คอร์ส ม.ต้น (EP)

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Anywhere

  Anywhere

  คอร์สเรียนออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์น้องม.ต้น หลักสูตร English Program โดยเฉพาะ ไล่ระดับการสอนจากง่ายไปถึงยาก เพื่อให้น้องเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนเน้นฝึกทำโจทย์แบบแยกเรื่อง เพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้น ไขข้อสงสัยด้วยระบบ Clear ตอบคำถามเกี่ยวกับบทเรียนโดยทีมงานวิชาการ ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งการเรียนระบบ Learn Anywhere นั้นจะทำให้น้องๆ สามารถเตรียมตัวง่ายขึ้น ฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต

 • Live Class

  Live Class

  ปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นกับคอร์สเรียนสด ที่ออกแบบมาสำหรับน้องม.ต้นหลักสูตร EP โดยเฉพาะ ไล่ระดับจากง่ายไปจนถึงยาก เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เน้นการทำโจทย์แยกเรื่อง และเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนต่างๆ อีกทั้งคอร์สนี้น้องจะได้ ใกล้ชิดกับพี่ภัทร์แบบจัดเต็มด้วย EXCLUSIVE CLASS ที่รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น

 • One on One

  One on One

  คอร์สเรียนแบบ one on one สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู หรือจัดกลุ่มเล็กๆ กับแก๊งเพื่อนมาได้เอง ซึ่งน้องๆ สามารถจัดสรรเลือกช่วงวันเวลาเรียน พร้อมเนื้อหาที่สนใจเรียนและครูผู้สอนได้เอง

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5864
  Math EP for Middle Schools: Numbers, Properties, and Exponents
  20
  24
  4,900
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็นในเรื่อง Numbers, Properties and Exponents ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5866
  Math EP for Middle Schools: Polynomial and Quadratic Equations
  15
  18
  3,500
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Polynomial and Quadratic Equations ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5865
  Basic Math: Ratio, Variation and Percentage
  10
  12
  2,700
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Ratio, Variation and Percentage ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5839
  Basic Math: Roots, Variation and Absolute Values
  15
  18
  3,500
  พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Roots, Variation and Absolute Values ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5840
  Basic Math: Geometric Properties of Circle
  16
  19:30
  4,500
  พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Geometric Properties of Circle ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5867
  Basic Math: Parabola
  10
  12
  2,700
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Parabola ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5870
  Math EP for Middle Schools: Linear Equations and Graphs
  20
  24
  4,900
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Linear Equations ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5850
  Basic Math: Constractions
  13
  16
  3,400
  พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Constructions ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5871
  Math EP for Middle Schools: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
  15
  18
  3,900
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5852
  Basic Math: Area and Volumn
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Area and Volume ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5853
  Basic Math: Statistics and Probability
  15
  18
  3,900
  พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Statistics and Probability ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5854
  Basic Math: Trigonometry
  12 : 30
  15
  3,300
  พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Trigonometry ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการสรุปเนื้อหาของแต่ละบทเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่น้องๆ
  เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  5873
  English Level-Up: Reading Go Global
  30
  36
  5,700
  พี่เอมี่, พี่แนน
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  ปูพื้นฐานการอ่าน (Reading) ให้แน่นผ่านรูปแบบการอ่านที่หลากหลาย ขยายคลังคำศัพท์ (Vocabulary) ให้มากขึ้นด้วยการเรียนแบบ Theme-based Learning และออกเสียงให้เป๊ะสไตล์ Native กับทีมครูคุณภาพจาก Ignite เหมาะกับน้อง EP ม.ต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT และ IELTS ในระดับม.ปลาย

