SAT Subject Test

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Anywhere

  Anywhere

  คอร์สเรียน SAT Subject Test ออนไลน์ ในระบบ Anywhere เพราะหัวใจของการทำข้อสอบ SAT Subject Test ให้ได้ Perfect Score คือการทำโจทย์ให้คุ้นชิน เข้าใจธรรมชาติของข้อสอบ และจัดสรรเวลาในการทำข้อสอบแบบ Speed Test ให้ได้ ดังนั้นน้องควรจะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ Anywhere นั้น จะทำให้น้องๆ สามารถเตรียมตัวง่ายขึ้น ฝึกได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ต

 • Live Class

  Live Class

  คอร์สเรียนสด SAT Subject test เปิดสอนใน 4 รายวิชา ได้แก่ Physics , Chemistry , Math Level II และ Biology ซึ่งมีครบทั้งคอร์สเนื้อหาแบบเข้มข้น ตลอดจนคอร์สฝึกตะลุยโจทย์ยาก เพื่อช่วยให้น้องพิชิต Perfect Score !! ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของพี่ๆ พิเศษสุดกับ EXCLUSIVE CLASS จํากัดจำนวนนักเรียนในห้องเรียน เพื่อความใกล้ชิดกับครูผู้สอน มีการทดสอบความเข้าใจในห้องเรียนผ่านเทคโนโลยี Clicker อีกทั้งน้องยังได้รู้จักกลุ่มเพื่อนๆที่มีเป้าหมายเดียวกัน ทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ช่วยกันผลักดันไปให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

 • Mini Class

  Mini Class

  การเรียนแบบ Mini Class เป็นการเรียนสดกลุ่มเล็กที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดในเวลาอันสั้น เพื่อให้น้องเตรียมตัวทันรอบสอบ โดยจะเน้นที่การสรุปเนื้อหาสำคัญให้ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบ SAT Subject Test และตะลุยโจทย์ เพื่อให้น้องทราบจุดอ่อนของตัวเอง และครูจะรีบช่วยแก้ไขให้ทันท่วงที น้องสามารถเลือกเรียนตามวิชาที่น้องโฟกัสได้ในแต่ละรอบสอบ ไม่ว่าจะเป็๋นวิชา Physics, Chemistry, Math Level II และ Biology

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5834
  Pre SAT Subject Test Physics
  11:30
  14
  3,200
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  "• ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับน้องๆ ม.4 ที่อยากเตรียมตัว SAT Physics ล่วงหน้า และน้องๆ ม.5-6 ที่พื้นฐานไม่แน่น (เช่น เรียนสายอินเตอร์มาแล้วไม่ได้เรียนฟิสิกส์มา)
  • ใช้ปูพื้นฐานได้สำหรับน้องที่จะเรียน SAT และ BMAT (แต่จะเน้น SAT เป็นหลัก)
  • รูปแบบการสอนจะเน้นสอนพื้นฐาน และโจทย์ง่ายๆ เพื่อเน้นความเข้าใจเบื้องต้นโดยเฉพาะ"

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5811
  SAT Subject Test Physics
  68:30
  82:30
  16,500
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Physics โดยเฉพาะ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5812
  SAT Subject Test Chemistry
  51
  61:30
  14,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สที่เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Chemistry โดยเฉพาะ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5813
  SAT Subject Test Math Level II
  60
  72
  15,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Math Level II โดยเฉพาะ เน้นการฝึกทำโจทย์แบบ Speed test ภายใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5814
  SAT Subject Test Biology
  51
  61:30
  14,500
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สที่เน้นสอนเนื้อหาที่จะออกสอบโดยเฉพาะ และมีการฝึกทำโจทย์จับเวลาทำข้อสอบจริง เน้นในเรื่องของ Concept และเน้น Speed test การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5820
  Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  24
  29
  6,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level II ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก คอร์สนี้จะเน้นตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5821
  Advanced SAT Subject Test Physics
  21
  25:30
  5,900
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  "เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
  Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
  Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
  เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง
  "

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5822
  Advanced SAT Subject Test Chemistry
  24
  29
  5,900
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5823
  Advanced SAT Subject Test Biology
  21
  25:30
  5,900
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5834
   ชื่อคอร์ส
   Pre SAT Subject Test Physics
   ชั่วโมง
   11:30
   ชั่วโมง +20%
   14
   ราคา
   3,200
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   "• ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับน้องๆ ม.4 ที่อยากเตรียมตัว SAT Physics ล่วงหน้า และน้องๆ ม.5-6 ที่พื้นฐานไม่แน่น (เช่น เรียนสายอินเตอร์มาแล้วไม่ได้เรียนฟิสิกส์มา)
   • ใช้ปูพื้นฐานได้สำหรับน้องที่จะเรียน SAT และ BMAT (แต่จะเน้น SAT เป็นหลัก)
   • รูปแบบการสอนจะเน้นสอนพื้นฐาน และโจทย์ง่ายๆ เพื่อเน้นความเข้าใจเบื้องต้นโดยเฉพาะ"

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5811
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Physics
   ชั่วโมง
   68:30
   ชั่วโมง +20%
   82:30
   ราคา
   16,500
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Physics โดยเฉพาะ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5812
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry
   ชั่วโมง
   51
   ชั่วโมง +20%
   61:30
   ราคา
   14,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สที่เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Chemistry โดยเฉพาะ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5813
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Math Level II
   ชั่วโมง
   60
   ชั่วโมง +20%
   72
   ราคา
   15,000
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Math Level II โดยเฉพาะ เน้นการฝึกทำโจทย์แบบ Speed test ภายใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5814
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology
   ชั่วโมง
   51
   ชั่วโมง +20%
   61:30
   ราคา
   14,500
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สที่เน้นสอนเนื้อหาที่จะออกสอบโดยเฉพาะ และมีการฝึกทำโจทย์จับเวลาทำข้อสอบจริง เน้นในเรื่องของ Concept และเน้น Speed test การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5820
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   6,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level II ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก คอร์สนี้จะเน้นตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5821
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Physics
   ชั่วโมง
   21
   ชั่วโมง +20%
   25:30
   ราคา
   5,900
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   "เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
   Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
   Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
   เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง
   "

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5822
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Chemistry
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ราคา
   5,900
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5823
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Biology
   ชั่วโมง
   21
   ชั่วโมง +20%
   25:30
   ราคา
   5,900
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  Course Pack
  5883
  Engineer Pack [AN5811, AN5812, AN5813]
  179:30
  216
  36,800 46,000
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  Engineer Pack รวมครบทุกคอร์ส จบใน PACK เดียว เหมาะสำหรับน้องว่าที่วิศวะโดยเฉพาะ ที่ต้องการใช้คะแนนสอบ SAT SUBJECT TEST ในรายวิชา Physics Chemistry และ Math Level II เนื้อหาครอบคลุมทุกบทที่ออกสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์เสมือนจริง
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5811) SAT Subject Test Physics
  (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
  (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5884
  Medical Pack [AN5811, AN5812, AN5813, AN5814]
  230:30
  277:30
  46,900 60,500
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  Medical Pack รวมครบทุกคอร์ส จบใน PACK เดียว เหมาะสำหรับน้องว่าที่แพทย์ และทันตแพทย์ ที่ต้องการใช้คะแนนสอบ SAT SUBJECT TEST ใน 4 รายวิชา ได้แก่ Physics Chemistry Math Level II และ Biology เนื้อหาครอบคลุมทุกบทที่ออกสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์เสมือนจริง
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5811) SAT Subject Test Physics
  (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
  (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll
  (AN5814) SAT Subject Test Biology

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5888
  Advance Engineering Pack [AN5820, AN5821, AN5822]
  69
  83
  16,900 18,600
  พี่ภัทร, พี่เกรท, พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics
  (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5889
  Advance Medical Pack [AN5820, AN5821, AN5822, AN5823]
  90
  108
  21,500 24,500
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics
  (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry
  (AN5823) Advanced SAT Subject Test Biology

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5890
  SAT Subject Test Physics Pack [AN5811, AN5822]
  89:30
  107:30
  21,500 25,600
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5811) SAT Subject Test Physics
  (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5891
  SAT Subject Test Chemistry Pack [AN5812, AN5822]
  75
  90
  17,900 20,400
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
  (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5892
  SAT Subject Test Math Level II Pack [AN5813, AN5820]
  84
  101
  19,800 21,800
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll
  (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  5893
  SAT Subject Test Biology Pack [AN5814, AN5823]
  75
  86:30
  17,900 20,4800
  พี่กั๊ก
  รายละเอียดคอร์ส

