Why Mini class?

ทำไมต้อง Mini class

 • เรียนสดกลุ่มเล็ก

  เรียนสดกลุ่มเล็ก เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิด หากน้องมีข้อสงสัย สามารถถามตอบได้ทันที่

 • สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ

  การสอนกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ต้องใช้ทักษะการสอน ที่แตกต่างกัน ครูที่สอนกลุ่มเล็กจึงถนัดด้านการดูแล แบบใกล้ชิดมากกว่า

 • คอร์สเรียนกระชับ

  เรียนเนื้อหาครบทุกบท และเน้นการทำโจทย์ ถือเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพที่สุด ภายในเวลาจำกัด

 • วัดผลการเรียนรายบุคคล

  มี Student report เพื่อวัดผลการเรียน และเสดงพัฒนาการของน้องๆ แบบรายบุคคล

Subject lists

รายชื่อวิชา

 • BMAT

  คอร์สเตรียมตัวสอบ BMAT ทั้ง 3 พาร์ทที่ดีที่สุด เนื้อหาครบ ฝึกทักษะ เน้นตะลุยโจทย์ จับเวลาจริง

 • SAT Subject Test

  คอร์สเนื้อหาและตะลุยโจทย์ เพื่อให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะตัวของพี่ๆ

 • IELTS

  รวมทุกคอร์สเพื่อก้าวสู่ IELTS 7 up! ตั้งแต่คอร์สพื้นฐานจนถึงAdvanced แถมฟรี Mock IELTS ครบ 4 ทักษะ

 • GED

  สร้างองค์ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหลัก

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  IGCM0105-231
  BMAT Writing (Mini Class) (รอบ1)
  01 Jul - 09 Jul SAT, SUN 14:00-17:00
  4
  9,700
  P'Kev
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นสอนเทคนิคการเขียน Part Writing ยังไงให้ได้ 5A พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากดร.พี่เทม ที่ช่วยให้การเขียนของน้องตอบครบทุกหัวข้อคำถามในข้อสอบ BMAT ภายในเวลาที่กำหนด ฝึกฝนกับแนวโจทย์เสมือนจริงที่อัพเดทจนถึงข้อสอบปีล่าสุด เพื่อให้น้องเกิดความชำนาญและไม่พลาดโอกาสที่จะคว้าคะแนนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานการเขียนที่ดี หรือผ่านการเรียนคอร์ส Reading and Writing Essentials มาก่อน

  IGCM0105-232
  BMAT Writing (Mini Class) (รอบ2)
  02 Aug - 11 Aug WED, FRI 17:00-20:00
  4
  9,700
  P'Kev
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นสอนเทคนิคการเขียน Part Writing ยังไงให้ได้ 5A พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากดร.พี่เทม ที่ช่วยให้การเขียนของน้องตอบครบทุกหัวข้อคำถามในข้อสอบ BMAT ภายในเวลาที่กำหนด ฝึกฝนกับแนวโจทย์เสมือนจริงที่อัพเดทจนถึงข้อสอบปีล่าสุด เพื่อให้น้องเกิดความชำนาญและไม่พลาดโอกาสที่จะคว้าคะแนนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานการเขียนที่ดี หรือผ่านการเรียนคอร์ส Reading and Writing Essentials มาก่อน

  IGCM0105-233
  BMAT Writing (Mini Class) (รอบ3)
  03 Oct - 12 Oct TUE, THU 17:00-20:00
  4
  9,700
  P'Kev
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นสอนเทคนิคการเขียน Part Writing ยังไงให้ได้ 5A พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากดร.พี่เทม ที่ช่วยให้การเขียนของน้องตอบครบทุกหัวข้อคำถามในข้อสอบ BMAT ภายในเวลาที่กำหนด ฝึกฝนกับแนวโจทย์เสมือนจริงที่อัพเดทจนถึงข้อสอบปีล่าสุด เพื่อให้น้องเกิดความชำนาญและไม่พลาดโอกาสที่จะคว้าคะแนนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานการเขียนที่ดี หรือผ่านการเรียนคอร์ส Reading and Writing Essentials มาก่อน

