CU-TEST/ACT

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Anywhere

  Anywhere

  คอร์สเรียน CU-AAT/CU-ATS แบบออนไลน์ เรียนง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ขอแค่มีอินเตอร์เน็ต น้องจะฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถจัดสรรเวลาได้เองตลอด 24 ชั่วโมง

 • Live Class

  Live Class

  คอร์ส CU-TEST (CU-AAT/CU-ATS) และ ACT สำหรับน้องที่ต้องการใช้คะแนนยื่นสอบเข้า ISE CU, BSAC CU และ ChPE CU และต้องการสอบ CU-ATS เพื่อใช้คะแนนแทน SAT Subject Tests ที่ยกเลิกรอบสอบไป

 • One on One

  One on One

  คอร์สเรียนแบบ one on one สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู หรือจัดกลุ่มเล็กๆ กับแก๊งเพื่อนมาได้เอง ซึ่งน้องๆ สามารถจัดสรรเลือกช่วงวันเวลาเรียน พร้อมเนื้อหาที่สนใจเรียนและครูผู้สอนได้เอง

 • Course Pack

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5702
  ISE CU Pack HOT
  153
  183.5
  33,000
  พี่ก๊อฟ, พี่โน๊ต, พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียนครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการรู้จักข้อสอบ และเนื้อหาทุกเรื่องที่ออกสอบแบบละเอียด เน้นการทำโจทย์ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด ปิดท้ายด้วยการตะลุยโจทย์ตามแนบข้อสอบอัพเดทล่าสุด
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (5105) CU-ATS Chemistry
  (5106) CU-ATS Physics
  (5868) Intensive CU-AAT Math

  พิเศษ น้องๆที่สมัครคอร์ส Anywhere ISE CU Pack จะได้รับ Pre CU-AAT Math ฟรี จำนวน 13 ช.ม. สำหรับปูพื้นฐานก่อนเรียน CU-AAT Math เหมาะกับน้องที่ไม่เคยเรียน SAT Math มาก่อน
  (ได้รับตำราแยก 1 เล่มและไฟล์เรียนดูได้ใน Anywhere CU-AAT Math และบางส่วนสามารถสแกนดูจาก qr code ในตำราได้)

  5704
  Advanced ISE CU Pack HOT
  72
  86:30
  18,500
  พี่โน๊ต, พี่อิงค์, พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียนทบทวนและสรุปเนื้อหาทุกเรื่องที่ออกสอบ และเน้นการตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบ ทุกระดับตามแนบข้อสอบอัพเดทล่าสุดควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (5107) Adv. CU-ATS Chemistry
  (5108) Adv. CU-ATS Physics
  (5109) Adv. CU-AAT Math

  • ISE CU Pack HOT
   ราคา
   33,000
   รหัส
   5702
   ชั่วโมง
   153
   ชั่วโมง +20%
   183.5
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ, พี่โน๊ต, พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียนครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการรู้จักข้อสอบ และเนื้อหาทุกเรื่องที่ออกสอบแบบละเอียด เน้นการทำโจทย์ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด ปิดท้ายด้วยการตะลุยโจทย์ตามแนบข้อสอบอัพเดทล่าสุด
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (5105) CU-ATS Chemistry
   (5106) CU-ATS Physics
   (5868) Intensive CU-AAT Math

   พิเศษ น้องๆที่สมัครคอร์ส Anywhere ISE CU Pack จะได้รับ Pre CU-AAT Math ฟรี จำนวน 13 ช.ม. สำหรับปูพื้นฐานก่อนเรียน CU-AAT Math เหมาะกับน้องที่ไม่เคยเรียน SAT Math มาก่อน
   (ได้รับตำราแยก 1 เล่มและไฟล์เรียนดูได้ใน Anywhere CU-AAT Math และบางส่วนสามารถสแกนดูจาก qr code ในตำราได้)

  • Advanced ISE CU Pack HOT
   ราคา
   18,500
   รหัส
   5704
   ชั่วโมง
   72
   ชั่วโมง +20%
   86:30
   ผู้สอน
   พี่โน๊ต, พี่อิงค์, พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียนทบทวนและสรุปเนื้อหาทุกเรื่องที่ออกสอบ และเน้นการตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบ ทุกระดับตามแนบข้อสอบอัพเดทล่าสุดควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (5107) Adv. CU-ATS Chemistry
   (5108) Adv. CU-ATS Physics
   (5109) Adv. CU-AAT Math