  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (AN5814) SAT Subject Test Biology
  (AN5823) Advanced SAT Subject Test Biology

  ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5883
   ชื่อคอร์ส
   Engineer Pack [AN5811, AN5812, AN5813]
   ชั่วโมง
   179:30
   ชั่วโมง +20%
   216
   ราคา
   36,800 46,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   Engineer Pack รวมครบทุกคอร์ส จบใน PACK เดียว เหมาะสำหรับน้องว่าที่วิศวะโดยเฉพาะ ที่ต้องการใช้คะแนนสอบ SAT SUBJECT TEST ในรายวิชา Physics Chemistry และ Math Level II เนื้อหาครอบคลุมทุกบทที่ออกสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์เสมือนจริง
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5811) SAT Subject Test Physics
   (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
   (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5884
   ชื่อคอร์ส
   Medical Pack [AN5811, AN5812, AN5813, AN5814]
   ชั่วโมง
   230:30
   ชั่วโมง +20%
   277:30
   ราคา
   46,900 60,500
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   Medical Pack รวมครบทุกคอร์ส จบใน PACK เดียว เหมาะสำหรับน้องว่าที่แพทย์ และทันตแพทย์ ที่ต้องการใช้คะแนนสอบ SAT SUBJECT TEST ใน 4 รายวิชา ได้แก่ Physics Chemistry Math Level II และ Biology เนื้อหาครอบคลุมทุกบทที่ออกสอบ พร้อมฝึกทำโจทย์เสมือนจริง
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5811) SAT Subject Test Physics
   (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
   (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll
   (AN5814) SAT Subject Test Biology

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5888
   ชื่อคอร์ส
   Advance Engineering Pack [AN5820, AN5821, AN5822]
   ชั่วโมง
   69
   ชั่วโมง +20%
   83
   ราคา
   16,900 18,600
   ผู้สอน
   พี่ภัทร, พี่เกรท, พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics
   (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5889
   ชื่อคอร์ส
   Advance Medical Pack [AN5820, AN5821, AN5822, AN5823]
   ชั่วโมง
   90
   ชั่วโมง +20%
   108
   ราคา
   21,500 24,500
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics
   (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry
   (AN5823) Advanced SAT Subject Test Biology

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5890
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Physics Pack [AN5811, AN5822]
   ชั่วโมง
   89:30
   ชั่วโมง +20%
   107:30
   ราคา
   21,500 25,600
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5811) SAT Subject Test Physics
   (AN5821) Advanced SAT Subject Test Physics

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5891
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry Pack [AN5812, AN5822]
   ชั่วโมง
   75
   ชั่วโมง +20%
   90
   ราคา
   17,900 20,400
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5812) SAT Subject Test Chemistry
   (AN5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5892
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Math Level II Pack [AN5813, AN5820]
   ชั่วโมง
   84
   ชั่วโมง +20%
   101
   ราคา
   19,800 21,800
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5813) SAT Subject Test Math LV ll
   (AN5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
  • รหัส
   5893
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology Pack [AN5814, AN5823]
   ชั่วโมง
   75
   ชั่วโมง +20%
   86:30
   ราคา
   17,900 20,4800
   ผู้สอน
   พี่กั๊ก
   รายละเอียดคอร์ส

   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (AN5814) SAT Subject Test Biology
   (AN5823) Advanced SAT Subject Test Biology

