EP ม.ต้น (Basic MATH)

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Anywhere

  Anywhere

  คอร์สเรียนออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์น้องม.ต้น หลักสูตร English Program โดยเฉพาะ ไล่ระดับการสอนจากง่ายไปถึงยาก เพื่อให้น้องเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนเน้นฝึกทำโจทย์แบบแยกเรื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้น ไขข้อสงสัยด้วยระบบ Clear ตอบคำถามเกี่ยวกับบทเรียนโดยทีมงานวิชาการ ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งการเรียนระบบ Learn Anywhere นั้นจะทำให้น้องๆ สามารถเตรียมตัวง่ายขึ้น ฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต

 • Live Class

  Live Class

  ปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นกับคอร์สเรียนสด Basic MATH ที่ออกแบบมาสำหรับน้องม.ต้นหลักสูตร EP โดยเฉพาะ ไล่ระดับจากง่ายไปจนถึงยาก เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการทำโจทย์แยกเรื่อง และเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนต่างๆ อีกทั้งคอร์สนี้น้องจะได้ ใกล้ชิดกับพี่ภัทร์แบบจัดเต็มด้วย EXCLUSIVE CLASS ที่รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5864
  Math EP for Middle Schools: Numbers, Properties, and Exponents
  20
  24
  4,900
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็นในเรื่อง Numbers, Properties and Exponents ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5866
  Math EP for Middle Schools: Polynomial and Quadratic Equations
  15
  18
  3,500
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Polynomial and Quadratic Equations ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5837
  Basic Math: Ratio and Percentage
  9
  11
  2,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Ratio and Percentage ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5839
  Basic Math: Roots, Variation and Absolute Values
  15
  18
  3,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Roots, Variation and Absolute Values ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5840
  Basic Math: Geometric Properties of Circle
  16
  19:30
  4,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Geometric Properties of Circle ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5841
  Basic Math: Parabola
  9
  11
  2,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Parabola ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5849
  Basic Math: Linear Equations & Graphs
  19 : 30
  21
  4,500
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Linear Equations ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5850
  Basic Math: Constractions
  13
  16
  3,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Constructions ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5851
  Basic Math: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5852
  Basic Math: Area and Volumn
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Area and Volume ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5853
  Basic Math: Statistics and Probability
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Statistics and Probability ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5854
  Basic Math: Trigonometry
  12 : 30
  15
  3,300
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Trigonometry ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการสรุปเนื้อหาของแต่ละบทเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่น้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • Math EP for Middle Schools: Numbers, Properties, and Exponents
   ราคา
   4,900
   รหัส
   5864
   ชั่วโมง
   20
   ชั่วโมง +20%
   24
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
  • Math EP for Middle Schools: Polynomial and Quadratic Equations
   ราคา
   3,500
   รหัส
   5866
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
  • Basic Math: Ratio and Percentage
   ราคา
   2,500
   รหัส
   5837
   ชั่วโมง
   9
   ชั่วโมง +20%
   11
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
  • Basic Math: Roots, Variation and Absolute Values
   ราคา
   3,500
   รหัส
   5839
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
  • Basic Math: Geometric Properties of Circle
   ราคา
   4,500
   รหัส
   5840
   ชั่วโมง
   16
   ชั่วโมง +20%
   19:30
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
  • Basic Math: Parabola
   ราคา
   2,900
   รหัส
   5841
   ชั่วโมง
   9
   ชั่วโมง +20%
   11
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
  • Basic Math: Linear Equations & Graphs
   ราคา
   4,500
   รหัส
   5849
   ชั่วโมง
   19 : 30
   ชั่วโมง +20%
   21
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
  • Basic Math: Constractions
   ราคา
   3,400
   รหัส
   5850
   ชั่วโมง
   13
   ชั่วโมง +20%
   16
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
  • Basic Math: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
   ราคา
   3,900
   รหัส
   5851
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
  • Basic Math: Area and Volumn
   ราคา
   3,900
   รหัส
   5852
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
  • Basic Math: Statistics and Probability
   ราคา
   3,900
   รหัส
   5853
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
  • Basic Math: Trigonometry
   ราคา
   3,300
   รหัส
   5854
   ชั่วโมง
   12 : 30
   ชั่วโมง +20%
   15
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5869-R01
  Math EP for Middle schools: Roots and Absolute Values
  Sat-Sun 1 - 16 Aug 14:00 - 16:30
  6
  6,700
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 พร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์หลากสนาม เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Roots and Absolute Values ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  L5871-R01
  Math EP for Middle schools: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
  Sat-Sun 3 - 18 Oct 14:00 - 16:30

  6
  6,700
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 พร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์หลากสนาม เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  L5872-R01
  Math EP for Middle schools: Area and Volume
  Sat-Sun 3 - 25 Oct 09:00 - 11:30
  8
  9,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 พร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์หลากสนาม เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Area and Volume ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • Math EP for Middle schools: Roots and Absolute Values
   ราคา
   6,700
   รหัส
   L5869-R01
   ครั้ง
   6
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   วันและเวลา
   Sat-Sun 1 - 16 Aug 14:00 - 16:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 พร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์หลากสนาม เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Roots and Absolute Values ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • Math EP for Middle schools: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
   ราคา
   6,700
   รหัส
   L5871-R01
   ครั้ง
   6
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   วันและเวลา
   Sat-Sun 3 - 18 Oct 14:00 - 16:30

   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 พร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์หลากสนาม เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • Math EP for Middle schools: Area and Volume
   ราคา
   9,000
   รหัส
   L5872-R01
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   วันและเวลา
   Sat-Sun 3 - 25 Oct 09:00 - 11:30
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.2 พร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์หลากสนาม เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Area and Volume ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • เนื้อหาในแต่ละบทสอนเกี่ยวกับอะไร ยังไงบ้าง?

  1. Numbers, Properties and Exponents =เลขยกกำลัง จำนวนจริง การประมาณค่า ห.ร.ม. ค.ร.น.
  2. Ratio and Percentage = อัตราส่วน ร้อยละ
  3. Linear Equations & Graphs = สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และกราฟเส้นตรง
  4. Constructions = การสร้างรูปเรขาคณิต สร้างมุม แบ่งครึ่งมุม การเลื่อนรูป หมุนรูปเรขาคณิต
  5. Polynomial & Quadratic Equations = พหุนาม สมการกำลังสอง
  6. Roots, Variation and Absolute Values = รูท การแปรผัน ค่าสมบูรณ์
  7. Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity = ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมคล้าย
  8. Area and Volume =พื้นที่และปริมาตรของรูปเรขาคณิต สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม และรูปทรงสามมิติ
  9. Circle = สมบัติวงกลมต่างๆ
  10. Parabola =สมการกำลังสอง กราฟพาราโบลา
  11. Statistics and Probability = สถิติ ความน่าจะเป็น แผนภูมิกราฟ ตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม
  12. Trigonometry = ตรีโกณของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 • เนื้อหาของคณิตศาสตร์ EP แตกต่างจากการเรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรไทยอย่างไร?

  คณิตศาสตร์ในหลักสูตร EP จะมีความง่ายกว่าหลักสูตรไทย เนื่องจากโจทย์จะถามค่อนข้างตรงตัวไม่พลิกแพลง

 • ควรเตรียมตัวเรื่องไหนก่อน? เพราะเหตุใด?

  Linear Equations & Graphs เพราะพื้นฐานการแก้สมการสามารถนำไปใช้เพื่อต่อยอดกับเนื้อหาอีกหลายๆบทครับ