เรียน AP ที่ ignite A*

 • สอนโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

  เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน ปรับแต่งกำหนดบทเรียนที่เหมาะสม เลือกเวลาเรียนเอง

 • จัดเวลาเรียนเองได้

  สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ น้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ ตามความเหมาะสมกับไลพ์สไตล์ตัวเอง

 • เรียน Private 1 on 1

  เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน ปรับแต่งกำหนดบทเรียนที่เหมาะสม เลือกเวลาเรียนเอง

 • เรียน Online Anywhere

  เรียนที่ไหนก็ได้ผ่าน application สะดวกสบาย ยืดหยุ่นเวลาได้มากขึ้น

รายวิชาที่เปิดสอน

รายชื่อวิชา AP

วิชา IGCSE ที่ Ignite เปิดสอน

 • AP Calculus
 • AP Statistics
 • AP Physics
 • AP Chemistry
 • AP Biology
 • AP English Language and Composition

Subject list

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • One on One

  One on One

  คอร์สเรียนแบบ one on one สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู หรือจัดกลุ่มเล็กๆ กับแก๊งเพื่อนมาได้เอง ซึ่งน้องๆ สามารถจัดสรรเลือกช่วงวันเวลาเรียน พร้อมเนื้อหาที่สนใจเรียนและครูผู้สอนได้เอง

  • เรียนตัวต่อตัว AP

   1,400/hr.

   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
   • จัดตารางเรียนได้เอง
  • เรียนเป็นคู่ AP

   1,200/hr.

   • จับคู่เรียนกับเพื่อนในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
  • เรียนเป็นกลุ่ม IB

   1,000/hr.

   • จับกลุ่มเรียนยกแก๊งในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ

AP คืออะไร?

AP (Advanced Placement) คือ โครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคอร์สเรียนล่วงหน้าและการสอบวัดผล ออกข้อสอบโดย College Board ประเทศสหรัฐอเมริกา

ช่วงเวลาที่สอบ

ใน 1 ปี มีรอบสอบทั้งหมด 1 รอบเท่านั้น ดังนี้

รอบสอบ รับสมัครสอบ วันสอบ ประกาศผลสอบ
รอบที่ 1 หากนักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในหลักสูตร AP ต้องการสมัครสอบ ให้ติดต่อ AP Services ภายในวันที่ 1 มี.ค. เพื่อให้ทางศูนย์สอบจัดสนามสอบให้ May July

 

เกณฑ์การประเมินของ AP

เกณฑ์การประเมินผลสอบของ AP จะประเมินออกมาเป็นตัวเลข 5 ระดับ ได้แก่
5 – Extremely Well Qualified
4 – Well Qualified
3 – Qualified
2 – Possibly Qualified
1 – No recommendation
น้องๆต้องสอบได้เกรด 3 ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านวิชานั้นๆ และมหาวิทยาลัยใน USA ส่วนมากจะรับผล AP ที่ได้คะแนน 4 และ 5 แต่ก็มีบางที่รับคะแนนที่ได้ 3 ด้วย

AP มีทั้งหมดกี่วิชา?

AP มีทั้งหมด 38 วิชา แบ่งออกเป็น 6 หมวด และพี่ได้ยกตัวอย่างวิชาที่่นิยมเรียน ได้แก่

 1. AP Capstone: Research, Seminar
 2. Arts: Art History, Music Theory
 3. English: English Language and Composition, English Literature and Composition
 4. History and Social Sciences: European History, Macroeconomics, Microeconomics, Psychology, United States History, United States Government and Politics
 5. STEM: Biology, Calculus AB, Calculus BC (ยากกว่า Calculus AB), Chemistry, Physics1, Physics2, Physics C: Electricity and Magnetism, Physics C: Mechanics, Statistics
 6. World Languages and Cultures: Chinese Language and culture

ข้อสอบมีทั้งข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice) และข้อสอบแบบข้อเขียน (Free-response exam questions)

ค่าสมัครสอบ AP

วิชาละ 124 USD

สถานที่สมัครสอบ

ติดต่อ AP Services

สถานที่สอบ

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันในประเทศไทยที่มีการสอนคอร์ส AP และเปิดให้เป็นศูนย์สอบ

 

สมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.igniteastar.com