WHO WE ARE

OUR STORY

.

Ignite by OnDemand เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิท ที่ดูแลน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะพูดคุยกับน้องๆได้ทุกเรื่อง โดยมีภารกิจหลักคือ ทำให้น้องพร้อมที่สุด พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั่นคือ สอบเข้าภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. และ มหิดลฯ

หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของเรา เน้นให้น้องสามารถนำเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ทั้งความรู้ด้านภาษาอังกฤษ วิชาการ รวมถึงทักษะต่างๆ ซึ่งเรามีทีมวิชาการเฉพาะด้าน ที่มาช่วยวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ก่อนส่งถึงมือน้องๆ เพราะน้องๆ คือ “หัวใจ” สำคัญ ของ Ignite By OnDemand เราจะร่วมต่อยอดความฝัน และทำฝันนี้ให้ดีที่สุดในแบบของน้อง ให้น้องพร้อมที่สุด ให้น้องมีความสุขที่สุดในการเรียน แล้วก้าวออกไปด้วยความมั่นใจ และใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง

OUR TEACHERS

aboutus_P'Gak
PRATCHAYAPONG YASRI, Ph.D. (P'GAK)Biology | English Proficiency

Ph.D in Education, University of Glasgow, United Kingdom
MSc in Science Education and Communication, University of Glasgow, United Kingdom
BSc in Biology Faculty of Science, Chulalongkorn University
ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ และปริญญาตรี สาขาชีววิทยา (เกียรตินิยม อันดับ 2)

P'Great_Aboutus
SARANAPOB THAVAPATIKOM (P'GREAT)Physics

Awarded Silver Medal in the International Physics Olympiad Competition
B.S. in Physics GPA 3.99, Stanford University
M.A. in Learning, Design, and Technology GPA 4.00, Stanford University
เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก

Aboutus_P'Golf
PANUWAT SAJJAVIRIYAKUL (P'GOFT)Chemistry

A representative for Thailand International Chemistry Olympic
M.A. Industrial & Organizational Psychology, 1st class honors Chulalongkorn University
B.Eng. Petroleum Engineering, 1st class honors Chulalongkorn University
เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง สสวท. และโอลิมปิกระดับชาติ

AboutUs_PPatt2
PAT LIMPUANGTHIP (P'PAT)Mathematics

Eng Automotive Engineering (1st Class Honours and awarded a medal of excellence), Chulalongkorn University
Master of Science in Oil&Gas Engineering, University of Aberdeen, UK
ผู้คิดค้น SAT TRICK หัวใจสําคัญที่จะทําให้น้องๆ ได้คะแนน SAT เต็ม 800!

NAPAT JITPAISARNWATTANA (P'PATTRICK) ENGLISH PROFICIENCY

MSc in Teaching English Language in University Setting,University of Oxford, United Kingdom

M.A.in Digital Language and Literacies-Distinction, Lancester University,United Kingdom

B.A. in English and Art History, 1st class honors Silpakorn University

OUR SUCCESS

1 น้องพิม_พิม เสริมศักดิ์ศศิธร_โรงเรียนเตรีียมอุดมศึกษา

น้องพิม – พิม เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

MED CU
4 น้องปัน_ฉัตริน พวงทับทิม_มหิดลวิทยานุสรณ์

น้องปัน – ฉัตริน พวงทับทิม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

MED CU
5 น้องแทน_คณาธิป จงมีความสุข_โรงเรียนกำเนิดวิทย์_MD_CU

น้องแทน – คณาธิป จงมีความสุข โรงเรียนกำเนิดวิทย์

MED CU
6 น้องมัดหมี่_พีณประภา ตั้งประดับเกียรติ_โรงเรียนเตรีียมอุดมศึกษา

น้องมัดหมี่ – พีณประภา ตั้งประดับเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

MED CU
1 ณดา_ณดา นนทปัทมะดุลย์_โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

น้องณดา – ณดา นนทปัทมะดุลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

MED Rama

น้อง Link – ธัญญ์พิชชา ชินพีระเสถียร Ruamrudee International School

MED Rama

น้องแบมบู – นรีนาถ เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

MED Rama

น้องมะอุง – มัชฌิมากร รอดสุทธิ มหิดลวิทยานุสรณ์

MED Rama

น้องมุ้ย – พิมพ์ชนก เต็มมาศ Muids

Dent CU

น้องซาน – ชาญ งามเดชากิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ (หลักสูตร EP)