  Regular course

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5868
  Intensive CU-AAT Math
  45
  54
  12,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับการเตรียมสอบ CU-AAT Math โดยเฉพาะ ใช้เพื่อสอบเข้าคณะอินเตอร์ของจุฬาฯ ในคอร์สจะสอนเนื้อหาครบทุกบทที่ออกสอบใน CU-AAT Math พร้อมเน้นติวเรื่องยากที่ออกบ่อยในข้อสอบ ตามด้วยการทำโจทย์ตรงแนวที่หาที่ไหนไม่ได้ พิเศษสุด!! พบกับเฉลย CU-AAT Past papers ที่จะทำให้น้องคุ้นเคยกับการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น และพิชิตคณะในฝันด้วยสรุปสูตร SAT Trick หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องๆได้ Perfect Score

  พิเศษ น้องๆที่สมัครคอร์ส Anywhere CU-AAT Math จะได้รับ Pre CU-AAT Math ฟรี จำนวน 13 ช.ม. สำหรับปูพื้นฐานก่อนเรียน CU-AAT Math เหมาะกับน้องที่ไม่เคยเรียน SAT Math มาก่อน
  (ได้รับตำราแยก 1 เล่มและไฟล์เรียนดูได้ใน Anywhere CU-AAT Math และบางส่วนสามารถสแกนดูจาก qr code ในตำราได้)

  5105
  CU-ATS Chemistry
  54
  65
  14,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียน CU-ATS Chemistry ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการรู้จักข้อสอบ และทุกเรื่องที่ออกสอบแบบละเอียด เน้นการทำโจทย์ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด ปิดท้ายด้วยการตะลุยโจทย์ตามแนวข้อสอบอัพเดทล่าสุด

  5106
  CU-ATS Physics
  54
  65
  14,500
  พี่โน้ต,พี่อิ้งค์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียน CU-ATS Physics ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการรู้จักข้อสอบ และทุกเรื่องที่ออกสอบแบบละเอียด เน้นการทำโจทย์ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด ปิดท้ายด้วยการตะลุยโจทย์ตามแนวข้อสอบอัพเดทล่าสุด

  5109
  Advanced CU-AAT Math
  24
  29
  6,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้น ที่จะสรุปเนื้อหาจากคอร์ส CU-AAT Math และเน้นตะลุยโจทย์มากขึ้นสำหรับการเตรียมสอบ CU-AAT Math พร้อมเน้นติวเรื่องยากที่ออกบ่อยในข้อสอบกับแนวข้อสอบอัพเดทที่หาที่ไหนไม่ได้ พิเศษสุด!! พบกับเฉลย CU-AAT Past papers ที่จะทำให้น้องคุ้นเคยกับการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น อัพเดทแนวข้อสอบแล้วเพื่อน้อง ignite โดยเฉพาะ

  5107
  Advanced CU-ATS Chemistry
  24
  29
  6,800
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Chemistry แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Chemistry เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์ CU-ATS Chemistry ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Physics ด้วย สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  5108
  Advanced CU-ATS Physics
  24
  29
  6,800
  พี่โน๊ต
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Physics แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Physics เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์ CU-ATS Physics ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Chemistry ด้วย สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  • Intensive CU-AAT Math
   ราคา
   12,500
   รหัส
   5868
   ชั่วโมง
   45
   ชั่วโมง +20%
   54
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับการเตรียมสอบ CU-AAT Math โดยเฉพาะ ใช้เพื่อสอบเข้าคณะอินเตอร์ของจุฬาฯ ในคอร์สจะสอนเนื้อหาครบทุกบทที่ออกสอบใน CU-AAT Math พร้อมเน้นติวเรื่องยากที่ออกบ่อยในข้อสอบ ตามด้วยการทำโจทย์ตรงแนวที่หาที่ไหนไม่ได้ พิเศษสุด!! พบกับเฉลย CU-AAT Past papers ที่จะทำให้น้องคุ้นเคยกับการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น และพิชิตคณะในฝันด้วยสรุปสูตร SAT Trick หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องๆได้ Perfect Score

   พิเศษ น้องๆที่สมัครคอร์ส Anywhere CU-AAT Math จะได้รับ Pre CU-AAT Math ฟรี จำนวน 13 ช.ม. สำหรับปูพื้นฐานก่อนเรียน CU-AAT Math เหมาะกับน้องที่ไม่เคยเรียน SAT Math มาก่อน
   (ได้รับตำราแยก 1 เล่มและไฟล์เรียนดูได้ใน Anywhere CU-AAT Math และบางส่วนสามารถสแกนดูจาก qr code ในตำราได้)

