• สำหรับสอบรอบ Jul 2024

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  IGCL0306-242
  Advanced CU-ATS Chemistry (รอบ2) 2024
  02 Jun - 30 Jun SAT, SUN
  09:00-12:00
  9
  15,500
  P'Golf
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Chemistry แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Chemistry เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์ CU-ATS Chemistry ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Physics ด้วย สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  IGCL0307-242
  Advanced CU-ATS Physics (รอบ2) 2024
  02 Jun - 30 Jun SAT, SUN
  14:00 - 17:00
  9
  15,500
  P'Ink
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Physics แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Physics เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์ CU-ATS Physics ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Chemistry ด้วย สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  IGCL0311-242
  CU-ATS Marathon (รอบ2) (Edition II) 2024
  07 Jul - 12 Jul
  SUN 14:00-17:00
  MON-FRI 17:00 - 20:00
  6
  13,900
  P'Game & P'Ink
  รายละเอียดคอร์ส

  ที่สุดของรูปแบบการเรียน! ผ่านการเฉลยละเอียดของข้อสอบ Full-Test จำนวน 2 ชุด (ฟรีอีก 1 ชุด) พร้อมฝึกแตกโจทย์ใหม่ ๆ เพื่อพิชิตข้อสอบ Unseen
  - น้องๆ จะได้รับ Full-Test ทั้งหมด 3 ชุดภายในเล่ม เสมือนข้อสอบจริงทั้งระดับความยาก และเนื้อหาของข้อสอบ
  - น้องต้องฝึกจับเวลาทำข้อสอบด้วยตนเองก่อนเริ่มเรียน (หรือร่วมกิจกรรมจับเวลาด้วยกันจากพี่ Ignite ได้)
  - เริ่มคลาสเรียนมาเฉลยพร้อมกันทันทีแบบละเอียด เฉพาะข้อยากหรือน้องตอบผิดมากที่สุด
  - พร้อมฝึกวิเคราะห์แตกโจทย์แนวใหม่ๆ จากเนื้อหาเดิม เพิ่มทักษะพิชิต Unseen
  - เรียนกัน 6 วัน สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ อัดแน่นทั้ง Physics & Chemistry

  IGCL0702-242
  ACT Science Ultimate Prep (รอบ2) 2024
  15 Jun - 07 Jul SAT, SUN
  09:00-12:00
  (นัดเพิ่ม FRI 28 Jun, 5 Jul 17:00-20:00)
  10
  17,500
  P'Ink
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สนี้ออกแบบมาสำหรับการเตรียมสอบ ACT Science โดยเฉพาะ น้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเริ่มเรียนได้ เพราะเนื้อหาจะเริ่มต้นจากการฝึกวิธีการคิดและแก้ปัญหาจากโจทย์พื้นฐาน จนไปถึงเนื้อหาที่ยากและท้าทาย กว่า 435 คำถามใน 77 บทความ น้อง ๆ จะได้เทคนิคมากมาย สำหรับการทำโจทย์และข้อสอบให้เร็วขึ้น และสามารถฝึกใช้จนชำนาญ

  IGCL0403-243
  Foundation for IELTS (รอบ3) 2024
  10 Jun - 08 Jul MON, WED, FRI 17:00 - 20:00
  13
  20,500
  P'Mos
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเรียนรู้ข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบให้ผู้เรียน และเริ่มการทำโจทย์รูปแบบ IELTS ก่อนเริ่มเรียนคอร์ส IELTS และทำแนวโจทย์เสมือนจริง ในคอร์สนี้จะเพิ่มพูนทักษะการอ่านจับใจความของน้องๆตั้งแต่บทความสั้นจนถึงบทความ IELTS ที่ซับซ้อนขึ้น การฟังจับประเด็นสำคัญ การฝึกพูดที่เริ่มจากการออกเสียงและการเลือกใช้ศัพท์ให้เหมาะสม รวมถึงปูพื้นฐาน grammar & punctuation ที่จำเป็นสำหรับการเขียน essay