  5874
  English Level-Up: Grammar Pro
  35
  42
  6,500
  พี่แนน
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  พาน้อง ๆ เจาะลึกทุกหัวข้อ Grammar ที่ควรรู้ เก็บทุกเนื้อหาครบจบในคอร์สเดียว พร้อมทั้งเสริมทักษะ Writing ระดับพื้นฐาน ให้น้อง ๆ ได้ฝึกใช้งานสิ่งที่เรียนจนคุ้นเคย เหมาะกับน้อง EP ม.ต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน Grammar ให้แน่นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  • Math EP for Middle Schools: Numbers, Properties, and Exponents
   ราคา
   4,900
   รหัส
   5864
   ชั่วโมง
   20
   ชั่วโมง +20%
   24
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็นในเรื่อง Numbers, Properties and Exponents ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Math EP for Middle Schools: Polynomial and Quadratic Equations
   ราคา
   3,500
   รหัส
   5866
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Polynomial and Quadratic Equations ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Basic Math: Ratio, Variation and Percentage
   ราคา
   2,700
   รหัส
   5865
   ชั่วโมง
   10
   ชั่วโมง +20%
   12
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Ratio, Variation and Percentage ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Basic Math: Roots, Variation and Absolute Values
   ราคา
   3,500
   รหัส
   5839
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Roots, Variation and Absolute Values ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Basic Math: Geometric Properties of Circle
   ราคา
   4,500
   รหัส
   5840
   ชั่วโมง
   16
   ชั่วโมง +20%
   19:30
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Geometric Properties of Circle ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Basic Math: Parabola
   ราคา
   2,700
   รหัส
   5867
   ชั่วโมง
   10
   ชั่วโมง +20%
   12
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Parabola ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Math EP for Middle Schools: Linear Equations and Graphs
   ราคา
   4,900
   รหัส
   5870
   ชั่วโมง
   20
   ชั่วโมง +20%
   24
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Linear Equations ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Basic Math: Constractions
   ราคา
   3,400
   รหัส
   5850
   ชั่วโมง
   13
   ชั่วโมง +20%
   16
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 1 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Constructions ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Math EP for Middle Schools: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity
   ราคา
   3,900
   รหัส
   5871
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Basic Math: Area and Volumn
   ราคา
   3,900
   รหัส
   5852
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 2 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Area and Volume ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Basic Math: Statistics and Probability
   ราคา
   3,900
   รหัส
   5853
   ชั่วโมง
   15
   ชั่วโมง +20%
   18
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Statistics and Probability ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ พิเศษด้วยการสรุปเนื้อหาและคำศัพท์ของแต่ละบทเรียนเพื่อการันตีความเข้าใจของน้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • Basic Math: Trigonometry
   ราคา
   3,300
   รหัส
   5854
   ชั่วโมง
   12 : 30
   ชั่วโมง +20%
   15
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สปูพื้นฐานเนื้อหาคณิตศาสตร์ม. 3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและตะลุยโจทย์ข้อสอบอินเตอร์ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่จำเป็นในเรื่อง Trigonometry ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการสรุปเนื้อหาของแต่ละบทเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่น้องๆ
   เหมาะสำหรับน้อง ม.ต้น ที่ต้องการเรียนทบทวนความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ในระดับม.ปลาย หรือน้องที่ต้องการทบทวนความรู้ เพื่อต่อยอดในการสอบ SAT Math และ IGCSE ในอนาคต

  • English Level-Up: Reading Go Global
   ราคา
   5,700
   รหัส
   5873
   ชั่วโมง
   30
   ชั่วโมง +20%
   36
   ผู้สอน
   พี่เอมี่, พี่แนน
   รายละเอียดคอร์ส

   ปูพื้นฐานการอ่าน (Reading) ให้แน่นผ่านรูปแบบการอ่านที่หลากหลาย ขยายคลังคำศัพท์ (Vocabulary) ให้มากขึ้นด้วยการเรียนแบบ Theme-based Learning และออกเสียงให้เป๊ะสไตล์ Native กับทีมครูคุณภาพจาก Ignite เหมาะกับน้อง EP ม.ต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT และ IELTS ในระดับม.ปลาย

