SAT Math/CU-AAT

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Live Class

  Live Class

  คอร์สเรียนสด SAT MATH แบบ
  EXCLUSIVE CLASS ที่จํากัดจำนวนที่นั่งในห้องเรียน เพื่อน้อง ๆ จะได้ใกล้ชิดกับครูผู้สอน โดยเปิดสอนตั้งแต่คอร์สเริ่มต้นเพื่อปรับพื้นฐาน คอร์สเนื้อหาแบบเข้มข้น ตลอดจนคอร์สเน้นการฝึกตะลุยโจทย์ เพื่อการเตรียมตัวสอบ SAT โดยเฉพาะ นอกจากน้องๆจะได้รู้จักเพื่อนๆที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้ว ยังเพิ่มการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยทีมงานคุณภาพทางวิชาการ (Student Success Program) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของน้องแบบรายบุคคล ตลอดจนมีการทดสอบความเข้าใจในห้องเรียนด้วย Clicker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

 • Self Class

  Self Class

  คอร์ส SAT MATH แบบ SELF เป็นคอร์สที่น้องๆ สามารถออกแบบเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง โดยการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่สาขา เปิดสอนครบทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ PRE SAT MATH , SAT MATH และ ADVANCED SAT MATH เพื่อให้ตอบโจทย์กับน้องๆทุกคน น้องสามารถทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะก่อนได้ เพื่อเลือกคอร์สเรียนให้เหมาะสม ตอบทุกข้อสงสัยในการเรียนด้วยระบบ Clear พิเศษสุด! สำหรับน้องที่เรียนคอร์ส SAT MATH จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Student Success Program เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน โดยพี่ภัทร์และทีมวิชาการ ที่จะคอยดูแลน้องๆจนสอบติดคณะในฝัน

 • Anywhere

  Anywhere

 • Mini Class

  Mini Class

  คอร์สเรียน SAT MATH แบบ Mini Class เป็นการเรียนการสอนสดแบบกลุ่มเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คนกับครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนแบบกลุ่มเล็ก เพื่อให้น้องๆได้ใกล้ชิดกับครูมากขึ้น หากมีข้อสงสัยสามารถถามตอบได้ทันที หลักสูตรการสอนจะเป็นคอร์สเรียนเข้มข้นและกระชับ เพื่อให้น้องๆพร้อมรับมือกับการสอบ SAT ในแต่ละรอบ ในการเรียน น้องจะได้รับ Student Report รายงานแสดงผลการเรียนและพัฒนาการของน้องรายบุคคล เพื่อให้วัดผลและติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5801-R01
  Pre SAT MATH
  11 Jan - 16 Feb
  SAT-Sun 14:00-17:15

  12
  15,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  L5803-R01
  Advanced SAT MATH (รอบ 1)
  18 Jan - 7 Mar
  Sat-Sun 09:00-12:15
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  L5802-R01
  SAT MATH (รอบ 1)
  Wed & Sat-Sun 15 Mar - 26 Apr
  Wed 17:00-20:15
  Sat&Sun 09:00-12:15
  (งด 15 Apr)
  18
  23,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  L5803-R02
  Advanced SAT MATH (รอบ 2)
  Sat-Sun 21 Mar - 26 Apr 14:00-17:15
  (นัดเพิ่ม Tue 24, 31 Mar 17:00-20:15 , Mon 6 Apr 14:00-17:15)
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  L5802-R02
  SAT MATH (รอบ 2)
  Sat-Sun 13 Jun - 9 Aug 09:00-12:15
  18
  23,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  L5803-R03
  Advanced SAT MATH (รอบ 3)
  Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
  (นัดเพิ่ม 23 Sep 17:00-20:15)
  15
  19,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   L5801-R01
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT MATH
   วันและเวลา
   11 Jan - 16 Feb
   SAT-Sun 14:00-17:15