  • CU-ATS Chemistry
   ราคา
   14,500
   รหัส
   5105
   ชั่วโมง
   54
   ชั่วโมง +20%
   65
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียน CU-ATS Chemistry ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการรู้จักข้อสอบ และทุกเรื่องที่ออกสอบแบบละเอียด เน้นการทำโจทย์ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด ปิดท้ายด้วยการตะลุยโจทย์ตามแนวข้อสอบอัพเดทล่าสุด

  • CU-ATS Physics
   ราคา
   14,500
   รหัส
   5106
   ชั่วโมง
   54
   ชั่วโมง +20%
   65
   ผู้สอน
   พี่โน้ต,พี่อิ้งค์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียน CU-ATS Physics ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการรู้จักข้อสอบ และทุกเรื่องที่ออกสอบแบบละเอียด เน้นการทำโจทย์ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด ปิดท้ายด้วยการตะลุยโจทย์ตามแนวข้อสอบอัพเดทล่าสุด

  • Advanced CU-AAT Math
   ราคา
   6,800
   รหัส
   5109
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้น ที่จะสรุปเนื้อหาจากคอร์ส CU-AAT Math และเน้นตะลุยโจทย์มากขึ้นสำหรับการเตรียมสอบ CU-AAT Math พร้อมเน้นติวเรื่องยากที่ออกบ่อยในข้อสอบกับแนวข้อสอบอัพเดทที่หาที่ไหนไม่ได้ พิเศษสุด!! พบกับเฉลย CU-AAT Past papers ที่จะทำให้น้องคุ้นเคยกับการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น อัพเดทแนวข้อสอบแล้วเพื่อน้อง ignite โดยเฉพาะ

  • Advanced CU-ATS Chemistry
   ราคา
   6,800
   รหัส
   5107
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Chemistry แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Chemistry เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์ CU-ATS Chemistry ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Physics ด้วย สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  • Advanced CU-ATS Physics
   ราคา
   6,800
   รหัส
   5108
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ผู้สอน
   พี่โน๊ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Physics แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Physics เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์ CU-ATS Physics ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Chemistry ด้วย สำหรับน้องๆที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5868-211
  CU-AAT Math
  SAT-SUN 07 Aug - 02 Oct 09:00-12:15
  (งดวันที่ 28,29 Aug)
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียน CU-AAT Math ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการรู้จักข้อสอบ และทุกเรื่องที่ออกสอบแบบละเอียด เน้นการทำโจทย์ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด ปิดท้ายด้วยการตะลุยโจทย์ตามแนวข้อสอบอัพเดทล่าสุด

  L5107-211
  Advanced CU-ATS Chemistry
  SAT-SUN 04 - 26 Sep 14:00-17:15
  8
  11,000
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Chemistry แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของ
  ข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Chemistry เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์CU-ATS
  Chemistry ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Physics ด้วย ส าหรับน้องๆ
  ที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  L5108-211
  Advanced CU-ATS Physics
  SAT-SUN 04 - 26 Sep 09:00-12:15
  8
  11,000
  พี่โน๊ต, พี่อิงค
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Physics แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของ
  ข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Physics เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์CU-ATS
  Physics ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Chemistry ด้วย ส าหรับน้องๆ
  ที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  L5109-211
  Advanced CU-AAT Math
  SAT-SUN 06 - 28 Nov 09:00-12:15
  8
  11,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้น ที่จะสรุปเนื้อหาจากคอร์ส CU-AAT Math และเน้นตะลุยโจทย์มากขึ้นส าหรับการเตรียมสอบ CU-AAT
  Math พร้อมเน้นติวเรื่องยากที่ออกบ่อยในข้อสอบกับแนวข้อสอบอัพเดทที่หาที่ไหนไม่ได้ พิเศษสุด!! พบกับเฉลย CU-AAT Past
  papers ที่จะท าให้น้องคุ้นเคยกับการท าข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น อัพเดทแนวข้อสอบแล้วเพื่อน้อง ignite โดยเฉพาะ

  L5110-211
  ACT Math Ultimate Prep
  SAT-SUN 4 - 26 SEP 09:00-12:15
  8
  11,000
  พี่โดนัท
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียนสดที่เน้นทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน ACT Math โดยเฉพาะ ตามหัวข้อเรื่องของการสอบจริง เน้นการทำข้อสอบและโจทย์ยากไล่ตามหัวข้อ และเพิ่มความเข้มข้นของคอร์สด้วยการตะลุยโจทย์ ACT Math จริง อัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุดถึง 4 ชุด