  IGCL0404-246
  Intensive IELTS (รอบ6) 2024
  02 Jun - 27 Jul SAT, SUN 14:00 - 17:00
  16
  27,000
  P'Patrick & P'Gak
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยการสอนเริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทําข้อสอบแบบ Step by Step ครบทุกทักษะ เสริมด้วยการทําข้อสอบเสมือนจริงถึง 2 ชุด พร้อมกฎการเขียนแบบ Ready to use Structure เพื่อ Band 7 up เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานคะแนน IELTS ตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป เพื่อยื่นเข้าศึกษาหลักสูตร Inter ทุกคณะทั้งในไทยและต่างประเทศ เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานคะแนน IELTS ตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป เพื่อยื่นเข้าศึกษาหลักสูตร Inter ทุกคณะทั้งในไทยและต่างประเทศ

  • Advanced CU-ATS Chemistry (รอบ2) 2024
   ราคา
   15,500
   รหัส
   IGCL0306-242
   ครั้ง
   9
   ผู้สอน
   P'Golf
   วันและเวลา
   02 Jun - 30 Jun SAT, SUN
   09:00-12:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Chemistry แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Chemistry เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์ CU-ATS Chemistry ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Physics ด้วย สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  • Advanced CU-ATS Physics (รอบ2) 2024
   ราคา
   15,500
   รหัส
   IGCL0307-242
   ครั้ง
   9
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   02 Jun - 30 Jun SAT, SUN
   14:00 - 17:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Physics แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Physics เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์ CU-ATS Physics ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Chemistry ด้วย สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  • CU-ATS Marathon (รอบ2) (Edition II) 2024
   ราคา
   13,900
   รหัส
   IGCL0311-242
   ครั้ง
   6
   ผู้สอน
   P'Game & P'Ink
   วันและเวลา
   07 Jul - 12 Jul
   SUN 14:00-17:00
   MON-FRI 17:00 - 20:00
   รายละเอียดคอร์ส

   ที่สุดของรูปแบบการเรียน! ผ่านการเฉลยละเอียดของข้อสอบ Full-Test จำนวน 2 ชุด (ฟรีอีก 1 ชุด) พร้อมฝึกแตกโจทย์ใหม่ ๆ เพื่อพิชิตข้อสอบ Unseen
   - น้องๆ จะได้รับ Full-Test ทั้งหมด 3 ชุดภายในเล่ม เสมือนข้อสอบจริงทั้งระดับความยาก และเนื้อหาของข้อสอบ
   - น้องต้องฝึกจับเวลาทำข้อสอบด้วยตนเองก่อนเริ่มเรียน (หรือร่วมกิจกรรมจับเวลาด้วยกันจากพี่ Ignite ได้)
   - เริ่มคลาสเรียนมาเฉลยพร้อมกันทันทีแบบละเอียด เฉพาะข้อยากหรือน้องตอบผิดมากที่สุด
   - พร้อมฝึกวิเคราะห์แตกโจทย์แนวใหม่ๆ จากเนื้อหาเดิม เพิ่มทักษะพิชิต Unseen
   - เรียนกัน 6 วัน สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ อัดแน่นทั้ง Physics & Chemistry

  • ACT Science Ultimate Prep (รอบ2) 2024
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCL0702-242
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   15 Jun - 07 Jul SAT, SUN
   09:00-12:00
   (นัดเพิ่ม FRI 28 Jun, 5 Jul 17:00-20:00)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สนี้ออกแบบมาสำหรับการเตรียมสอบ ACT Science โดยเฉพาะ น้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเริ่มเรียนได้ เพราะเนื้อหาจะเริ่มต้นจากการฝึกวิธีการคิดและแก้ปัญหาจากโจทย์พื้นฐาน จนไปถึงเนื้อหาที่ยากและท้าทาย กว่า 435 คำถามใน 77 บทความ น้อง ๆ จะได้เทคนิคมากมาย สำหรับการทำโจทย์และข้อสอบให้เร็วขึ้น และสามารถฝึกใช้จนชำนาญ

