One On One

ONE on ONE
Personalized Learning
DESIGN YOUR CLASS

 • SAT (Math & Verbal)
 • Subject TestSAT Math Level II
  • SAT Physics
  • SAT Chemistry
  • SAT Biology
 • IGCSE (Math & Science & English)
 • GED (Math & Science & English)
 • A-Level
 • CU-AAT
 • CU-TEP / TU-GET
 • CU-ATS
 • BMAT
 • AP
 • IB
 • TOEFL
 • Scholarship

Why ONE on ONE?

Real Tutor

อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา
มีการคัดเลือกผ่านการสอบ และการทดลองสอน

Academic standard

คลังข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
ข้อสอบแบบแยกบท พร้อมแบบฝึกหัด

Guaranteed Process

เปลี่ยนครูได้ 1 ครั้ง
มีการเช็ค Feedback น้องอย่างต่อเนื่อง
วัดผลท้ายบทเพื่อความเข้าใจ
มีข้อสอบกลางของโรงเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าโจทย์ที่ใช้จะตรงกับข้อสอบจริง

Premium Service

Student Report ติดตามผลการเรียนรายบุคคล
Student Roadmap ระบบช่วยวางแผนการเรียน เพื่อเป้าหมายของน้อง
สถานที่เรียนส่วนตัวพร้อมห้องพักผ่อน

Flexible Classroom

ง่ายกับการบริหารเวลา และการจัดตารางเรียน
เรียนเดี่ยวหรือจับกลุ่มมาเรียนกับเพื่อนๆ ก็เปิดห้องเรียนได้

วรินธร พงศ์พฤกษา (แนน)
โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

“เรียน SAT Math one on one กับครูตูนแล้วเข้าใจเนื้อหามากขึ้นค่ะ ทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่เราไม่เข้าใจ ครูตูนเป็นกันเอง สงสัยอะไรก็ถามได้ตลอดเลยค่ะ แล้วครูตูนยังมีโจทย์เสริมให้ทำเพิ่มเยอะมากด้วยค่ะ ขอบคุณครูตูนมากค่ะที่ทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นเยอะ และสอบติด BBA ด้วยค่ะ”

สอบติด BBA CU

วศิน คีรีวัลย์ (เจมส์)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

“เรียน IELTS one on one กับครูปู ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือ ครูปูสอนวิธีและหลักการทำข้อสอบได้กระชับ ทำให้ภาษาอังกฤษของผมพัฒนาได้เร็วขึ้น และเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ นอกจากนี้ถ้ามีข้อสงสัยก็ถามครูปูได้ทันที ทำให้เรารู้ข้อผิดพลาดของตัวเอง และแก้ไขได้ตรงจุดด้วยครับ”

สอบติด ISE CU

อริญชย์ ธีระสวัสดิ์ (อุ๊ค)
ACS International School (Singapore)

“เรียนแบบ one on one ตอบโจทย์สำหรับผมมากๆครับ เพราะผมเรียนอยู่ต่างประเทศ จึงสามารถเตรียมตัวสอบแบบเด็กไทยได้เพียงช่วงปิดเทอมเท่านั้น การเรียนแบบ one on one ช่วยผมอุดช่องโหว่ในความแตกต่างของเนื้อหาได้ในเวลาที่จำกัด ผมสามารถเรียนเนื้อหาที่ขาดหายไปกว่า 50% ทั้งวิชาเลข เคมี และฟิสิกส์ ได้ภายในเวลา 1เดือน สุดยอดมากๆเลยครับ”

สอบติด ISE CU

นันทสิทธิ สุขพานิช (เจเจ)
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

“เรียนแบบ one on one ทำให้ผมถามครูได้ทันทีเวลาสงสัยในเนื้อหา และครูก็อธิบายละเอียดมากครับ จากเรื่องที่ไม่เข้าใจ ก็เข้าใจทุกอย่าง ครูที่นี่สอนดี และเนื้อหาวิชาการก็แน่นมากด้วยครับ แถมยังมีโจทย์ให้ฝึกทำเยอะ ทำให้คะแนน SAT Physics และ Chemistry ของผม เพิ่มขึ้นเยอะมากขนผมสอบติด ISE ขอบคุณครูธง และครูโน้ตมากครับ”

สอบติด BBA CU

ONE on ONE Course