@Home

ทำไมต้องเรียน @home ?

เพราะหัวใจของการทำข้อสอบ SAT และ SAT Subject Test ให้ได้ Perfect Score คือการทำโจทย์ให้คุ้นชิน เข้าใจธรรมชาติของข้อสอบ และจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบแบบ Speed Test ให้ได้ ดังนั้นน้องควรจะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการเรียนแบบ @home นั้น จะทำให้น้องๆ สามารถเตรียมตัวง่ายขึ้น ฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถดูซ้ำกี่รอบก็ได้จนกว่าน้องจะเข้าใจ

5803 Advanced SAT MATH @home 45 12,900 พี่ภัทร์

ตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

5820 Advanced SAT II Math Level II @home 24 6,800 พี่ภัทร์

• เพื่อฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level I ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก
• คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น
• เพื่อเสริมทักษะในการทา speed test แบบจับเวลาจริง
• เพื่อช่วยให้น้องสามารถทาคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

5821 Advanced SAT Subject Physics @home 21 5,900 พี่เกรท

• เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
o Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
o Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
• เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง

5822 Advanced SAT Subject Chemistry @home 21 5,900 พี่ก๊อฟ

• คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น
• คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และลุยโจทย์อย่างเดียว
• โดยจะทำโจทย์ตามแนวข้อสอบ 3 แบบ, ตามบทแต่ละบท, และ ตามชุดข้อสอบเสมือนจริง
• มีการจับเวลาโดยใช้ clicker เป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
• คอร์สนี้เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

5823 Advanced SAT Subject Biology 21 5900 พี่กั๊ก

• เพื่อฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก
• เพื่อสรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) แต่ออกสอบบ่อย พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน
• เพื่อเสริมทักษะในการทา speed test แบบจับเวลาจริง
• เพื่อช่วยให้น้องสามารถทาคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

COURSE PACK
5888 Advanced Engineer Pack @home (A5820,A5821,A5822) 66 18,60016,900 พี่เกรท
พี่ก๊อฟ
พี่ภัทร์

ประกอบด้วย (5821) Advance SAT Subject Physics
(5822) Advance SAT Subject Chemistry
(5820) Advance SAT Subject Math level II

5889 Advanced Medical Pack @home (A5820,A5821,A5822,A5823) 87 24,50021,500 พี่เกรท
พี่ก๊อฟ
พี่ภัทร์
พี่กั๊ก

ประกอบด้วย (5821) Advance SAT Subject Physics
(5822) Advance SAT Subject Chemistry
(5820) Advance SAT Subject Math level II
(5823) Advance SAT Subject Biology

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • คอร์สมีอายุ 1 ปี โดยนับจากวันที่เริ่มสมัคร
  • ซื้อ Advanced SAT และ SAT Subject Test @home จะได้รับของ Premium ตาม Promotion ปกติ
  • หากซื้อคอร์ส @home ไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นระบบคอร์ส Self ได้และระบบ Self ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น @home ได้