Portfolio

คอร์ส Portfolio สำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าแพทย์ TCAS รอบ 1

 • Live Class

  Live Class

  คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
  เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5100-R01
  Research & Portfolio for Medical School (เต็มแล้ว)
  Wed-Thu 9 Sep - 8 Oct 17:00-20:15
  23 ชม. + ตรวจ Grammar
  18,000
  พี่เทม, พี่มิ้น
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับน้อง ม.6 ที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
  เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ภายในคอร์สน้องจะได้รู้จักรูปแบบของงานวิจัยต่างๆ มีที่ปรึกษาคอยช่วย Support ตลอดคอร์สเรียน
  น้องจะได้พบกับเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน จับกลุ่มร่วมกันทำงานวิจัย ประเภท Survey จนได้รับงานวิจัยแบบกลุ่ม 1 ชิ้น
  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ที่พิชิตใจกรรมการ และมีที่ปรึกษาคอยให้ Feedback
  และช่วยดูแลการทำ Portfolio จนได้งานที่สมบูรณ์

  ( รับเพียง 15 คน เฉพาะ ม.6 นักเรียน ignite เท่านั้น )

  • Research & Portfolio for Medical School (เต็มแล้ว)
   ราคา
   18,000
   รหัส
   L5100-R01
   ครั้ง
   23 ชม. + ตรวจ Grammar
   ผู้สอน
   พี่เทม, พี่มิ้น
   วันและเวลา
   Wed-Thu 9 Sep - 8 Oct 17:00-20:15
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับน้อง ม.6 ที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
   เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   ภายในคอร์สน้องจะได้รู้จักรูปแบบของงานวิจัยต่างๆ มีที่ปรึกษาคอยช่วย Support ตลอดคอร์สเรียน
   น้องจะได้พบกับเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน จับกลุ่มร่วมกันทำงานวิจัย ประเภท Survey จนได้รับงานวิจัยแบบกลุ่ม 1 ชิ้น
   นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการทำ Portfolio ที่พิชิตใจกรรมการ และมีที่ปรึกษาคอยให้ Feedback
   และช่วยดูแลการทำ Portfolio จนได้งานที่สมบูรณ์

   ( รับเพียง 15 คน เฉพาะ ม.6 นักเรียน ignite เท่านั้น )