CU-TEP

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Anywhere

  Anywhere

  คอร์สเรียน CU-TEP แบบออนไลน์ เรียนง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ขอแค่มีอินเตอร์เน็ต น้องจะฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถจัดสรรเวลาได้เองตลอด 24 ชั่วโมง

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5843
  Listening and Speaking Essentials
  24
  29
  6,700
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สนี้จะช่วยสร้างความคุ้นเคยในการฟังภาษาอังกฤษกับหลากหลายรูปแบบคําถามที่น้องๆจะต้องเจอในทุกสนามสอบ และปูพื้นฐานทักษะการฟังเพื่อต่อยอดการสอบภาษาอังกฤษในสนามอินเตอร์ นอกจากนี้น้องยังได้เตรียมพร้อมทักษะการพูดแบบครบเครื่องเพื่อเพิ่มคะแนนการสอบ คอร์สนี้พี่แพททริคออกแบบมาเพื่อเน้นการพูดให้ครบ ตอบโจทย์คําถาม และการออกเสียงที่ชัดเจน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการพูดให้น้องๆมากขึ้น และสามารถนําไปปรับใช้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในสนามสอบอินเตอร์

  5844
  Reading and Writing Essentials
  42
  50.30
  11,500
  ดร.พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเทคนิคการอ่าน Passage ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดการสอบทุกสนามสอบอินเตอร์ ภายในคอร์สน้องๆจะได้เรียนรู้ทุกวิธีลัดในการหาคําตอบจาก Passage ด้วยเทคนิค Skim & scan Passage อย่างไรให้ได้คําตอบเร็วและถูกต้องที่สุด นอกจากนี้พี่กั๊กยังช่วยสรุปแพทเทิร์นและโครงสร้างการเขียนที่จําเป็นและใช้ได้จริงในทุกสนามสอบอินเตอร์ เรียกได้ว่าเก็บครบทุกจุดสําคัญในการเขียนเพื่อเรียกคะแนน

  5845
  CU-TEP (Listening, Reading, Writing, Vocabulary)
  36
  43.30
  7,500
  ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเรียนกระชับที่จะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานแต่ละรูปแบบคำถามของ CU-TEP พร้อมตะลุยโจทย์CU-TEP 3 ทักษะ ทั้ง Listening, Reading, และ Writing กว่า 1,000 ข้อ ปิดท้ายการเรียนด้วย 2 Simulation tests ทําข้อสอบจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง นอกจากนี้น้องจะได้เรียนรู้ศัพท์ที่เจอบ่อยในข้อสอบ CU-TEP กว่า 700 คําทำให้สามารถทำข้อสอบ Reading ได้ดีขึ้นแน่นอน สามารถเรียนเพื่อไปสอบข้อสอบ KEPT ของ ม.ขอนแก่นได้อีกด้วย
  เหมาะสำหรับน้องม.ปลายที่ต้องใช้คะแนน CU-TEP ในการยื่นเข้าศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, BBA, EBA, และ JIPP เป็นต้น หรือ คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  5846
  CU-TEP Speaking
  12
  14.30
  3,500
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สติวเข้มสำหรับการสอบ CU-TEP SPEAKING โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้ง 3 พาร์ท ของ CU-TEP SPEAKING พร้อมเทคนิคการอัพคะแนนมากมาย คอร์สนี้จะเสริมให้น้องๆกล้าพูดมากขึ้นและสามารถเก็บครบทุกประเด็นในระยะเวลาการพูดที่จำกัด รวมถึงเทคนิคการจดโน้ตก่อนพูดให้เร็วและได้ผลที่สุดเพื่อพิชิต Perfect Score
  เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการใช้คะแนน CU-TEP SPEAKING เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย เช่น BBA จุฬา, EBA จุฬา, แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

  • Listening and Speaking Essentials
   ราคา
   6,700
   รหัส
   5843
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สนี้จะช่วยสร้างความคุ้นเคยในการฟังภาษาอังกฤษกับหลากหลายรูปแบบคําถามที่น้องๆจะต้องเจอในทุกสนามสอบ และปูพื้นฐานทักษะการฟังเพื่อต่อยอดการสอบภาษาอังกฤษในสนามอินเตอร์ นอกจากนี้น้องยังได้เตรียมพร้อมทักษะการพูดแบบครบเครื่องเพื่อเพิ่มคะแนนการสอบ คอร์สนี้พี่แพททริคออกแบบมาเพื่อเน้นการพูดให้ครบ ตอบโจทย์คําถาม และการออกเสียงที่ชัดเจน เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในการพูดให้น้องๆมากขึ้น และสามารถนําไปปรับใช้ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในสนามสอบอินเตอร์

  • Reading and Writing Essentials
   ราคา
   11,500
   รหัส
   5844
   ชั่วโมง
   42
   ชั่วโมง +20%
   50.30
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเทคนิคการอ่าน Passage ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบเพื่อต่อยอดการสอบทุกสนามสอบอินเตอร์ ภายในคอร์สน้องๆจะได้เรียนรู้ทุกวิธีลัดในการหาคําตอบจาก Passage ด้วยเทคนิค Skim & scan Passage อย่างไรให้ได้คําตอบเร็วและถูกต้องที่สุด นอกจากนี้พี่กั๊กยังช่วยสรุปแพทเทิร์นและโครงสร้างการเขียนที่จําเป็นและใช้ได้จริงในทุกสนามสอบอินเตอร์ เรียกได้ว่าเก็บครบทุกจุดสําคัญในการเขียนเพื่อเรียกคะแนน

  • CU-TEP (Listening, Reading, Writing, Vocabulary)
   ราคา
   7,500
   รหัส
   5845
   ชั่วโมง
   36
   ชั่วโมง +20%
   43.30
   ผู้สอน
   ดร.พี่กั๊ก, พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเรียนกระชับที่จะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานแต่ละรูปแบบคำถามของ CU-TEP พร้อมตะลุยโจทย์CU-TEP 3 ทักษะ ทั้ง Listening, Reading, และ Writing กว่า 1,000 ข้อ ปิดท้ายการเรียนด้วย 2 Simulation tests ทําข้อสอบจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง นอกจากนี้น้องจะได้เรียนรู้ศัพท์ที่เจอบ่อยในข้อสอบ CU-TEP กว่า 700 คําทำให้สามารถทำข้อสอบ Reading ได้ดีขึ้นแน่นอน สามารถเรียนเพื่อไปสอบข้อสอบ KEPT ของ ม.ขอนแก่นได้อีกด้วย
   เหมาะสำหรับน้องม.ปลายที่ต้องใช้คะแนน CU-TEP ในการยื่นเข้าศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, BBA, EBA, และ JIPP เป็นต้น หรือ คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • CU-TEP Speaking
   ราคา
   3,500
   รหัส
   5846
   ชั่วโมง
   12
   ชั่วโมง +20%
   14.30
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สติวเข้มสำหรับการสอบ CU-TEP SPEAKING โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้ง 3 พาร์ท ของ CU-TEP SPEAKING พร้อมเทคนิคการอัพคะแนนมากมาย คอร์สนี้จะเสริมให้น้องๆกล้าพูดมากขึ้นและสามารถเก็บครบทุกประเด็นในระยะเวลาการพูดที่จำกัด รวมถึงเทคนิคการจดโน้ตก่อนพูดให้เร็วและได้ผลที่สุดเพื่อพิชิต Perfect Score
   เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการใช้คะแนน CU-TEP SPEAKING เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย เช่น BBA จุฬา, EBA จุฬา, แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • คะแนน CU-TEP ใช้ทำอะไรได้บ้าง

  คะแนนCU-TEPสามารถใช้ยื่นเข้าคณะอินเตอร์ได้หลายๆคณะในประเทศไทยโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกอีกด้วย

 • การสอบ CU-TEP มีกี่แบบและต่างกันอย่างไร

  การสอบ CU-TEP สามารเลือกสอบได้ 2 แบบ คือ แบบปกติ (Paper-based Exam) และ แบบ E-Testing ซึ่งการสอบแบบ E-Testing จะเป็นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์จึงสามารถเลือกวันสอบได้มากขึ้นและรู้ผลทันทีหลังสอบเสร็จ แต่จะมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสูงกว่าการสอบปกติ คือ 2,500 บาท

 • สอบมาหลายครั้งแล้ว คะแนนไม่ขึ้น ควรทำอย่างไร

  ต้องวิเคราะห์สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ได้คะแนนในส่วนไหนน้อยที่สุด และหาแบบฝึกหัดส่วนนั้นมาทำเพิ่ม รวมถึงควรทำข้อสอบ Error บ่อยๆ เพื่อจับทางข้อสอบว่ามักจะหลอกเรื่องอะไร รวมไปถึงการฝึกฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษผ่านข่าว, ภาพยนตร์, หรือรายการโทรทัศน์ และอ่านข่าวภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 • แต่ละพาร์ทแยกเวลาสอบหรือไม่ และทำข้อสอบ CU-TEP อย่างไรให้ทัน

  การสอบ CU-TEP ทั้ง 3 พาร์ท จะแยกเวลาสอบกัน ข้อสอบจะถูกเก็บเมื่อทำแต่ละส่วนเสร็จ โดยเริ่มจากการสอบ Listening, Reading และ Writing ตามลำดับ พาร์ทที่คนทำไม่ทันมากที่สุด คือ Reading ดังนั้น ควรรีบอ่านโจทย์ก่อนและกลับไปอ่านเนื้อเรื่องเพราะจะทำให้รู้ว่าต้องโฟกัสตรงไหน และถึงค่อยทำความเข้าใจภาพรวมเพื่อหา Main idea