  • English Level-Up: Grammar Pro
   ราคา
   6,500
   รหัส
   5874
   ชั่วโมง
   35
   ชั่วโมง +20%
   42
   ผู้สอน
   พี่แนน
   รายละเอียดคอร์ส

   พาน้อง ๆ เจาะลึกทุกหัวข้อ Grammar ที่ควรรู้ เก็บทุกเนื้อหาครบจบในคอร์สเดียว พร้อมทั้งเสริมทักษะ Writing ระดับพื้นฐาน ให้น้อง ๆ ได้ฝึกใช้งานสิ่งที่เรียนจนคุ้นเคย เหมาะกับน้อง EP ม.ต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน Grammar ให้แน่นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5172-211
  Math for Middle schools: ม.1 เทอม 1
  MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 07 May 10:00-12:10
  15
  8,700
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.1/Gr.7 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
  - Numbers
  - Exponents
  - Decimals and Fractions
  - Construction
  - Basic 2D & 3D
  - Geometric Transformation

  L5174-211
  Math for Middle schools: ม.2 เทอม 1
  MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 14 May 13:00-15:10
  20
  11,500
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.2/Gr.8 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
  - Real Number
  - Exponents Properties
  - Pythagorean Theorem
  - Polynomial
  - Polynomial Factoring (degree 2)

  L5176-211
  Math for Middle schools: ม.3 เทอม 1
  MON, TUE, WED, THU, FRI 29 Mar-23 Apr 16:00-18:10
  (งด 12-16 Apr)
  15
  8,700
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.3/Gr.9 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
  - Polynomial Factoring (degree more than 2)
  - Quadratic Equation with one variable
  - Quadratic Graph (Palabola)
  - System of linear equations with 2 variable
  - Linear inequality

  L5873-211
  English Level-Up: Reading Go-Global
  MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 07 May 13:00-15:10
  15
  8,700
  พี่เอมี่, พี่แนน
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  ปูพื้นฐานการอ่าน (Reading) ให้แน่นผ่านรูปแบบการอ่านที่หลากหลาย ขยายคลังคำศัพท์ (Vocabulary) ให้มากขึ้นด้วยการเรียนแบบ Theme-based Learning และออกเสียงให้เป๊ะสไตล์ Native กับทีมครูคุณภาพจาก Ignite พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
  เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับชั้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT และ IELTS ในระดับม.ปลาย

  L5167-211
  English Level-Up: Reading Go-Global 2
  TUE, THU 25 May - 13 Jul 17.00-19.10
  15
  8,700
  พี่เอมี่, พี่แนน
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  เพิ่มประสบการณ์ผ่านการอ่าน (Reading) ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น น้อง ๆ จะได้เจอกับบทความที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น News, Poem และ Short literature พร้อมด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายแนวให้น้อง ๆ คุ้นชินก่อนต่อยอดการเรียนระดับม.ปลาย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
  เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT Verbal, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  L5874-211
  English Level-Up: Grammar Pro
  MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 11 May 16:00-18:10
  17
  6,800
  พี่แนน
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  เจาะลึกทุกหัวข้อ Grammar ที่ควรรู้ เก็บทุกเนื้อหาครบจบในคอร์สเดียว พร้อมทั้งเสริมทักษะ Writing ระดับพื้นฐาน ให้น้อง ๆ ได้ฝึกใช้งานสิ่งที่เรียนจนคุ้นเคย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
  เหมาะกับน้องม.ต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน Grammar ให้แน่นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  L5171-211
  English Level-Up: Speaking & Listening
  MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 30 Apr 10:00-12:10
  10
  5,800
  พี่เอมี่, พี่แนน
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกการพูด (Speaking) และฟัง (Listening) ด้วยรูปแบบเนื้อหาแบบ Theme-based learning กับทีมครูคุณภาพสำเนียงระดับ Native ที่จะมาช่วยให้น้องๆได้เจอรูปแบบ Conversation และสำเนียงที่หลากหลาย คลาสเรียนมีขนาดเล็กเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง เสริมความพร้อมให้น้องๆมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

