เจาะลึกข้อมูลสาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ (SPIP) โรงเรียนสาธิตอินเตอร์หลักสูตรอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทย

SPIP - สาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ - Bigcover1

         การเรียนในโรงเรียนนานาชาติเพื่อต่อยอดการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ หรือ หลักสูตรนานาชาติในเมืองไทย เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในช่วงสิบปีหลังนี้ ตั้งแต่การใช้ภาษาอังกฤษมีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ บริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน น้องๆ และผู้ปกครองหลายท่านเริ่มปรับเปลี่ยนเส้นทางการเรียนจากหลักสูตรไทยไปสู่หลักสูตรนานาชาติ ด้วยความเชื่อที่ว่าเส้นทางนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กับการเรียนผ่านหลักสูตรที่มีความทันสมัยจากต่างประเทศ นอกเหนือจากหลักสูตรและภาษาที่ตอบโจทย์สังคมไทยในปัจจุบันแล้ว บริบทแวดล้อม สังคม ค่านิยมที่ปลูกฝังกันในโรงเรียนก็มีเป็นสิ่งที่น้องๆ และผู้ปกครองให้ความสำคัญมากเช่นกัน คุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยที่ปลูกฝังกันมายาวนานก็ไม่ควรหายไป และควรผสานกันอย่างลงตัวในโรงเรียนที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ และทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์น้องๆ และผู้ปกครองในประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมาคงหนีไม่พ้น “โรงเรียนสาธิตนานาชาติ” 

ข้อมูลโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ (SPIP)

         หากวันนี้น้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใดกำลังมองหาโรงเรียนสาธิตนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ (Satit Prasarnmit International Programme) เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ Year 7 ถึง Year 13 นับว่าเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกในเมืองไทยที่นำหลักสูตรจากประเทศอังกฤษมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Cambridge International Examination) ซึ่งประกอบไปด้วย Cambridge Checkpoint สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ IGCSE – AS/A Level สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ผสมผสานกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย นอกเหนือจากหลักสูตรที่ทันสมัยและช่วยส่งเสริมให้น้องๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกมากมายที่จะช่วยส่งเสริมทักษะทางสังคม และ การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครู ที่จะทำให้น้องๆ มีความสุขและสนุกสนานตลอดระยะเวลา 7 ปี ในรั้วโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชมรม (Clubs) การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน GBAC (Greater Bangkok Athletics Conference) และ การไปทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (Residential Trip) ซึ่งจะมีจัดขึ้นทุกปีสำหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้นเลยครับ

สถานที่ตั้งและการเดินทางไป SPIP

         โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 23 น้องๆ และผู้ปกครองสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีเพชรบุรี หรือ สถานีสุขุมวิทแล้วต่อรถ หรือหากใครสะดวกการเดินทางด้วยเรือ ก็สามารถนั่งเรือที่ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ และลงที่ท่า มศว. ประสานมิตร ก็จะถึงโรงเรียนเลยครับ

หลักสูตรการสอนของ SPIP

         หลักสูตรของ SPIP เป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ ดังนั้นพี่จะขอเริ่มจากการอธิบายเรื่องการเปรียบเทียบระดับชั้นระหว่างหลักสูตรไทย และหลักสูตรอังกฤษก่อนนะครับ เพราะทั้งสองหลักสูตรมีความแตกต่างกันพอสมควรครับ

เปรียบเทียบระดับชั้นระหว่าง หลักสูตรไทย กับ หลักสูตรอังกฤษ

SPIP - สาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ - Bigcover2

         การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของหลักสูตรอังกฤษจะเริ่มที่ Year 7 แต่เมื่อเทียบกับหลักสูตรไทย จะตรงกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นการรับนักเรียนของทางโรงเรียนจะแตกต่างจากโรงเรียนหลักสูตรไทย และหลักสูตรอเมริกันนะครับ โดยทาง SPIP จะเริ่มเปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นที่ 5 จากหลักสูตรไทย หรือ Grade 5 จากหลักสูตรอเมริกัน เพื่อเริ่มเรียนใน Year 7 ซึ่งนับว่าเป็นระดับชั้นแรกของช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary) จากนั้นจะต่อด้วยช่วงชั้น Upper Secondary เน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ IGCSE และช่วงชั้นสุดท้าย คือ Advanced Level เน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ AS/A Level ครับ

         สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่น้องๆ และผู้ปกครองต้องทราบในการจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ด้วยหลักสูตรอังกฤษในประเทศไทย คือ น้องๆ จะต้องสอบข้อสอบ IGCSE ให้ผ่าน 5 วิชา และ AS&A – Level ให้ผ่าน 3 วิชา ทางกระทรวงศึกษาธิการบ้านเราจึงจะรับรองว่าจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว ดังนั้นเมื่อนักเรียนเริ่มเรียน Year 10 ทางโรงเรียนจะเริ่มเตรียมความพร้อมในการสอบ IGCSE ให้กับน้องๆ โดย Cambridge IGCSE จะมีหลากหลายวิชาให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ แต่ในส่วนของ SPIP จะกำหนดวิชาหลักให้เรียน ได้แก่ English First Language (EFL) หรือ English Second Language (ESL), Extended Math, Physics, Biology, และ Chemistry และวิชาเลือกที่โรงเรียนเปิดสอน ได้แก่ History, Global Perspectives, Chinese, Geography, Business Studies, ICT, Psychology, Music, Physical Education, Enterprise, Arts, Travel & Tourism และ Thai First Language ทั้งนี้การเปิดสอนวิชาเลือกขึ้นอยู่กับจำนวนของนักเรียนที่ให้ความสนใจในแต่ละวิชา

