Why Anywhere?

ทำไมต้อง Anywhere

 • เรียนออนไลน์ ที่ไหนก็ได้

  สามารถเรียนได้ที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็เรียน ignite by Ondemand ได้ทุกคอร์ส เวอร์ชั่นล่าสุด

 • จัดเวลาเรียนเองได้

  สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ น้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ เหมาะกับน้องที่ไม่มีเวลา หรือตารางเวลาไม่ตรงกับคอร์สในระบบอื่น

 • เรียนได้ทุก Device

  สามารถเรียนผ่านอุปกรณ์ใด้ก็ได้ ทั้ง Mobile, Tablet, Notebook, PC ก็สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายๆ

 • ร่วมกิจกรรมของ ignite ได้ทั้งหมด

  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ ignite ได้ทุกกิจกรรม ทั้ง Boost up, Mock Exam, SAT clinic เพื่อให้น้องๆได้ Perfect Score!!

Subject lists

รายชื่อวิชา

 • BMAT

  คอร์สเตรียมตัวสอบ BMAT ทั้ง 3 พาร์ทที่ดีที่สุด เนื้อหาครบ ฝึกทักษะ เน้นตะลุยโจทย์ จับเวลาจริง

 • SAT Math/CU-AAT

  คอร์สสำหรับการเตรียมตัวสอบ SAT, CU-AAT เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ

 • SAT Verbal

  คอร์สเตรียมตัวสอบ SAT Verbal ทั้งพาร์ท Reading & Writing เพื่อพิชิตคะแนน 600+

 • SAT Subject Test

  คอร์สตะลุยโจทย์ เพื่อให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะตัวของพี่ๆ

 • IELTS

  รวมทุกคอร์สเพื่อก้าวสู่ IELTS 7 up! ตั้งแต่คอร์สพื้นฐานจนถึงAdvanced แถมฟรี Mock IELTS ครบ 4 ทักษะ

 • CU-TEP

  คอร์สเตรียมตัวสอบ CU-TEP และ CU-TEP Speaking เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง

 • EP ม.ต้น (Basic MATH)

  คอร์ส Basic Math สำหรับน้องๆ ม.ต้นที่ต้องการปูพื้นฐานคณิตฯ และน้อง ม.ปลาย ที่ต้องการเสริมพื้นฐานให้แข็งแกร่ง

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5855
  Foundation for BMAT Critical Analysis
  12
  14:30
  3,400
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5856
  Foundation for BMAT Aptitude
  12
  14:30
  3,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5815
  Intensive course for BMAT Physics
  15
  18
  4,200
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5816
  Intensive course for BMAT Math
  15
  18
  4,200
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5817
  Intensive course for BMAT Chemistry
  15
  18
  4,200
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5818
  Intensive course for BMAT Biology
  12
  14:30
  3,500
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5825
  Intensive course for BMAT Writing
  12
  14:30
  4,500
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5855
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Critical Analysis
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14:30
   ราคา
   3,400
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5856
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Aptitude
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14:30
   ราคา
   3,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5815
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Physics
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   4,200
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5816
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Math
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   4,200
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5817
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Chemistry
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   4,200
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5818
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Biology
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14:30
   ราคา
   3,500
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5825
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT Writing
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14:30
   ราคา
   4,500
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  Course Pack
  AN5895
  Foundation for BMAT Part 1 [5855 Aptitude + 5856 Critical Analysis]
  24
  29
  6,300 6,800
  พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5886
  Intensive course for BMAT (Aptitude + Critiacal Analysis) 1 Year
  36
  43:30
  8,300 9,200
  พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5885
  Intensive course for BMAT - Scientific Knowledge (1 year) [5815, 5816, 5817, 5818, 5886, 5825]
  57
  68:30
  14,500 16,100
  พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5887
  Intensive course for BMAT - All part (1 year) [5815, 5816, 5817, 5818, 5886, 5825]
  105
  126
  24,800 33,000
  พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  PACK
  5887 Intensive course for BMAT - All part + 5831 IELTS (1 year)
  150
  180
  34,300 37,300
  พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5895
   ชื่อคอร์ส
   Foundation for BMAT Part 1 [5855 Aptitude + 5856 Critical Analysis]
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   6,300 6,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5886
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT (Aptitude + Critiacal Analysis) 1 Year
   ชั่วโมง
   36
   ชั่วโมง +20%
   43:30
   ราคา
   8,300 9,200
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5885
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT - Scientific Knowledge (1 year) [5815, 5816, 5817, 5818, 5886, 5825]
   ชั่วโมง
   57
   ชั่วโมง +20%
   68:30
   ราคา
   14,500 16,100
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5887
   ชื่อคอร์ส
   Intensive course for BMAT - All part (1 year) [5815, 5816, 5817, 5818, 5886, 5825]
   ชั่วโมง
   105
   ชั่วโมง +20%
   126
   ราคา
   24,800 33,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   PACK
   ชื่อคอร์ส
   5887 Intensive course for BMAT - All part + 5831 IELTS (1 year)
   ชั่วโมง
   150
   ชั่วโมง +20%
   180
   ราคา
   34,300 37,300
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ภัทร์, พี่ก๊อฟ, พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5801
  Pre SAT Math
  36
  43:30
  9,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5802
  SAT Math
  61:30
  74
  13,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5804
  Advanced SAT Math
  45
  54
  12,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5804
  CU-AAT Math + Pre CU-AAT
  54
  65
  12,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5801
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT Math
   ชั่วโมง
   36
   ชั่วโมง +20%
   43:30
   ราคา
   9,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5802
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math
   ชั่วโมง
   61:30
   ชั่วโมง +20%
   74
   ราคา
   13,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5804
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Math
   ชั่วโมง
   45
   ชั่วโมง +20%
   54
   ราคา
   12,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5804
   ชื่อคอร์ส
   CU-AAT Math + Pre CU-AAT
   ชั่วโมง
   54
   ชั่วโมง +20%
   65
   ราคา
   12,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  Course Pack
  AN5881
  SAT/CU-AAT Math pack (2 years)
  196:30
  236
  39,000 49,600
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส 5801 +5802 + 5803 + 5804)

  AN5894
  SAT Math + Advanced SAT Math Pack (1year)
  106:30
  128
  23,500 26,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5896
  SAT Math + SAT Reading & Writing Pack (1year)
  106:30
  128
  23,300 26,400
  พี่ภัทร์, พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5881
   ชื่อคอร์ส
   SAT/CU-AAT Math pack (2 years)
   ชั่วโมง
   196:30
   ชั่วโมง +20%
   236
   ราคา
   39,000 49,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส 5801 +5802 + 5803 + 5804)

  • รหัส
   AN5894
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math + Advanced SAT Math Pack (1year)
   ชั่วโมง
   106:30
   ชั่วโมง +20%
   128
   ราคา
   23,500 26,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5896
   ชื่อคอร์ส
   SAT Math + SAT Reading & Writing Pack (1year)
   ชั่วโมง
   106:30
   ชั่วโมง +20%
   128
   ราคา
   23,300 26,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์, พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  ฤ์5847
  SAT Reading&Writing
  45
  54
  12,500
  พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   ฤ์5847
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading&Writing
   ชั่วโมง
   45
   ชั่วโมง +20%
   54
   ราคา
   12,500
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5834
  Pre SAT Subject Test Physics
  11:30
  14
  3,200
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5811
  SAT Subject Test Physics
  68:30
  82:30
  16,500
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5812
  SAT Subject Test Chemistry
  51
  61:30
  14,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5813
  SAT Subject Test Math Level II
  60
  72
  15,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5814
  SAT Subject Test Biology
  51
  61:30
  14,500
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5820
  Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  24
  29
  6,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5821
  Advanced SAT Subject Test Physics
  21
  25:30
  5,900
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5822
  Advanced SAT Subject Test Chemistry
  24
  29
  5,900
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5823
  Advanced SAT Subject Test Biology
  21
  25:30
  5,900
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5834
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT Subject Test Physics
   ชั่วโมง
   11:30
   ชั่วโมง +20%
   14
   ราคา
   3,200
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5811
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Physics
   ชั่วโมง
   68:30
   ชั่วโมง +20%
   82:30
   ราคา
   16,500
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5812
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry
   ชั่วโมง
   51
   ชั่วโมง +20%
   61:30
   ราคา
   14,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5813
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Math Level II
   ชั่วโมง
   60
   ชั่วโมง +20%
   72
   ราคา
   15,000
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5814
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology
   ชั่วโมง
   51
   ชั่วโมง +20%
   61:30
   ราคา
   14,500
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5820
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   6,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5821
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Physics
   ชั่วโมง
   21
   ชั่วโมง +20%
   25:30
   ราคา
   5,900
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5822
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Chemistry
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   5,900
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5823
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Biology
   ชั่วโมง
   21
   ชั่วโมง +20%
   25:30
   ราคา
   5,900
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  Course Pack
  AN5883
  Engineer Pack (2 Years) [5811, 5812, 5813]
  179:30
  215:30
  36,800 46,000
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5884
  Medical Pack (2 Years) [5811, 5812, 5813, 5814]
  230:30
  276:30
  46,900 60,500
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5888
  Advance Engineering Pack [5820, 5821, 5822]
  69
  83
  16,900 18,600
  พี่ภัทร, พี่เกรท, พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5889
  Advance Medical Pack [5820, 5821, 5822, 5823]
  90
  108
  21,500 24,500
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5890
  SAT Subject Test Physics Pack [5811, 5822]
  89:30
  107:30
  21,500 25,600
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5891
  SAT Subject Test Chemistry Pack [5812, 5822]
  75
  90
  17,900 20,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5892
  SAT Subject Test Math Level II Pack [5813, 5820]
  84
  101
  19,800 21,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5893
  SAT Subject Test Biology Pack [5814, 5823]
  75
  86:30
  17,900 20,4800
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5883
   ชื่อคอร์ส
   Engineer Pack (2 Years) [5811, 5812, 5813]
   ชั่วโมง
   179:30
   ชั่วโมง +20%
   215:30
   ราคา
   36,800 46,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5884
   ชื่อคอร์ส
   Medical Pack (2 Years) [5811, 5812, 5813, 5814]
   ชั่วโมง
   230:30
   ชั่วโมง +20%
   276:30
   ราคา
   46,900 60,500
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5888
   ชื่อคอร์ส
   Advance Engineering Pack [5820, 5821, 5822]
   ชั่วโมง
   69
   ชั่วโมง +20%
   83
   ราคา
   16,900 18,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร, พี่เกรท, พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5889
   ชื่อคอร์ส
   Advance Medical Pack [5820, 5821, 5822, 5823]
   ชั่วโมง
   90
   ชั่วโมง +20%
   108
   ราคา
   21,500 24,500
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5890
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Physics Pack [5811, 5822]