   ครั้ง
   12
   ราคา
   15,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  • รหัส
   L5803-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH (รอบ 1)
   วันและเวลา
   18 Jan - 7 Mar
   Sat-Sun 09:00-12:15
   ครั้ง
   15
   ราคา
   19,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   L5802-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT MATH (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Wed & Sat-Sun 15 Mar - 26 Apr
   Wed 17:00-20:15
   Sat&Sun 09:00-12:15
   (งด 15 Apr)
   ครั้ง
   18
   ราคา
   23,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  • รหัส
   L5803-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 21 Mar - 26 Apr 14:00-17:15
   (นัดเพิ่ม Tue 24, 31 Mar 17:00-20:15 , Mon 6 Apr 14:00-17:15)
   ครั้ง
   15
   ราคา
   19,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   L5802-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT MATH (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 9 Aug 09:00-12:15
   ครั้ง
   18
   ราคา
   23,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  • รหัส
   L5803-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
   (นัดเพิ่ม 23 Sep 17:00-20:15)
   ครั้ง
   15
   ราคา
   19,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5801
  Pre SAT MATH
  36
  43:30
  9,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  5802
  SAT MATH
  61:30
  74
  13,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  5803
  Advanced SAT MATH
  45
  54
  12,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  5804
  CU-AAT MATH + Pre CU-AAT
  54
  65
  12,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเน้นเนื้อหา CU-AAT แบบเข้มข้น อัดแน่นด้วยเนื้อหา คำศัพท์ แนวข้อสอบที่ไม่มีเปิดเผยที่ไหน พร้อมด้วยเทคนิคในทุก Skill จากพี่ภัทร์ มีการทำ Placement Test พร้อมจับเวลา เพื่อให้น้องๆ สามารถจัดการและวางแผนการทำข้อสอบให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

  • รหัส
   5801
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT MATH
   ชั่วโมง
   36
   ชั่วโมง +20%
   43:30
   ราคา
   9,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  • รหัส
   5802
   ชื่อคอร์ส
   SAT MATH
   ชั่วโมง
   61:30
   ชั่วโมง +20%
   74
   ราคา
   13,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ SAT Math เรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น ฝึกทำโจทย์แบบแยกบท เน้นการเรียนแบบใช้ความเข้าใจ !! ไม่ใช่การท่องจำ !! สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และพิเศษสุดๆ กับตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆ สามารถคว้าคะแนนสอบได้เกิน 700 คะแนนกับเทคนิค SAT TRICK ของพี่ภัทร์

  • รหัส
   5803
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT MATH
   ชั่วโมง
   45
   ชั่วโมง +20%
   54
   ราคา
   12,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   5804
   ชื่อคอร์ส
   CU-AAT MATH + Pre CU-AAT
   ชั่วโมง
   54
   ชั่วโมง +20%
   65
   ราคา
   12,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเน้นเนื้อหา CU-AAT แบบเข้มข้น อัดแน่นด้วยเนื้อหา คำศัพท์ แนวข้อสอบที่ไม่มีเปิดเผยที่ไหน พร้อมด้วยเทคนิคในทุก Skill จากพี่ภัทร์ มีการทำ Placement Test พร้อมจับเวลา เพื่อให้น้องๆ สามารถจัดการและวางแผนการทำข้อสอบให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

  Course Pack
  5881
  SAT/CU-AAT Math pack (2 years)
  196:30
  236
  39,000 49,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส Pre SAT MATH , SAT MATH , Advanced SAT MATH และ CU-AAT MATH เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อการสอบ SAT Part Math โดยเฉพาะ พิเศษ! สำหรับน้องที่สมัคร PACK นี้ คอร์สเรียนจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร

  5894
  SAT MATH + Advanced SAT math
  106:30
  128
  23,500 26,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ Advanced SAT MATH เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนควบคู่กันทั้งเนื้อหาแบบเข้มข้นและฝึกตะลุยโจทย์ยาก เพื่ออัพคะแนนให้เกิน 750

  5896
  SAT Math+ SAT Reading & Writing (1 year)
  106:30
  128
  23,300 26,400
  พี่ภัทร์ พี่แพททริค พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ SAT Reading & Writing

  • รหัส
   5881
   ชื่อคอร์ส
   SAT/CU-AAT Math pack (2 years)
   ชั่วโมง
   196:30
   ชั่วโมง +20%
   236
   ราคา
   39,000 49,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส Pre SAT MATH , SAT MATH , Advanced SAT MATH และ CU-AAT MATH เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อการสอบ SAT Part Math โดยเฉพาะ พิเศษ! สำหรับน้องที่สมัคร PACK นี้ คอร์สเรียนจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร

  • รหัส
   5894
   ชื่อคอร์ส
   SAT MATH + Advanced SAT math
   ชั่วโมง
   106:30
   ชั่วโมง +20%
   128
   ราคา
   23,500 26,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ Advanced SAT MATH เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนควบคู่กันทั้งเนื้อหาแบบเข้มข้นและฝึกตะลุยโจทย์ยาก เพื่ออัพคะแนนให้เกิน 750