  • Foundation for IELTS (รอบ3) 2024
   ราคา
   20,500
   รหัส
   IGCL0403-243
   ครั้ง
   13
   ผู้สอน
   P'Mos
   วันและเวลา
   10 Jun - 08 Jul MON, WED, FRI 17:00 - 20:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเรียนรู้ข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบให้ผู้เรียน และเริ่มการทำโจทย์รูปแบบ IELTS ก่อนเริ่มเรียนคอร์ส IELTS และทำแนวโจทย์เสมือนจริง ในคอร์สนี้จะเพิ่มพูนทักษะการอ่านจับใจความของน้องๆตั้งแต่บทความสั้นจนถึงบทความ IELTS ที่ซับซ้อนขึ้น การฟังจับประเด็นสำคัญ การฝึกพูดที่เริ่มจากการออกเสียงและการเลือกใช้ศัพท์ให้เหมาะสม รวมถึงปูพื้นฐาน grammar & punctuation ที่จำเป็นสำหรับการเขียน essay

  • Intensive IELTS (รอบ6) 2024
   ราคา
   27,000
   รหัส
   IGCL0404-246
   ครั้ง
   16
   ผู้สอน
   P'Patrick & P'Gak
   วันและเวลา
   02 Jun - 27 Jul SAT, SUN 14:00 - 17:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยการสอนเริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทําข้อสอบแบบ Step by Step ครบทุกทักษะ เสริมด้วยการทําข้อสอบเสมือนจริงถึง 2 ชุด พร้อมกฎการเขียนแบบ Ready to use Structure เพื่อ Band 7 up เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานคะแนน IELTS ตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป เพื่อยื่นเข้าศึกษาหลักสูตร Inter ทุกคณะทั้งในไทยและต่างประเทศ เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานคะแนน IELTS ตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป เพื่อยื่นเข้าศึกษาหลักสูตร Inter ทุกคณะทั้งในไทยและต่างประเทศ

 • สำหรับสอบรอบ Aug 2024

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  IGCL0204 -242
  Pre Digital SAT Reading & Writing (รอบ2) 2024
  04 Jun - 02 Jul
  TUE 17:00 - 20:00
  SAT, SUN 09:00 - 12:00
  13
  19,500
  P'Kao
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเริ่มต้นสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานและไม่เคยสอบ SAT Reading and Writing มาก่อน เริ่มต้นตั้งแต่การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของ Reading passages เรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกา และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ออกสอบใน SAT โดยเฉพาะ ในคอร์สนี้น้องๆจะได้เรียนรู้บทความหลากหลายครบทุกรูปแบบที่ออกสอบ ทั้ง social science, science, history, classic literature, และ contemporary literature ในส่วนของ Writing จะปูพื้นฐานทฤษฎีการเขียนและไวยากรณ์ขั้นต้นพร้อมปิดท้ายคอร์สด้วย Mini full test เพื่อเตรียมความพร้อมน้องๆก่อนต่อยอดคอร์ส SAT Reading and Writing

  IGCL0209-242
  Adv .Digital SAT Reading & Writing (รอบ2) 2024
  26 Jun - 02 Aug WED, FRI 17:00 - 20:00
  (นัดเพิ่ม THU 11 Jul 17:00 - 20:00)
  13
  19,900
  P'Kao
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up ฝึกฝนแนวข้อสอบจริงจนคุ้นชินกับข้อสอบทั้งพาร์ทReading และ Writing อย่างละ 25 Passages รวม 500 กว่าข้อ พร้อมข้อสอบ SAT Reading and Writing แบบครบชุดท้ายเล่มให้น้องๆฝึกทำเพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบจริง
  เหมาะสำหรับน้องๆที่เคยเรียนคอร์ส SAT Reading and Writing มาแล้ว หรือ สอบ SAT Reading and Writing มาแล้วและอยากอัพให้ได้คะแนน 600 ขึ้นไป

  IGCL0216-242
  Essential Vocab for SAT R&W and IELTS (รอบ2)
  06 Jul - 20 Jul SAT, SUN 10:00 - 12:00
  5
  5,200
  P'Kao
  รายละเอียดคอร์ส