Dent MIDS

น้องแพร – วิชญาพร จงภัทรนิชพันธ์ อัสสัมชัญพระราม 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Dent MIDS

น้องมิว – ธมนวรรณ ศรีเรือนทอง Ekamai International School

Dent MIDS

น้องจิตริน จันทร์วิเมลือง สาธิตมหาลัยขอนแก่น

MED KKU

น้องไชน่า – ณัฐภาส เลิศสิริภัทรจิตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

MED KKU

น้องทาม – วสุชนม์ สมบูรณ์พร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

MED KKU

น้องน้ำแร่ – สุรัชนี วิเชียรมณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

MED KKU

น้องมิงค์ – นภสร ศรีรัตนวงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ

MED KKU

น้องสะออน – น้ำริน จำนรรจ์สิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน01

MED KKU

น้องเหมย – ณัฏฐมล นิธิธนนนต์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

MED KKU

น้องเอิ้น – เตชิต ตราชู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

MED KKU

น้องแอน – นิดา เหรียญตะวัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

MED KKU

น้องนาซ่า – นาตาช่า โกโรวารา รร.สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS)

MED SWU+Nottingham

น้องอะตอม – ญาณิศา เล็กประเสริฐ รร.สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS)

MED SWU+Nottingham

น้องแคท – พรสินี เศรษฐ์ประภา Ekamai international school

MED PCCMS

น้องแคท – อัญชนา ศรแก้ว – Niva International School

MED PCCMS

น้องฌาณ – ฌาณ โพสิทธิ์วิญญู ร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษา

MED PCCMS

น้องทิพย์ – สุธีรา อรรฆรัตน์ International School Bangkok

MED PCCMS

น้องเขม  พิศาลพงศ์

MED CICM

น้องแฟร์ – ณัฐรวี งามประเสริฐสิทธิ์

MED CICM

น้องลิลลี่ – ณิชากร นามวงศ์

MED DENT TU

น้องตาล – พลอย รัตนศิริแสงโชติ

MED DENT TU

น้องหมวย – โชษิตา ว่องอิสริยวณิช

MD KMITL

น้องหลิงหลิง – ณหฤทัย บำรุงรัตนยศ

MD KMITL

น้องวิน – ปรวัฒน์ สัตตวัชราเวช

MD KMITL

น้องพลอย – พลอยจันท์ มนตรีวิวัฒนชัย

MD KMITL

น้องกาย – วิทวัส กิติญาณทรัพย์

MD KMITL

น้องจีน – สุชานุช พุทธประภาศรี

MD KMITL

น้องปนปน – อติกันต์ แสวงพรรค์

MD KMITL

800 SAT Math SAT II – น้อง Punji – Siraphop Rungtragoolchai

ISE CU

800 SAT MATH, MATH II – น้องมิ้กกี้ – Pichaya Puttekulangkura โรงเรียนอัสสัมชัญ

ISE CU

800 SAT MATH II – น้องเสี่ย – Supawis Tangsasom โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ISE CU

800 SAT MATH II – น้องเจมส์ – Komsun Tamanakijprasart

ISE CU

800 SAT II, Phy, Math II, Chem – น้อง Poon – Poonboon Lawsirirat โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ISE CU

800 SAT MATH – น้องเฟริน – ณัชชา หงษ์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

BBA CU

800 SAT MATH – น้องหงษ์ – พวงแก้วชมพู แพ่งสภา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

BBA CU

800 SAT MATH – น้องหมอก – พลศิษฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

BBA CU

น้องหลี่หลี – Taksaporn Borvornpadungkitti โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ISE CU

น้องซัน – Athikorn Sirichatchaikul โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ISE CU

น้องพอยท์ – แพรวา อุดมเลิศสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ISE CU

น้อง kid – Kris Chookittiumbhorn โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ISE CU

น้อง Pun – Peechawit Chotsrileocha โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