  • BMAT Writing (Mini Class) (รอบ1)
   ราคา
   9,700
   รหัส
   IGCM0105-231
   ครั้ง
   4
   ผู้สอน
   P'Kev
   วันและเวลา
   01 Jul - 09 Jul SAT, SUN 14:00-17:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นสอนเทคนิคการเขียน Part Writing ยังไงให้ได้ 5A พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากดร.พี่เทม ที่ช่วยให้การเขียนของน้องตอบครบทุกหัวข้อคำถามในข้อสอบ BMAT ภายในเวลาที่กำหนด ฝึกฝนกับแนวโจทย์เสมือนจริงที่อัพเดทจนถึงข้อสอบปีล่าสุด เพื่อให้น้องเกิดความชำนาญและไม่พลาดโอกาสที่จะคว้าคะแนนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานการเขียนที่ดี หรือผ่านการเรียนคอร์ส Reading and Writing Essentials มาก่อน

  • BMAT Writing (Mini Class) (รอบ2)
   ราคา
   9,700
   รหัส
   IGCM0105-232
   ครั้ง
   4
   ผู้สอน
   P'Kev
   วันและเวลา
   02 Aug - 11 Aug WED, FRI 17:00-20:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นสอนเทคนิคการเขียน Part Writing ยังไงให้ได้ 5A พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากดร.พี่เทม ที่ช่วยให้การเขียนของน้องตอบครบทุกหัวข้อคำถามในข้อสอบ BMAT ภายในเวลาที่กำหนด ฝึกฝนกับแนวโจทย์เสมือนจริงที่อัพเดทจนถึงข้อสอบปีล่าสุด เพื่อให้น้องเกิดความชำนาญและไม่พลาดโอกาสที่จะคว้าคะแนนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานการเขียนที่ดี หรือผ่านการเรียนคอร์ส Reading and Writing Essentials มาก่อน

  • BMAT Writing (Mini Class) (รอบ3)
   ราคา
   9,700
   รหัส
   IGCM0105-233
   ครั้ง
   4
   ผู้สอน
   P'Kev
   วันและเวลา
   03 Oct - 12 Oct TUE, THU 17:00-20:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้น เน้นสอนเทคนิคการเขียน Part Writing ยังไงให้ได้ 5A พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากดร.พี่เทม ที่ช่วยให้การเขียนของน้องตอบครบทุกหัวข้อคำถามในข้อสอบ BMAT ภายในเวลาที่กำหนด ฝึกฝนกับแนวโจทย์เสมือนจริงที่อัพเดทจนถึงข้อสอบปีล่าสุด เพื่อให้น้องเกิดความชำนาญและไม่พลาดโอกาสที่จะคว้าคะแนนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานการเขียนที่ดี หรือผ่านการเรียนคอร์ส Reading and Writing Essentials มาก่อน

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  รายละเอียดคอร์ส
  • ราคา
   รหัส
   ครั้ง
   ผู้สอน
   วันและเวลา
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  IGCM0404-232
  IELTS Mini Class (รอบ2)
  13 May - 11 Jun SAT, SUN 09:00-12:00
  10
  21,500
  P'Mos, P'Kev
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียน IELTS ครบทั้ง 4 ทักษะ สอนเนื้อหาแบบรวดรัด กระชับภายใน 10 ครั้ง และเน้นการฝึกฝนใช้จริงและรับคำแนะนำเพื่ออัพคะแนน IELTS 7.0 ตลอดการเรียน

  • IELTS Mini Class (รอบ2)
   ราคา
   21,500
   รหัส
   IGCM0404-232
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Mos, P'Kev
   วันและเวลา
   13 May - 11 Jun SAT, SUN 09:00-12:00
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียน IELTS ครบทั้ง 4 ทักษะ สอนเนื้อหาแบบรวดรัด กระชับภายใน 10 ครั้ง และเน้นการฝึกฝนใช้จริงและรับคำแนะนำเพื่ออัพคะแนน IELTS 7.0 ตลอดการเรียน

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  IGCM0602-232
  GED Social Studies (รอบ2)
  03 Apr - 02 May MON, TUE 10:00-12:30
  10
  17,500
  P'Ming
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Social Studies เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
  a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)
  b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)
  c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
  d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

  IGCM0601-232
  GED Math (รอบ2)
  05 Apr - 11 May WED, THU 14:00-16:30
  (หยุด 12-13 Apr)
  10
  17,500
  P'Ink
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Math เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียนจะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
  a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)
  b. เรขาคณิต (Geometry)
  c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)
  d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

  IGCM0604-232
  GED RLA (รอบ2)
  03 Apr - 02 May MON, TUE 14:00-16:30
  10
  17,500
  P'Ming
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Reasoning Through Language Arts (RLA) เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง

  IGCM0603-232
  GED Science (รอบ2)
  05 Apr - 11 May WED, THU 10:00-12:30
  (หยุด 12-13 Apr)
  10
  17,500
  P'Ink
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Science เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
  a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)
  b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)
  c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science)

