Why Anywhere?

ทำไมต้อง Anywhere

 • เรียนออนไลน์ ที่ไหนก็ได้

  สามารถเรียนได้ที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็เรียน ignite by Ondemand ได้ทุกคอร์ส เวอร์ชั่นล่าสุด

 • จัดเวลาเรียนเองได้

  สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ น้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ เหมาะกับน้องที่ไม่มีเวลา หรือตารางเวลาไม่ตรงกับคอร์สในระบบอื่น

 • เรียนได้ทุก Device

  สามารถเรียนผ่านอุปกรณ์ใด้ก็ได้ ทั้ง Mobile, Tablet, Notebook, PC ก็สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายๆ

 • ร่วมกิจกรรมของ ignite ได้ทั้งหมด

  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ ignite ได้ทุกกิจกรรม ทั้ง Boost up, Mock Exam, SAT clinic เพื่อให้น้องๆได้ Perfect Score!!

Subject lists

รายชื่อวิชา

 • BMAT

  คอร์สเตรียมตัวสอบ BMAT ทั้ง 3 พาร์ทที่ดีที่สุด เนื้อหาครบ ฝึกทักษะ เน้นตะลุยโจทย์ จับเวลาจริง

 • SAT Math/CU-AAT

  คอร์สสำหรับการเตรียมตัวสอบ SAT, CU-AAT เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ

 • SAT Reading and Writing

  คอร์สเตรียมตัวสอบ SAT Reading and Writing เพื่อพิชิตคะแนน 600+

 • SAT Subject Test

  คอร์สตะลุยโจทย์ เพื่อให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะตัวของพี่ๆ

 • IELTS

  รวมทุกคอร์สเพื่อก้าวสู่ IELTS 7 up! ตั้งแต่คอร์สพื้นฐานจนถึงAdvanced แถมฟรี Mock IELTS ครบ 4 ทักษะ

 • CU-TEP

  คอร์สเตรียมตัวสอบ CU-TEP และ CU-TEP Speaking เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง

 • EP ม.ต้น (Basic MATH)

  คอร์ส Basic Math สำหรับน้องๆ ม.ต้นที่ต้องการปูพื้นฐานคณิตฯ และน้อง ม.ปลาย ที่ต้องการเสริมพื้นฐานให้แข็งแกร่ง

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5855
  Foundation for BMAT Critical Analysis
  12
  14:30
  3,400
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐาน Critical Analysis สอนให้น้องเข้าใจประเภทของโครงสร้างภาษา สอนการจับประเด็นที่สำคัญ คิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ตลอดจนฝึกทำโจทย์ในแต่ละรูปแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อนเป็นพื้นฐานก่อนการเรียนคอร์ส Intensive Course for BMAT Part1

  AN5856
  Foundation for BMAT Aptitude
  12
  14:30
  3,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานสำหรับการเรียน BMAT Aptitude ฝึกการคิดแบบเป็นระบบด้วยเทคนิค Working Backward โดยพี่ภัทร์ ฝึกทำโจทย์โดยไล่จากง่ายไปยาก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส Intensive Course for BMAT Part1

  AN5815
  Intensive course for BMAT Physics
  15
  18
  4,200
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นการตะลุยโจทย์ Physics ที่ออกสอบใน BMAT Part Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

  AN5816
  Intensive course for BMAT Math
  15
  18
  4,200
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นการตะลุยโจทย์ Math ที่ออกสอบใน BMAT Part Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

  AN5817
  Intensive course for BMAT Chemistry
  15
  18
  4,200
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นการตะลุยโจทย์ Chemistry ที่ออกสอบใน BMAT Part Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

  AN5818
  Intensive course for BMAT Biology
  12
  14:30
  3,500
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นการตะลุยโจทย์ Biology ที่ออกสอบใน BMAT Part Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

  AN5825
  Intensive course for BMAT Writing
  12
  14:30
  4,500
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
  1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
  2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
  Partนี้จะเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ คอร์สนี้เราออกแบบมาเพื่อช่วยฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยน้องจะได้ทำข้อสอบจริง เน้นฝึกการเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย"

  • รหัส
   AN5855
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Critical Analysis
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14:30
   ราคา
   3,400
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐาน Critical Analysis สอนให้น้องเข้าใจประเภทของโครงสร้างภาษา สอนการจับประเด็นที่สำคัญ คิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ตลอดจนฝึกทำโจทย์ในแต่ละรูปแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อนเป็นพื้นฐานก่อนการเรียนคอร์ส Intensive Course for BMAT Part1

  • รหัส
   AN5856
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Aptitude
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14:30
   ราคา
   3,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานสำหรับการเรียน BMAT Aptitude ฝึกการคิดแบบเป็นระบบด้วยเทคนิค Working Backward โดยพี่ภัทร์ ฝึกทำโจทย์โดยไล่จากง่ายไปยาก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส Intensive Course for BMAT Part1

  • รหัส
   AN5815
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Physics
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   4,200
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นการตะลุยโจทย์ Physics ที่ออกสอบใน BMAT Part Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

  • รหัส
   AN5816
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Math
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   4,200
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นการตะลุยโจทย์ Math ที่ออกสอบใน BMAT Part Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

  • รหัส
   AN5817
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Chemistry
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   4,200
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นการตะลุยโจทย์ Chemistry ที่ออกสอบใน BMAT Part Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

  • รหัส
   AN5818
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Biology
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14:30
   ราคา
   3,500
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นการตะลุยโจทย์ Biology ที่ออกสอบใน BMAT Part Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

  • รหัส
   AN5825
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Writing
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14:30
   ราคา
   4,500
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
   1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
   2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
   Partนี้จะเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ คอร์สนี้เราออกแบบมาเพื่อช่วยฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยน้องจะได้ทำข้อสอบจริง เน้นฝึกการเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย"

  Course Pack
  AN5895
  Foundation for BMAT Part 1 [5855 Aptitude + 5856 Critical Analysis]
  24
  29
  6,300 6,800
  พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5886
  Intensive course for BMAT (Aptitude + Critiacal Analysis) 1 Year
  36
  43:30
  8,300 9,200
  พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5885
  Intensive course for BMAT - Scientific Knowledge (1 year) [5815, 5816, 5817, 5818]
  57
  68:30
  14,500 16,100
  พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5887
  Intensive course for BMAT - All parts (1 year) [5815, 5816, 5817, 5818, 5886, 5825]
  105
  126
  24,800 33,000
  พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  PACK
  5887 Intensive course for BMAT - All parts + 5831 IELTS (1 year)
  150
  180
  34,300 37,300
  พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5895
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Part 1 [5855 Aptitude + 5856 Critical Analysis]
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   6,300 6,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5886
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT (Aptitude + Critiacal Analysis) 1 Year
   ชั่วโมง
   36
   ชั่วโมง +20%
   43:30
   ราคา
   8,300 9,200
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5885
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT - Scientific Knowledge (1 year) [5815, 5816, 5817, 5818]
   ชั่วโมง
   57
   ชั่วโมง +20%
   68:30
   ราคา
   14,500 16,100
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5887
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT - All parts (1 year) [5815, 5816, 5817, 5818, 5886, 5825]
   ชั่วโมง
   105
   ชั่วโมง +20%
   126
   ราคา
   24,800 33,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   PACK
   ชื่อคอร์ส
   5887 Intensive course for BMAT - All parts + 5831 IELTS (1 year)
   ชั่วโมง
   150
   ชั่วโมง +20%
   180
   ราคา
   34,300 37,300
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5801
  Pre SAT Math
  36
  43:30
  9,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  AN5802
  SAT Math
  61:30
  74
  13,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  AN5804
  Advanced SAT Math
  45
  54
  12,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  AN5804
  CU-AAT Math + Pre CU-AAT
  54
  65
  12,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเน้นเนื้อหา CU-AAT แบบเข้มข้น อัดแน่นด้วยเนื้อหา คำศัพท์ แนวข้อสอบที่ไม่มีเปิดเผยที่ไหน พร้อมด้วยเทคนิคในทุก Skill จากพี่ภัทร์ มีการทำ Placement Test พร้อมจับเวลา เพื่อให้น้องๆ สามารถจัดการและวางแผนการทำข้อสอบให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

  • รหัส
   AN5801
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT Math
   ชั่วโมง
   36
   ชั่วโมง +20%
   43:30
   ราคา
   9,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเริ่มต้นสำหรับปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของน้องภาคไทยและน้องที่เรียนหลักสูตรอินเตอร์ ที่ไม่คุ้นชินกับศัพท์คณิตศาสตร์และมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่แข็งแรง ให้สามารถอ่านและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนคอร์ส SAT MATH