  L5169-211
  English Level-Up: Writing Master
  MON, WED 24 May - 05 Jul 17:00-19:10
  13
  9,100
  พี่เอมี่, พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  ปููพื้นฐานการเขียน (Writing) ให้น้อง ๆ ม.ต้น EP โดยเริ่มตั้งแต่ Basic ไปจนถึง Intermediate ไล่ระดับเนื้อหาจากการแต่งประโยคไปจนถึงการเขียน Short paragraph ในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Example, Comparision, Opinion, Decriptive และอีกมากมาย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับชั้นที่ต้องการปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ Writing เตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  L5168-211
  English Level-Up: Reading Go Global 3
  TUE, THU 03 Aug - 21 Sep 17:00-19:10
  15
  8,700
  พี่เอมี่, พี่แนน
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  เพิ่มประสบการณ์ผ่านการอ่าน (Reading) ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น น้อง ๆ จะได้เจอกับบทความที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น News, Poem และ Short literature พร้อมด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายแนวให้น้อง ๆ คุ้นชินก่อนต่อยอดการเรียนระดับม.ปลาย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
  เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT Verbal, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  L5170-211
  English Level-Up: Writing Master 2
  MON, WED 02 Aug - 20 Sep 17:00-19:10
  15
  10,500
  พี่เอมี่, พี่ข้าว
  รายละเอียดคอร์ส

  ปููพื้นฐานการเขียน (Writing) ให้น้อง ๆ ม.ต้น EP โดยเริ่มตั้งแต่ Basic ไปจนถึง Intermediate ไล่ระดับเนื้อหาจากการแต่งประโยคไปจนถึงการเขียน Short paragraph ในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Example, Comparision, Opinion, Decriptive และอีกมากมาย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับชั้นที่ต้องการปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ Writing เตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  L5166-211
  English Level-Up: Grammar Pro 2
  MON, TUE, WED, THU, FRI 11 - 29 Oct 13:00-15:10
  15
  6,600
  พี่แนน
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  เจาะลึกทุกหัวข้อ Grammar ที่ควรรู้ เก็บทุกเนื้อหาครบจบในคอร์สเดียว พร้อมทั้งเสริมทักษะ Writing ระดับพื้นฐาน ให้น้อง ๆ ได้ฝึกใช้งานสิ่งที่เรียนจนคุ้นเคย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
  เหมาะกับน้องม.ต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน Grammar ให้แน่นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  L5171-212
  English Level-Up: Speaking & Listening
  MON, TUE, WED, THU, FRI 11 - 22 Oct 10:00-12:10
  10
  5,800
  พี่เอมี่, พี่แนน
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกการพูด (Speaking) และฟัง (Listening) ด้วยรูปแบบเนื้อหาแบบ Theme-based learning กับทีมครูคุณภาพสำเนียงระดับ Native ที่จะมาช่วยให้น้องๆได้เจอรูปแบบ Conversation และสำเนียงที่หลากหลาย คลาสเรียนมีขนาดเล็กเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง เสริมความพร้อมให้น้องๆมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

  L5173-211
  Math for Middle schools: ม. 1 เทอม 2
  MON, TUE, WED, THU, FRI 4 - 29 Oct 10:00-12:10
  20
  11,500
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.1/Gr.7 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
  - Numbers
  - Exponents
  - Decimals and Fractions
  - Construction
  - Basic 2D & 3D
  - Geometric Transformation

  L5175-211
  Math for Middle schools: ม. 2 เทอม 2
  MON, TUE, WED, THU, FRI 4 - 26 Oct 13:00-15:10
  17
  9,800
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.2/Gr.8 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
  - Real Number
  - Exponents Properties
  - Pythagorean Theorem
  - Polynomial
  - Polynomial Factoring (degree 2)