  IGCM0602-233
  GED Social Studies (รอบ3)
  05 Jun - 04 Jul MON, TUE 17:00-19:30
  10
  17,500
  P'Ming
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Social Studies เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
  a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)
  b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)
  c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
  d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

  IGCM0601-233
  GED Math (รอบ3)
  06 Jul - 09 Aug WED, THU 17:00-19:30
  10
  17,500
  P'Ink
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Math เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียนจะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
  a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)
  b. เรขาคณิต (Geometry)
  c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)
  d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

  IGCM0604-233
  GED RLA (รอบ3)
  10 Jul - 08 Aug MON, TUE 17:00-19:30
  10
  17,500
  P'Ming
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Reasoning Through Language Arts (RLA) เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง

  IGCM0603-233
  GED Science (รอบ3)
  10 Aug - 13 Sep WED, THU 17:00-19:30
  10
  17,500
  P'Ink
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Science เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
  a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)
  b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)
  c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science)

  IGCM0602-234
  GED Social Studies (รอบ4)
  04 Sep - 03 Oct MON, TUE 17:00-19:30
  10
  17,500
  P'Ming
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Social Studies เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
  a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)
  b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)
  c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
  d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

  IGCM0601-234
  GED Math (รอบ4)
  20 Sep - 25 Oct WED, THU 17:00-19:30
  (หยุด 18 Oct)
  10
  17,500
  P'Ink
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Math เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียนจะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
  a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)
  b. เรขาคณิต (Geometry)
  c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)
  d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

  IGCM0604-234
  GED RLA (รอบ4)
  09 Oct - 07 Nov MON, TUE 17:00-19:30
  10
  17,500
  P'Ming
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Reasoning Through Language Arts (RLA) เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง

  IGCM0603-234
  GED Science (รอบ4)
  26 Oct - 29 Nov WED, THU 17:00-19:30
  10
  17,500
  P'Ink
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Science เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
  a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)
  b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)
  c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science)

  IGCM0605-231
  GED Recap Math (รอบ1)
  21 Jul - 23 Jul FRI, SAT, SUN
  Fri 17:00-19:30
  SAT, SUN 14:00-16:30
  3
  5,250
  P'Ink
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0606-231
  GED Recap Social Studies (รอบ1)
  28 Jun - 30 Jun WED, THU, FRI 17:00-19:30
  3
  5,250
  P'Ming
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0607-231
  GED Recap Science (รอบ1)
  7 Jul - 9 Jul FRI, SAT, SUN
  Fri 17:00-19:30
  SAT, SUN 14:00-16:30
  3
  5,250
  P'Ink
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0608-231
  GED Recap RLA (รอบ1)
  12 Jul - 14 Jul WED, THU, FRI 17:00-19:30
  3
  5,250
  P'Ming
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0605-232
  GED Recap Math (รอบ2)
  29 Sep - 1 Oct FRI, SAT, SUN
  Fri 17:00-19:30
  SAT, SUN 10:00-12:30
  3
  5,250
  P'Ink
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0606-232
  GED Recap Social Studies (รอบ2)
  7 Sep - 9 Sep THU, FRI, SAT
  Thu, Fri 17:00-19:30
  SAT 10:00-12:30
  3
  5,250
  P'Ming
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0607-232
  GED Recap Science (รอบ2)
  14 Sep - 16 Sep THU, FRI, SAT
  Thu, Fri 17:00-19:30
  SAT 10:00-12:30
  3
  5,250
  P'Ink
  รายละเอียดคอร์ส
  IGCM0608-232
  GED Recap RLA (รอบ2)
  21 Sep - 23 Sep THU, FRI, SAT
  Thu, Fri 17:00-19:30
  SAT 10:00-12:30
  3
  5,250
  P'Ming
  รายละเอียดคอร์ส
  • GED Social Studies (รอบ2)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0602-232
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   03 Apr - 02 May MON, TUE 10:00-12:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Social Studies เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
   a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)
   b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)
   c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
   d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

  • GED Math (รอบ2)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0601-232
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   05 Apr - 11 May WED, THU 14:00-16:30
   (หยุด 12-13 Apr)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Math เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียนจะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
   a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)
   b. เรขาคณิต (Geometry)
   c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)
   d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

  • GED RLA (รอบ2)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0604-232
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   03 Apr - 02 May MON, TUE 14:00-16:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Reasoning Through Language Arts (RLA) เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง

  • GED Science (รอบ2)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0603-232
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   05 Apr - 11 May WED, THU 10:00-12:30
   (หยุด 12-13 Apr)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Science เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
   a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)
   b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)
   c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science)

  • GED Social Studies (รอบ3)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0602-233
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   05 Jun - 04 Jul MON, TUE 17:00-19:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Social Studies เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
   a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)
   b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)
   c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
   d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

  • GED Math (รอบ3)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0601-233
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   06 Jul - 09 Aug WED, THU 17:00-19:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Math เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียนจะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
   a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)
   b. เรขาคณิต (Geometry)
   c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)
   d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

  • GED RLA (รอบ3)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0604-233
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   10 Jul - 08 Aug MON, TUE 17:00-19:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Reasoning Through Language Arts (RLA) เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง

  • GED Science (รอบ3)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0603-233
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   10 Aug - 13 Sep WED, THU 17:00-19:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Science เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
   a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)
   b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)
   c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science)

  • GED Social Studies (รอบ4)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0602-234
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   04 Sep - 03 Oct MON, TUE 17:00-19:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Social Studies เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
   a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)
   b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)
   c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
   d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

  • GED Math (รอบ4)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0601-234
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   20 Sep - 25 Oct WED, THU 17:00-19:30
   (หยุด 18 Oct)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Math เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียนจะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
   a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)
   b. เรขาคณิต (Geometry)
   c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)
   d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

  • GED RLA (รอบ4)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0604-234
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   09 Oct - 07 Nov MON, TUE 17:00-19:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Reasoning Through Language Arts (RLA) เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง

  • GED Science (รอบ4)
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCM0603-234
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   26 Oct - 29 Nov WED, THU 17:00-19:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสรุปเนื้อหาวิชา Science เข้มข้นและกระชับ เพื่อเตรียมสอบ GED โดยเน้นเนื้อหาจุดที่สำคัญออกสอบแน่นอน และตะลุยโจทย์ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของน้อง และเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการสอบ GED เป็นคอร์ส Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน เพื่อการดูแลที่ใกล้ชิดและทั่วถึง หลังจบคอร์สเรียน จะมี Student Report เพื่อรายงานพัฒนาการการเรียนรู้ของน้อง ในคอร์สมีเนื้อหาที่ต้องเรียน ดังนี้
   a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)
   b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)
   c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science)

  • GED Recap Math (รอบ1)
   ราคา
   5,250
   รหัส
   IGCM0605-231
   ครั้ง
   3
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   21 Jul - 23 Jul FRI, SAT, SUN
   Fri 17:00-19:30
   SAT, SUN 14:00-16:30
  • GED Recap Social Studies (รอบ1)
   ราคา
   5,250
   รหัส
   IGCM0606-231
   ครั้ง
   3
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   28 Jun - 30 Jun WED, THU, FRI 17:00-19:30
  • GED Recap Science (รอบ1)
   ราคา
   5,250
   รหัส
   IGCM0607-231
   ครั้ง
   3
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   7 Jul - 9 Jul FRI, SAT, SUN
   Fri 17:00-19:30
   SAT, SUN 14:00-16:30
  • GED Recap RLA (รอบ1)
   ราคา
   5,250
   รหัส
   IGCM0608-231
   ครั้ง
   3
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   12 Jul - 14 Jul WED, THU, FRI 17:00-19:30
  • GED Recap Math (รอบ2)
   ราคา
   5,250
   รหัส
   IGCM0605-232
   ครั้ง
   3
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   29 Sep - 1 Oct FRI, SAT, SUN
   Fri 17:00-19:30
   SAT, SUN 10:00-12:30
  • GED Recap Social Studies (รอบ2)
   ราคา
   5,250
   รหัส
   IGCM0606-232
   ครั้ง
   3
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   7 Sep - 9 Sep THU, FRI, SAT
   Thu, Fri 17:00-19:30
   SAT 10:00-12:30
  • GED Recap Science (รอบ2)
   ราคา
   5,250
   รหัส
   IGCM0607-232
   ครั้ง
   3
   ผู้สอน
   P'Ink
   วันและเวลา
   14 Sep - 16 Sep THU, FRI, SAT
   Thu, Fri 17:00-19:30
   SAT 10:00-12:30
  • GED Recap RLA (รอบ2)
   ราคา
   5,250
   รหัส
   IGCM0608-232
   ครั้ง
   3
   ผู้สอน
   P'Ming
   วันและเวลา
   21 Sep - 23 Sep THU, FRI, SAT
   Thu, Fri 17:00-19:30
   SAT 10:00-12:30

Our teachers

ครูของเรา