  • รหัส
   AN5802
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math
   ชั่วโมง
   61:30
   ชั่วโมง +20%
   74
   ราคา
   13,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   AN5804
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Math
   ชั่วโมง
   45
   ชั่วโมง +20%
   54
   ราคา
   12,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก จับเวลาเสมือนการสอบจริง เพื่อให้น้องๆไม่ตื่นสนาม เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง 700 คะแนน ขึ้นไป

  • รหัส
   AN5804
   ชื่อคอร์ส
   CU-AAT Math + Pre CU-AAT
   ชั่วโมง
   54
   ชั่วโมง +20%
   65
   ราคา
   12,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเน้นเนื้อหา CU-AAT แบบเข้มข้น อัดแน่นด้วยเนื้อหา คำศัพท์ แนวข้อสอบที่ไม่มีเปิดเผยที่ไหน พร้อมด้วยเทคนิคในทุก Skill จากพี่ภัทร์ มีการทำ Placement Test พร้อมจับเวลา เพื่อให้น้องๆ สามารถจัดการและวางแผนการทำข้อสอบให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

  Course Pack
  AN5881
  SAT/CU-AAT Math pack (2 years)
  196:30
  236
  39,000 49,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส Pre SAT MATH , SAT MATH , Advanced SAT MATH และ CU-AAT MATH เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อการสอบ SAT Part Math โดยเฉพาะ พิเศษ! สำหรับน้องที่สมัคร PACK นี้ คอร์สเรียนจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร (ประกอบไปด้วยคอร์ส AN5801 + AN5802 + AN5803 + AN5804)

  AN5894
  SAT Math + Advanced SAT Math Pack (1year)
  106:30
  128
  23,500 26,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ Advanced SAT MATH เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนควบคู่กันทั้งเนื้อหาแบบเข้มข้นและฝึกตะลุยโจทย์ยาก เพื่ออัพคะแนนให้เกิน 750

  AN5896
  SAT Math + SAT Reading & Writing Pack (1year)
  106:30
  128
  23,300 26,400
  พี่ภัทร์, พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ SAT Reading & Writing

  • รหัส
   AN5881
   ชื่อคอร์ส
   SAT/CU-AAT Math pack (2 years)
   ชั่วโมง
   196:30
   ชั่วโมง +20%
   236
   ราคา
   39,000 49,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส Pre SAT MATH , SAT MATH , Advanced SAT MATH และ CU-AAT MATH เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อการสอบ SAT Part Math โดยเฉพาะ พิเศษ! สำหรับน้องที่สมัคร PACK นี้ คอร์สเรียนจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร (ประกอบไปด้วยคอร์ส AN5801 + AN5802 + AN5803 + AN5804)

  • รหัส
   AN5894
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math + Advanced SAT Math Pack (1year)
   ชั่วโมง
   106:30
   ชั่วโมง +20%
   128
   ราคา
   23,500 26,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ Advanced SAT MATH เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนควบคู่กันทั้งเนื้อหาแบบเข้มข้นและฝึกตะลุยโจทย์ยาก เพื่ออัพคะแนนให้เกิน 750

  • รหัส
   AN5896
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math + SAT Reading & Writing Pack (1year)
   ชั่วโมง
   106:30
   ชั่วโมง +20%
   128
   ราคา
   23,300 26,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์, พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายใน PACK จะประกอบไปด้วยคอร์ส SAT MATH และ SAT Reading & Writing

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5847
  SAT Reading&Writing
  45
  54
  12,500
  พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   AN5847
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading&Writing
   ชั่วโมง
   45
   ชั่วโมง +20%
   54
   ราคา
   12,500
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5834
  Pre SAT Subject Test Physics
  11:30
  14
  3,200
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  "• ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับน้องๆ ม.4 ที่อยากเตรียมตัว SAT Physics ล่วงหน้า และน้องๆ ม.5-6 ที่พื้นฐานไม่แน่น (เช่น เรียนสายอินเตอร์มาแล้วไม่ได้เรียนฟิสิกส์มา)
  • ใช้ปูพื้นฐานได้สำหรับน้องที่จะเรียน SAT และ BMAT (แต่จะเน้น SAT เป็นหลัก)
  • รูปแบบการสอนจะเน้นสอนพื้นฐาน และโจทย์ง่ายๆ เพื่อเน้นความเข้าใจเบื้องต้นโดยเฉพาะ"