  L5177-211
  Math for Middle schools: ม. 3 เทอม 3
  MON, TUE, WED, THU, FRI 4 - 29 Oct 16:00-18:10
  20
  11,500
  พี่โน้ต
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.3/Gr.9 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
  - Polynomial Factoring (degree more than 2)
  - Quadratic Equation with one variable
  - Quadratic Graph (Palabola)
  - System of linear equations with 2 variable
  - Linear inequality

  • Math for Middle schools: ม.1 เทอม 1
   ราคา
   8,700
   รหัส
   L5172-211
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 07 May 10:00-12:10
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.1/Gr.7 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
   - Numbers
   - Exponents
   - Decimals and Fractions
   - Construction
   - Basic 2D & 3D
   - Geometric Transformation

  • Math for Middle schools: ม.2 เทอม 1
   ราคา
   11,500
   รหัส
   L5174-211
   ครั้ง
   20
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 14 May 13:00-15:10
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.2/Gr.8 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
   - Real Number
   - Exponents Properties
   - Pythagorean Theorem
   - Polynomial
   - Polynomial Factoring (degree 2)

  • Math for Middle schools: ม.3 เทอม 1
   ราคา
   8,700
   รหัส
   L5176-211
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 29 Mar-23 Apr 16:00-18:10
   (งด 12-16 Apr)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.3/Gr.9 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
   - Polynomial Factoring (degree more than 2)
   - Quadratic Equation with one variable
   - Quadratic Graph (Palabola)
   - System of linear equations with 2 variable
   - Linear inequality

  • English Level-Up: Reading Go-Global
   ราคา
   8,700
   รหัส
   L5873-211
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   พี่เอมี่, พี่แนน
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 07 May 13:00-15:10
   รายละเอียดคอร์ส

   ปูพื้นฐานการอ่าน (Reading) ให้แน่นผ่านรูปแบบการอ่านที่หลากหลาย ขยายคลังคำศัพท์ (Vocabulary) ให้มากขึ้นด้วยการเรียนแบบ Theme-based Learning และออกเสียงให้เป๊ะสไตล์ Native กับทีมครูคุณภาพจาก Ignite พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
   เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับชั้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT และ IELTS ในระดับม.ปลาย

  • English Level-Up: Reading Go-Global 2
   ราคา
   8,700
   รหัส
   L5167-211
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   พี่เอมี่, พี่แนน
   วันและเวลา
   TUE, THU 25 May - 13 Jul 17.00-19.10
   รายละเอียดคอร์ส

   เพิ่มประสบการณ์ผ่านการอ่าน (Reading) ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น น้อง ๆ จะได้เจอกับบทความที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น News, Poem และ Short literature พร้อมด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายแนวให้น้อง ๆ คุ้นชินก่อนต่อยอดการเรียนระดับม.ปลาย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
   เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT Verbal, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  • English Level-Up: Grammar Pro
   ราคา
   6,800
   รหัส
   L5874-211
   ครั้ง
   17
   ผู้สอน
   พี่แนน
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 11 May 16:00-18:10
   รายละเอียดคอร์ส

   เจาะลึกทุกหัวข้อ Grammar ที่ควรรู้ เก็บทุกเนื้อหาครบจบในคอร์สเดียว พร้อมทั้งเสริมทักษะ Writing ระดับพื้นฐาน ให้น้อง ๆ ได้ฝึกใช้งานสิ่งที่เรียนจนคุ้นเคย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
   เหมาะกับน้องม.ต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน Grammar ให้แน่นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  • English Level-Up: Speaking & Listening
   ราคา
   5,800
   รหัส
   L5171-211
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   พี่เอมี่, พี่แนน
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 19 Apr - 30 Apr 10:00-12:10
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกการพูด (Speaking) และฟัง (Listening) ด้วยรูปแบบเนื้อหาแบบ Theme-based learning กับทีมครูคุณภาพสำเนียงระดับ Native ที่จะมาช่วยให้น้องๆได้เจอรูปแบบ Conversation และสำเนียงที่หลากหลาย คลาสเรียนมีขนาดเล็กเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง เสริมความพร้อมให้น้องๆมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