   ช้อปทันที ที่ ShopOnline คลิก !
 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  L5812-R01
  SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
  Tue&Sat-Sun 21 Mar - 28 Apr
  Tue 17:00-20:15
  Sat&Sun 14:00-17:15
  (งด 14 Apr)
  17
  22,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5814-R01
  SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
  Wed&Sat-Sun 18 Mar - 26 Apr
  Wed 17:00-20:15
  Sat-Sun 09:00-12:15
  (งด 15 Apr)
  17
  22,500
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5822-R01
  Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
  Sat-Sun 9 May - 31 May 09:00-12:15
  (งด 23 May)
  (นัดเพิ่ม Thu 21 May 17:00-20:15)
  8
  11,000
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  L5823-R01
  Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
  Sat-Sun 9 May - 31 May 14:00-17:15
  (งด 23,24 May)
  (นัดเพิ่ม Wed 13 May 17:00-20:15)
  7
  10,000
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  L5813-R01
  SAT Subject Test Math Level II
  Tue&Thu 9 Jun - 13 Aug 17:00-20:15
  (วันที่ 28 Jul เรียน 14:00-17:15)
  20
  26,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นเนื้อหาของ SAT Subject test Math Level II โดยเฉพาะ น้องจะได้ฝึกทำโจทย์แบบ Speed test ภายใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5812-R02
  SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
  Sat-Sun 13 Jun - 8 Aug 14:00-17:15
  17
  22,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5811-R01
  SAT Subject test Physics
  Sat-Sun 13 Jun - 22 Aug 09:00-12:15
  (งด 9 Aug)
  (นัดเพิ่ม 6 Jul, 28 Jul, 12 Aug เวลา 09:00-12:15)
  21
  27,000
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Physics โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5814-R02
  SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
  Mon&Wed 15 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
  (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
  17
  22,500
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5812-R03
  SAT Subject Test Chemistry (รอบ 3)
  Tue&Thu 4 Aug - 29 Sep 17:00-20:15
  17
  22,500
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5814-R03
  SAT Subject Test Biology (รอบ 3)
  Wed&Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep
  Wed 17:00-20:15
  Sat-Sun 14:00-17:15
  (งด 6 Sep Mock Exam, 16 Sep, 23 Sep)
  17
  22,500
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  L5822-R02
  Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
  Sat-Sun 22 Aug - 13 Sep 09:00-12:15
  8
  11,000
  พี่ก๊อฟ
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  L5820-R01
  Advanced SAT Subject Test MATH Level II
  Wed&Sat 22 Aug - 16 Sep
  Wed 17:00-20:15
  Sat 14:00-17:15
  8
  11,000
  พี่ภัทร์
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level II ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก คอร์สนี้จะเน้นตะลุยโจทย์ เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  L5821-R01
  Advanced SAT Subject Test Physics
  Sun 23 Aug - 27 Sep 14:00-17:15
  (นัดเพิ่ม 19 Sep 14:00-17:15)
  7
  10,000
  พี่เกรท
  รายละเอียดคอร์ส

  "เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
  Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
  Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
  เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง
  "

  L5823-R02
  Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
  Sat-Sun 10 - 31 Oct 09:00-12:15
  7
  10,000
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5812-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Tue&Sat-Sun 21 Mar - 28 Apr
   Tue 17:00-20:15
   Sat&Sun 14:00-17:15
   (งด 14 Apr)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5814-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Wed&Sat-Sun 18 Mar - 26 Apr
   Wed 17:00-20:15
   Sat-Sun 09:00-12:15
   (งด 15 Apr)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5822-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 9 May - 31 May 09:00-12:15
   (งด 23 May)
   (นัดเพิ่ม Thu 21 May 17:00-20:15)
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  • รหัส
   L5823-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 9 May - 31 May 14:00-17:15
   (งด 23,24 May)
   (นัดเพิ่ม Wed 13 May 17:00-20:15)
   ครั้ง
   7
   ราคา
   10,000
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5813-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Math Level II
   วันและเวลา
   Tue&Thu 9 Jun - 13 Aug 17:00-20:15
   (วันที่ 28 Jul เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   20
   ราคา
   26,000
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นเนื้อหาของ SAT Subject test Math Level II โดยเฉพาะ น้องจะได้ฝึกทำโจทย์แบบ Speed test ภายใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5812-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 8 Aug 14:00-17:15
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5811-R01
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject test Physics
   วันและเวลา
   Sat-Sun 13 Jun - 22 Aug 09:00-12:15
   (งด 9 Aug)
   (นัดเพิ่ม 6 Jul, 28 Jul, 12 Aug เวลา 09:00-12:15)
   ครั้ง
   21
   ราคา
   27,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Physics โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5814-R02
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Mon&Wed 15 Jun - 10 Aug 17:00-20:15
   (วันที่ 6 Jul เรียน 14:00-17:15)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5812-R03
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Chemistry (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Tue&Thu 4 Aug - 29 Sep 17:00-20:15
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5814-R03
   ชื่อคอร์ส
   SAT Subject Test Biology (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Wed&Sat-Sun 15 Aug - 27 Sep
   Wed 17:00-20:15
   Sat-Sun 14:00-17:15
   (งด 6 Sep Mock Exam, 16 Sep, 23 Sep)
   ครั้ง
   17
   ราคา
   22,500
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   เป็นคอร์สเน้นสอนเนื้อหาของ SAT Subject test Biology โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject tests จะเน้นในเรื่องของ Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