  AN5811
  SAT Subject Test Physics
  68:30
  82:30
  16,500
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Physics โดยเฉพาะ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  AN5812
  SAT Subject Test Chemistry
  51
  61:30
  14,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สที่เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Chemistry โดยเฉพาะ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  AN5813
  SAT Subject Test Math Level II
  60
  72
  15,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Math Level II โดยเฉพาะ เน้นการฝึกทำโจทย์แบบ Speed test ภายใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  AN5814
  SAT Subject Test Biology
  51
  61:30
  14,500
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สที่เน้นสอนเนื้อหาที่จะออกสอบโดยเฉพาะ และมีการฝึกทำโจทย์จับเวลาทำข้อสอบจริง เน้นในเรื่องของ Concept และเน้น Speed test การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  AN5820
  Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  24
  29
  6,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level II ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก คอร์สนี้จะเน้นตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  AN5821
  Advanced SAT Subject Test Physics
  21
  25:30
  5,900
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  "เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
  Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
  Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
  เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง
  "

  AN5822
  Advanced SAT Subject Test Chemistry
  24
  29
  5,900
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  AN5823
  Advanced SAT Subject Test Biology
  21
  25:30
  5,900
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  • รหัส
   AN5834
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT Subject Test Physics
   ชั่วโมง
   11:30
   ชั่วโมง +20%
   14
   ราคา
   3,200
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   "• ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับน้องๆ ม.4 ที่อยากเตรียมตัว SAT Physics ล่วงหน้า และน้องๆ ม.5-6 ที่พื้นฐานไม่แน่น (เช่น เรียนสายอินเตอร์มาแล้วไม่ได้เรียนฟิสิกส์มา)
   • ใช้ปูพื้นฐานได้สำหรับน้องที่จะเรียน SAT และ BMAT (แต่จะเน้น SAT เป็นหลัก)
   • รูปแบบการสอนจะเน้นสอนพื้นฐาน และโจทย์ง่ายๆ เพื่อเน้นความเข้าใจเบื้องต้นโดยเฉพาะ"

  • รหัส
   AN5811
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Physics
   ชั่วโมง
   68:30
   ชั่วโมง +20%
   82:30
   ราคา
   16,500
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Physics โดยเฉพาะ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   AN5812
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry
   ชั่วโมง
   51
   ชั่วโมง +20%
   61:30
   ราคา
   14,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สที่เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Chemistry โดยเฉพาะ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   AN5813
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Math Level II
   ชั่วโมง
   60
   ชั่วโมง +20%
   72
   ราคา
   15,000
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Math Level II โดยเฉพาะ เน้นการฝึกทำโจทย์แบบ Speed test ภายใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   AN5814
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology
   ชั่วโมง
   51
   ชั่วโมง +20%
   61:30
   ราคา
   14,500
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สที่เน้นสอนเนื้อหาที่จะออกสอบโดยเฉพาะ และมีการฝึกทำโจทย์จับเวลาทำข้อสอบจริง เน้นในเรื่องของ Concept และเน้น Speed test การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   AN5820
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   6,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level II ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก คอร์สนี้จะเน้นตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  • รหัส
   AN5821
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Physics
   ชั่วโมง
   21
   ชั่วโมง +20%
   25:30
   ราคา
   5,900
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   "เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
   Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
   Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
   เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง
   "

  • รหัส
   AN5822
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Chemistry
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   5,900
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  • รหัส
   AN5823
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Biology
   ชั่วโมง
   21
   ชั่วโมง +20%
   25:30
   ราคา
   5,900
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  Course Pack
  AN5883
  Engineer Pack (2 Years) [AN5811, AN5812, AN5813]
  179:30
  215:30
  36,800 46,000
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5811) SAT Subject Test Physics
  (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
  (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll

  AN5884
  Medical Pack (2 Years) [AN5811, AN5812, AN5813, AN5814]
  230:30
  276:30
  46,900 60,500
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5811) SAT Subject Test Physics
  (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
  (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll
  (AN5814) SAT Subject Test Biology

  AN5888
  Advance Engineering Pack [AN5820, AN5821, AN5822]
  69
  83
  16,900 18,600
  พี่ภัทร, พี่เกรท, พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics
  (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  AN5889
  Advance Medical Pack [AN5820, AN5821, AN5822, AN5823]
  90
  108
  21,500 24,500
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics
  (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry
  (AN5823) Advanced SAT Subject Test Biology

  AN5890
  SAT Subject Test Physics Pack [AN5811, AN5822]
  89:30
  107:30
  21,500 25,600
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5811) SAT Subject Test Physics
  (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics

  AN5891
  SAT Subject Test Chemistry Pack [AN5812, AN5822]
  75
  90
  17,900 20,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
  (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  AN5892
  SAT Subject Test Math Level II Pack [AN5813, AN5820]
  84
  101
  19,800 21,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll
  (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll

  AN5893
  SAT Subject Test Biology Pack [AN5814, AN5823]
  75
  86:30
  17,900 20,4800
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5814) SAT Subject Test Biology
  (AN5823) Advanced SAT Subject Test Biology

  • รหัส
   AN5883
   ชื่อคอร์ส
   Engineer Pack (2 Years) [AN5811, AN5812, AN5813]
   ชั่วโมง
   179:30
   ชั่วโมง +20%
   215:30
   ราคา
   36,800 46,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5811) SAT Subject Test Physics
   (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
   (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll

  • รหัส
   AN5884
   ชื่อคอร์ส
   Medical Pack (2 Years) [AN5811, AN5812, AN5813, AN5814]
   ชั่วโมง
   230:30
   ชั่วโมง +20%
   276:30
   ราคา
   46,900 60,500
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5811) SAT Subject Test Physics
   (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
   (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll
   (AN5814) SAT Subject Test Biology

  • รหัส
   AN5888
   ชื่อคอร์ส
   Advance Engineering Pack [AN5820, AN5821, AN5822]
   ชั่วโมง
   69
   ชั่วโมง +20%
   83
   ราคา
   16,900 18,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร, พี่เกรท, พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics
   (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  • รหัส
   AN5889
   ชื่อคอร์ส
   Advance Medical Pack [AN5820, AN5821, AN5822, AN5823]
   ชั่วโมง
   90
   ชั่วโมง +20%
   108
   ราคา
   21,500 24,500
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics
   (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry
   (AN5823) Advanced SAT Subject Test Biology

  • รหัส
   AN5890
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Physics Pack [AN5811, AN5822]
   ชั่วโมง
   89:30
   ชั่วโมง +20%
   107:30
   ราคา
   21,500 25,600
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5811) SAT Subject Test Physics
   (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics

  • รหัส
   AN5891
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry Pack [AN5812, AN5822]
   ชั่วโมง
   75
   ชั่วโมง +20%
   90
   ราคา
   17,900 20,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
   (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  • รหัส
   AN5892
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Math Level II Pack [AN5813, AN5820]
   ชั่วโมง
   84
   ชั่วโมง +20%
   101
   ราคา
   19,800 21,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll
   (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll

  • รหัส
   AN5893
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology Pack [AN5814, AN5823]
   ชั่วโมง
   75
   ชั่วโมง +20%
   86:30
   ราคา
   17,900 20,4800
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5814) SAT Subject Test Biology
   (AN5823) Advanced SAT Subject Test Biology

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5831
  IELTS (SELF)
  45
  54
  12,500
  ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  - นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6
  - น้องๆที่ต้องการสอบ IELTS ให้ได้คะแนน Band 7 ขึ้นไป
  - น้องๆที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
  - น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  AN5833
  Advance Writing for IELTS
  15
  18
  6,000
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing
  โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

  • รหัส
   AN5831
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (SELF)
   ชั่วโมง
   45
   ชั่วโมง +20%
   54
   ราคา
   12,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   - นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6
   - น้องๆที่ต้องการสอบ IELTS ให้ได้คะแนน Band 7 ขึ้นไป
   - น้องๆที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
   - น้องๆที่มีพื้นฐานคะแนนตั้งแต่ Band 5.5 และต้องการเพิ่มคะแนนให้ถึง Band 7 ขึ้นไป

