Highlight

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Blog, Medical TCAS 1 (Portfolio)

รวม Requirement คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ TCAS67 รอบ 1

รวมข้อมูล Requirement ของคณะแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ ของ TCAS67 รอบ1 Portfolio ทั้งหมดที่น่าสนใจมาให้น้องๆ ในที่เดียว เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ว่าที่คุณหมอทุกคน สนใจคณะไหน มหาลัยไหน ไปดูกันได้เลยครับ… รวม Requirement คณะแพทยศาสตร์ TCAS67 รอบ 1 Portolio 1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS67 รอบ 1 รับ 24 คน รับสมัคร วันที่ 19 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 หรือเป็นผู้ที่ สําเร็จการศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรมาไม่เกิน 1 ปีการศึกษาของแต่ละโรงเรียนนับถึงวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ – IELTS (Academic) ≥ […]

Calendar CommentComments (0)