  • รหัส
   L5822-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 22 Aug - 13 Sep 09:00-12:15
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และตะลุยโจทย์อย่างเดียว เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

  • รหัส
   L5820-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test MATH Level II
   วันและเวลา
   Wed&Sat 22 Aug - 16 Sep
   Wed 17:00-20:15
   Sat 14:00-17:15
   ครั้ง
   8
   ราคา
   11,000
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level II ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก คอร์สนี้จะเน้นตะลุยโจทย์ เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

  • รหัส
   L5821-R01
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Physics
   วันและเวลา
   Sun 23 Aug - 27 Sep 14:00-17:15
   (นัดเพิ่ม 19 Sep 14:00-17:15)
   ครั้ง
   7
   ราคา
   10,000
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   "เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
   Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
   Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
   เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง
   "

  • รหัส
   L5823-R02
   ชื่อคอร์ส
   Advanced SAT Subject Test Biology (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 10 - 31 Oct 09:00-12:15
   ครั้ง
   7
   ราคา
   10,000
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   ฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก สรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  MM5821-R01
  Adv. SAT Subject Test Physics (รอบ1)
  Tue&Thu 4 - 27 Feb 17:00-20:15
  8
  14,400
  พี่วรินท์
  รายละเอียดคอร์ส

  "คอร์สเรียนกลุ่มเล็ก รับไม่เกิน 10 คน เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
  Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
  Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
  เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง"

  MM5121-R06
  Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
  Sat-Sun 11 Jan - 9 Feb 14:00-17:15
  10
  18,000
  พี่ธง
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Chemistry ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5119-R05
  Intensive SAT Subject Test Math Level II (รอบ 1)
  Sat-Sun 11 Jan - 9 Feb 14:00-17:15
  10
  18,000
  พี่ภัท(ญ)
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  MM5122-R06
  Intensive SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
  Sat-Sun 18 Jan - 23 Feb 09:00-12:15
  12
  21,600
  พี่เทม
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Biology ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5120-R06
  Intensive SAT Subject Test Physics (รอบ 1)
  Thu&Sun 12 Mar - 20 Apr
  Thu 17:00-20:15
  Sun 14:00-17:15
  (งด 19 Apr Mock Exam)
  14
  25,200
  พี่วรินท์
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Physics ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5121-R07
  Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2) (Recommended for Inter student)
  Wed&Sun 18 Mar - 26 Apr
  Wed 17:00-20:15
  Sun 09:00-12:15
  (งด 15 Apr, 19 Apr Mock Exam)
  10
  18,000
  พี่ธง
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Chemmistry ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  MM5119-R06
  Intensive SAT Subject Test Math Level II (รอบ 2)
  Tue&Thu 24 Mar - 26 Apr
  17:00-20:15
  (งด 14 Apr)
  10
  18,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  MM5119-R07
  Intensive SAT Subject Test Math Level II (รอบ 3) (Recommended for Inter student)
  Fri&Sun 20 Mar - 24 Apr
  Fri 17:00-20:15
  Sun 14:00-17:15
  (งด 19 Apr Mock Exam)
  10
  18,000
  พี่ภัท(ญ)
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  MM5122-R07
  Intensive SAT Subject Test Biology (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
  Tue&Sun 7 Jul - 14 Jul
  Tue 17:00-20:15
  Sun 14:00-17:15
  12
  21,600
  พี่ฮัลเลย์
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Biology ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5119-R08
  Intensive SAT Subject Test Math Level II (รอบ 4) (Recommended for Inter student)
  Fri&Sun 12 Jun - 12 Jul
  Fri 17:00-20:15
  Sun 14:00-17:15
  10
  18,000
  พี่ภัท(ญ)
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  MM5120-R07
  Intensive SAT Subject Test Physics (รอบ 2)
  Wed&Fri 17 Jun - 31 Jul 17:00-20:15
  14
  25,200
  พี่วรินท์
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Physics ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5121-R08
  Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 3) (Recommended for Inter student)
  Tue&Thu 23 Jun - 23 Jul 17:00-20:15
  10
  18,000
  พี่ธง
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Chemmistry ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  MM5121-R09
  Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 4)
  Sat-Sun 22 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
  (งด 6 Sep Mock Exam, 16 Sep, 13 Sep)
  10
  18,000
  พี่ธง
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Chemmistry ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  MM5119-R09
  Intensive SAT Subject Test MATH Level II (รอบ 5)
  Sat-Sun 22 Aug - 26 Sep 14:00-17:15
  (งด 6 Sep Mock Exam)
  10
  18,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  MM5122-R08
  Intensive SAT Subject Test Biology (รอบ 3)
  Sat-Sun 17 Oct - 28 Nov 14:00-17:15
  (งด 15 Nov Mock Exam)
  12
  21,600
  พี่ฮัลเลย์
  รายละเอียดคอร์ส

