SAT Reading and Writing

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Anywhere

  Anywhere

  คอร์สเรียน SAT Reading and Writing ออนไลน์ ในระบบ Anywhere เพราะหัวใจของการทำข้อสอบ SAT Reading and Writing ให้ได้ Perfect Score คือการทำโจทย์ให้คุ้นชิน เข้าใจธรรมชาติของข้อสอบ และจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบแบบ Speed Test ให้ได้ ดังนั้นน้องควรจะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ Anywhere นั้น จะทำให้น้องๆ สามารถเตรียมตัวง่ายขึ้น ฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต

 • Live Class

  Live Class

  คอร์สสด SAT Reading and Writing เหมาะกับน้องๆที่ต้องมีพื้นฐานอังกฤษในระดับดีหรือเคยสอบ SAT Reading and Writing มาก่อน น้องๆสามารถทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาก่อนได้ และในคอร์สนี้พี่แพททริค Oxford และ พี่ข้าว จะคอยช่วยเหลือและตอบคำถามน้องๆในห้องทันที และยังได้สิทธิ์สอบ SAT Mock Exam ฟรีจำนวน 1ครั้งด้วย

 • Mini Class

  Mini Class

  การเรียน SAT Reading and Writing แบบ Mini Class เป็นการเรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Reading and Writing เพื่อให้น้องพร้อมทำโจทย์ที่ยากขึ้น ไปจนถึงเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ขั้นสูงและทำข้อสอบให้ทันเวลา เพื่อให้น้องพร้อมพิชิตคะแนนเป้าหมาย พร้อมเน้น Grammar และ Vocabulary ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้น้องทำคะแนนได้ดีอีกด้วย