  • รหัส
   AN5833
   ชื่อคอร์ส
   Advance Writing for IELTS
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   6,000
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   การสอนเนื้อหา Writing แบบเข้มข้น สำหรับน้องๆที่เคยผ่านการสอบมาแล้ว และต้องการเพิ่มคะแนน Part Writing
   โดยเฉพาะ โดยใช้ตำราคุณภาพที่พัฒนาโดยพี่กั๊ก เพื่อให้น้องๆมีคะแนน Part Writing ได้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการ

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5843
  Listening and Speaking Essentials
  24
  29
  6,700
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สนี้จะช่วยสร้างความคุ้นเคยในการฟังภาษาอังกฤษกับหลากหลายรูปแบบคําถามที่น้องๆจะต้องเจอในทุกสนามสอบ และปูพื้นฐานทักษะการฟังเพื่อต่อยอดการสอบภาษาอังกฤษในสนามอินเตอร์ นอกจากนี้น้องยังได้เตรียมพร้อมทักษะการพูดแบบครบเครื่องเพื่อเพิ่มคะแนนการสอบ คอร์สนี้พี่แพททริคออกแบบมาเพื่อเน้นการพูดให้ครบ ตอบโจทย์คําถาม และการออกเสียงที่ชัดเจน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการพูดให้น้องๆมากขึ้น และสามารถนําไปปรับใช้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในสนามสอบอินเตอร์

  AN5844
  Reading and Writing Essentials
  42
  50.30
  11,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเทคนิคการอ่าน Passage ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดการสอบทุกสนามสอบอินเตอร์ ภายในคอร์สน้องๆจะได้เรียนรู้ทุกวิธีลัดในการหาคําตอบจาก Passage ด้วยเทคนิค Skim & scan Passage อย่างไรให้ได้คําตอบเร็วและถูกต้องที่สุด นอกจากนี้พี่กั๊กยังช่วยสรุปแพทเทิร์นและโครงสร้างการเขียนที่จําเป็นและใช้ได้จริงในทุกสนามสอบอินเตอร์ เรียกได้ว่าเก็บครบทุกจุดสําคัญในการเขียนเพื่อเรียกคะแนน

  AN5845
  CU-TEP (Listening, Reading, Writing, Vocabulary)
  36
  43.30
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สนี้น้องจะได้ตะลุยโจทย์จริงกว่า 1,000 ข้อ และได้ทําข้อสอบจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เน้นสอนคำศัพท์ที่เจอบ่อยในข้อสอบ CU-TEP กว่า 700 คํา สร้าง Native Skills ฝึกฝนตัวเองให้คุ้นเคยกับ Pattern และหัวข้อที่ออกบ่อยใน CU-TEP

  AN5846
  CU-TEP Speaking
  12
  14.30
  3,500
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สติวเข้มสำหรับการสอบ CU-TEP SPEAKING โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้ง 3 พาร์ท ของ CU-TEP SPEAKING พร้อมเทคนิคการอัพคะแนนมากมาย คอร์สนี้จะเสริมให้น้องๆกล้าพูดมากขึ้นและสามารถเก็บครบทุกประเด็นในระยะเวลาการพูดที่จำกัด เป็นคอร์สที่เหมาะกับน้องๆม.3-6 ที่ต้องการใช้คะแนน CU-TEP SPEAKING เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย เช่น BBA จุฬา, EBA จุฬา, แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

  • รหัส
   AN5843
   ชื่อคอร์ส
   Listening and Speaking Essentials
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   6,700
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สนี้จะช่วยสร้างความคุ้นเคยในการฟังภาษาอังกฤษกับหลากหลายรูปแบบคําถามที่น้องๆจะต้องเจอในทุกสนามสอบ และปูพื้นฐานทักษะการฟังเพื่อต่อยอดการสอบภาษาอังกฤษในสนามอินเตอร์ นอกจากนี้น้องยังได้เตรียมพร้อมทักษะการพูดแบบครบเครื่องเพื่อเพิ่มคะแนนการสอบ คอร์สนี้พี่แพททริคออกแบบมาเพื่อเน้นการพูดให้ครบ ตอบโจทย์คําถาม และการออกเสียงที่ชัดเจน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการพูดให้น้องๆมากขึ้น และสามารถนําไปปรับใช้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในสนามสอบอินเตอร์

  • รหัส
   AN5844
   ชื่อคอร์ส
   Reading and Writing Essentials
   ชั่วโมง
   42
   ชั่วโมง +20%
   50.30
   ราคา
   11,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเทคนิคการอ่าน Passage ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดการสอบทุกสนามสอบอินเตอร์ ภายในคอร์สน้องๆจะได้เรียนรู้ทุกวิธีลัดในการหาคําตอบจาก Passage ด้วยเทคนิค Skim & scan Passage อย่างไรให้ได้คําตอบเร็วและถูกต้องที่สุด นอกจากนี้พี่กั๊กยังช่วยสรุปแพทเทิร์นและโครงสร้างการเขียนที่จําเป็นและใช้ได้จริงในทุกสนามสอบอินเตอร์ เรียกได้ว่าเก็บครบทุกจุดสําคัญในการเขียนเพื่อเรียกคะแนน

  • รหัส
   AN5845
   ชื่อคอร์ส
   CU-TEP (Listening, Reading, Writing, Vocabulary)
   ชั่วโมง
   36
   ชั่วโมง +20%
   43.30
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สนี้น้องจะได้ตะลุยโจทย์จริงกว่า 1,000 ข้อ และได้ทําข้อสอบจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เน้นสอนคำศัพท์ที่เจอบ่อยในข้อสอบ CU-TEP กว่า 700 คํา สร้าง Native Skills ฝึกฝนตัวเองให้คุ้นเคยกับ Pattern และหัวข้อที่ออกบ่อยใน CU-TEP

  • รหัส
   AN5846
   ชื่อคอร์ส
   CU-TEP Speaking
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14.30
   ราคา
   3,500
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สติวเข้มสำหรับการสอบ CU-TEP SPEAKING โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้ง 3 พาร์ท ของ CU-TEP SPEAKING พร้อมเทคนิคการอัพคะแนนมากมาย คอร์สนี้จะเสริมให้น้องๆกล้าพูดมากขึ้นและสามารถเก็บครบทุกประเด็นในระยะเวลาการพูดที่จำกัด เป็นคอร์สที่เหมาะกับน้องๆม.3-6 ที่ต้องการใช้คะแนน CU-TEP SPEAKING เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย เช่น BBA จุฬา, EBA จุฬา, แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5836
  Basic Math: Numbers, Properties and Exponents
  20
  24
  4,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
  1.สมบัติจำนวนนับ
  2.หรม.ครน. + ประยุกต์ (H.C.F and L.C.F)
  3.ระบบจำนวนเต็ม +ประยุกต์ (Integer)
  4.ทศนิยมเศษส่วน+ประยุกต์ (Decimals and fractions)
  7.จำนวนและตัวเลข เลขโรมัน เลขฐาน (Numbers and numerals)
  6.การประมาณค่า (Estimation)
  5.เลขยกกำลัง (Exponents)
  -สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์
  -สมบัติเลขยกกำลัง
  -การประยุกต์เลขยกกำลัง

  AN5837
  Basic Math: Ratio and Percentage
  9
  11
  2,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
  1. อัตราส่วน (Ratio)
  2. ร้อยละ (Percentage)

  AN5838
  Basic Math: Polynomial & Quadratric Equations
  23
  28
  4,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
  1.พหุนาม (Monomials)
  2.พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (Polynomials)
  3.เศษส่วนพหุนาม (Rational Expressions)
  4.การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
  5.การแยกตัวประกอบพหุนาม
  6.สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  7.สมการกำลังสอง
  8.ระบบสมการกำลังสอง
  9.อสมการกำลังสอง

  AN5839
  Basic Math: Roots, Variation and Absolute Values
  15
  18
  3,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
  1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  2.กรณฑ์ที่สอง
  3.การแปรผัน
  4.ค่าสมบูรณ์ - นิยาม,สมการ

  AN5840
  Basic Math: Geometric Properties of Circle
  16
  19:30
  4,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนเรื่องวงกลม

  AN5841
  Basic Math: Parabola
  9
  11
  2,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนเรื่องพาราโบร่า

  AN5849
  Basic Math: Linear Equations & Graphs
  19 : 30
  21
  4,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  1.คู่อันดับและกราฟ
  2. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว-การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  3. กราฟเส้นตรง
  4. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  5. อสมการ

  AN5850
  Basic Math: Constractions
  13
  16
  3,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  1. พื้นฐานเรขาคณิต
  2. การแปลงทางเรขาคณิต
  3. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

  AN5851
  Basic Math: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  1.ทฤษฎีบทพิธากอรัส
  2. เส้นขนาน
  3. ความเท่ากัน
  4. ความคล้าย

  AN5852
  Basic Math: Area and Volumn
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  1. การวัด
  2. พื้นที่
  3. พื้นที่ผิว

  AN5853
  Basic Math: Statistics and Probability
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  1. สถิติและการนำเสนอข้อมูล
  2. ค่ากลางของข้อมูล
  3. ความน่าจะเป็น

  AN5854
  Basic Math: Trigonometry
  12 : 30
  15
  3,300
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  1. ตรีโกณมิติ
  2. เอกลักษณ์และการประยุกต์ตรีโกณมิติ

  • รหัส
   AN5836
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Numbers, Properties and Exponents
   ชั่วโมง
   20
   ชั่วโมง +20%
   24
   ราคา
   4,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
   1.สมบัติจำนวนนับ
   2.หรม.ครน. + ประยุกต์ (H.C.F and L.C.F)
   3.ระบบจำนวนเต็ม +ประยุกต์ (Integer)
   4.ทศนิยมเศษส่วน+ประยุกต์ (Decimals and fractions)
   7.จำนวนและตัวเลข เลขโรมัน เลขฐาน (Numbers and numerals)
   6.การประมาณค่า (Estimation)
   5.เลขยกกำลัง (Exponents)
   -สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์
   -สมบัติเลขยกกำลัง
   -การประยุกต์เลขยกกำลัง

  • รหัส
   AN5837
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Ratio and Percentage
   ชั่วโมง
   9
   ชั่วโมง +20%
   11
   ราคา
   2,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
   1. อัตราส่วน (Ratio)
   2. ร้อยละ (Percentage)

  • รหัส
   AN5838
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Polynomial & Quadratric Equations
   ชั่วโมง
   23
   ชั่วโมง +20%
   28
   ราคา
   4,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
   1.พหุนาม (Monomials)
   2.พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (Polynomials)
   3.เศษส่วนพหุนาม (Rational Expressions)
   4.การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
   5.การแยกตัวประกอบพหุนาม
   6.สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
   7.สมการกำลังสอง
   8.ระบบสมการกำลังสอง
   9.อสมการกำลังสอง

  • รหัส
   AN5839
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Roots, Variation and Absolute Values
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   3,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
   1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
   2.กรณฑ์ที่สอง
   3.การแปรผัน
   4.ค่าสมบูรณ์ - นิยาม,สมการ

  • รหัส
   AN5840
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Geometric Properties of Circle
   ชั่วโมง
   16
   ชั่วโมง +20%
   19:30
   ราคา
   4,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนเรื่องวงกลม

  • รหัส
   AN5841
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Parabola
   ชั่วโมง
   9
   ชั่วโมง +20%
   11
   ราคา
   2,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนเรื่องพาราโบร่า

  • รหัส
   AN5849
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Linear Equations & Graphs
   ชั่วโมง
   19 : 30
   ชั่วโมง +20%
   21
   ราคา
   4,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   1.คู่อันดับและกราฟ
   2. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว-การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
   3. กราฟเส้นตรง
   4. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
   5. อสมการ

  • รหัส
   AN5850
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Constractions
   ชั่วโมง
   13
   ชั่วโมง +20%
   16
   ราคา
   3,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   1. พื้นฐานเรขาคณิต
   2. การแปลงทางเรขาคณิต
   3. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

  • รหัส
   AN5851
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   3,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   1.ทฤษฎีบทพิธากอรัส
   2. เส้นขนาน
   3. ความเท่ากัน
   4. ความคล้าย

  • รหัส
   AN5852
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Area and Volumn
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   3,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   1. การวัด
   2. พื้นที่
   3. พื้นที่ผิว

  • รหัส
   AN5853
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Statistics and Probability
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   3,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   1. สถิติและการนำเสนอข้อมูล
   2. ค่ากลางของข้อมูล
   3. ความน่าจะเป็น

  • รหัส
   AN5854
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Trigonometry
   ชั่วโมง
   12 : 30
   ชั่วโมง +20%
   15
   ราคา
   3,300
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   1. ตรีโกณมิติ
   2. เอกลักษณ์และการประยุกต์ตรีโกณมิติ