  • English Level-Up: Writing Master
   ราคา
   9,100
   รหัส
   L5169-211
   ครั้ง
   13
   ผู้สอน
   พี่เอมี่, พี่ข้าว
   วันและเวลา
   MON, WED 24 May - 05 Jul 17:00-19:10
   รายละเอียดคอร์ส

   ปููพื้นฐานการเขียน (Writing) ให้น้อง ๆ ม.ต้น EP โดยเริ่มตั้งแต่ Basic ไปจนถึง Intermediate ไล่ระดับเนื้อหาจากการแต่งประโยคไปจนถึงการเขียน Short paragraph ในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Example, Comparision, Opinion, Decriptive และอีกมากมาย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับชั้นที่ต้องการปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ Writing เตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  • English Level-Up: Reading Go Global 3
   ราคา
   8,700
   รหัส
   L5168-211
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   พี่เอมี่, พี่แนน
   วันและเวลา
   TUE, THU 03 Aug - 21 Sep 17:00-19:10
   รายละเอียดคอร์ส

   เพิ่มประสบการณ์ผ่านการอ่าน (Reading) ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น น้อง ๆ จะได้เจอกับบทความที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น News, Poem และ Short literature พร้อมด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายแนวให้น้อง ๆ คุ้นชินก่อนต่อยอดการเรียนระดับม.ปลาย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
   เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT Verbal, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  • English Level-Up: Writing Master 2
   ราคา
   10,500
   รหัส
   L5170-211
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   พี่เอมี่, พี่ข้าว
   วันและเวลา
   MON, WED 02 Aug - 20 Sep 17:00-19:10
   รายละเอียดคอร์ส

   ปููพื้นฐานการเขียน (Writing) ให้น้อง ๆ ม.ต้น EP โดยเริ่มตั้งแต่ Basic ไปจนถึง Intermediate ไล่ระดับเนื้อหาจากการแต่งประโยคไปจนถึงการเขียน Short paragraph ในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Example, Comparision, Opinion, Decriptive และอีกมากมาย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล เหมาะกับน้องม.ต้น EP ทุกระดับชั้นที่ต้องการปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ Writing เตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  • English Level-Up: Grammar Pro 2
   ราคา
   6,600
   รหัส
   L5166-211
   ครั้ง
   15
   ผู้สอน
   พี่แนน
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 11 - 29 Oct 13:00-15:10
   รายละเอียดคอร์ส

   เจาะลึกทุกหัวข้อ Grammar ที่ควรรู้ เก็บทุกเนื้อหาครบจบในคอร์สเดียว พร้อมทั้งเสริมทักษะ Writing ระดับพื้นฐาน ให้น้อง ๆ ได้ฝึกใช้งานสิ่งที่เรียนจนคุ้นเคย พิเศษไปอีกขั้นด้วยการทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์พัฒนาการและจุดแข็งจุดอ่อนของน้องแบบรายบุคคล
   เหมาะกับน้องม.ต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐาน Grammar ให้แน่นเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดสอบ SAT, IELTS และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย

  • English Level-Up: Speaking & Listening
   ราคา
   5,800
   รหัส
   L5171-212
   ครั้ง
   10
   ผู้สอน
   พี่เอมี่, พี่แนน
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 11 - 22 Oct 10:00-12:10
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกการพูด (Speaking) และฟัง (Listening) ด้วยรูปแบบเนื้อหาแบบ Theme-based learning กับทีมครูคุณภาพสำเนียงระดับ Native ที่จะมาช่วยให้น้องๆได้เจอรูปแบบ Conversation และสำเนียงที่หลากหลาย คลาสเรียนมีขนาดเล็กเพื่อการดูแลที่ทั่วถึง เสริมความพร้อมให้น้องๆมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

  • Math for Middle schools: ม. 1 เทอม 2
   ราคา
   11,500
   รหัส
   L5173-211
   ครั้ง
   20
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 4 - 29 Oct 10:00-12:10
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.1/Gr.7 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
   - Numbers
   - Exponents
   - Decimals and Fractions
   - Construction
   - Basic 2D & 3D
   - Geometric Transformation

  • Math for Middle schools: ม. 2 เทอม 2
   ราคา
   9,800
   รหัส
   L5175-211
   ครั้ง
   17
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 4 - 26 Oct 13:00-15:10
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.2/Gr.8 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
   - Real Number
   - Exponents Properties
   - Pythagorean Theorem
   - Polynomial
   - Polynomial Factoring (degree 2)

  • Math for Middle schools: ม. 3 เทอม 3
   ราคา
   11,500
   รหัส
   L5177-211
   ครั้ง
   20
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   วันและเวลา
   MON, TUE, WED, THU, FRI 4 - 29 Oct 16:00-18:10
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สคณิตศาสตร์เพื่อน้อง EP/Inter ในระดับชั้นม.3/Gr.9 โดยเฉพาะ ปูพื้นฐานพร้อมทำโจทย์หลากหลายแนวอัพเดทล่าสุด พิเศษด้วยแบบทดสอบวัดผลหลังเรียนวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เตรียมต่อยอดสอบ SAT Math, IGCSE และสนามสอบอื่น ๆ ในระดับม.ปลาย คอร์สนี้ประกอบด้วยเรื่อง
   - Polynomial Factoring (degree more than 2)
   - Quadratic Equation with one variable
   - Quadratic Graph (Palabola)
   - System of linear equations with 2 variable
   - Linear inequality

  • เรียนตัวต่อตัว ม.ต้น

   1,100/hr.

   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
   • จัดตารางเรียนได้เอง
  • เรียนเป็นคู่ ม.ต้น

   900/hr.

   • จับคู่เรียนกับเพื่อนในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
  • เรียนเป็นกลุ่ม ม.ต้น

   750/hr.

   • จับกลุ่มเรียนยกแก๊งในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • เนื้อหาในแต่ละบทสอนเกี่ยวกับอะไร ยังไงบ้าง?

  1. Numbers, Properties and Exponents =เลขยกกำลัง จำนวนจริง การประมาณค่า ห.ร.ม. ค.ร.น.
  2. Ratio and Percentage = อัตราส่วน ร้อยละ
  3. Linear Equations & Graphs = สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และกราฟเส้นตรง
  4. Constructions = การสร้างรูปเรขาคณิต สร้างมุม แบ่งครึ่งมุม การเลื่อนรูป หมุนรูปเรขาคณิต
  5. Polynomial & Quadratic Equations = พหุนาม สมการกำลังสอง
  6. Roots, Variation and Absolute Values = รูท การแปรผัน ค่าสมบูรณ์
  7. Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity = ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมคล้าย
  8. Area and Volume =พื้นที่และปริมาตรของรูปเรขาคณิต สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม และรูปทรงสามมิติ
  9. Circle = สมบัติวงกลมต่างๆ
  10. Parabola =สมการกำลังสอง กราฟพาราโบลา
  11. Statistics and Probability = สถิติ ความน่าจะเป็น แผนภูมิกราฟ ตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม
  12. Trigonometry = ตรีโกณของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 • เนื้อหาของคณิตศาสตร์ EP แตกต่างจากการเรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรไทยอย่างไร?

  คณิตศาสตร์ในหลักสูตร EP จะมีความง่ายกว่าหลักสูตรไทย เนื่องจากโจทย์จะถามค่อนข้างตรงตัวไม่พลิกแพลง

 • ควรเตรียมตัวเรื่องไหนก่อน? เพราะเหตุใด?

  Linear Equations & Graphs เพราะพื้นฐานการแก้สมการสามารถนำไปใช้เพื่อต่อยอดกับเนื้อหาอีกหลายๆบทครับ