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5847
  SAT Reading&Writing
  48
  58
  12,500
  พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5857
  Advanced SAT Reading and Writing
  39
  47
  11,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up ฝึกฝนแนวข้อสอบจริงจนคุ้นชินกับข้อสอบทั้งพาร์ทReading และ Writing อย่างละ 25 Passages รวม 500 กว่าข้อ พร้อมข้อสอบ SAT Reading and Writing แบบครบชุดท้ายเล่มให้น้องๆฝึกทำเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5847
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading&Writing
   ชั่วโมง
   48
   ชั่วโมง +20%
   58
   ราคา
   12,500
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford, พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5857
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing
   ชั่วโมง
   39
   ชั่วโมง +20%
   47
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up ฝึกฝนแนวข้อสอบจริงจนคุ้นชินกับข้อสอบทั้งพาร์ทReading และ Writing อย่างละ 25 Passages รวม 500 กว่าข้อ พร้อมข้อสอบ SAT Reading and Writing แบบครบชุดท้ายเล่มให้น้องๆฝึกทำเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5857-R01
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 1)
  Sat-Sun 11 Jan - 22 Feb 09:00-12:15
  13
  17,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  L5847-R01
  SAT Reading and Writing (รอบ 1)
  Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
  (งด 7 Mar, นัดเพิ่ม 5 Mar เรียน 17:00-20:15)
  (8 Mar เรียน 09:00-12:15)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  L5847-R02
  SAT Reading and Writing (รอบ 2)
  Tue&Sat-Sun 17 Mar - 25 Apr
  Tue 17:00-20:15
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (งด 14 Apr)
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  L5857-R02
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 2)
  Thu&Sat-Sun 19 Mar - 16 Apr
  Thu 17:00-20:15
  Sat-Sun 09:00-12:15
  13
  17,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  L5857-R03
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 3)
  Sat-Sun 8 Aug - 19 Sep 09:00-12:15
  13
  17,000
  พี่แพททริค Oxford
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  L5847-R04
  SAT Reading and Writing (รอบ 4)
  Sat-Sun 10 Oct - 29 Nov 09:00-12:15
  16
  21,000
  พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   L5857-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 11 Jan - 22 Feb 09:00-12:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   17,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  • รหัส
   L5847-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 18 Jan - 8 Mar 14:00-17:15
   (งด 7 Mar, นัดเพิ่ม 5 Mar เรียน 17:00-20:15)
   (8 Mar เรียน 09:00-12:15)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   L5847-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Tue&Sat-Sun 17 Mar - 25 Apr
   Tue 17:00-20:15
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (งด 14 Apr)
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   L5857-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Thu&Sat-Sun 19 Mar - 16 Apr
   Thu 17:00-20:15
   Sat-Sun 09:00-12:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   17,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  • รหัส
   L5857-R03
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 8 Aug - 19 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   17,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  • รหัส
   L5847-R04
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 10 Oct - 29 Nov 09:00-12:15
   ครั้ง
   16
   ราคา
   21,000
   ผู้สอน
   พี่แพททริค Oxford+พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  MM5117-R06
  SAT Reading and Writing (รอบ 1) (Recommended for Inter students)
  Wed&Sun 26 Jan - 11 Mar
  Wed 17:00-20:15
  Sun 09:00-12:15
  (งด 23 Feb Mock Exam)
  13
  23,400
  พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  MM5117-R07
  SAT Reading and Writing (รอบ 3) (Recommended for Thai students)
  Sat-Sun 20 Jun - 1 Aug 14:00-17:15
  13
  23,400
  พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  MM5117-R09
  SAT Reading and Writing (รอบ 4) (Recommended for Thai students)
  Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
  (งด 6 Sep Mock Exam)
  13
  23,400
  พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  MM5117-R10
  SAT Reading and Writing (รอบ 5) (Recommended for Inter students)
  Thu&Sun 16 Aug - 27 Sep
  Thu 17:00-20:15
  Sun 14:00-17:15
  13
  23,400
  พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  MM5118-R07
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
  Wed&Fri 19 Aug - 25 Sep 17:00-20:15
  12
  21,600
  พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  MM5117-R11
  SAT Reading and Writing (รอบ 6) (Recommended for Inter students)
  Wed&Fri 21 Oct - 2 Dec 17:00-20:15
  (วันที่ 23 Oct เรียน 14:00-17:15)
  13
  23,400
  พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  MM5118-R08
  Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 3)
  Thu&Sun 18 Oct - 26 Nov
  Thu 17:00-20:15
  Sun 14:00-17:15
  12
  21,600
  พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  • รหัส
   MM5117-R06
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 1) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Wed&Sun 26 Jan - 11 Mar
   Wed 17:00-20:15
   Sun 09:00-12:15
   (งด 23 Feb Mock Exam)
   ครั้ง
   13
   ราคา
   23,400
   ผู้สอน
   พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   MM5117-R07
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 3) (Recommended for Thai students)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 20 Jun - 1 Aug 14:00-17:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   23,400
   ผู้สอน
   พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   MM5117-R09
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 4) (Recommended for Thai students)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
   (งด 6 Sep Mock Exam)
   ครั้ง
   13
   ราคา
   23,400
   ผู้สอน
   พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   MM5117-R10
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 5) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Thu&Sun 16 Aug - 27 Sep
   Thu 17:00-20:15
   Sun 14:00-17:15
   ครั้ง
   13
   ราคา
   23,400
   ผู้สอน
   พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   MM5118-R07
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Wed&Fri 19 Aug - 25 Sep 17:00-20:15
   ครั้ง
   12
   ราคา
   21,600
   ผู้สอน
   พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

  • รหัส
   MM5117-R11
   ชื่อคอร์ส
   SAT Reading and Writing (รอบ 6) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Wed&Fri 21 Oct - 2 Dec 17:00-20:15
   (วันที่ 23 Oct เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   13
   ราคา
   23,400
   ผู้สอน
   พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สที่เริ่มปูพื้นฐานไปจนถึงตะลุยโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน 500 up ใน writing part มีปูพื้นไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดเสมือนข้อสอบจริงท้ายบท ส่วนใน reading part เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงท้ายแต่ละบท สุดท้ายมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง การันตีโจทย์ใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอน

  • รหัส
   MM5118-R08
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Reading and Writing (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Thu&Sun 18 Oct - 26 Nov
   Thu 17:00-20:15
   Sun 14:00-17:15
   ครั้ง
   12
   ราคา
   21,600
   ผู้สอน
   พี่ข้าว
   รายละเอียดคอร์ส