  - สำหรับน้องที่ต้องการมีคลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น เรียนได้ทุกระดับชั้น และไม่จำเป็นต้องผ่านคอร์ส level อื่นๆมาก่อน เนื่องจากเป็นคอร์สเน้นคำศัพย์
  - เหมาะกับน้องที่เตรียมสอบทั้ง SAT R&W และ IELTS
  - น้องจะได้เข้าใจรากศัพท์ และสามารถแตกคำศัพท์เพิ่มได้มากขึ้น
  - มีคำศัพท์ทุกกลุ่มที่ออกข้อสอบ ทั้ง Science, Literature, Social Science, and History และอีกหลายหัวข้อ
  - มีตัวอย่าง context ที่ชัดเจน เพื่อให้น้องได้เห็นรูปประโยคการใช้ในข้อสอบและชีวิตจริง
  - สอดแทรกคำศัพท์ที่ได้เจอจริงในข้อสอบ

  IGCL0203-242
  Pre Digital SAT Math (รอบ2) 2024
  26 May - 06 Jul SAT, SUN
  09:00-12:00
  12
  18,500
  P'Note
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับปูพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมสอบ Digital SAT Math ในคอร์สจะเน้นการสอนคำศัพท์และแปลโจทย์ให้ตรง concept พร้อมโจทย์ให้ฝึกฝนกว่า 500 ข้อในคอร์ส เพื่อให้น้องมั่นใจได้ว่าจะก้าวเข้าสู่การเรียนเนื้อหาในข้อสอบและการตะลุยโจทย์จริงอย่างพร้อมที่สุดสำหรับคะแนนเต็ม 800
  เหมาะสำหรับน้องๆ รร. ไทยที่ยังไม่เคยเตรียมตัวสอบ SAT Math มาก่อนเลย ยังไม่เคยรู้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และต้องการฝึกแปลโจทย์

  IGCL0201-245
  Digital SAT Math (รอบ5) 2024
  15 Jun - 27 Jul
  THU 17:00-20:00
  SAT, SUN 14:00-17:00
  19
  29,900
  P'Note
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สอัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% สำหรับการเตรียมสอบ Digital SAT Math โดยเริ่มจากการสอนเนื้อหาครบ จบทุกบทภายในคอร์สเดียว เพื่อให้น้องพร้อมต่อยอดในการทำโจทย์ เสริมความมั่นใจด้วย SAT Trick สรุปสูตรเข้มข้น หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องได้ SAT Math เต็ม 800 พร้อมโจทย์เพิ่มเติมให้น้องฝึกฝนเป็นการบ้านอีกกว่า 500 ข้อ และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม Digital SAT Math Checkpoint ติวประจำบทกลุ่มเล็กฟรี ตลอดปี
  เหมาะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเตรียมตัวหรือยังไม่แม่นยำในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Math ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก

  IGCL0205-241
  Advanced Digital SAT Math (รอบ1) 2024
  06 Jul - 05 Aug
  MON 17:00-20:00
  SAT, SUN 14:00-17:00
  15
  23,500
  P'Pat
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดเข้มข้นอัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% สำหรับการเตรียมสอบ SAT Math โดยเริ่มจากการสอนสรุปเนื้อหาในแต่ละบท หรือที่รู้จักกันในชื่อ SAT Trick หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องๆได้ Perfect Score มาแล้วหลายร้อยคน ตามด้วยฝึกความเร็วในการทำข้อสอบให้ทันเวลา ฝึกทำโจทย์ยาก และฝึกจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริงแบบเต็มชุด รวมแล้วน้องจะได้พบกับโจทย์กว่า 500 ข้อ และได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม SAT Math Checkpoint ติวประจำบทกลุ่มเล็กฟรี ตลอดปี เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการทบทวนจุดสำคัญของแต่ละบทที่ออกสอบ SAT Math และต้องการฝึกฝนทำโจทย์ยากและฝึกความเร็วในการทำโจทย์ หรือ เคยสอบ SAT Math แล้วได้คะแนนสูงกว่า 700 แต่ต้องการ up คะแนนให้ได้ 800 เต็ม