         เมื่อน้องๆ เข้าสู่การเรียน Year 12-13 จะเป็นช่วงที่ทางโรงเรียนจะเตรียมความพร้อมในการสอบ AS/A-Level รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย (IELTS) โดยรายวิชา AS/A Level ที่ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Math, Physics, Chemistry, Biology, Psychology, Media Studies, Mandarin, ICT, Business Studies และ Economics

        จากหลักสูตรที่ทางโรงเรียนเปิดสอน จะเห็นได้ว่า โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการสร้างองค์ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ และภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนไปสู่สายอาชีพ ที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันและโลกอนาคตอย่างมากเลยนะครับ

ภาคการศึกษา

ภาคเรียนของ โรงเรียนสาธิตประสานมิตรหลักสูตรนานาชาติ (SPIP) จะแบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน ดังนี้ครับ

• Term 1 : August-December
• Term 2 : January-April
• Term 3 : April-July
• Bridging Course : May-July
• Overseas Summer School : July-August

การเตรียมตัวสอบเข้า SPIP

ในปี 2020 โรงเรียนสาธิตประสานมิตรหลักสูตรนานาชาติ (SPIP) เปิดรับนักเรียน 4 ระดับชั้น ได้แก่

– Year 7 (Cambridge Lower Secondary)
– Year 8 (Cambridge Lower Secondary)
– Year 10 (Cambridge Upper Secondary – IGCSE)
– Year 12 (Cambridge Advanced – A/AS Level)

โดยในการรับสมัครนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ทางโรงเรียนได้กำหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้

SPIP - สาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ - ตาราง year 7 และ year 8
SPIP - สาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ - ตาราง year10 และ year12

ช่วงที่เปิดรับสมัคร และวันสอบ

โดย SPIP จะเปิดรับนักเรียนปีละ 1 ครั้งเท่านั้น! โดยระยะเวลาที่ SPIP เปิดรับสมัครนักเรียนและวันสอบมีดังนี้

SPIP - สาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ - Bigcover3

(กำหนดการวันและเวลาสอบจริงของแต่ละปีสามารถตรวจสอบได้จากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน) 
https://www.spip.in.th/admission/ 

การเตรียมความพร้อมน้องๆ ก่อนสอบโดย ignite

SPIP - สาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ - Bigcover4-1

         ในแต่ละระดับชั้น ทางโรงเรียนได้กำหนดวิชาที่ใช้สอบไว้ 3 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และระดับชั้นที่ทางโรงเรียนรับสมัครนักเรียนมากที่สุด คือ Year 7 และ Year 8 ซึ่งทาง Ignite ได้สร้างหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมน้องๆ ในการสอบเข้า SPIP ให้มีความสอดคล้องกับ Cambridge International Examination โดยในการเตรียมน้องๆ เพื่อสอบเข้า Year 7 และ Year 8 วิชาภาษาอังกฤษจะสอนและฝึกน้องๆ ให้ทำข้อสอบ Premilinary (PET) และ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะใช้ Cambridge Primary Checkpoint ซึ่งข้อสอบนี้จะเป็นแบบทดสอบเพื่อวัดศักยภาพของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและความพร้อมในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาครับ

         ในส่วนของการเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการสอบเข้า SPIP ในระดับ Year 10 สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ทาง Ignite จะสอนและฝึกน้องๆ ให้ทำข้อสอบ First Certificate in English (FCE) และ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะใช้ Cambridge Secondary Checkpoint ซึ่งข้อสอบนี้จะเป็นแบบทดสอบเพื่อวัดศักยภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาต้น และความพร้อมในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับ

SPIP - สาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ - Bigcover5

         สำหรับน้องๆ ที่สนใจที่จะเตรียมตัวสอบเข้า SPIP หรือโรงเรียนสาธิตประสานมิตร ภาคอินเตอร์ ในครั้งหน้าพี่จะมาเล่าโครงสร้างข้อสอบของ Cambridge ทุกรายวิชา พร้อม Tips and Trick ในการเตรียมตัวสอบ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ และหากใครต้องการให้พี่ที่ ignite ช่วยเตรียมความพร้อม น้องๆ สามารถเรียนแบบ One on one ได้ โดยสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line@ : @ignitebyondemand โดยคลิกปุ่มสีเขียวข้างล่างได้เลยครับ

ดูรายละเอียดคอร์ส One on One ทั้งหมดได้ที่ >> https://www.ignitebyondemand.com/platform-one-on-one/

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...