Courses

OUR COURSES

คอร์สที่เปิดสอน
course_SATMathCU-AAT

คอร์สสำหรับการเตรียมตัวสอบ SAT, CU-AAT เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ โดยมีทั้งคอร์สเริ่มต้นเพื่อปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ คอร์สเนื้อหาแบบเข้มข้น และคอร์สตะลุยโจทย์ ฝึกทำโจทย์ยาก

course_BasicMath

คอร์ส Basic Math สำหรับน้องๆ ม.ต้นที่ต้องการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ และน้อง ม.ปลาย ที่ต้องการเสริมพื้นฐานคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีการสอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์แยกเรื่อง และเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนต่างๆในคอร์ส

course_SATSubjectTest

คอร์สสำหรับการเตรียมตัวสอบ SAT Subject Test เพื่อเข้าคณะอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ โดยมีทั้งคอร์สเน้น Concept & Speed Test และ คอร์สตะลุยโจทย์ เพื่อให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะตัวของพี่ๆ

course_BMAT

คอร์สสำหรับการเตรียมตัวสอบ BMAT ทั้ง 3 Parts ที่ดีที่สุด! โดยเน้นการตะลุยโจทย์จับเวลาจริง และสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมที่ไม่ได้มีในหลักสูตรไทย พร้อมทั้งฝึกทักษะวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบ Part 1 และ 3

course_IELTS

รวมทุกคอร์สเพื่อก้าวสู่ IELTS 7 UP ทั้งFundamental, IELTS และ Advanced Writing for IELTS ทั้งคอร์สสดและคอร์สSelf ฟรี! workshopและกิจกรรมอื่นๆ มากมายจากสถาบัน ที่จะดูแลน้องๆตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาจนถึงก้าวของความสำเร็จ

course_Live

ตัดปัญหาเรื่องความน่าเบื่อไปได้เลย เพราะการเรียนคอร์สสดจะทําให้น้องสนุกสนานไปกับครูผู้สอนตัวเป็นๆ ทดสอบความเข้าใจในห้องเรียนด้วย Clicker น้องจะได้รู้จักกับเพื่อนๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ช่วยกันผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น มีคอร์สให้เลือกเรียนมากมาย SAT Subject, BMAT, IELTS, CU-ATT เป็นต้น

course_OneOnOne

One On One เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชา คลังข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ student Report ติดตามผลการเรียนรายบุคคล Student Roadmap ระบบช่วยวางแผนการเรียน ง่ายกับการบริหารเวลา และการจัดตารางเรียน เรียนเดี่ยวหรือจับกลุ่มมาเรียนกับเพื่อนๆ ก็เปิดห้องเรียนได้

course_atHome

หัวใจของการทำข้อสอบ SAT และ SAT Subject Test ให้ได้ Perfect Score คือการทำโจทย์ให้คุ้นชิน เข้าใจธรรมชาติของข้อสอบ และจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบแบบ Speed Test ให้ได้ ดังนั้นน้องควรจะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ @home นั้น จะทำให้น้องๆ สามารถเตรียมตัวง่ายขึ้น ฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต