• สำหรับสอบรอบ March 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5801-R01
  Pre SAT MATH
  11 Jan - 16 Feb
  SAT-Sun 14:00-17:15

  12
  15,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  L5803-R01
  Advanced SAT MATH (รอบ 1)
  18 Jan - 7 Mar
  Sat-Sun 09:00-12:15
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  L5857-R01
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 1)
  Sat-Sun 11 Jan - 22 Feb 09:00-12:15
  13
  17,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  L5847-R01
  SAT Reading and Writing (รอบ 1)
  Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
  (งด 7 Mar, นัดเพิ่ม 5 Mar เรียน 17:00-20:15)
  (8 Mar เรียน 09:00-12:15)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  L5831-R01
  IELTS (รอบ 1)
  Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5801-R01
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT MATH
   วันและเวลา
   11 Jan - 16 Feb
   SAT-Sun 14:00-17:15

   ครั้ง
   12
   ราคา
   15,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  • รหัส
   L5803-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH (รอบ 1)
   วันและเวลา
   18 Jan - 7 Mar
   Sat-Sun 09:00-12:15
   ครั้ง
   15
   ราคา
   19,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   L5857-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 11 Jan - 22 Feb 09:00-12:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   17,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  • รหัส
   L5847-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
   (งด 7 Mar, นัดเพิ่ม 5 Mar เรียน 17:00-20:15)
   (8 Mar เรียน 09:00-12:15)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   L5831-R01
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

 • สำหรับสอบรอบ April 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5859-R01
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 1)
  Sat-Sun 15 - 29 Mar 9:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  L5833-R01
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 1)
  Sat-Sun 15 - 29 Mar 14:00-17:15
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  • รหัส
   L5859-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 - 29 Mar 9:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  • รหัส
   L5833-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 - 29 Mar 14:00-17:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

 • สำหรับสอบรอบ May 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5802-R01
  SAT MATH (รอบ 1)
  Wed & Sat-Sun 15 Mar - 26 Apr
  Wed 17:00-20:15
  Sat&Sun 09:00-12:15
  (งด 15 Apr)
  18
  23,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  L5803-R02
  Advanced SAT MATH (รอบ 2)
  Sat-Sun 21 Mar - 26 Apr 14:00-17:15
  (นัดเพิ่ม Tue 24, 31 Mar 17:00-20:15 , Mon 6 Apr 14:00-17:15)
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  L5847-R02
  SAT Reading and Writing (รอบ 2)
  Tue&Sat-Sun 17 Mar - 25 Apr
  Tue 17:00-20:15
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (งด 14 Apr)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  L5857-R02
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 2)
  Thu&Sat-Sun 19 Mar - 16 Apr
  Thu 17:00-20:15
  Sat-Sun 09:00-12:15
  13
  17,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  L5831-R02
  IELTS (รอบ 2)
  Sat-Sun 15 Mar - 16 May 9:00-12:15
  (งด 12 Apr, 2 May)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5802-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT MATH (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Wed & Sat-Sun 15 Mar - 26 Apr
   Wed 17:00-20:15
   Sat&Sun 09:00-12:15
   (งด 15 Apr)
   ครั้ง
   18
   ราคา
   23,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  • รหัส
   L5803-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 21 Mar - 26 Apr 14:00-17:15
   (นัดเพิ่ม Tue 24, 31 Mar 17:00-20:15 , Mon 6 Apr 14:00-17:15)
   ครั้ง
   15
   ราคา
   19,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   L5847-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Tue&Sat-Sun 17 Mar - 25 Apr
   Tue 17:00-20:15
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (งด 14 Apr)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   L5857-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Thu&Sat-Sun 19 Mar - 16 Apr
   Thu 17:00-20:15
   Sat-Sun 09:00-12:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   17,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  • รหัส
   L5831-R02
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 Mar - 16 May 9:00-12:15
   (งด 12 Apr, 2 May)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