   เรียนสดกลุ่มเล็กที่เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของข้อสอบ SAT Verbal คอร์สเข้มข้นเพื่อช่วยให้น้องพิชิตคะแนน SAT Reading and Writing 600 Up เน้นที่พาร์ท Reading มีการตะลุยโจทย์ เนื้อหาประเภทคำถาม rhetoric questions, tone, synthesis ที่ต่อยอดจากคอร์ส SAT Reading & Writing มีแบบฝึกหัดคำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท สำหรับ Reading ติวครบทุกประเภท มีแบบฝึกหัดเสมือนจริงในพาร์ท writing ถึง 3ชุด พร้อมข้อสอบเต็มท้ายเล่มให้ฝึกฝีมืออีกด้วย

Students’ Pathways

เส้นทางการเรียน

 • 1
  SAT Mock Exam

  จำลองการสอบ SAT เสมือนจริง ทั้ง SAT Math และ SAT Reading & Writing พร้อมใบวิเคราะห์ผลการสอบให้กับน้องๆเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งตนเองและนำไปวางแผนอ่านหนังสือสอบ เพื่อเตรียมพร้อมให้มั่นใจก่อนสอบจริง

 • 2
  SAT Reading and Writing Boost Up

  กิจกรรมติว SAT Reading and Writing ที่เน้นการตะลุยโจทย์ พร้อมเก็บตกเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อที่จะอุดรอยรั่วของน้องๆ ที่สำคัญ กิจกรรมนี้ถูกจัดพิเศษเฉพาะสำหรับน้องๆ ignite เท่านั้น

 • 3
  SAT Reading and Writing Clinic

  พี่แพททริค Oxford และครูผู้เชี่ยวชาญด้าน SAT Reading and Writing ร่วมมือกันจัดกิจกรรมนี้เพื่อคอยช่วยน้องๆแก้ไขจุดที่ไม่มั่นใจ พร้อมให้น้องๆได้ฝึกทำโจทย์จริงให้ได้มากที่สุด

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • คะแนน SAT ใช้ทำอะไรได้บ้าง

  ข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบที่ได้รับมาตรฐานสากลซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลก คะแนนSATจึงนำมาใช้พิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศไทยนำผลสอบ SAT มาพิจารณาประกอบการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในหลายๆมหาวิทยาลัย ทั้ง จุฬาฯ, ธรรมศาสตร์, มหิดล, etc.

 • เริ่มเตรียมตัวยังไงดี

  ฝึกทำ Practice Test อย่างน้อย 1ชุด เพื่อให้เห็นลักษณะ passages และคำถาม โดยจับเวลาตอนทำ แล้วดูว่าได้คะแนนเท่าไหร่ ทำทันหรือไม่ หลังจากนั้นลองวิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองในแต่ละพาร์ท เพื่อดูว่าจะต้องเน้นฝึกในเรื่องใดเป็นพิเศษ

 • สอบหลายรอบแล้วคะแนนไม่ขึ้นทำไงดี

  ต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดโดยการวิเคราะห์จุดผิดและหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไม Choice ที่เลือกจึงผิด และChoice ที่ถูก ถูกเพราะอะไร เพื่อฝึกซ้ำๆ ในเรื่องนั้นให้ชำนาญ ส่วนในพาร์ท Writing อาจมีไวยากรณ์บางเรื่องที่ทำให้เราผิดซ้ำๆ เช่น Punctuation, Agreement, และTransition ก็ต้องแยกออกมาฝึกเฉพาะเรื่องนั้นให้ชำนาญก่อน เมื่อพร้อมแล้วจึงเริ่มทำข้อสอบจริง

 • อะไรยากที่สุดใน SAT

  ส่วนมาก พาร์ท Reading จะยากกว่า Writing ด้วยเหตุผลหลักๆ 2 อย่างคือ

  1. ทำไม่ทัน เพราะบทความค่อนข้างยากและซับซ้อน ต้องอาศัยการตีความ แต่มีเวลาในการอ่านเฉลี่ยเพียงเรื่องละ 13 นาทีเท่านั้น

  2. อ่านไม่เข้าใจ โดยเฉพาะหัวข้อ History เพราะบริบทไม่เกี่ยวกับบ้านเรา เช่น เอกสารการก่อตั้งประเทศอเมริกา (Founding Documents) และบางครั้งงานเขียนก็เก่ามาก ทำให้เจอสำนวนโบราณที่ไม่คุ้นเคย โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน แนวความคิดเชิงปรัชญา และข้อโต้แย้งทางการเมืองที่น้องๆไม่เข้าใจ