BMAT

BMAT
5815 Intensive course for BMAT Physics 15 20 4,200 พี่เกรท

เน้นการตะลุยโจทย์ Physics ที่ออกสอบในBMAT Prat Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

5816 Intensive course for BMAT MATH 15 20 4,200 พี่ภัทร์

เน้นการตะลุยโจทย์ Math ที่ออกสอบในBMAT Prat Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

5817 Intensive course for BMAT Chemistry 15 20 4,200 พี่ก๊อฟ

เน้นการตะลุยโจทย์ Chemistry ที่ออกสอบในBMAT Prat Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

5818 Intensive course for BMAT Biology 12 16 3,500 พี่กั๊ก

เน้นการตะลุยโจทย์ Biology ที่ออกสอบในBMAT Prat Sciencecific Knowleadge และมีการสอนเนื้อหาของข้อสอบ BMAT เพิ่มเติมในที่ไม่ได้มีการสอนในหลักสูตรไทย

5819 Intensive course for BMAT Apititude 18 23 5,000 พี่ภัทร์

โดยคอร์ส Intensive Course for BMAT Aptitude นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็บภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคาระห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง

5824 Intensive course for BMAT Critical Analysis 15 20 4,200 พี่กั๊ก

โดยคอร์ส Intensive Course for BMAT Critical Analysis นี้ จะคล้ายกับข้อสอบเชาว์ ความถนัดแพทย์ โดยข้อสอบจะเป็บภาษาอังกฤษ และเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ และต้องมีทักษะในการวิเคาระห์เชิงวิทยาศาสตร์ โดยคอร์สที่เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการทำตะลุยโจทย์และจับเวลาจริง

5825 Intensive course for BMAT Writing 12 16 4,500 พี่กั๊ก

โดยคอร์ส Intensive Course for BMAT Writing นี้ จะเป็นวิชาภาษาอักฤษ ในการสอบจริงจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.Content : ข้อมูลสำหรับที่ต้องเขียนลงไปให้เพื่อให้โดนใจกรรมการ
2.Quality : ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Partนี้จะเป็นpart ที่ค่อนข้างยากสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่ไม่ถนัดไวยากรณ์ หรือน้องๆที่ถนัดไวยากรณ์แต่ไม่สามารถเขียนอธิบายออกมาได้ตามหลักวิทยาศาสคร์ คอร์สนี้เราออกแบบให้กับน้องจะฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการทำข้อจริง เน้นการฝึกเขียนเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน นอกจากนี้พี่กั๊กยังมีทริคที่ช่วยให้น้องๆทำข้อสอบให้ทันเวลาอีกด้วย
น้องที่จะสมัครคอร์สนี้พี่ๆสาขาควรแนะนำให้น้อง ทำ Placement Test BMAT Writing ก่อน หากน้องได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์แนะนำให้น้องมาดูคอร์ส รหัส5829: 1st step to Intensive Course for BMAT Writing 1.5 ชั่วโมง

COURSE PACK
5886 Intensive Course for BMAT (Aptitude + Critical Analysis) (1 year) 33 43 9,2008,300 พี่ภัทร์
พี่ภัทร์

ประกอบด้วย (5819) Intensive course for BMAT Apititude
(5820) Intensive course for BMAT Critical Analysis

5885 Intensive Course for BMAT (Scientific Knowledge) (1 year) 68 90 16,10014,500 พี่เกรท
พี่ภัทร์
พี่ก๊อฟ
พี่กั๊ก

ประกอบด้วย (5815) Intensive course for BMAT Physics
(5816) Intensive course for BMAT Math
(5817) Intensive course for BMAT Chemistry
(5818) Intensive course for BMAT Biology

5887 Intensive Course for BMAT (All Part) 113 149 33,00024,800 พี่เกรท
พี่ภัทร์
พี่ก๊อฟ
พี่กั๊ก

ประกอบด้วย (5815) Intensive course for BMAT Physics
(5816) Intensive course for BMAT Math
(5817) Intensive course for BMAT Chemistry
(5818) Intensive course for BMAT Biology
(5819) Intensive course for BMAT Apititude
(5820) Intensive course for BMAT Critical Analysis
(5825) Intensive course for BMAT Writing

ROAD FOR SUCCESS

เลือกเรียนได้ในแบบของคุณ

S.E.L.F COURSES

ออกแบบเวลาเรียนด้วยตัวเอง

EXPLORE NOW

LIVE COURSES

เรียนสดกับครูที่ชอบ

EXPLORE NOW

ONE ON ONE COURSES

เรียนแบบส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก

EXPLORE NOW

@HOME COURSES

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

EXPLORE NOW