 • สำหรับสอบรอบ June 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5822-R01
  Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
  Sat-Sun 9 May - 31 May 09:00-12:15
  (งด 23 May)
  (นัดเพิ่ม Thu 21 May 17:00-20:15)
  8
  11,000
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  L5823-R01
  Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
  Sat-Sun 9 May - 31 May 14:00-17:15
  (งด 23,24 May)
  (นัดเพิ่ม Wed 13 May 17:00-20:15)
  7
  10,000
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  L5833-R02
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 2)
  Sat-Sun 30 May - 14 Jun 09:00-12:15
  (งด 6 Jun)
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  • รหัส
   L5822-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 9 May - 31 May 09:00-12:15
   (งด 23 May)
   (นัดเพิ่ม Thu 21 May 17:00-20:15)
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  • รหัส
   L5823-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 9 May - 31 May 14:00-17:15
   (งด 23,24 May)
   (นัดเพิ่ม Wed 13 May 17:00-20:15)
   ครั้ง
   7
   ราคา
   10,000
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5833-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 30 May - 14 Jun 09:00-12:15
   (งด 6 Jun)
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

 • สำหรับสอบรอบ May&June 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5812-R01
  SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
  Tue&Sat-Sun 21 Mar - 28 Apr
  Tue 17:00-20:15
  Sat&Sun 14:00-17:15
  (งด 14 Apr)
  17
  22,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5814-R01
  SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
  Wed&Sat-Sun 18 Mar - 26 Apr
  Wed 17:00-20:15
  Sat-Sun 09:00-12:15
  (งด 15 Apr)
  17
  22,500
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5812-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Tue&Sat-Sun 21 Mar - 28 Apr
   Tue 17:00-20:15
   Sat&Sun 14:00-17:15
   (งด 14 Apr)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5814-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Wed&Sat-Sun 18 Mar - 26 Apr
   Wed 17:00-20:15
   Sat-Sun 09:00-12:15
   (งด 15 Apr)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

 • สำหรับสอบรอบ July 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5859-R02
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 2)
  Sat-Sun 20 Jun - 4 Jul 09:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  • รหัส
   L5859-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 20 Jun - 4 Jul 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

 • สำหรับสอบรอบ August&October 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5855-R01
  Foundation for BMAT Critical
  Sat-Sun 18 - 26 Apr 09:00-12:15
  (งด 25 Apr)
  นัดเพิ่ม Mon 27 Apr เวลา 17:00-20:15
  4
  5,400
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนกระบวนการคิดแบบพื้นฐานและฝึกวางหลักการคิดแบบมีระบบ เน้นการอ่านให้เร็ว อ่านให้รู้ และฝึกทำโจทย์ระดับ Easy การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT PART 1 (Aptitude + Critical) ต่อไป แนะนำให้เรียนคู่กับคอร์ส Foundation for BMAT Aptitude

  L5856-R01
  Foundation for BMAT Aptitude
  Tue&Thu 21 - 30 Apr 17:00-20:15
  4
  5,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนกระบวนการคิดแบบพื้นฐานและฝึกวางหลักการคิดแบบมีระบบ เน้นการอ่านให้เร็ว อ่านให้รู้ และฝึกทำโจทย์ระดับ Easy การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT PART 1 (Aptitude + Critical) ต่อไป แนะนำให้เรียนคู่กับคอร์ส Foundation for BMAT Critical

  L5886-R01
  BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ1)
  Sat-Sun 9 May - 21 Jun 14:00-17:15
  (งด 23,24 May)
  12
  15,900
  พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ข้อสอบ BMAT Aptitude นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง น้องควรผ่านการเรียนคอร์ส Foundation มาก่อน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพที่สุด

  L5825-R01
  BMAT Writing (รอบ 1) (Recommended for Thai students)
  Mon&Tue 8 - 16 Jun 17:00-20:15
  4
  5,600
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  "คอร์ส Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
  1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
  2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  Part นี้จะเป็น part ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ คอร์สนี้เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย"

  L5818-R01
  BMAT Biology
  Sat-Sun 13 – 21 Jun 09:00-12:15
  4
  5,600
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นการตะลุยโจทย์ Biology ที่ออกสอบใน BMAT Part Scientific Knowledge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรไทย

  L5862-R01
  Advanced BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis)
  Mon 22 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
  (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
  8
  11,000
  พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ข้อสอบ BMAT PART 1 ขึ้นชื่อว่าโหดและหินที่สุด เนื่องจากมี Part Fusion ที่ต้องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาประยุกต์กัน ภายในคอร์ส Advanced BMAT PART 1 นี้จะเน้นให้น้องได้ฝึกทำโจทย์ Fusion เพื่อช่วยให้น้องได้คุ้นชินกับโจทย์แบบประยุกต์ น้องที่จะเรียนคอร์สนี้ต้องผ่านการทำ placement tests และมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ผ่านการเรียนคอร์ส Intensive Course for BMAT Part 1 (Aptitude+ Critical Analysis) (รอบ 1) มาก่อน

  L5815-R01
  BMAT Physics
  Tue&Thu 25 Jun - 23 Jul 17:00-19:15
  9
  8,000
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นการตะลุยโจทย์ Physics ที่ออกสอบใน BMAT Part Scientific Knowledge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรไทย

  L5817-R01
  BMAT Chemistry
  Sat-Sun 27 Jun - 11 Jul 09:00-12:15
  5
  6,800
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นการตะลุยโจทย์ Chemistry ที่ออกสอบใน BMAT Part Scientific Knowledge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรไทย

  L5816-R01
  BMAT Math
  Sat-Sun 27 Jun - 11 Jul 14:00-17:15
  5
  6,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นการตะลุยโจทย์ Math ที่ออกสอบใน BMAT Part Scientific Knowledge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรไทย

  L5886-R02
  BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
  12 Jul - 23 Aug
  Sat-Sun (12-26 Jul)
  Wed&Sun (2-23 Aug)
  Wed 17:00-20:15 &
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (วันที่ 12 Aug เรียน 14:00-17:15)
  12
  15,900
  พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ข้อสอบ BMAT Aptitude นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง น้องควรผ่านการเรียนคอร์ส Foundation มาก่อน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพที่สุด

  L5825-R02
  BMAT Writing (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
  Sat-Sun 15 - 23 Aug 09:00-12:15
  4
  5,600
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  "คอร์ส Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
  1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
  2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  Part นี้จะเป็น part ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ คอร์สนี้เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย"

  L5831-R03
  IELTS (รอบ 3)
  Sat-Sun 13 Jun - 2 Aug 09:00-12:15
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5855-R01
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Critical
   วันและเวลา
   Sat-Sun 18 - 26 Apr 09:00-12:15
   (งด 25 Apr)
   นัดเพิ่ม Mon 27 Apr เวลา 17:00-20:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,400
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนกระบวนการคิดแบบพื้นฐานและฝึกวางหลักการคิดแบบมีระบบ เน้นการอ่านให้เร็ว อ่านให้รู้ และฝึกทำโจทย์ระดับ Easy การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT PART 1 (Aptitude + Critical) ต่อไป แนะนำให้เรียนคู่กับคอร์ส Foundation for BMAT Aptitude

  • รหัส
   L5856-R01
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Aptitude
   วันและเวลา
   Tue&Thu 21 - 30 Apr 17:00-20:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนกระบวนการคิดแบบพื้นฐานและฝึกวางหลักการคิดแบบมีระบบ เน้นการอ่านให้เร็ว อ่านให้รู้ และฝึกทำโจทย์ระดับ Easy การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT PART 1 (Aptitude + Critical) ต่อไป แนะนำให้เรียนคู่กับคอร์ส Foundation for BMAT Critical

  • รหัส
   L5886-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 9 May - 21 Jun 14:00-17:15
   (งด 23,24 May)
   ครั้ง
   12
   ราคา
   15,900
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ข้อสอบ BMAT Aptitude นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง น้องควรผ่านการเรียนคอร์ส Foundation มาก่อน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพที่สุด

  • รหัส
   L5825-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Writing (รอบ 1) (Recommended for Thai students)
   วันและเวลา
   Mon&Tue 8 - 16 Jun 17:00-20:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,600
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   "คอร์ส Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
   1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
   2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
   Part นี้จะเป็น part ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ คอร์สนี้เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย"

  • รหัส
   L5818-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Biology
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 – 21 Jun 09:00-12:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,600
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นการตะลุยโจทย์ Biology ที่ออกสอบใน BMAT Part Scientific Knowledge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรไทย

  • รหัส
   L5862-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis)
   วันและเวลา
   Mon 22 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
   (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ข้อสอบ BMAT PART 1 ขึ้นชื่อว่าโหดและหินที่สุด เนื่องจากมี Part Fusion ที่ต้องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาประยุกต์กัน ภายในคอร์ส Advanced BMAT PART 1 นี้จะเน้นให้น้องได้ฝึกทำโจทย์ Fusion เพื่อช่วยให้น้องได้คุ้นชินกับโจทย์แบบประยุกต์ น้องที่จะเรียนคอร์สนี้ต้องผ่านการทำ placement tests และมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ผ่านการเรียนคอร์ส Intensive Course for BMAT Part 1 (Aptitude+ Critical Analysis) (รอบ 1) มาก่อน

  • รหัส
   L5815-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Physics
   วันและเวลา
   Tue&Thu 25 Jun - 23 Jul 17:00-19:15
   ครั้ง
   9
   ราคา
   8,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นการตะลุยโจทย์ Physics ที่ออกสอบใน BMAT Part Scientific Knowledge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรไทย

  • รหัส
   L5817-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Chemistry
   วันและเวลา
   Sat-Sun 27 Jun - 11 Jul 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   6,800
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นการตะลุยโจทย์ Chemistry ที่ออกสอบใน BMAT Part Scientific Knowledge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรไทย

  • รหัส
   L5816-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Math
   วันและเวลา
   Sat-Sun 27 Jun - 11 Jul 14:00-17:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   6,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นการตะลุยโจทย์ Math ที่ออกสอบใน BMAT Part Scientific Knowledge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรไทย

  • รหัส
   L5886-R02
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   12 Jul - 23 Aug
   Sat-Sun (12-26 Jul)
   Wed&Sun (2-23 Aug)
   Wed 17:00-20:15 &
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (วันที่ 12 Aug เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   12
   ราคา
   15,900
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ข้อสอบ BMAT Aptitude นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง น้องควรผ่านการเรียนคอร์ส Foundation มาก่อน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพที่สุด

  • รหัส
   L5825-R02
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Writing (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 - 23 Aug 09:00-12:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,600
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   "คอร์ส Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
   1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
   2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
   Part นี้จะเป็น part ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ คอร์สนี้เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย"

  • รหัส
   L5831-R03
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 2 Aug 09:00-12:15
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

 • สำหรับสอบรอบ September 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5858-R02
  IELTS Inter (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
  Sat-Sun 5 Jul - 5 Sep 14:00-17:15
  (งด 26 Jul, 23 Aug)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยสื่อการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอินเตอร์หรือคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  L5833-R03
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 3)
  Sat-Sun 6 - 20 Sep 14:00-17:15
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  L5859-R03
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 3)
  Sat-Sun 6 - 20 Sep 09:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  • รหัส
   L5858-R02
   ชื่อคอร์ส
   IELTS Inter (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 5 Jul - 5 Sep 14:00-17:15
   (งด 26 Jul, 23 Aug)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยสื่อการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เรียนอินเตอร์หรือคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5833-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 6 - 20 Sep 14:00-17:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  • รหัส
   L5859-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 6 - 20 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

 • สำหรับสอบรอบ October 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5825-R03
  BMAT Writing (รอบ 3)
  Sat-Sun 5 - 13 Sep 09:00-12:15
  4
  5,600
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  "คอร์ส Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
  1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
  2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  Part นี้จะเป็น part ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ คอร์สนี้เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย"

  L5886-R03
  BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ 3)
  Sat-Sun 4 - 24 Oct 09:00-12:15 และ 14:00-17:15
  (เรียนทั้งเช้าและบ่าย)
  12
  15,900
  พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ข้อสอบ BMAT Aptitude นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง น้องควรผ่านการเรียนคอร์ส Foundation มาก่อน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพที่สุด