  IGCL0205-242
  Advanced Digital SAT Math (รอบ2) 2024
  31 Aug - 30 Sep
  MON 17:00 - 20:00
  SAT, SUN 14:00 - 17:00
  15
  23,500
  P'Pat
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสุดเข้มข้นอัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% สำหรับการเตรียมสอบ SAT Math โดยเริ่มจากการสอนสรุปเนื้อหาในแต่ละบท หรือที่รู้จักกันในชื่อ SAT Trick หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องๆได้ Perfect Score มาแล้วหลายร้อยคน ตามด้วยฝึกความเร็วในการทำข้อสอบให้ทันเวลา ฝึกทำโจทย์ยาก และฝึกจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริงแบบเต็มชุด รวมแล้วน้องจะได้พบกับโจทย์กว่า 500 ข้อ และได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม SAT Math Checkpoint ติวประจำบทกลุ่มเล็กฟรี ตลอดปี เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการทบทวนจุดสำคัญของแต่ละบทที่ออกสอบ SAT Math และต้องการฝึกฝนทำโจทย์ยากและฝึกความเร็วในการทำโจทย์ หรือ เคยสอบ SAT Math แล้วได้คะแนนสูงกว่า 700 แต่ต้องการ up คะแนนให้ได้ 800 เต็ม

  • Pre Digital SAT Reading & Writing (รอบ2) 2024
   ราคา
   19,500
   รหัส
   IGCL0204 -242
   ครั้ง
   13
   ผู้สอน
   P'Kao
   วันและเวลา
   04 Jun - 02 Jul
   TUE 17:00 - 20:00
   SAT, SUN 09:00 - 12:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเริ่มต้นสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานและไม่เคยสอบ SAT Reading and Writing มาก่อน เริ่มต้นตั้งแต่การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของ Reading passages เรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกา และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ออกสอบใน SAT โดยเฉพาะ ในคอร์สนี้น้องๆจะได้เรียนรู้บทความหลากหลายครบทุกรูปแบบที่ออกสอบ ทั้ง social science, science, history, classic literature, และ contemporary literature ในส่วนของ Writing จะปูพื้นฐานทฤษฎีการเขียนและไวยากรณ์ขั้นต้นพร้อมปิดท้ายคอร์สด้วย Mini full test เพื่อเตรียมความพร้อมน้องๆก่อนต่อยอดคอร์ส SAT Reading and Writing

  • Adv .Digital SAT Reading & Writing (รอบ2) 2024
   ราคา
   19,900
   รหัส
   IGCL0209-242
   ครั้ง
   13
   ผู้สอน
   P'Kao
   วันและเวลา
   26 Jun - 02 Aug WED, FRI 17:00 - 20:00
   (นัดเพิ่ม THU 11 Jul 17:00 - 20:00)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up ฝึกฝนแนวข้อสอบจริงจนคุ้นชินกับข้อสอบทั้งพาร์ทReading และ Writing อย่างละ 25 Passages รวม 500 กว่าข้อ พร้อมข้อสอบ SAT Reading and Writing แบบครบชุดท้ายเล่มให้น้องๆฝึกทำเพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบจริง
   เหมาะสำหรับน้องๆที่เคยเรียนคอร์ส SAT Reading and Writing มาแล้ว หรือ สอบ SAT Reading and Writing มาแล้วและอยากอัพให้ได้คะแนน 600 ขึ้นไป

  • Essential Vocab for SAT R&W and IELTS (รอบ2)
   ราคา
   5,200
   รหัส
   IGCL0216-242
   ครั้ง
   5
   ผู้สอน
   P'Kao
   วันและเวลา
   06 Jul - 20 Jul SAT, SUN 10:00 - 12:00
   รายละเอียดคอร์ส

   - สำหรับน้องที่ต้องการมีคลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น เรียนได้ทุกระดับชั้น และไม่จำเป็นต้องผ่านคอร์ส level อื่นๆมาก่อน เนื่องจากเป็นคอร์สเน้นคำศัพย์
   - เหมาะกับน้องที่เตรียมสอบทั้ง SAT R&W และ IELTS
   - น้องจะได้เข้าใจรากศัพท์ และสามารถแตกคำศัพท์เพิ่มได้มากขึ้น
   - มีคำศัพท์ทุกกลุ่มที่ออกข้อสอบ ทั้ง Science, Literature, Social Science, and History และอีกหลายหัวข้อ
   - มีตัวอย่าง context ที่ชัดเจน เพื่อให้น้องได้เห็นรูปประโยคการใช้ในข้อสอบและชีวิตจริง
   - สอดแทรกคำศัพท์ที่ได้เจอจริงในข้อสอบ