  • รหัส
   5896
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math+ SAT Reading & Writing (1 year)
   ชั่วโมง
   106:30
   ชั่วโมง +20%
   128
   ราคา
   23,300 26,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์ พี่แพททริค พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ SAT Reading & Writing

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5801
  Pre SAT Math
  36
  43:30
  9,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  AN5802
  SAT Math
  61:30
  74
  13,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  AN5804
  Advanced SAT Math
  45
  54
  12,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  AN5804
  CU-AAT Math + Pre CU-AAT
  54
  65
  12,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเน้นเนื้อหา CU-AAT แบบเข้มข้น อัดแน่นด้วยเนื้อหา คำศัพท์ แนวข้อสอบที่ไม่มีเปิดเผยที่ไหน พร้อมด้วยเทคนิคในทุก Skill จากพี่ภัทร์ มีการทำ Placement Test พร้อมจับเวลา เพื่อให้น้องๆ สามารถจัดการและวางแผนการทำข้อสอบให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

  • รหัส
   AN5801
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT Math
   ชั่วโมง
   36
   ชั่วโมง +20%
   43:30
   ราคา
   9,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  • รหัส
   AN5802
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math
   ชั่วโมง
   61:30
   ชั่วโมง +20%
   74
   ราคา
   13,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   AN5804
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Math
   ชั่วโมง
   45
   ชั่วโมง +20%
   54
   ราคา
   12,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   AN5804
   ชื่อคอร์ส
   CU-AAT Math + Pre CU-AAT
   ชั่วโมง
   54
   ชั่วโมง +20%
   65
   ราคา
   12,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเน้นเนื้อหา CU-AAT แบบเข้มข้น อัดแน่นด้วยเนื้อหา คำศัพท์ แนวข้อสอบที่ไม่มีเปิดเผยที่ไหน พร้อมด้วยเทคนิคในทุก Skill จากพี่ภัทร์ มีการทำ Placement Test พร้อมจับเวลา เพื่อให้น้องๆ สามารถจัดการและวางแผนการทำข้อสอบให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

  Course Pack
  AN5881
  SAT/CU-AAT Math pack (2 years)
  196:30
  236
  39,000 49,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส Pre SAT MATH , SAT MATH , Advanced SAT MATH และ CU-AAT MATH เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อการสอบ SAT Part Math โดยเฉพาะ พิเศษ! สำหรับน้องที่สมัคร PACK นี้ คอร์สเรียนจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร (ประกอบไปด้วยคอร์ส AN5801 + AN5802 + AN5803 + AN5804)

  AN5894
  SAT Math + Advanced SAT Math Pack (1year)
  106:30
  128
  23,500 26,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ Advanced SAT MATH เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนควบคู่กันทั้งเนื้อหาแบบเข้มข้นและฝึกตะลุยโจทย์ยาก เพื่ออัพคะแนนให้เกิน 750

  AN5896
  SAT Math + SAT Reading & Writing Pack (1year)
  106:30
  128
  23,300 26,400
  พี่ภัทร์, พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ SAT Reading & Writing

  • รหัส
   AN5881
   ชื่อคอร์ส
   SAT/CU-AAT Math pack (2 years)
   ชั่วโมง
   196:30
   ชั่วโมง +20%
   236
   ราคา
   39,000 49,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส Pre SAT MATH , SAT MATH , Advanced SAT MATH และ CU-AAT MATH เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อการสอบ SAT Part Math โดยเฉพาะ พิเศษ! สำหรับน้องที่สมัคร PACK นี้ คอร์สเรียนจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร (ประกอบไปด้วยคอร์ส AN5801 + AN5802 + AN5803 + AN5804)

  • รหัส
   AN5894
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math + Advanced SAT Math Pack (1year)
   ชั่วโมง
   106:30
   ชั่วโมง +20%
   128
   ราคา
   23,500 26,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ Advanced SAT MATH เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนควบคู่กันทั้งเนื้อหาแบบเข้มข้นและฝึกตะลุยโจทย์ยาก เพื่ออัพคะแนนให้เกิน 750

  • รหัส
   AN5896
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math + SAT Reading & Writing Pack (1year)
   ชั่วโมง
   106:30
   ชั่วโมง +20%
   128
   ราคา
   23,300 26,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์, พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ SAT Reading & Writing

