• สำหรับสอบรอบ March 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5801-R01
  Pre SAT MATH
  11 Jan - 16 Feb
  SAT-Sun 14:00-17:15

  12
  15,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  L5803-R01
  Advanced SAT MATH (รอบ 1)
  18 Jan - 7 Mar
  Sat-Sun 09:00-12:15
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ จับเวลาเสมือนจริง ภายในคอร์สพี่ภัทร์ออกแบบมาเพื่อเน้นฝึกให้น้องๆทำโจทย์ยากแข่งกับเวลาเสมือนจริง เพราะข้อสอบจริงจะเน้น Speed Test เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม ก่อนการเรียนคอร์สนี้น้องควรผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหามาก่อน

  L5857-R01
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 1)
  Sat-Sun 11 Jan - 22 Feb 09:00-12:15
  13
  17,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส
  L5847-R01
  SAT Reading and Writing (รอบ 1)
  Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
  (งด 7 Mar, นัดเพิ่ม 5 Mar เรียน 17:00-20:15)
  (8 Mar เรียน 09:00-12:15)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  "เตรียมพร้อมสู่คณะอินเตอร์ ติวเข้มการสอบ SAT
  ตะลุยโจทย์จริงทั้งพาร์ท Evidence Based Reading และ Writing"

  L5831-R01
  IELTS (รอบ 1)
  Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  "คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
  เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
  พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
  Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up"

  • รหัส
   L5801-R01
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT MATH
   วันและเวลา
   11 Jan - 16 Feb
   SAT-Sun 14:00-17:15

   ครั้ง
   12
   ราคา
   15,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5803-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH (รอบ 1)
   วันและเวลา
   18 Jan - 7 Mar
   Sat-Sun 09:00-12:15
   ครั้ง
   15
   ราคา
   19,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ จับเวลาเสมือนจริง ภายในคอร์สพี่ภัทร์ออกแบบมาเพื่อเน้นฝึกให้น้องๆทำโจทย์ยากแข่งกับเวลาเสมือนจริง เพราะข้อสอบจริงจะเน้น Speed Test เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม ก่อนการเรียนคอร์สนี้น้องควรผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหามาก่อน

  • รหัส
   L5857-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 11 Jan - 22 Feb 09:00-12:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   17,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5847-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
   (งด 7 Mar, นัดเพิ่ม 5 Mar เรียน 17:00-20:15)
   (8 Mar เรียน 09:00-12:15)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   "เตรียมพร้อมสู่คณะอินเตอร์ ติวเข้มการสอบ SAT
   ตะลุยโจทย์จริงทั้งพาร์ท Evidence Based Reading และ Writing"

  • รหัส
   L5831-R01
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   "คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
   เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
   พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
   Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up"

 • สำหรับสอบรอบ April 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5859-R01
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 1)
  Sat-Sun 15 - 29 Mar 9:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Speaking
  เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  L5833-R01
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 1)
  Sat-Sun 15 - 29 Mar 14:00-17:15
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Writing
  เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  • รหัส
   L5859-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 - 29 Mar 9:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Speaking
   เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  • รหัส
   L5833-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 - 29 Mar 14:00-17:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Writing
   เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

 • สำหรับสอบรอบ May 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5802-R01
  SAT MATH (รอบ 1)
  Wed & Sat-Sun 15 Mar - 26 Apr
  Wed 17:00-20:15
  Sat&Sun 09:00-12:15
  (งด 15 Apr)
  18
  23,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเนื้อหาเข้มข้น สำหรับการสอบ SAT Part MATH โดยเฉพาะ เน้นการสอนครบทุกทักษะสำหรับการสอบ ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท พร้อมเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์ ช่วยให้น้องทำโจทย์แข่งกับเวลาได้ทันและสามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนน

  L5803-R02
  Advanced SAT MATH (รอบ 2)
  Sat-Sun 21 Mar - 26 Apr 14:00-17:15
  (นัดเพิ่ม Tue 24, 31 Mar 17:00-20:15 , Mon 6 Apr 14:00-17:15)
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ จับเวลาเสมือนจริง ภายในคอร์สพี่ภัทร์ออกแบบมาเพื่อเน้นฝึกให้น้องๆทำโจทย์ยากแข่งกับเวลาเสมือนจริง เพราะข้อสอบจริงจะเน้น Speed Test เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม ก่อนการเรียนคอร์สนี้น้องควรผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหามาก่อน

  L5847-R02
  SAT Reading and Writing (รอบ 2)
  Tue&Sat-Sun 17 Mar - 25 Apr
  Tue 17:00-20:15
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (งด 14 Apr)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  "เตรียมพร้อมสู่คณะอินเตอร์ ติวเข้มการสอบ SAT
  ตะลุยโจทย์จริงทั้งพาร์ท Evidence Based Reading และ Writing"

  L5857-R02
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 2)
  Thu&Sat-Sun 19 Mar - 16 Apr
  Thu 17:00-20:15
  Sat-Sun 09:00-12:15
  13
  17,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส
  L5831-R02
  IELTS (รอบ 2)
  Sat-Sun 15 Mar - 16 May 9:00-12:15
  (งด 12 Apr, 2 May)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
  เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
  พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
  Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up

  • รหัส
   L5802-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT MATH (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Wed & Sat-Sun 15 Mar - 26 Apr
   Wed 17:00-20:15
   Sat&Sun 09:00-12:15
   (งด 15 Apr)
   ครั้ง
   18
   ราคา
   23,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเนื้อหาเข้มข้น สำหรับการสอบ SAT Part MATH โดยเฉพาะ เน้นการสอนครบทุกทักษะสำหรับการสอบ ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท พร้อมเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์ ช่วยให้น้องทำโจทย์แข่งกับเวลาได้ทันและสามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนน

  • รหัส
   L5803-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 21 Mar - 26 Apr 14:00-17:15
   (นัดเพิ่ม Tue 24, 31 Mar 17:00-20:15 , Mon 6 Apr 14:00-17:15)
   ครั้ง
   15
   ราคา
   19,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ จับเวลาเสมือนจริง ภายในคอร์สพี่ภัทร์ออกแบบมาเพื่อเน้นฝึกให้น้องๆทำโจทย์ยากแข่งกับเวลาเสมือนจริง เพราะข้อสอบจริงจะเน้น Speed Test เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม ก่อนการเรียนคอร์สนี้น้องควรผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหามาก่อน

  • รหัส
   L5847-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Tue&Sat-Sun 17 Mar - 25 Apr
   Tue 17:00-20:15
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (งด 14 Apr)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   "เตรียมพร้อมสู่คณะอินเตอร์ ติวเข้มการสอบ SAT
   ตะลุยโจทย์จริงทั้งพาร์ท Evidence Based Reading และ Writing"

  • รหัส
   L5857-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Thu&Sat-Sun 19 Mar - 16 Apr
   Thu 17:00-20:15
   Sat-Sun 09:00-12:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   17,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5831-R02
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 Mar - 16 May 9:00-12:15
   (งด 12 Apr, 2 May)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
   เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
   พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
   Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up

 • สำหรับสอบรอบ June 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5822-R01
  Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
  Sat-Sun 9 May - 31 May 09:00-12:15
  8
  11,000
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  L5823-R01
  Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
  Sat-Sun 9 May - 31 May 14:00-17:15
  (งด 23,24 May)
  (นัดเพิ่ม Wed 13 May 14:00-17:15)
  7
  10,000
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส
  L5833-R02
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 2)
  Sat-Sun 30 May - 14 Jun 09:00-12:15
  (งด 6 Jun)
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Writing
  เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  • รหัส
   L5822-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 9 May - 31 May 09:00-12:15
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5823-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 9 May - 31 May 14:00-17:15
   (งด 23,24 May)
   (นัดเพิ่ม Wed 13 May 14:00-17:15)
   ครั้ง
   7
   ราคา
   10,000
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5833-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 30 May - 14 Jun 09:00-12:15
   (งด 6 Jun)
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Writing
   เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

 • สำหรับสอบรอบ May&June 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5812-R01
  SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
  Tue&Sat-Sun 21 Mar - 28 Apr
  Tue 17:00-20:15
  Sat&Sun 14:00-17:15
  (งด 14 Apr)
  17
  22,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  L5814-R01
  SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
  Wed&Sat-Sun 18 Mar - 24 Apr
  Wed 17:00-20:15
  Sat-Sun 09:00-12:15
  (งด 15 Apr)
  17
  22,500
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5812-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Tue&Sat-Sun 21 Mar - 28 Apr
   Tue 17:00-20:15
   Sat&Sun 14:00-17:15
   (งด 14 Apr)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5814-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Wed&Sat-Sun 18 Mar - 24 Apr
   Wed 17:00-20:15
   Sat-Sun 09:00-12:15
   (งด 15 Apr)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส
 • สำหรับสอบรอบ July 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5859-R02
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 2)
  Sat-Sun 20 Jun - 4 Jul 09:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Speaking
  เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  • รหัส
   L5859-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 20 Jun - 4 Jul 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Speaking
   เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

 • สำหรับสอบรอบ August&October 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5855-R01
  Foundation for BMAT Critical
  Sat-Sun 18 - 26 Apr 09:00-12:15
  (งด 25 Apr)
  นัดเพิ่ม Mon 27 Apr เวลา 17:00-20:15
  4
  5,400
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  L5856-R01
  Foundation for BMAT Aptitude
  Tue&Thu 21 - 30 Apr 17:00-20:15
  4
  5,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  L5886-R01
  BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ1)
  Sat-Sun 9 May - 21 Jun 14:00-17:15
  (งด 23,24 May)
  12
  15,900
  พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  L5825-R01
  BMAT Writing (รอบ 1) (Recommended for Thai students)
  Mon&Tue 8 - 16 Jun 17:00-20:15
  4
  5,600
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  L5818-R01
  BMAT Biology
  Sat-Sun 13 – 21 Jun 09:00-12:15
  4
  5,600
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส
  L5862-R01
  Advanced BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis)
  Mon 22 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
  (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
  8
  11,000
  พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  L5815-R01
  BMAT Physics
  Tue&Thu 25 Jun - 23 Jul 17:00-19:15
  9
  8,000
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส
  L5817-R01
  BMAT Chemistry
  Sat-Sun 27 Jun - 11 Jul 09:00-12:15
  5
  6,800
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  L5816-R01
  BMAT Math
  Sat-Sun 27 Jun - 11 Jul 14:00-17:15
  5
  6,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  L5886-R02
  BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ 2) (Recommended for Thai students)
  12 Jul - 23 Aug
  Wed 17:00-20:15 &
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (วันที่ 12 Aug เรียน 14:00-17:15)
  12
  15,900
  พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  L5825-R02
  BMAT Writing (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
  Sat-Sun 15 - 23 Aug 09:00-12:15
  4
  5,600
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  L5831-R03
  IELTS (รอบ 3)
  Sat-Sun 13 Jun - 2 Aug 09:00-12:15
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  "คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
  เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
  พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
  Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up"

  • รหัส
   L5855-R01
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Critical
   วันและเวลา
   Sat-Sun 18 - 26 Apr 09:00-12:15
   (งด 25 Apr)
   นัดเพิ่ม Mon 27 Apr เวลา 17:00-20:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,400
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5856-R01
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Aptitude
   วันและเวลา
   Tue&Thu 21 - 30 Apr 17:00-20:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5886-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 9 May - 21 Jun 14:00-17:15
   (งด 23,24 May)
   ครั้ง
   12
   ราคา
   15,900
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5825-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Writing (รอบ 1) (Recommended for Thai students)
   วันและเวลา
   Mon&Tue 8 - 16 Jun 17:00-20:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,600
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5818-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Biology
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 – 21 Jun 09:00-12:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,600
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5862-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis)
   วันและเวลา
   Mon 22 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
   (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5815-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Physics
   วันและเวลา
   Tue&Thu 25 Jun - 23 Jul 17:00-19:15
   ครั้ง
   9
   ราคา
   8,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5817-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Chemistry
   วันและเวลา
   Sat-Sun 27 Jun - 11 Jul 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   6,800
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5816-R01
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Math
   วันและเวลา
   Sat-Sun 27 Jun - 11 Jul 14:00-17:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   6,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5886-R02
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ 2) (Recommended for Thai students)
   วันและเวลา
   12 Jul - 23 Aug
   Wed 17:00-20:15 &
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (วันที่ 12 Aug เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   12
   ราคา
   15,900
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5825-R02
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Writing (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 - 23 Aug 09:00-12:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,600
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5831-R03
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 2 Aug 09:00-12:15
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   "คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
   เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
   พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
   Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up"

 • สำหรับสอบรอบ September 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5858-R02
  IELTS Inter (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
  Sat-Sun 5 Jul - 5 Sep 14:00-17:15
  (งด 26 Jul, 23 Aug)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
  เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
  พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
  Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up

  L5833-R03
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 3)
  Sat-Sun 6 - 20 Sep 14:00-17:15
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Writing
  เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  L5859-R03
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 3)
  Sat-Sun 6 - 20 Sep 09:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Speaking
  เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  • รหัส
   L5858-R02
   ชื่อคอร์ส
   IELTS Inter (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 5 Jul - 5 Sep 14:00-17:15
   (งด 26 Jul, 23 Aug)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
   เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
   พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
   Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up

  • รหัส
   L5833-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 6 - 20 Sep 14:00-17:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Writing
   เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  • รหัส
   L5859-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 6 - 20 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Speaking
   เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

 • สำหรับสอบรอบ October 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5825-R03
  BMAT Writing (รอบ 3)
  Sat-Sun 5 - 13 Sep 09:00-12:15
  4
  5,600
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  L5886-R03
  BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ 3)
  Sat-Sun 4 - 24 Oct 09:00-12:15 และ 14:00-17:15
  (เรียนทั้งเช้าและบ่าย)
  12
  15,900
  พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  L5802-R02
  SAT MATH (รอบ 2)
  Sat-Sun 13 Jun - 9 Aug 09:00-12:15
  18
  23,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเนื้อหาเข้มข้น สำหรับการสอบ SAT Part MATH โดยเฉพาะ เน้นการสอนครบทุกทักษะสำหรับการสอบ ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท พร้อมเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์ ช่วยให้น้องทำโจทย์แข่งกับเวลาได้ทันและสามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนน

  L5803-R03
  Advanced SAT MATH (รอบ 3)
  Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
  (นัดเพิ่ม 23 Sep 17:00-20:15)
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ จับเวลาเสมือนจริง ภายในคอร์สพี่ภัทร์ออกแบบมาเพื่อเน้นฝึกให้น้องๆทำโจทย์ยากแข่งกับเวลาเสมือนจริง เพราะข้อสอบจริงจะเน้น Speed Test เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม ก่อนการเรียนคอร์สนี้น้องควรผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหามาก่อน