  • Pre Digital SAT Math (รอบ2) 2024
   ราคา
   18,500
   รหัส
   IGCL0203-242
   ครั้ง
   12
   ผู้สอน
   P'Note
   วันและเวลา
   26 May - 06 Jul SAT, SUN
   09:00-12:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับปูพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมสอบ Digital SAT Math ในคอร์สจะเน้นการสอนคำศัพท์และแปลโจทย์ให้ตรง concept พร้อมโจทย์ให้ฝึกฝนกว่า 500 ข้อในคอร์ส เพื่อให้น้องมั่นใจได้ว่าจะก้าวเข้าสู่การเรียนเนื้อหาในข้อสอบและการตะลุยโจทย์จริงอย่างพร้อมที่สุดสำหรับคะแนนเต็ม 800
   เหมาะสำหรับน้องๆ รร. ไทยที่ยังไม่เคยเตรียมตัวสอบ SAT Math มาก่อนเลย ยังไม่เคยรู้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และต้องการฝึกแปลโจทย์

  • Digital SAT Math (รอบ5) 2024
   ราคา
   29,900
   รหัส
   IGCL0201-245
   ครั้ง
   19
   ผู้สอน
   P'Note
   วันและเวลา
   15 Jun - 27 Jul
   THU 17:00-20:00
   SAT, SUN 14:00-17:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สอัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% สำหรับการเตรียมสอบ Digital SAT Math โดยเริ่มจากการสอนเนื้อหาครบ จบทุกบทภายในคอร์สเดียว เพื่อให้น้องพร้อมต่อยอดในการทำโจทย์ เสริมความมั่นใจด้วย SAT Trick สรุปสูตรเข้มข้น หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องได้ SAT Math เต็ม 800 พร้อมโจทย์เพิ่มเติมให้น้องฝึกฝนเป็นการบ้านอีกกว่า 500 ข้อ และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม Digital SAT Math Checkpoint ติวประจำบทกลุ่มเล็กฟรี ตลอดปี
   เหมาะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเตรียมตัวหรือยังไม่แม่นยำในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Math ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก

  • Advanced Digital SAT Math (รอบ1) 2024
   ราคา
   23,500
   รหัส
   IGCL0205-241
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   P'Pat
   วันและเวลา
   06 Jul - 05 Aug
   MON 17:00-20:00
   SAT, SUN 14:00-17:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดเข้มข้นอัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% สำหรับการเตรียมสอบ SAT Math โดยเริ่มจากการสอนสรุปเนื้อหาในแต่ละบท หรือที่รู้จักกันในชื่อ SAT Trick หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องๆได้ Perfect Score มาแล้วหลายร้อยคน ตามด้วยฝึกความเร็วในการทำข้อสอบให้ทันเวลา ฝึกทำโจทย์ยาก และฝึกจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริงแบบเต็มชุด รวมแล้วน้องจะได้พบกับโจทย์กว่า 500 ข้อ และได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม SAT Math Checkpoint ติวประจำบทกลุ่มเล็กฟรี ตลอดปี เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการทบทวนจุดสำคัญของแต่ละบทที่ออกสอบ SAT Math และต้องการฝึกฝนทำโจทย์ยากและฝึกความเร็วในการทำโจทย์ หรือ เคยสอบ SAT Math แล้วได้คะแนนสูงกว่า 700 แต่ต้องการ up คะแนนให้ได้ 800 เต็ม