  L5802-R02
  SAT MATH (รอบ 2)
  Sat-Sun 13 Jun - 9 Aug 09:00-12:15
  18
  23,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  L5803-R03
  Advanced SAT MATH (รอบ 3)
  Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
  (นัดเพิ่ม 23 Sep 17:00-20:15)
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  L5857-R03
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 3)
  Sat-Sun 8 Aug - 19 Sep 09:00-12:15
  13
  17,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  L5813-R01
  SAT Subject Test Math Level II
  Tue&Thu 9 Jun - 13 Aug 17:00-20:15
  (วันที่ 28 Jul เรียน 14:00-17:15)
  20
  26,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นเนื้อหาของ SAT Subject test Math Level II โดยเฉพาะ น้องจะได้ฝึกทำโจทย์แบบ Speed test ภายใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5812-R02
  SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
  Sat-Sun 13 Jun - 8 Aug 14:00-17:15
  17
  22,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5811-R01
  SAT Subject test Physics
  Sat-Sun 13 Jun - 22 Aug 09:00-12:15
  (งด 9 Aug)
  (นัดเพิ่ม 6 Jul, 28 Jul, 12 Aug เวลา 09:00-12:15)
  21
  27,000
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Physics โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5814-R02
  SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
  Mon&Wed 15 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
  (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
  17
  22,500
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5812-R03
  SAT Subject Test Chemistry (รอบ 3)
  Tue&Thu 4 Aug - 29 Sep 17:00-20:15
  17
  22,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5814-R03
  SAT Subject Test Biology (รอบ 3)
  Wed&Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep
  Wed 17:00-20:15
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (งด 6 Sep Mock Exam, 16 Sep, 23 Sep)
  17
  22,500
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5822-R02
  Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
  Sat-Sun 22 Aug - 13 Sep 09:00-12:15
  8
  11,000
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  L5820-R01
  Advanced SAT Subject Test MATH Level II
  Wed&Sat 22 Aug - 16 Sep
  Wed 17:00-20:15
  Sat 14:00-17:15
  8
  11,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level II ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก คอร์สนี้จะเน้นตะลุยโจทย์ เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  L5821-R01
  Advanced SAT Subject Test Physics
  Sun 23 Aug - 27 Sep 14:00-17:15
  (นัดเพิ่ม 19 Sep 14:00-17:15)
  7
  10,000
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  "เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
  Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
  Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
  เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง
  "

  • รหัส
   L5825-R03
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Writing (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 5 - 13 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,600
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   "คอร์ส Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
   1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
   2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
   Part นี้จะเป็น part ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ คอร์สนี้เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย"

  • รหัส
   L5886-R03
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 4 - 24 Oct 09:00-12:15 และ 14:00-17:15
   (เรียนทั้งเช้าและบ่าย)
   ครั้ง
   12
   ราคา
   15,900
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ข้อสอบ BMAT Aptitude นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง น้องควรผ่านการเรียนคอร์ส Foundation มาก่อน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพที่สุด

  • รหัส
   L5802-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT MATH (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 9 Aug 09:00-12:15
   ครั้ง
   18
   ราคา
   23,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  • รหัส
   L5803-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
   (นัดเพิ่ม 23 Sep 17:00-20:15)
   ครั้ง
   15
   ราคา
   19,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   L5857-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 8 Aug - 19 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   17,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  • รหัส
   L5813-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Math Level II
   วันและเวลา
   Tue&Thu 9 Jun - 13 Aug 17:00-20:15
   (วันที่ 28 Jul เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   20
   ราคา
   26,000
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นเนื้อหาของ SAT Subject test Math Level II โดยเฉพาะ น้องจะได้ฝึกทำโจทย์แบบ Speed test ภายใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5812-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 8 Aug 14:00-17:15
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5811-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject test Physics
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 22 Aug 09:00-12:15
   (งด 9 Aug)
   (นัดเพิ่ม 6 Jul, 28 Jul, 12 Aug เวลา 09:00-12:15)
   ครั้ง
   21
   ราคา
   27,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Physics โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5814-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Mon&Wed 15 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
   (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5812-R03
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Tue&Thu 4 Aug - 29 Sep 17:00-20:15
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5814-R03
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Wed&Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep
   Wed 17:00-20:15
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (งด 6 Sep Mock Exam, 16 Sep, 23 Sep)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5822-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 22 Aug - 13 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  • รหัส
   L5820-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test MATH Level II
   วันและเวลา
   Wed&Sat 22 Aug - 16 Sep
   Wed 17:00-20:15
   Sat 14:00-17:15
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level II ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก คอร์สนี้จะเน้นตะลุยโจทย์ เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5821-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Physics
   วันและเวลา
   Sun 23 Aug - 27 Sep 14:00-17:15
   (นัดเพิ่ม 19 Sep 14:00-17:15)
   ครั้ง
   7
   ราคา
   10,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   "เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
   Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
   Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
   เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง
   "

