IELTS

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Anywhere

  Anywhere

  คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ในระบบ Anywhere เพราะการทำข้อสอบ IELTS น้องควรจะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการเรียนระบบ Learn Anywhere นั้น จะทำให้น้องๆ สามารถเตรียมตัวง่ายขึ้น ฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต

 • Live Class

  Live Class

  คอร์สสด IELTS เป็นคอร์สที่ดร.พี่กั๊กและพี่แพททริค Oxford ร่วมมือกันเรียบเรียงเนื้อหา, เทคนิคและแบบฝึกหัดสุดเข้มข้น มีการทำข้อสอบIELTS เสมือนจริงถึง 2ชุดในห้อง น้องๆจะได้ฝึก Speaking และ Writing จริงพร้อมรับคำแนะนำกลับไปฝึกฝนต่อ และน้องๆในคอร์สนี้คือ จะได้สิทธิ์เข้าสอบ IELTS Mock Exam 4ทักษะ ฟรี 1ครั้ง

 • Mini Class

  Mini Class

  คอร์สเรียน Intensive IELTS เป็นคอร์สเรียนสดกลุ่มเล็ก โดยเน้นไปที่ทั้ง 4 Skills ในข้อสอบ IELTS จริง และช่วยแก้ไข Skill ที่น้องๆมักมีปัญหา เช่น การตรวจงาน Writing ของน้องไม่จำกัดครั้ง และการได้ฝึก Speaking จริงในห้องเรียน เพื่อให้ feedback ปัญหาน้องได้ชัดเจนและตรงจุด พร้อมแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5831
  IELTS
  48
  58
  12,500
  ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  - นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6
  - น้องๆที่ต้องการสอบ IELTS ให้ได้คะแนน Band 7 ขึ้นไป
  - น้องๆที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
  - น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5843
  Listening and Speaking Essentials
  24
  29
  6,700
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  Perfect Pitch
  สร้างความคุ้นเคยในการฟังภาษาอังกฤษกับหลากหลายรูปแบบคําถามที่น้องๆจะต้องเจอในทุกสนามสอบ
  และปูพื้นฐานทักษะการฟังเพื่อต่อยอดการสอบภาษาอังกฤษในสนามอินเตอร์

  Perfect Speech
  • เตรียมพร้อมทักษะการพูดแบบครบเครื่องเพื่อเพิ่มคะแนนการสอบ
  • เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการพูดให้ครบเนื้อหาถูกต้อง ตอบโจทย์คําถาม และการออกเสียงที่ชัดเจน
  • สร้างความมั่นใจในการพูดให้น้องๆมากขึ้น เพื่อนําไปปรับใช้ต่อในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในสนามสอบอินเตอร์

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5844
  Reading and Writing Essentials
  42
  50:30
  11,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  Perfect Spot
  • ปูพื้นฐานเทคนิคการอ่าน Passage ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดการสอบทุกสนามสอบอินเตอร์
  • เรียนรู้ทุกวิธีลัดในการหาคําตอบจาก Passage ด้วยเทคนิค Skim & scan Passage อย่างไรให้ได้คําตอบเร็วและถูกต้องที่สุด

  Perfect point
  • สรุปแพทเทิร์นและโครงสร้างการเขียนที่จําเป็นและใช้ได้จริงในทุกสนามสอบอินเตอร์
  • เก็บครบทุกจุดสําคัญในการเขียนเรียกคะแนน

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5833
  Advance Writing for IELTS
  15
  18
  6,000
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing
  โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5831
   ชื่อคอร์ส
   IELTS
   ชั่วโมง
   48
   ชั่วโมง +20%
   58
   ราคา
   12,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   - นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6
   - น้องๆที่ต้องการสอบ IELTS ให้ได้คะแนน Band 7 ขึ้นไป
   - น้องๆที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
   - น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5843
   ชื่อคอร์ส
   Listening and Speaking Essentials
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   6,700
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   Perfect Pitch
   สร้างความคุ้นเคยในการฟังภาษาอังกฤษกับหลากหลายรูปแบบคําถามที่น้องๆจะต้องเจอในทุกสนามสอบ
   และปูพื้นฐานทักษะการฟังเพื่อต่อยอดการสอบภาษาอังกฤษในสนามอินเตอร์

   Perfect Speech
   • เตรียมพร้อมทักษะการพูดแบบครบเครื่องเพื่อเพิ่มคะแนนการสอบ
   • เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการพูดให้ครบเนื้อหาถูกต้อง ตอบโจทย์คําถาม และการออกเสียงที่ชัดเจน
   • สร้างความมั่นใจในการพูดให้น้องๆมากขึ้น เพื่อนําไปปรับใช้ต่อในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในสนามสอบอินเตอร์

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5844
   ชื่อคอร์ส
   Reading and Writing Essentials
   ชั่วโมง
   42
   ชั่วโมง +20%
   50:30
   ราคา
   11,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   Perfect Spot
   • ปูพื้นฐานเทคนิคการอ่าน Passage ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดการสอบทุกสนามสอบอินเตอร์
   • เรียนรู้ทุกวิธีลัดในการหาคําตอบจาก Passage ด้วยเทคนิค Skim & scan Passage อย่างไรให้ได้คําตอบเร็วและถูกต้องที่สุด

   Perfect point
   • สรุปแพทเทิร์นและโครงสร้างการเขียนที่จําเป็นและใช้ได้จริงในทุกสนามสอบอินเตอร์
   • เก็บครบทุกจุดสําคัญในการเขียนเรียกคะแนน

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5833
   ชื่อคอร์ส
   Advance Writing for IELTS
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   6,000
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing
   โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5831-R01
  IELTS (รอบ 1)
  Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  L5831-R02
  IELTS (รอบ 2)
  Sat-Sun 15 Mar - 16 May 9:00-12:15
  (งด 12 Apr, 2 May)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  L5859-R01
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 1)
  Sat-Sun 15 - 29 Mar 9:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  L5833-R01
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 1)
  Sat-Sun 15 - 29 Mar 14:00-17:15
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  L5831-R03
  IELTS (รอบ 3)
  Sat-Sun 13 Jun - 2 Aug 09:00-12:15
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  L5833-R02
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 2)
  Sat-Sun 30 May - 14 Jun 09:00-12:15
  (งด 6 Jun)
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  L5859-R02
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 2)
  Sat-Sun 20 Jun - 4 Jul 09:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  L5858-R02
  IELTS Inter (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
  Sat-Sun 5 Jul - 5 Sep 14:00-17:15
  (งด 26 Jul, 23 Aug)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยสื่อการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอินเตอร์หรือคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  L5833-R03
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 3)
  Sat-Sun 6 - 20 Sep 14:00-17:15
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  L5859-R03
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 3)
  Sat-Sun 6 - 20 Sep 09:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  L5831-R04
  IELTS (รอบ 4)
  Mon&Sat-Sun 4 Oct - 9 Nov
  Mon 17:00-20:15
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (งด 7 Nov)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  L5859-R04
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 4)
  Sat-Sun 10 - 24 Oct 09:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  L5833-R04
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 4)
  Sat-Sun 31 Oct - 15 Nov 09:00-12:15
  (งด 7 Nov)
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  L5831-R05
  IELTS (รอบ 5)
  Sat-Sun 31 Oct - 27 Dec 14:00-17:15
  (งด 7 Nov, 5 Dec)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5831-R01
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5831-R02
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 Mar - 16 May 9:00-12:15
   (งด 12 Apr, 2 May)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5859-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 - 29 Mar 9:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  • รหัส
   L5833-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 - 29 Mar 14:00-17:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  • รหัส
   L5831-R03
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 2 Aug 09:00-12:15
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5833-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 30 May - 14 Jun 09:00-12:15
   (งด 6 Jun)
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  • รหัส
   L5859-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 20 Jun - 4 Jul 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  • รหัส
   L5858-R02
   ชื่อคอร์ส
   IELTS Inter (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 5 Jul - 5 Sep 14:00-17:15
   (งด 26 Jul, 23 Aug)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยสื่อการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอินเตอร์หรือคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5833-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 6 - 20 Sep 14:00-17:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  • รหัส
   L5859-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 6 - 20 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  • รหัส
   L5831-R04
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Mon&Sat-Sun 4 Oct - 9 Nov
   Mon 17:00-20:15
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (งด 7 Nov)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5859-R04
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 10 - 24 Oct 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  • รหัส
   L5833-R04
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 31 Oct - 15 Nov 09:00-12:15
   (งด 7 Nov)
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  • รหัส
   L5831-R05
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 5)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 31 Oct - 27 Dec 14:00-17:15
   (งด 7 Nov, 5 Dec)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  MM5124-R04
  Intensive IELTS (Counducted in English)
  Tue&Thu 22 Oct -28 Nov 2019 17.00-20.00
  (งด 19, 21 Nov)
  10
  18,000
  พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียนสดกลุ่มเล็ก เน้นการดูแลอย่างทั่วถึง ถามตอบได้ทันที ฝึกฝนทำข้อสอบด้วย IELTS Test เสมือนจริงจาก Cambridge เพื่อให้น้องมั่นใจได้ว่าพร้อมลุยสนามสอบจริงชัวร์ เสริมด้วยการตรวจ Writing Task ไม่จำกัดครั้ง และฝึก Speaking อย่างทั่วถึง ให้ feedback รายบุคคล พร้อมเทคนิคอีกเพียบเพื่อเอาชนะข้อสอบ IELTS โดยเฉพาะ

