IELTS

“IELTS in Focus มุ่งชัดสู่ Band 7”

คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ IELTS จากผูู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS โดยการสอนเริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทําข้อสอบแบบ Step by Step และมีการทําข้อสอบIELTSจริงถึง 4 ชุด พร้อมกฎการเขียนแบบ Ready to use Structure เพื่อ Band 7 up

English Essentials เหมาะกับใคร

√ น้องๆมัธยมและมัธยมปลายที่ต้องการฝึกพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งเพื่อใช้ในสนามสอบและเพื่อปรับใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
√ น้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษสุดเข้มข้นอย่าง IELTS, SAT และ CU-TEP
√ น้องๆที่จะสอบIELTSและต้องการคะแนน IELTS 5.5 เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เช่น BIR, BMIR, BBA KUIC, MUIC, SE เป็นต็น

***สําหรับน้องๆที่สนใจลงเรียนคอร์ส IELTS แต่ยังไม่เคยสอบ IELTS มาก่อนสามารถทดสอบวัดระดับภาษาได้ฟรีที่ ignite by Ondemand สาขาสยามพิวรรธน์ชั้น 12B

IELTS
5831 IELTS(SELF) 51 66 14,000 ดร.พี่กั๊ก
พี่แพททริค Oxford

- นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6
- น้องๆที่ต้องการสอบ IELTS ให้ได้คะแนน Band 7 ขึ้นไป
- น้องๆที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
- น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

5843 Listening and Speaking Essentials 24 31 6,700 พี่แพททริค Oxford

Perfect Pitch
สร้างความคุ้นเคยในการฟังภาษาอังกฤษกับหลากหลายรูปแบบคําถามที่น้องๆจะต้องเจอในทุกสนามสอบ และปูพื้นฐานทักษะการฟังเพื่อต่อยอดการสอบภาษาอังกฤษในสนามอินเตอร์
Perfect Speech
• เตรียมพร้อมทักษะการพูดแบบครบเครื่องเพื่อเพิ่มคะแนนการสอบ
• เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการพูดให้ครบเนื้อหาถูกต้อง ตอบโจทย์คําถาม และการออกเสียงที่ชัดเจน
• สร้างความมั่นใจในการพูดให้น้องๆมากขึ้น เพื่อนําไปปรับใช้ต่อในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในสนามสอบอินเตอร์

5844 Reading and Writing Essentials 42 55 11,500 ดร.พี่กั๊ก

Perfect Spot
• ปูพื้นฐานเทคนิคการอ่าน Passage ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดการสอบทุกสนามสอบอินเตอร์
• เรียนรู้ทุกวิธีลัดในการหาคําตอบจาก Passage ด้วยเทคนิค Skim & scan Passage อย่างไรให้ได้คําตอบเร็วและถูกต้องที่สุด
Perfect point
• สรุปแพทเทิร์นและโครงสร้างการเขียนที่จําเป็นและใช้ได้จริงในทุกสนามสอบอินเตอร์
• เก็บครบทุกจุดสําคัญในการเขียนเรียกคะแนน

5833 Advanced Writing for IELTS 15 20 6,000 ดร.พี่กั๊ก

การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆที่เคยผ่านการสอบ IELTS มาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

ROAD FOR SUCCESS

เลือกเรียนได้ในแบบของคุณ

S.E.L.F COURSES

ออกแบบเวลาเรียนด้วยตัวเอง

EXPLORE NOW

LIVE COURSES

เรียนสดกับครูที่ชอบ

EXPLORE NOW

ONE ON ONE COURSES

เรียนแบบส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก

EXPLORE NOW

@HOME COURSES

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

EXPLORE NOW