดือน โดยน้องฟร๊อก สาธิต มช.
รีวิวการเตรียมตัวสอบ IELTS ให้ได้ 8.0 ในเวลา 1 เดือน โดยน้องฟร๊อก หนุ่มโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          มีเวลาเพียงแค่ 1 เดือน จะเตรีมตัวสอบ IELTS อย่างไรดี?? นี่คงจะเป็นปัญหาสำหรับน้องๆ หลายคน โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังอยู่ในโค้งสุดท้ายและกำลังเร่งทำคะแนน IELTS เพื่อยื่นให้ทัน TCAS รอบ 1 ดังนั้น วันนี้พี่พาน้องฟร๊อก...
รีวิวหนังสือ - SAT - Subject - Test - Physics - Bigcover1
Posted by พี่เกรท ignite by Ondemand | October 31, 2019
Review 6 หนังสือ SAT Subject Test Physics by P’Great เล่มไหนปัง มาดูกัน!
Review 6 หนังสือ SAT Subject Test Physics by P’Great เล่มไหนปัง มาดูกัน!          สำหรับน้องๆ ที่มีความฝันอยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ หลักสูตร Inter หรือแพทยศาสตร์ กับทันตแพทยศาสตร์ TCAS รอบ 1 อย่างเช่นแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกำลังหาหนังสือสำหรับเตรียมตัวสอบ SAT Subject Test หรือ...
รีวิวหนังสือ - SAT - Subject - Test - Chemistry - Bigcover1
Review หนังสือ SAT Subject test Chemistry พิชิต 800 เต็มกับพี่ก๊อฟ
Review หนังสือ SAT Subject test Chemistry พิชิต 800 เต็มกับพี่ก๊อฟ Highlights ในตลาดมีหนังสือ SAT Subject Test Chemistry ทั้งหมด มีหนังสือที่น่าสนใจอยู่ทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ College board, Barron, Kaplan, The Princeton Review, และ Dr. Jang เล่มที่มีจำนวน...