  • รหัส
   MM5124-R04
   ชื่อคอร์ส
   Intensive IELTS (Counducted in English)
   วันและเวลา
   Tue&Thu 22 Oct -28 Nov 2019 17.00-20.00
   (งด 19, 21 Nov)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียนสดกลุ่มเล็ก เน้นการดูแลอย่างทั่วถึง ถามตอบได้ทันที ฝึกฝนทำข้อสอบด้วย IELTS Test เสมือนจริงจาก Cambridge เพื่อให้น้องมั่นใจได้ว่าพร้อมลุยสนามสอบจริงชัวร์ เสริมด้วยการตรวจ Writing Task ไม่จำกัดครั้ง และฝึก Speaking อย่างทั่วถึง ให้ feedback รายบุคคล พร้อมเทคนิคอีกเพียบเพื่อเอาชนะข้อสอบ IELTS โดยเฉพาะ

Because we believe in Learning by Doing

ที่สถาบันIGNITE by OnDemand เราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ครูทุกท่านและทีมงานจึงตั้งใจจัดกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆมีความพร้อมในการสอบ IELTSให้มากที่สุดผ่านการลงมือเขียนจริง พูดจริง และสอบเสมือนจริง

Students’ Pathways

เส้นทางการเรียน

 • 1
  IELTS Mock Exam

  จำลองการสอบ IELTS เสมือนจริงครบทั้ง 4ทักษะ Speaking แบบตัวต่อตัว พร้อมใบวิเคราะห์ผลการสอบ เพื่อให้น้องๆได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง และนำไปเตรียมตัวให้มากขึ้นก่อนสอบจริง

 • 2
  IELTS Clinic

  กิจกรรมติว IELTS ที่ดร.พี่กั๊กและพี่แพททริคจะคอยช่วยน้องๆแก้ปัญหาในการทำข้อสอบ IELTS แบบตรงจุด เพื่อให้น้องๆก้าวเข้าห้องสอบได้อย่างมั่นใจ

 • 3
  IELTS Speaking and Writing Workshop

  กิจกรรมเสริมทักษะการพูดและเขียน IELTS เพื่อให้น้องๆได้ลองพูดและเขียนจริง และรับคำแนะนำจากครูเพื่ออัพคะแนนสอบ

Hall of Fame

การันตีด้วยความสำเร็จของน้องๆ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • คะแนน IELTS ใช้ทำอะไรได้บ้าง

  IELTS เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ผลคะแนนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ดังนั้น คะแนน IELTS จึงสามารถใช้ยื่นได้ทั้งการเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ รวมถึงการยื่นเข้าหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายๆแห่ง ด้วย

 • สอบ IELTS แบบปกติหรือแบบคอมพิวเตอร์ดีกว่ากัน

  ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคล การสอบกับคอมพิวเตอร์จะมีความยืดหยุ่นและสะดวกมากกว่า เหมาะสำหรับคนที่ถนัดพิมพ์และต้องการผลคะแนนแบบเร่งด่วน แต่หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและชอบทดหรือจดไปด้วยเวลาสอบ จะเหมาะกับการสอบแบบปกติ หรือ Paper-Based มากกว่า

 • ความแตกต่างของการสอบ IELTS แบบปกติและแบบคอมพิวเตอร์

  IELTS แบบสอบกับกระดาษปกติ จะมีรอบสอบต่อเดือนน้อยกว่า เฉลี่ย 4ครั้งต่อเดือน จำนวนคนต่อรอบเยอะกว่า และจะได้รับผลสอบหลังจากวันสอบ 13วัน มีค่าธรรมเนียมการสอบอยู่ที่ 6,900บาท ส่วนการสอบกับคอมพิวเตอร์จะมีความสะดวกมากขึ้นคือให้เลือกวันสอบได้ถึงเฉลี่ย 12 ครั้งต่อเดือน และจำนวนผู้เข้าสอบต่อรอบน้อยกว่า ผลสอบจะออกเร็วขึ้น ภายใน 5-7วัน แต่มีค่าธรรมเนียมการสอบที่สูงกว่าคือ 7,500 บาท

 • IELTSสอบอะไรบ้าง และวิธีการสมัครสอบเป็นอย่างไร

  IELTS จะทดสอบทั้งหมด 4 ทักษะ ได้แก่

  1. Listening (40 ข้อ 30 นาที),
  2. Reading (40 ข้อ 60 นาที),
  3. Writing (2 Tasks 60 นาที),
  4. Speaking (3 Parts 15 นาที)

  สามารถสมัครสอบ IELTS ได้ที่เว็บไซต์ของ British Council หรือ IDP โดยเลือกประเภทการสอบและ Upload สำเนาที่ใช้ยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน/Passport) และจ่ายค่าสอบผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์หรือศูนย์สอบ

  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของการสอบ IELTS ได้ที่ >> ลิงค์Blog ผ่าข้อสอบ IELTS <<

 • ควรเริ่มเตรียมตัวในการสอบ IELTS อย่างไร

  ลองทำแบบฝึกหัดตะลุยโจทย์บ่อยๆ ฝึกการบริหารเวลา เพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ  และเป็นการประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา รวมถึงควรฝึกอ่านและฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพราะจะทำให้รู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์มากขึ้น เพื่อนำมาต่อยอดในการเขียนและการพูด