เตรียมสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Live Class

  Live Class

 • Mini Class

  Mini Class

  การเรียนแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน เพื่อความใกล้ชิดในการเรียนการสอน และมั่นใจว่าน้องจะประสบความสำเร็จในการสอบเข้า MUIDS&KMIDS

 • One on One

  One on One

  คอร์สเรียนแบบ one on one สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู หรือจัดกลุ่มเล็กๆ กับแก๊งเพื่อนมาได้เอง ซึ่งน้องๆ สามารถจัดสรรเลือกช่วงวันเวลาเรียน พร้อมเนื้อหาที่สนใจเรียนและครูผู้สอนได้เอง

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  MUIDS&KMIDS รอบ 1
  27 Jul - 15 Sep SAT, SUN 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
  (หยุด 28 Jul, 14 Sep)
  21
  47600
  P'Ming, P'Yaya, P'Jackie
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ครบทุกวิชา ได้แก่
  1. TOEFL ITP
  MAP Test
  2.1 Math
  2.2 Reading
  3. Essay
  4. Interview

  สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและเชี่ยวชาญในการสอนกลุ่มเล็ก รับนักเรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อความใกล้ชิดในการเรียนการสอน และช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จในการสอบเข้า MUIDS&KMIDS

  MUIDS&KMIDS รอบ 2
  12 Oct - 24 Nov SAT - SUN 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
  21
  47600
  P'Ming, P'Yaya, P'Jackie
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ครบทุกวิชา ได้แก่
  1. TOEFL ITP
  MAP Test
  2.1 Math
  2.2 Reading
  3. Essay
  4. Interview

  สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและเชี่ยวชาญในการสอนกลุ่มเล็ก รับนักเรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อความใกล้ชิดในการเรียนการสอน และช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จในการสอบเข้า MUIDS&KMIDS

  MUIDS&KMIDS รอบ 3 2025
  11 Jan - 23 Feb 2025 SAT - SUN 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
  21
  47600
  P'Ming, P'Yaya, P'Jackie
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ครบทุกวิชา ได้แก่
  1. TOEFL ITP
  MAP Test
  2.1 Math
  2.2 Reading
  3. Essay
  4. Interview

  สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและเชี่ยวชาญในการสอนกลุ่มเล็ก รับนักเรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อความใกล้ชิดในการเรียนการสอน และช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จในการสอบเข้า MUIDS&KMIDS

  • MUIDS&KMIDS รอบ 1
   ราคา
   47600
   รหัส
   ครั้ง
   21
   ผู้สอน
   P'Ming, P'Yaya, P'Jackie
   วันและเวลา
   27 Jul - 15 Sep SAT, SUN 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
   (หยุด 28 Jul, 14 Sep)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ครบทุกวิชา ได้แก่
   1. TOEFL ITP
   MAP Test
   2.1 Math
   2.2 Reading
   3. Essay
   4. Interview

   สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและเชี่ยวชาญในการสอนกลุ่มเล็ก รับนักเรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อความใกล้ชิดในการเรียนการสอน และช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จในการสอบเข้า MUIDS&KMIDS

  • MUIDS&KMIDS รอบ 2
   ราคา
   47600
   รหัส
   ครั้ง
   21
   ผู้สอน
   P'Ming, P'Yaya, P'Jackie
   วันและเวลา
   12 Oct - 24 Nov SAT - SUN 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ครบทุกวิชา ได้แก่
   1. TOEFL ITP
   MAP Test
   2.1 Math
   2.2 Reading
   3. Essay
   4. Interview

   สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและเชี่ยวชาญในการสอนกลุ่มเล็ก รับนักเรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อความใกล้ชิดในการเรียนการสอน และช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จในการสอบเข้า MUIDS&KMIDS

  • MUIDS&KMIDS รอบ 3 2025
   ราคา
   47600
   รหัส
   ครั้ง
   21
   ผู้สอน
   P'Ming, P'Yaya, P'Jackie
   วันและเวลา
   11 Jan - 23 Feb 2025 SAT - SUN 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ครบทุกวิชา ได้แก่
   1. TOEFL ITP
   MAP Test
   2.1 Math
   2.2 Reading
   3. Essay
   4. Interview

   สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและเชี่ยวชาญในการสอนกลุ่มเล็ก รับนักเรียนไม่เกิน 10 คน เพื่อความใกล้ชิดในการเรียนการสอน และช่วยให้น้องๆประสบความสำเร็จในการสอบเข้า MUIDS&KMIDS

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  IGCM0804
  Pre-MUIDS
  23 Jun - 21 Jul
  SUN 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
  5
  21,000
  P'Ming
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0801-241
  MAP Math Test for MUIDS&KMIDS รอบ 1
  27 Jul - 07 Sep
  SAT 10:00-13:00
  ึ7
  14,000
  P'Yaya
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0801-242
  MAP Math Test for MUIDS&KMIDS รอบ 2
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0801-243
  MAP Math Test for MUIDS&KMIDS รอบ 3 (2025)
  11 Jan - 22 Feb 2025
  SAT 10:00-13:00
  7
  14,000
  P'Yaya
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0802-241
  Interview & Essay for MUIDS&KMIDS รอบ 1
  27 Jul - 07 Sep
  SAT 14:00 - 17:00
  7
  14,000
  P'Jackie
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0802-242
  Interview & Essay for MUIDS&KMIDS รอบ 2
  12 Oct - 23 Nov
  SAT 14:00 - 17:00
  7
  14,000
  P'Jackie
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0802-243
  Interview & Essay for MUIDS&KMIDS รอบ 3 (2025)
  11 Jan - 22 Feb 2025
  SAT 14:00 - 17:00
  7
  14,000
  P'Jackie
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0803-241
  TOEFL ITP for MUIDS&KMIDS รอบ 1
  04 Aug - 15 Sep
  Sun 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
  7
  28,000
  P'Ming
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0803-242
  TOEFL ITP for MUIDS&KMIDS รอบ 2 (2025)
  12 Jan - 23 Feb 2025
  Sun 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
  7
  28,000
  P'Ming
  รายละเอียดคอร์ส
  • Pre-MUIDS
   ราคา
   21,000
   รหัส
   IGCM0804
   ครั้ง
   5
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   23 Jun - 21 Jul
   SUN 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
  • MAP Math Test for MUIDS&KMIDS รอบ 1
   ราคา
   14,000
   รหัส
   IGCM0801-241
   ครั้ง
   ึ7
   ผู้สอน
   P'Yaya
   วันและเวลา
   27 Jul - 07 Sep
   SAT 10:00-13:00
  • MAP Math Test for MUIDS&KMIDS รอบ 2
   ราคา
   รหัส
   IGCM0801-242
   ครั้ง
   ผู้สอน
   วันและเวลา
  • MAP Math Test for MUIDS&KMIDS รอบ 3 (2025)
   ราคา
   14,000
   รหัส
   IGCM0801-243
   ครั้ง
   7
   ผู้สอน
   P'Yaya
   วันและเวลา
   11 Jan - 22 Feb 2025
   SAT 10:00-13:00
  • Interview & Essay for MUIDS&KMIDS รอบ 1
   ราคา
   14,000
   รหัส
   IGCM0802-241
   ครั้ง
   7
   ผู้สอน
   P'Jackie
   วันและเวลา
   27 Jul - 07 Sep
   SAT 14:00 - 17:00
  • Interview & Essay for MUIDS&KMIDS รอบ 2
   ราคา
   14,000
   รหัส
   IGCM0802-242
   ครั้ง
   7
   ผู้สอน
   P'Jackie
   วันและเวลา
   12 Oct - 23 Nov
   SAT 14:00 - 17:00
  • Interview & Essay for MUIDS&KMIDS รอบ 3 (2025)
   ราคา
   14,000
   รหัส
   IGCM0802-243
   ครั้ง
   7
   ผู้สอน
   P'Jackie
   วันและเวลา
   11 Jan - 22 Feb 2025
   SAT 14:00 - 17:00
  • TOEFL ITP for MUIDS&KMIDS รอบ 1
   ราคา
   28,000
   รหัส
   IGCM0803-241
   ครั้ง
   7
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   04 Aug - 15 Sep
   Sun 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
  • TOEFL ITP for MUIDS&KMIDS รอบ 2 (2025)
   ราคา
   28,000
   รหัส
   IGCM0803-242
   ครั้ง
   7
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   12 Jan - 23 Feb 2025
   Sun 10:00-13:00, 14:00 - 17:00
  • เรียนตัวต่อตัว MUIDS&KMIDS

   1,250/hr.

   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
   • จัดตารางเรียนได้เอง
  • เรียนเป็นคู่ MUIDS&KMIDS

   1,050/hr.

   • จับคู่เรียนกับเพื่อนในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
  • เรียนเป็นกลุ่ม MUIDS&KMIDS

   850/hr.

   • จับกลุ่มเรียนยกแก๊งในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ

รายละเอียดคอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์

สถาบัน Ignite by Ondemand ได้สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้น้องๆพร้อมกับการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนสาธิตนานาชาติชื่อดังต่างๆ ได้แก่ MUIDS, KMIDS และ SPIP

 

คอร์สเตรียมสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์

1. โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) ตั้งอยู่ที่ศาลายา จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติแนวหน้าของเมืองไทย ที่ผสมผสานความเป็นไทยและอเมริกันเข้าไว้ในหลักสูตรและการเรียนการสอน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ความเป็นนานาชาติ (internationalization) และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งโรงเรียนเปิดจัดการเรียนการสอนและรับนักเรียนรอบแรกในปี 2013 โดยรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไปเท่านั้นและด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของโรงเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะเพื่อโลกอนาคต ทำให้ปี 2019 ทางโรงเรียนได้ส่งต่อนักเรียนคุณภาพจำนวนมากเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะและสร้างสรรค์ การเป็นพลเมืองโลก และภาวะผู้นำ More Information

2. โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ตั้งอยู่ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติสายวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ใช้หลักสูตรนานาชาติแบบอเมริกันที่ได้รับการยอมรับและมีความยืดหยุ่นผสมผสานความเข้มข้นในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรไทยเพื่อให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศไทยมีสมรรถนะในการสอบแข่งขัน และหลักสูตรนี้เชื่อมโยงระบบเครดิตกับมหาวิทยาลัย คือกลุ่มวิชา Pathway to KMITL More Information 

3. Satit Prasarnmit International Programme (SPIP) ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีแนวทางการจัดการสอบและหลักสูตรอิงจาก Cambridge International Examination (CIE) ซึ่งถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้น นักเรียนจะได้รับความรู้และแนวทางการเรียนแบบต่างประเทศที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ พร้อมทั้งการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ More Information