  L5857-R03
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 3)
  Sat-Sun 8 Aug - 19 Sep 09:00-12:15
  13
  17,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส
  L5813-R01
  SAT Subject Test Math Level II
  Tue&Thu 9 Jun - 13 Aug 17:00-20:15
  (วันที่ 28 Jul เรียน 14:00-17:15)
  20
  26,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  L5812-R02
  SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
  Sat-Sun 13 Jun - 8 Aug 14:00-17:15
  17
  22,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  L5811-R01
  SAT Subject test Physics
  Sat-Sun 13 Jun - 16 Aug 09:00-12:15
  (นัดเพิ่ม 6 Jul, 28 Jul, 12 Aug เวลา 09:00-12:15)
  21
  27,000
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส
  L5814-R02
  SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
  Mon&Wed 15 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
  (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
  17
  22,500
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส
  L5812-R03
  SAT Subject Test Chemistry (รอบ 3)
  Tue&Thu 4 Aug - 29 Sep 17:00-20:15
  17
  22,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  L5814-R03
  SAT Subject Test Biology (รอบ 3)
  Wed&Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep
  Wed 17:00-20:15
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (งด 6 Sep Mock Exam, 16 Sep, 23 Sep)
  17
  22,500
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส
  L5822-R02
  Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
  Sat-Sun 22 Aug - 13 Sep 09:00-12:15
  8
  11,000
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  L5820-R01
  Advanced SAT Subject Test MATH Level II
  Wed&Sat 22 Aug - 16 Sep
  Wed 17:00-20:15
  Sat 14:00-17:15
  8
  11,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  L5821-R01
  Advanced SAT Subject Test Physics
  Sun 23 Aug - 27 Sep 14:00-17:15
  (นัดเพิ่ม 19 Sep 14:00-17:15)
  7
  10,000
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5825-R03
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Writing (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 5 - 13 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   4
   ราคา
   5,600
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5886-R03
   ชื่อคอร์ส
   BMAT Part 1 (Aptitude + Critical Analysis) (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 4 - 24 Oct 09:00-12:15 และ 14:00-17:15
   (เรียนทั้งเช้าและบ่าย)
   ครั้ง
   12
   ราคา
   15,900
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก+พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5802-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT MATH (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 9 Aug 09:00-12:15
   ครั้ง
   18
   ราคา
   23,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเนื้อหาเข้มข้น สำหรับการสอบ SAT Part MATH โดยเฉพาะ เน้นการสอนครบทุกทักษะสำหรับการสอบ ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท พร้อมเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์ ช่วยให้น้องทำโจทย์แข่งกับเวลาได้ทันและสามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนน

  • รหัส
   L5803-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
   (นัดเพิ่ม 23 Sep 17:00-20:15)
   ครั้ง
   15
   ราคา
   19,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ จับเวลาเสมือนจริง ภายในคอร์สพี่ภัทร์ออกแบบมาเพื่อเน้นฝึกให้น้องๆทำโจทย์ยากแข่งกับเวลาเสมือนจริง เพราะข้อสอบจริงจะเน้น Speed Test เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม ก่อนการเรียนคอร์สนี้น้องควรผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหามาก่อน

  • รหัส
   L5857-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 8 Aug - 19 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   17,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5813-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Math Level II
   วันและเวลา
   Tue&Thu 9 Jun - 13 Aug 17:00-20:15
   (วันที่ 28 Jul เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   20
   ราคา
   26,000
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5812-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 8 Aug 14:00-17:15
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5811-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject test Physics
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 16 Aug 09:00-12:15
   (นัดเพิ่ม 6 Jul, 28 Jul, 12 Aug เวลา 09:00-12:15)
   ครั้ง
   21
   ราคา
   27,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5814-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Mon&Wed 15 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
   (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5812-R03
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Tue&Thu 4 Aug - 29 Sep 17:00-20:15
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5814-R03
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Wed&Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep
   Wed 17:00-20:15
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (งด 6 Sep Mock Exam, 16 Sep, 23 Sep)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5822-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 22 Aug - 13 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5820-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test MATH Level II
   วันและเวลา
   Wed&Sat 22 Aug - 16 Sep
   Wed 17:00-20:15
   Sat 14:00-17:15
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5821-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Physics
   วันและเวลา
   Sun 23 Aug - 27 Sep 14:00-17:15
   (นัดเพิ่ม 19 Sep 14:00-17:15)
   ครั้ง
   7
   ราคา
   10,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส
 • สำหรับสอบรอบ November 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5823-R02
  Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
  Sat-Sun 10 - 31 Oct 09:00-12:15
  7
  10,000
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส
  L5831-R04
  IELTS (รอบ 4)
  Mon&Sat-Sun 4 Oct - 9 Nov
  Mon 17:00-20:15
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (งด 7 Nov)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
  เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
  พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
  Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up