  "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Biology ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
  ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
  เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  MM5119-R10
  Intensive SAT Subject Test MATH Level II (รอบ 6)
  Sat-Sun 24 Oct - 28 Nov 09:00-12:15
  (งด 15 Nov Mock Exam)
  10
  18,000
  พี่โน้ต
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  MM5121-R10
  Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 5)
  Sat-Sun 24 Oct - 28 Nov 14:00-17:15
  (งด 15 Nov Mock Exam)
  10
  18,000
  พี่ธง
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Chemmistry ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5821-R01
   ชื่อคอร์ส
   Adv. SAT Subject Test Physics (รอบ1)
   วันและเวลา
   Tue&Thu 4 - 27 Feb 17:00-20:15
   ครั้ง
   8
   ราคา
   14,400
   ผู้สอน
   พี่วรินท์
   รายละเอียดคอร์ส

   "คอร์สเรียนกลุ่มเล็ก รับไม่เกิน 10 คน เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
   Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
   Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
   เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง"

  • รหัส
   MM5121-R06
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 11 Jan - 9 Feb 14:00-17:15
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่ธง
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Chemistry ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5119-R05
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Math Level II (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 11 Jan - 9 Feb 14:00-17:15
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่ภัท(ญ)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5122-R06
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Biology (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 18 Jan - 23 Feb 09:00-12:15
   ครั้ง
   12
   ราคา
   21,600
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Biology ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5120-R06
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Physics (รอบ 1)
   วันและเวลา
   Thu&Sun 12 Mar - 20 Apr
   Thu 17:00-20:15
   Sun 14:00-17:15
   (งด 19 Apr Mock Exam)
   ครั้ง
   14
   ราคา
   25,200
   ผู้สอน
   พี่วรินท์
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Physics ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5121-R07
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 2) (Recommended for Inter student)
   วันและเวลา
   Wed&Sun 18 Mar - 26 Apr
   Wed 17:00-20:15
   Sun 09:00-12:15
   (งด 15 Apr, 19 Apr Mock Exam)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่ธง
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Chemmistry ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5119-R06
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Math Level II (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Tue&Thu 24 Mar - 26 Apr
   17:00-20:15
   (งด 14 Apr)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5119-R07
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Math Level II (รอบ 3) (Recommended for Inter student)
   วันและเวลา
   Fri&Sun 20 Mar - 24 Apr
   Fri 17:00-20:15
   Sun 14:00-17:15
   (งด 19 Apr Mock Exam)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่ภัท(ญ)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5122-R07
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Biology (รอบ 2) (Recommended for Inter students)
   วันและเวลา
   Tue&Sun 7 Jul - 14 Jul
   Tue 17:00-20:15
   Sun 14:00-17:15
   ครั้ง
   12
   ราคา
   21,600
   ผู้สอน
   พี่ฮัลเลย์
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Biology ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5119-R08
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Math Level II (รอบ 4) (Recommended for Inter student)
   วันและเวลา
   Fri&Sun 12 Jun - 12 Jul
   Fri 17:00-20:15
   Sun 14:00-17:15
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่ภัท(ญ)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5120-R07
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Physics (รอบ 2)
   วันและเวลา
   Wed&Fri 17 Jun - 31 Jul 17:00-20:15
   ครั้ง
   14
   ราคา
   25,200
   ผู้สอน
   พี่วรินท์
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Physics ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5121-R08
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 3) (Recommended for Inter student)
   วันและเวลา
   Tue&Thu 23 Jun - 23 Jul 17:00-20:15
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่ธง
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Chemmistry ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5121-R09
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 4)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 22 Aug - 27 Sep 09:00-12:15
   (งด 6 Sep Mock Exam, 16 Sep, 13 Sep)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่ธง
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Chemmistry ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5119-R09
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test MATH Level II (รอบ 5)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 22 Aug - 26 Sep 14:00-17:15
   (งด 6 Sep Mock Exam)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5122-R08
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Biology (รอบ 3)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 17 Oct - 28 Nov 14:00-17:15
   (งด 15 Nov Mock Exam)
   ครั้ง
   12
   ราคา
   21,600
   ผู้สอน
   พี่ฮัลเลย์
   รายละเอียดคอร์ส

