Portfolio

คอร์ส Portfolio สำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าแพทย์ TCAS รอบ 1

 • Live Class

  Live Class

  คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
  เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5100-213
  Research & Portfolio for Medical School (รอบ3) *รับเฉพาะเด็ก ignite (ม.4-ม.5) เท่านั้น
  SAT-SUN 7 Nov / 13 Nov / 14 Nov / 27 Nov / 28 Nov / 4 Dec / 5 Dec / 11 Dec เวลา 09:00-12:15
  (ระหว่าง 14-27 Nov มีนัดผ่าน Zoom 1 ครั้ง)
  (ตรวจ Port นัดแยก 1on1= 3 ครั้ง)
  *หมายเหตุ: 11 Dec พรีเซ็นงานวิจัย*
  8
  18,000
  พี่เทม, พี่กุ้ง, พี่มิ้น
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
  เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ภายในคอร์สน้องจะได้รู้จักรูปแบบของงานวิจัยต่างๆ มีที่ปรึกษาคอยช่วย Support ตลอดคอร์สเรียน
  น้องสามารถจับกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่เกิน 3 คน ที่มีความสนใจคล้ายกัน มาร่วมกันทำงานวิจัย ประเภท Survey จนได้รับงานวิจัยแบบกลุ่ม 1 ชิ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ที่พิชิตใจกรรมการ และมีที่ปรึกษาคอยให้ Feedback ช่วยร้อยเรียงผลงานเพื่อสื่อความเป็นตัวตนของน้อง จนได้งานที่สมบูรณ์

  เงื่อนไขการสมัครคอร์ส
  1.ต้องเป็นน้อง ม.4-ม.5 ที่เป็นเด็ก ignite เท่านั้น
  2.น้องจับกลุ่มมาเองไม่เกิน 3 คน (รับจำกัด 6 กลุ่ม)
  3.แนะนำว่ากลุ่มเดียวกันควรจะยื่นคนละคณะ / Track กัน
  4.น้องที่ไม่มีกลุ่มมาเอง สามารถสมัครได้ แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขและยินยอมให้พี่จับกลุ่มให้

  • Research & Portfolio for Medical School (รอบ3) *รับเฉพาะเด็ก ignite (ม.4-ม.5) เท่านั้น
   ราคา
   18,000
   รหัส
   L5100-213
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   พี่เทม, พี่กุ้ง, พี่มิ้น
   วันและเวลา
   SAT-SUN 7 Nov / 13 Nov / 14 Nov / 27 Nov / 28 Nov / 4 Dec / 5 Dec / 11 Dec เวลา 09:00-12:15
   (ระหว่าง 14-27 Nov มีนัดผ่าน Zoom 1 ครั้ง)
   (ตรวจ Port นัดแยก 1on1= 3 ครั้ง)
   *หมายเหตุ: 11 Dec พรีเซ็นงานวิจัย*
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
   เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   ภายในคอร์สน้องจะได้รู้จักรูปแบบของงานวิจัยต่างๆ มีที่ปรึกษาคอยช่วย Support ตลอดคอร์สเรียน
   น้องสามารถจับกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่เกิน 3 คน ที่มีความสนใจคล้ายกัน มาร่วมกันทำงานวิจัย ประเภท Survey จนได้รับงานวิจัยแบบกลุ่ม 1 ชิ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ที่พิชิตใจกรรมการ และมีที่ปรึกษาคอยให้ Feedback ช่วยร้อยเรียงผลงานเพื่อสื่อความเป็นตัวตนของน้อง จนได้งานที่สมบูรณ์

   เงื่อนไขการสมัครคอร์ส
   1.ต้องเป็นน้อง ม.4-ม.5 ที่เป็นเด็ก ignite เท่านั้น
   2.น้องจับกลุ่มมาเองไม่เกิน 3 คน (รับจำกัด 6 กลุ่ม)
   3.แนะนำว่ากลุ่มเดียวกันควรจะยื่นคนละคณะ / Track กัน
   4.น้องที่ไม่มีกลุ่มมาเอง สามารถสมัครได้ แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขและยินยอมให้พี่จับกลุ่มให้