  L5859-R04
  Advanced Speaking for IELTS (รอบ 4)
  Sat-Sun 10 - 24 Oct 09:00-12:15
  5
  9,000
  Native Teacher
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Speaking
  เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  L5833-R04
  Advanced Writing for IELTS (รอบ 4)
  Sat-Sun 31 Oct - 15 Nov 09:00-12:15
  (งด 7 Nov)
  5
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Writing
  เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  • รหัส
   L5823-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 10 - 31 Oct 09:00-12:15
   ครั้ง
   7
   ราคา
   10,000
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5831-R04
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Mon&Sat-Sun 4 Oct - 9 Nov
   Mon 17:00-20:15
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (งด 7 Nov)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเสริมทัพ 4 ทักษะ เพื่อการเตรียมสอบ จากผู้เชี่ยวชาญการสอน IELTS
   เริ่มตั้งแต่การเสริมเทคนิคการทำข้อสอบแบบ Step by Step และทำข้อสอบจริง
   พร้อมกฎการเขียนแบบ Structure แบบ Ready to Use และเทคนิคพิเศษได้แก่
   Grammarster, Good Guess, Pinpoint และ Big four เพื่อ Band 7 Up

  • รหัส
   L5859-R04
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Speaking for IELTS (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 10 - 24 Oct 09:00-12:15
   ครั้ง
   5
   ราคา
   9,000
   ผู้สอน
   Native Teacher
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Speaking
   เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

  • รหัส
   L5833-R04
   ชื่อคอร์ส
   Advanced Writing for IELTS (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 31 Oct - 15 Nov 09:00-12:15
   (งด 7 Nov)
   ครั้ง
   5
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหาและเทคนิคข้อสอบ IELTS อย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มคะแนนสอบพาร์ท Writing
   เหมาะกับน้องๆ ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว หรือต้องการติวเข้มเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริง

 • สำหรับสอบรอบ December 2020

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5847-R04
  SAT Reading and Writing (รอบ 4)
  Sat-Sun 10 Oct - 29 Nov 09:00-12:15
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5847-R04
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 10 Oct - 29 Nov 09:00-12:15
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส
 • สำหรับสอบรอบ January 2021

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5831-R05
  IELTS (รอบ 5)
  Sat-Sun 31 Oct - 27 Dec 14:00-17:15
  (งด 7 Nov, 5 Dec)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   L5831-R05
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (รอบ 5)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 31 Oct - 27 Dec 14:00-17:15
   (งด 7 Nov, 5 Dec)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

What do you get from Live class?

สิ่งที่น้องๆ จะได้จากการเรียน Live class

 • วางแผนการเรียนรายบุคคล

  น้องจะได้... รับการวางแผนการเรียนที่เหมาะที่สุดของน้อง แต่ละคน โดยครูผู้สอนเอง

 • วัดผลระหว่างเรียน

  น้องจะได้... วัดผลการเรียนในระหว่างเรียนเลย หากไม่เข้าใจตรงไหน แก้ไขได้ทันทีพร้อมวัดผล หลังเรียนเพื่อความมั่นใจ

 • Review คอร์สเรียน

  น้องจะได้... review คอร์สเรียนในระบบ Self ต่อได้ 20% ของจำนวนชั่วโมงคอร์สทั้งหมด

 • ปรึกษาได้ทันที

  น้องจะได้... พูดคุยและเพื่อนแบบ exclusive สุดๆในกรุ๊ปไลน์ มีปัญหาด้านไหน ปรึกษาได้ทันที