  • Advanced Digital SAT Math (รอบ2) 2024
   ราคา
   23,500
   รหัส
   IGCL0205-242
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   P'Pat
   วันและเวลา
   31 Aug - 30 Sep
   MON 17:00 - 20:00
   SAT, SUN 14:00 - 17:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสุดเข้มข้นอัพเดตเนื้อหาใหม่หมด 100% สำหรับการเตรียมสอบ SAT Math โดยเริ่มจากการสอนสรุปเนื้อหาในแต่ละบท หรือที่รู้จักกันในชื่อ SAT Trick หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องๆได้ Perfect Score มาแล้วหลายร้อยคน ตามด้วยฝึกความเร็วในการทำข้อสอบให้ทันเวลา ฝึกทำโจทย์ยาก และฝึกจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริงแบบเต็มชุด รวมแล้วน้องจะได้พบกับโจทย์กว่า 500 ข้อ และได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม SAT Math Checkpoint ติวประจำบทกลุ่มเล็กฟรี ตลอดปี เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการทบทวนจุดสำคัญของแต่ละบทที่ออกสอบ SAT Math และต้องการฝึกฝนทำโจทย์ยากและฝึกความเร็วในการทำโจทย์ หรือ เคยสอบ SAT Math แล้วได้คะแนนสูงกว่า 700 แต่ต้องการ up คะแนนให้ได้ 800 เต็ม

 • สำหรับสอบรอบ Nov 2024

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  IGCL0120-241
  Essential MMI (รอบ1)
  02 Nov - 24 Nov SAT, SUN 09:00 - 12:00
  (เลือกสอบ Mock MMI 1 รอบ วันที่ 23-24 Nov)
  7
  29,800
  P'Gak & อาจาร์ยพิเศษ
  รายละเอียดคอร์ส

  เตรียมตัวในด่านสุดท้ายก่อนเป็นตัวจริง กับคอร์สเรียนเวิร์กช็อปที่จะทำให้น้องดึงทุกสกิลมาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ MMI เรียนรู้พื้นฐานจำเป็นที่ไม่มีสอนในห้องเรียน พัฒนาการวิเคราะห์และตอบคำถามเชิง Critical Thing พร้อมฝึกปฏบัติจริงภายในคลาสเพื่อดึงจุดแข็งและสื่อสารความเป็นตัวเอง (คอร์สเรียนในรูปแบบ Onsite เท่านั้น จำกัด 40 ที่นั่ง)
  พิเศษ ซ้อมก่อนลงสนามจริงใน Mock MMI ฟรี 1 ครั้ง

  • Essential MMI (รอบ1)
   ราคา
   29,800
   รหัส
   IGCL0120-241
   ครั้ง
   7
   ผู้สอน
   P'Gak & อาจาร์ยพิเศษ
   วันและเวลา
   02 Nov - 24 Nov SAT, SUN 09:00 - 12:00
   (เลือกสอบ Mock MMI 1 รอบ วันที่ 23-24 Nov)
   รายละเอียดคอร์ส

   เตรียมตัวในด่านสุดท้ายก่อนเป็นตัวจริง กับคอร์สเรียนเวิร์กช็อปที่จะทำให้น้องดึงทุกสกิลมาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ MMI เรียนรู้พื้นฐานจำเป็นที่ไม่มีสอนในห้องเรียน พัฒนาการวิเคราะห์และตอบคำถามเชิง Critical Thing พร้อมฝึกปฏบัติจริงภายในคลาสเพื่อดึงจุดแข็งและสื่อสารความเป็นตัวเอง (คอร์สเรียนในรูปแบบ Onsite เท่านั้น จำกัด 40 ที่นั่ง)
   พิเศษ ซ้อมก่อนลงสนามจริงใน Mock MMI ฟรี 1 ครั้ง

What do you get from Live class?

สิ่งที่น้องๆ จะได้จากการเรียน Live class

 • วางแผนการเรียนรายบุคคล

  น้องจะได้... รับการวางแผนการเรียนที่เหมาะที่สุดของน้อง แต่ละคน โดยครูผู้สอนเอง

 • วัดผลระหว่างเรียน

  น้องจะได้... วัดผลการเรียนในระหว่างเรียนเลย หากไม่เข้าใจตรงไหน แก้ไขได้ทันทีพร้อมวัดผล หลังเรียนเพื่อความมั่นใจ

 • Review คอร์สเรียน

  น้องจะได้... review คอร์สเรียนในระบบ Self ต่อได้ 20% ของจำนวนชั่วโมงคอร์สทั้งหมด

 • ปรึกษาได้ทันที

  น้องจะได้... พูดคุยและเพื่อนแบบ exclusive สุดๆในกรุ๊ปไลน์ มีปัญหาด้านไหน ปรึกษาได้ทันที