   ชั่วโมง
   89:30
   ชั่วโมง +20%
   107:30
   ราคา
   21,500 25,600
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5891
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry Pack [5812, 5822]
   ชั่วโมง
   75
   ชั่วโมง +20%
   90
   ราคา
   17,900 20,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5892
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Math Level II Pack [5813, 5820]
   ชั่วโมง
   84
   ชั่วโมง +20%
   101
   ราคา
   19,800 21,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5893
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology Pack [5814, 5823]
   ชั่วโมง
   75
   ชั่วโมง +20%
   86:30
   ราคา
   17,900 20,4800
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5831
  IELTS (SELF)
  45
  54
  12,500
  ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5833
  Advance Writing for IELTS
  15
  18
  6,000
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5831
   ชื่อคอร์ส
   IELTS (SELF)
   ชั่วโมง
   45
   ชั่วโมง +20%
   54
   ราคา
   12,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5833
   ชื่อคอร์ส
   Advance Writing for IELTS
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   6,000
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5843
  Listening and Speaking Essentials
  24
  29
  6,700
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5844
  Reading and Writing Essentials
  42
  50.30
  11,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5845
  CU-TEP (Listening, Reading, Writing, Vocabulary)
  36
  43.30
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5846
  CU-TEP Speaking
  12
  14.30
  3,500
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5843
   ชื่อคอร์ส
   Listening and Speaking Essentials
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   6,700
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5844
   ชื่อคอร์ส
   Reading and Writing Essentials
   ชั่วโมง
   42
   ชั่วโมง +20%
   50.30
   ราคา
   11,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5845
   ชื่อคอร์ส
   CU-TEP (Listening, Reading, Writing, Vocabulary)
   ชั่วโมง
   36
   ชั่วโมง +20%
   43.30
   ราคา
   7,500
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5846
   ชื่อคอร์ส
   CU-TEP Speaking
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14.30
   ราคา
   3,500
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  AN5836
  Basic Math: Numbers, Properties and Exponents
  20
  24
  4,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5837
  Basic Math: Ratio and Percentage
  9
  11
  2,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5838
  Basic Math: Polynomial & Quadratric Equations
  23
  28
  4,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5839
  Basic Math: Roots, Variation and Absolute Values
  15
  18
  3,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5840
  Basic Math: Geometric Properties of Circle
  16
  19:30
  4,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5841
  Basic Math: Parabola
  9
  11
  2,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5849
  Basic Math: Linear Equations & Graphs
  19 : 30
  21
  4,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5850
  Basic Math: Constractions
  13
  16
  3,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5851
  Basic Math: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5852
  Basic Math: Area and Volumn
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5853
  Basic Math: Statistics and Probability
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  AN5854
  Basic Math: Trigonometry
  12 : 30
  15
  3,300
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5836
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Numbers, Properties and Exponents
   ชั่วโมง
   20
   ชั่วโมง +20%
   24
   ราคา
   4,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5837
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Ratio and Percentage
   ชั่วโมง
   9
   ชั่วโมง +20%
   11
   ราคา
   2,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5838
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Polynomial & Quadratric Equations
   ชั่วโมง
   23
   ชั่วโมง +20%
   28
   ราคา
   4,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5839
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Roots, Variation and Absolute Values
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   3,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5840
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Geometric Properties of Circle
   ชั่วโมง
   16
   ชั่วโมง +20%
   19:30
   ราคา
   4,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5841
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Parabola
   ชั่วโมง
   9
   ชั่วโมง +20%
   11
   ราคา
   2,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5849
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Linear Equations & Graphs
   ชั่วโมง
   19 : 30
   ชั่วโมง +20%
   21
   ราคา
   4,500
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5850
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Constractions
   ชั่วโมง
   13
   ชั่วโมง +20%
   16
   ราคา
   3,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5851
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   3,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5852
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Area and Volumn
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   3,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5853
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Statistics and Probability
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ราคา
   3,900
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส
  • รหัส
   AN5854
   ชื่อคอร์ส
   Basic Math: Trigonometry
   ชั่วโมง
   12 : 30
   ชั่วโมง +20%
   15
   ราคา
   3,300
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส