BMAT

BMAT
5815 Intensive course for BMAT Physics 15 18 4,200 พี่เกรท

เน้นการตะลุยโจทย์ Physics ที่ออกสอบในBMAT Prat Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

5816 Intensive course for BMAT MATH 15 18 4,200 พี่ภัทร์

เน้นการตะลุยโจทย์ Math ที่ออกสอบในBMAT Prat Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

5817 Intensive course for BMAT Chemistry 15 18 4,200 พี่ก๊อฟ

เน้นการตะลุยโจทย์ Chemistry ที่ออกสอบในBMAT Prat Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

5818 Intensive course for BMAT Biology 12 14.30 3,500 พี่กั๊ก

เน้นการตะลุยโจทย์ Biology ที่ออกสอบในBMAT Prat Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

5819 Intensive course for BMAT Apititude 18 22 5,000 พี่ภัทร์

โดยคอร์ส Intensive Course for BMAT Aptitude นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็บภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคาระห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง

5824 Intensive course for BMAT Critical Analysis 15 18 4,200 พี่กั๊ก

โดยคอร์ส Intensive Course for BMAT Critical Analysis นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็บภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคาระห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง

5825 Intensive course for BMAT Writing 12 14.30 4,500 พี่กั๊ก

โดยคอร์ส Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอักฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Partนี้จะเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสคร์ คอร์สนี้เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย
น้องที่จะสมัครคอร์สนี้พี่ๆสาขาควรแนะนำให้น้อง ทำ Placement Test BMAT Writing ก่อน หากน้องได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์แนะนำให้น้องมาดูคอร์ส รหัส5829: 1st step to Intensive Course for BMAT Writing 1.5 ชั่วโมง

COURSE PACK
5886 Intensive Course for BMAT (Aptitude + Critical Analysis) (1 year) 33 40 9,2008,300 พี่ภัทร์
พี่ภัทร์

ประกอบด้วย (5819) Intensive course for BMAT Apititude
(5820) Intensive course for BMAT Critical Analysis

5885 Intensive Course for BMAT (Scientific Knowledge) (1 year) 57 68.30 16,10014,500 พี่เกรท
พี่ภัทร์
พี่ก๊อฟ
พี่กั๊ก

ประกอบด้วย (5815) Intensive course for BMAT Physics
(5816) Intensive course for BMAT Math
(5817) Intensive course for BMAT Chemistry
(5818) Intensive course for BMAT Biology

5887 Intensive Course for BMAT (All Part) 102 122.30 33,00024,800 พี่เกรท
พี่ภัทร์
พี่ก๊อฟ
พี่กั๊ก

ประกอบด้วย (5815) Intensive course for BMAT Physics
(5816) Intensive course for BMAT Math
(5817) Intensive course for BMAT Chemistry
(5818) Intensive course for BMAT Biology
(5819) Intensive course for BMAT Apititude
(5820) Intensive course for BMAT Critical Analysis
(5825) Intensive course for BMAT Writing

สวัสดีครับน้องๆ สำหรับน้องที่อยากเรียนหมอคนไหนที่ยังไม่รู้จัก BMAT  รีบมาอ่านทางนี้กันเลยครับ ว่า BMAT คืออะไร เกี่ยวอะไรกับการสอบเข้าหมอของน้องๆบ้าง

หลายๆคนสงสัยกันว่า BMAT คืออะไร?

BMAT (Biomedical Admission Test) คือ การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment โดยเมื่อปีการศึกษา 2560  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์โดยการยื่นคะแนน BMAT เป็นปีแรก และในปีต่อๆมาก็มีคณะแพทย์ชื่อดังของมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดรับนักศึกษาแพทย์โดยใช้คะแนน BMAT มากขึ้นครับ ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้คะแนน BMAT ยื่นตามคณะต่างๆได้ ดังนี้

 • แพทย์ จุฬาฯ จำนวน 18 คน
 • แพทย์ รามาฯ จำนวน 25 คน
 • แพทย์ ขอนแก่น จำนวน 98 คน
 • แพทย์ เชียงใหม่ จำนวน 5 คน
 • แพทย์ ลาดกระบัง จำนวน 45 คน
 • แพทย์ มศว. และ University of Nottingham (Joint Medical Programme) จำนวน 20 คน
 • แพทย์ ธรรมศาสตร์ (CICM) จำนวน 30 คน
 • ทันตะ ธรรมศาสตร์ (CICM) จำนวน 18 คน

โหหหห!! เห็นกันได้ชัดเลยว่า จำนวนที่นั่งรวมของทุกคณะที่ใช้คะแนน BMAT ยื่นได้ รวมกว่าเกือบ 300 ที่นั่ง!!! (อ้างอิงจากประกาศปีการศึกษา 2561) แต่ขอเน้นเลยนะครับว่า การใช้คะแนน BMAT ยื่น เป็นการเข้าโครงการโดยใช้ความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ แต่เข้าไปเรียนกับน้องๆที่สอบเข้า กสพท. โดยไม่มีการเรียนต่างกันเลยนะครับ

ข้อสอบ BMAT มีกี่ Part? ออกสอบอะไรบ้าง?

ข้อสอบ BMAT แบ่งออกเป็น 3 parts ด้วยกันครับ ได้แก่

Part 1: Aptitude & Critical Analysis

 • ทดสอบทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหา ความเข้าใจ การโต้แย้ง และการวิเคราะห์ข้อมูลและการอนุมาน
 • จำนวนข้อ : 35 multiple-choice questions
 • เวลา 60 นาที

Part 2 : Scientific Knowledge

 • เนื้อหาครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
 • จำนวนข้อ : 27 multiple-choice questions
 • เวลา 30 นาที

Part 3 : Writing

 • ความสามารถในการเลือกพัฒนา หรือจัดการความคิด และสื่อสารด้วยการเขียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เป็นการเขียนตอบคำถาม 1 ข้อ โดยเลือกจาก 3 ข้อที่ให้มา
 • เวลา 30 นาที

ยื่นด้วยคะแนน  BMAT  ต้องเข้าไปเรียนแบบอินเตอร์และมีค่าใช้จ่ายแบบอินเตอร์ หรือไม่

คำตอบ คือ ไม่ใช่ครับ แพทย์ จุฬาฯ , แพทย์ รามาฯ, แพทย์ ขอนแก่น , แพทย์ เชียงใหม่  เข้าไปเรียนกับเพื่อนๆที่รับผ่านทาง กสพท  จ่ายค่าเทอมเท่ากันหมด ไม่ได่จ่ายแพงเหมือนหลักสูตรอินเตอร์

แล้วการใช้คะแนน  BMAT ยื่น ดีกว่าสอบเข้าแบบ กสพท. ยังไง?

 1. น้องๆจะสอบติดคณะแพทย์ได้ก่อนใคร เพราะคณะแพทย์หลายมหาวิทยาลัยเปิดรับด้วยการยื่นคะแนน BMAT ตั้งแต่ TCAS รอบที่ 1
 2. คณะแพทย์ที่รับโดยการยื่นคะแนน BMAT เปิดรับกว่า 300 ที่นั่ง
 3. คู่แข่งน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการสอบ กสพท.

คำถามที่น้องๆถามมากันบ่อยเกี่ยวกับการสอบ BMAT

 • Q: เนื้อหา BMAT เหมือน กสพท. ไหม?
 • A: เนื้อหาเหมือนกันบางส่วน แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ซ้ำกัน
 • Q: ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ สอบได้ไหม?
 • A: น้องๆควรมีภาษาอังกฤษที่แข็งแรง เนื่องจากข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับ
 • Q:ควรเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไร
 • A:พี่ว่าควรเริ่มให้เร็วที่สุด จะได้ไม่เครียดตอนช่วง ม. 6 คำว่าเร็วที่สุดพี่หมายถึง ม. 4 กำลังดีครับ ค่อยๆทะยอยเรียนและอ่านไป

รายละเอียดการสอบเป็นยังไง?

ปีนี้มีการจัดสอบ BMAT 2 รอบ ดังนี้ครับน้องๆ

กำหนดการรอบที่ 1

สมัครสอบ : 25 มิ.ย.-12 ส.ค. 61

วันสอบ : 1 ก.ย. 61

ประกาศผล : 21 ก.ย. 61

ค่าสมัครสอบ : 115 GBP (ประมาณ 5,000 บาท)

สถานที่สมัครสอบ :

สมัครที่ : https://www.metritests.com/metrica/productscatalog.aspx

สนามสอบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจมีสนามสอบเพิ่มเติม โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง)

กำหนดการรอบที่ 2

สมัครสอบ : 1 ก.ย.-1 ต.ค. 61 (ตั้งแต่วันที่ 2-15 ต.ค. 61 ยังสมัครสอบได้ แต่จะเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสายเพิ่ม)

วันสอบ : 31 ต.ค. 61

ประกาศผล : 23 พ.ย. 61

ค่าสมัครสอบ : ประมาณ 7,000 บาท (รอประกาศที่แน่นอนอีกครั้ง)

สถานที่สมัครสอบ :

 1. สมัครที่ : British Council สาขาสยามสแควร์ เท่านั้น (ตึกหนังสือจุฬา)

สนามสอบ : รอประกาศอีกครั้ง แต่จะอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานี BTS

 1. สมัครที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนามสอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ทั้งนั้น พี่ขอบอกไว้เลยนะครับว่าอาจมีการประกาศสนามสอบเพิ่มเติมได้เสมอ ถ้าพี่รู้ความเคลื่อนไหว แล้วจะมารายงานน้องๆทันทีเลยครับ อย่าลืมติดตามกันนะครับ

น้องๆหลายคนอยากรู้ว่าข้อสอบ BMAT ยากแค่ไหน รีบเข้าไปดูข้อสอบเก่ากันตั้งแต่ปี 2003-2016 ได้เลยครับที่ http://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/preparing-for-bmat/practice-papers/   พี่บอกไว้เลยว่าไม่ใช่ง่ายๆแน่นอน  แต่ลองทำกันดูก่อนครับ หากน้องๆมีปัญหาอะไร มาปรึกษาพี่ๆได้ตลอดเลยครับ

ถ้าน้องๆลองทำข้อสอบแล้วยังติดปัญหาคาใจอยู่หลายเรื่อง พี่เตรียมคอร์ส Intensive Course for BMAT New Version ไว้ให้น้องๆแล้วครับ รับรองช่วยน้องได้ชัวร์!! มาลองฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี กับพี่!! แถมยังมีโจทย์เสริมกว่า 400 ข้อให้น้องๆทำเพิ่มด้วย ผ่านข้อสอบมาเยอะขนาดนี้แล้ว คะแนนอัพกันเยอะแน่นอนครับ!!

ROAD FOR SUCCESS

เลือกเรียนได้ในแบบของคุณ

S.E.L.F COURSES

ออกแบบเวลาเรียนด้วยตัวเอง

EXPLORE NOW

LIVE COURSES

เรียนสดกับครูที่ชอบ

EXPLORE NOW

ONE ON ONE COURSES

เรียนแบบส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก

EXPLORE NOW

@HOME COURSES

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

EXPLORE NOW