  L5111-211
  ACT Science Ultimate Prep
  WED, THU 8 - 30 SEP 17:00-20:15
  8
  11,000
  พี่อิงค์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียนสดที่เน้นทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน ACT Science โดยเฉพาะ ตามหัวข้อเรื่องของการสอบจริง เน้นการทำข้อสอบและโจทย์ยากไล่ตามหัวข้อ และเพิ่มความเข้มข้นของคอร์สด้วยการตะลุยโจทย์ ACT Science จริง อัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุดถึง 4 ชุด

  • CU-AAT Math
   ราคา
   19,600
   รหัส
   L5868-211
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   วันและเวลา
   SAT-SUN 07 Aug - 02 Oct 09:00-12:15
   (งดวันที่ 28,29 Aug)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียน CU-AAT Math ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการรู้จักข้อสอบ และทุกเรื่องที่ออกสอบแบบละเอียด เน้นการทำโจทย์ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้องทำได้ทั้งหมด ปิดท้ายด้วยการตะลุยโจทย์ตามแนวข้อสอบอัพเดทล่าสุด

  • Advanced CU-ATS Chemistry
   ราคา
   11,000
   รหัส
   L5107-211
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   วันและเวลา
   SAT-SUN 04 - 26 Sep 14:00-17:15
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Chemistry แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของ
   ข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Chemistry เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์CU-ATS
   Chemistry ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Physics ด้วย ส าหรับน้องๆ
   ที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  • Advanced CU-ATS Physics
   ราคา
   11,000
   รหัส
   L5108-211
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   พี่โน๊ต, พี่อิงค
   วันและเวลา
   SAT-SUN 04 - 26 Sep 09:00-12:15
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่ทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน CU-ATS Physics แน่นอน ต่อยอดระดับความยากและความซับซ้อนของ
   ข้อสอบจากคอร์ส CU-ATS Physics เหมาะกับน้องที่เคยเรียนเนื้อหามาครบถ้วนแล้วและต้องการเน้นตะลุยโจทย์CU-ATS
   Physics ให้มากที่สุดและอัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุด ควรเรียนควบคู่กับคอร์ส Adv. CU-ATS Chemistry ด้วย ส าหรับน้องๆ
   ที่ต้องการยื่นเข้า ISE CU

  • Advanced CU-AAT Math
   ราคา
   11,000
   รหัส
   L5109-211
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   วันและเวลา
   SAT-SUN 06 - 28 Nov 09:00-12:15
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้น ที่จะสรุปเนื้อหาจากคอร์ส CU-AAT Math และเน้นตะลุยโจทย์มากขึ้นส าหรับการเตรียมสอบ CU-AAT
   Math พร้อมเน้นติวเรื่องยากที่ออกบ่อยในข้อสอบกับแนวข้อสอบอัพเดทที่หาที่ไหนไม่ได้ พิเศษสุด!! พบกับเฉลย CU-AAT Past
   papers ที่จะท าให้น้องคุ้นเคยกับการท าข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น อัพเดทแนวข้อสอบแล้วเพื่อน้อง ignite โดยเฉพาะ

  • ACT Math Ultimate Prep
   ราคา
   11,000
   รหัส
   L5110-211
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   พี่โดนัท
   วันและเวลา
   SAT-SUN 4 - 26 SEP 09:00-12:15
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียนสดที่เน้นทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน ACT Math โดยเฉพาะ ตามหัวข้อเรื่องของการสอบจริง เน้นการทำข้อสอบและโจทย์ยากไล่ตามหัวข้อ และเพิ่มความเข้มข้นของคอร์สด้วยการตะลุยโจทย์ ACT Math จริง อัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุดถึง 4 ชุด

  • ACT Science Ultimate Prep
   ราคา
   11,000
   รหัส
   L5111-211
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   พี่อิงค์
   วันและเวลา
   WED, THU 8 - 30 SEP 17:00-20:15
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียนสดที่เน้นทบทวนและสรุปเนื้อหาออกสอบใน ACT Science โดยเฉพาะ ตามหัวข้อเรื่องของการสอบจริง เน้นการทำข้อสอบและโจทย์ยากไล่ตามหัวข้อ และเพิ่มความเข้มข้นของคอร์สด้วยการตะลุยโจทย์ ACT Science จริง อัพเดทที่สุดตามข้อสอบล่าสุดถึง 4 ชุด

  • เรียนตัวต่อตัว CU-AAT/CU-ATS

   1,200/hr.

   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
   • จัดตารางเรียนได้เอง
  • เรียนเป็นคู่ CU-AAT/CU-ATS

   1,000/hr.

   • จับคู่เรียนกับเพื่อนในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
  • เรียนเป็นกลุ่ม CU-AAT/CU-ATS

   800/hr.

   • จับกลุ่มเรียนยกแก๊งในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