 • สำหรับสอบรอบ November 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5823-R02
  Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
  Sat-Sun 10 - 31 Oct 09:00-12:15
  7
  10,000
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  L5831-R04
  IELTS (รอบ 4)
  Mon&Sat-Sun 4 Oct - 9 Nov
  Mon 17:00-20:15
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (งด 7 Nov)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  L5859-R04
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 4)
  Sat-Sun 10 - 24 Oct 09:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  L5833-R04
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 4)
  Sat-Sun 31 Oct - 15 Nov 09:00-12:15
  (งด 7 Nov)
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  • รหัส
   L5823-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 10 - 31 Oct 09:00-12:15
   ครั้ง
   7
   ราคา
   10,000
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5831-R04
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Mon&Sat-Sun 4 Oct - 9 Nov
   Mon 17:00-20:15
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (งด 7 Nov)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5859-R04
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 10 - 24 Oct 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้สนทนาจริงกับเจ้าของภาษา ผู้มีประสบการณ์เป็น IELTS Examiners โดยตรง เพื่อคอยแนะนำเทคนิคที่จะอัพคะแนน IELTS ให้ดีที่สุด ได้ฝึกฝนพูดจริงๆ พร้อมรับ Band ของตัวเองและข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาต่อ

  • รหัส
   L5833-R04
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 31 Oct - 15 Nov 09:00-12:15
   (งด 7 Nov)
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆ ที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก พร้อมแชร์โครงสร้างการเขียนสำเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกรูปแบบโจทย์ เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

 • สำหรับสอบรอบ December 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5847-R04
  SAT Reading and Writing (รอบ 4)
  Sat-Sun 10 Oct - 29 Nov 09:00-12:15
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   L5847-R04
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 10 Oct - 29 Nov 09:00-12:15
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

 • สำหรับสอบรอบ January 2021

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5831-R05
  IELTS (รอบ 5)
  Sat-Sun 31 Oct - 27 Dec 14:00-17:15
  (งด 7 Nov, 5 Dec)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5831-R05
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 5)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 31 Oct - 27 Dec 14:00-17:15
   (งด 7 Nov, 5 Dec)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

What do you get from Live class?

สิ่งที่น้องๆ จะได้จากการเรียน Live class

 • วางแผนการเรียนรายบุคคล

  น้องจะได้... รับการวางแผนการเรียนที่เหมาะที่สุดของน้อง แต่ละคน โดยครูผู้สอนเอง

 • วัดผลระหว่างเรียน

  น้องจะได้... วัดผลการเรียนในระหว่างเรียนเลย หากไม่เข้าใจตรงไหน แก้ไขได้ทันทีพร้อมวัดผล หลังเรียนเพื่อความมั่นใจ

 • Review คอร์สเรียน

  น้องจะได้... review คอร์สเรียนในระบบ Self ต่อได้ 20% ของจำนวนชั่วโมงคอร์สทั้งหมด

 • ปรึกษาได้ทันที

  น้องจะได้... พูดคุยและเพื่อนแบบ exclusive สุดๆในกรุ๊ปไลน์ มีปัญหาด้านไหน ปรึกษาได้ทันที