วิธีใช้งาน Learn Anywhere

วิธีใช้งาน - Learn Anywhere - BMAT - SAT - SAT Subject Tests - IELTS - CU-TEP - ignite by ondemand

เรียน Online ที่ไหน เมื่อไหร่ก็เรียนได้ ด้วยคอร์ส Learn Anywhere

เรียน BMAT, SAT, SAT Subject Tests, IELTS, CU-TEP, CU-AAT Online ที่ไหน เมื่อไหร่ก็เรียนได้ ด้วยคอร์ส Learn Anywhere ไม่ว่าจะทาง Mobile, Tablet, Notebook, PC ก็สามารถที่จะเข้าถึงบทเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ รอบ Portfolio และคณะอินเตอร์ ยอดฮิต เช่น คณะวิศวะอินเตอร์ ISE, TEP/TEPE, SIIT คณะการบริหารและจัดการ BBA คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ BE, EBA ได้ก่อนใคร

เพราะหัวใจของการทำข้อสอบ BMAT, SAT และ SAT Subject Tests ให้ได้ Perfect Score คือการทำโจทย์ให้คุ้นชิน เข้าใจธรรมชาติของข้อสอบ และจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบแบบ Speed Test ให้ได้ ดังนั้นน้องควรจะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง Learn Anywhere นั้น จะทำให้น้องๆ สามารถเตรียมตัวง่ายขึ้น ฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถดูซ้ำกี่รอบก็ได้จนกว่าน้องจะเข้าใจ ไปกับทุกคอร์ส Versions ล่าสุด!