กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – SAT Biology by P’Tame

ตัวอย่างคอร์สเรียน SAT Subject Test Biology

สอนโดย ดร.พี่เทม ignite by OnDemand
- ปริญญาเอกด้านชีววิทยา University of Wisconsin – Madison, USA
- ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ1
- เหรียญเงิน สอวน. ชีววิทยาระดับชาติ