ISE CU

น้อง Uk – Arin Thirasawasd ACS (International)

ISE CU

น้องปรายฝน – ณิชมน วีระกุล สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

TEP TEPE

น้องทอมมี่ – ทวีศักดิ์ ทวีสกุลชัย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

TEP TEPE

น้องนาย – กิตตินันท์ ชินวงษ์ โรงนายสาธิตพิบูลบำเพ็ญม.บูรพา

SIIT

น้องกรองกาล เมสนุกูล โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญม.บูรพา

SIIT

น้องมานา – นาระดา มหัทธนพรรค

JIPP

น้องไนซ์ – พิชชาทักษ์ ใจดี โรงเรียนหัวหิน

SIIT

น้องน้ำหอม – ภัทธญา ถาวรวัฒนผล โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญม.บูรพา

SIIT

น้องรุ้ง – รวิศรา ทองจันทรา

KMITL ENGINEERING

น้องวิว – นนทิชา ประสงค์สุธน Ekmai Internatinal school

KMITL ENGINEERING

น้องพอ – พอพิมพ์ จินดาศักดิ์ชัย Ekmai Internatinal school

KMITL ENGINEERING

น้องฮาริส – ภูมรินทร์ ฤทธิ์งาม Ekmai Internatinal school

KMITL ENGINEERING

น้องเพิร์ล – ฐานิดา โลหชิตานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

BBA CU

น้องหลิงหลิง – ธรธร สวาสดิ์ธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

BBA CU

น้องแนน – วรินธร พงศ์พฤกษา โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

BBA CU

น้องมายด์ – วริศรา เปี่ยมฤทัยพินิจ

BBA CU

น้องภาม – อภิชา อภิวงศ์ธนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

BBA TU

น้องมิ้ม – ณิชกานต์ พูลแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

BBA TU

น้องคิม – ภทรพร ธัญญพันธ์ โรงเรียนเซนโยเซฟ บางนา

BBA TU

น้องแพร – พัณณิตา ถวิลอนุสรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

BBA TU

น้องข้าว – เพ็ญพิศา ทีปพงศ์ โรงเรียนหอวัง

BE TU

น้องก๊อฟฟี่ –  ลภัส ศาลาพรชัย

BSAC

น้องใบบัว – สุพัชรา ทนินซ้อน

BSAC

น้องหลุยส์ – ณัฐภัทร์ เพียรอานุภาพ

BSAC

น้องจักร – จักร อัศวเดชเมธากุล

EBA CU

น้องมายด์  – วริศรา เปี่ยมฤทัยพินิจ

EBA CU

น้องแซน – ชนกนาถ นิมจิรวัฒน์

INDA CU

น้องมีมี่ – ภัทรวดี หาญศิริพงษ์สกุล

INDA CU

น้องมอส – ณัฐภัทร เสริมชัยวงศ์

JIPP

น้องป่าน – ธนพร ธีระอรรถ

JIPP

COUNSELOR & PLANNER

เลือกเรียนได้ในแบบของคุณ

เลือกเรียนที่ Ignite ได้มากกว่าแค่ ‘เรียน’
” We build the best version of you ” ดีที่สุดในแบบของน้องๆแน่นอนครับ
พี่ๆและครูจะช่วยดูแลน้องๆตลอดเส้นทางไปสู่คณะในฝัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่น้องประสบความสำเร็จ ด้วยเนื้อหาการเรียนและเทคนิคที่เข้มข้น พร้อมกิจกรรมที่พัฒนา Academic Skills ต่างๆอีกมากมาย ให้น้องพร้อมในการสอบมากที่สุด เพื่อคว้า Perfect Scores มาให้ได้!! นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมที่พัฒนาด้าน Life Skills อีกด้วย เพื่อให้น้องค้นหาตัวตน สร้าง connection และได้พัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในอนาคต โดยผ่านเส้นทางของ Pathway to Success ที่ Ignite เตรียมไว้ให้สำหรับน้องทุกคนแล้วครับ

ดังนั้นไม่ว่าน้องจะเป็นใคร มีความฝันแบบไหน ชอบเรียนอะไร เข้ามาปรึกษาที่ Ignite ก่อนได้เลย ลองชมรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยครับ 🙂