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  MM5116-R05
  Intensive SAT Math (รอบ 1)
  25 Jan - 8 Mar
  Sat-Sun 09:00-12:15
  (งด 8,9,23(Mock),29 Feb)
  10
  18,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5116-R06
  Intensive SAT Math (รอบ 2)
  Wed&Fri 25 Mar - 29 Apr 17:00-20:15
  (งด 15 Apr)
  10
  18,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5116-R07
  Intensive SAT MATH (รอบ 3)
  Sat-Sun 11 Jul - 9 Aug 09:00-12:15
  10
  18,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5116-R08
  Intensive SAT MATH (รอบ 4)
  Sat-Sun 22 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
  (งด 23 Aug, 6 Sep Mock Exam)
  10
  18,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5116-R09
  Intensive SAT MATH (รอบ 5)
  Tue&Thu 29 Sep - 29 Oct 17:00-20:15
  (วันที่ 13 Oct เรียน 14:00-17:15)
  10
  18,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5116-R10
  Intensive SAT MATH (รอบ 6)
  Sat-Sun 24 Oct - 28 Nov 14:00-17:15
  (งด 15 Nov Mock Exam)
  10
  18,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5116-R05
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Math (รอบ 1)
   วันและเวลา
   25 Jan - 8 Mar
   Sat-Sun 09:00-12:15
   (งด 8,9,23(Mock),29 Feb)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5116-R06
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Math (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Wed&Fri 25 Mar - 29 Apr 17:00-20:15
   (งด 15 Apr)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5116-R07
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT MATH (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 11 Jul - 9 Aug 09:00-12:15
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5116-R08
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT MATH (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 22 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
   (งด 23 Aug, 6 Sep Mock Exam)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5116-R09
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT MATH (รอบ 5)
   วันและเวลา
   Tue&Thu 29 Sep - 29 Oct 17:00-20:15
   (วันที่ 13 Oct เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5116-R10
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT MATH (รอบ 6)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 24 Oct - 28 Nov 14:00-17:15
   (งด 15 Nov Mock Exam)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT MATH ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องที่มีพื้นฐานอยู่แล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

Hall of Fame

การันตีด้วยความสำเร็จของน้องๆ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • ข้อสอบ SAT คืออะไร?

  SAT หรือ Scholastic Assessment Tests เป็นการสอนวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนในระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันการสอบ SAT ถูกใช้เป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการใช้พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และในประเทศไทยก็นำผลคะแนนนี้มาพิจารณาประกอบการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในหลายๆมหาวิทยาลัย ทั้ง จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, มหิดล, etc.

 • SAT สมัครสอบยังไง?  และสนามสอบจัดที่ไหน?

  การสมัครสอบ SAT จะต้องสมัครผ่าน Website www.collegeboard.org เท่านั้น โดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ซึ่งส่วนใหญ่สนามสอบจะเป็นโรงเรียน Inter ในประเทศไทยและบางมหาวิทยาลัย (เช่น มธ., ม.มหิดล) โดยน้องๆสามารถเลือกสนามสอบตามความสะดวกได้เลยครับ

 • ควรเลือกสอบ SAT MATH หรือ CU-AAT MATH ?

  ขึ้นอยู่กับ Requirement คณะที่น้องสนใจและความถนัดของน้อง โดยส่วนใหญ่น้องที่เรียนโรงเรียนไทยจะถนัดแนวโจทย์ CU-AAT MATH มากกว่าเนื่องจากโจทย์ไม่ยาวมากและเน้นการแก้สมการที่มีความซับซ้อนซึ่งเด็กไทยคุ้นชิน ในส่วนของ SAT MATH โจทย์จะมีความยาวกว่าแต่ไม่ต้องแก้สมการซับซ้อน และมี PART ของ Word Problem ที่ไม่มีสอนในหลักสูตรไทย น้องส่วนใหญ่นิยมสอบ SAT เนื่องจากผลคะแนนสอบสามารถยื่นได้ทุกมหาวิทยาลัย

 • เรียน SAT MATH อย่างเดียวไปสอบ CU-AAT MATH ได้ไหม เพราะเป็นวิชาเลขเหมือนกัน

  สัดส่วนเนื้อหาที่ออกสอบ SAT MATH และ CU-AAT MATH มีความแตกต่างกันโดยที่ CU-AAT MATH แนวโจทย์จะเน้นการแก้สมการและโจทย์เรขาคณิตที่มีความซับซ้อนมากกว่า ในขณะที่ SAT MATH จะเน้นบท Algebra ที่ไม่ยากและ Word Problem (โจทย์ปัญหาอ่านยาวๆ) ด้วยสัดส่วนเนื้อหาและแนวโจทย์ที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นการเตรียมตัวสอบทั้ง 2 สนามจึงแตกต่างกัน