   "Intensive Course ทบทวนเนื้อหาแบบติดสปีด ครอบคลุมทุกบทใน SAT Subject test Biology ช่วยให้น้องไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญในการสอบ
   ดูแลน้องแบบใกล้ชิดด้วยรูปแบบของ Mini Class รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คน
   เหมาะสำหรับน้องม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการรีบทบทวนเนื้อหาให้พร้อมก่อนสอบจริง"

  • รหัส
   MM5119-R10
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test MATH Level II (รอบ 6)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 24 Oct - 28 Nov 09:00-12:15
   (งด 15 Nov Mock Exam)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่โน้ต
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Math Level II ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

  • รหัส
   MM5121-R10
   ชื่อคอร์ส
   Intensive SAT Subject Test Chemistry (รอบ 5)
   วันและเวลา
   Sat-Sun 24 Oct - 28 Nov 14:00-17:15
   (งด 15 Nov Mock Exam)
   ครั้ง
   10
   ราคา
   18,000
   ผู้สอน
   พี่ธง
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์ส Intensive สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ SAT Subject Test Chemmistry ให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมทั้งทำโจทย์และจับเวลา เพื่อให้เห็นจุดอ่อนและรีบแก้ไขได้ทันเวลา น้องควรมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก่อนเรียนคอร์สนี้

Hall of Fame

การันตีด้วยความสำเร็จของน้องๆ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • SAT Subject tests กับ SAT แตกต่างกันอย่างไร?

  SAT Subject tests เป็นการวัดความถนัดแยกเป็นรายวิชา ซึ่งมีให้เลือกสอบหลากหลายวิชา ในประเทศไทยจะเน้นคะแนนใน 4 รายวิชา ได้แก่ Physics Chemistry Biology และ Math Level II (ตอบผิดติดลบ 0.25 คะแนน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะว่าเลือกใช้คะแนนวิชาใดในการพิจารณา คณะที่นิยมใช้คะแนน SAT Subject tests จะเป็นคณะฝั่งสายวิทย์

  ในขณะที่ SAT จะเน้นทดสอบทักษะความเข้าใจและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ วัดความเข้าใจและตีความ บทความ และงานเขียนในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ทุกคณะสายศิลป์ในไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คะแนนสอบ SAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

 • SAT Subject tests สอบเมื่อไหร่? สมัครที่ไหน?

  (อ้างอิงกำหนดการของปี 2019) SAT Subject tests จะจัดสอบ 5 รอบต่อปี ได้แก่ เดือน MAY JUNE OCT NOV และ DEC ซึ่งสอบวันและเวลาเดียวกันกับ SAT ดังนั้นหากรอบใดที่มีการสอบพร้อมกันน้องจะต้องเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการสมัครสอบต้องดำเนินการผ่าน Website www.collegeboard.org เท่านั้น โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 • SAT MATH , SAT Subject tests Math Level 1 และ Math Level 2 ต่างกันอย่างไร?

  ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการสอบ SAT แบ่ง 2 ประเภทได้แก่

  1. SAT (หรือ SAT I) ประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่ SAT Math และ SAT Reading & Writing เมื่อน้องสมัครสอบ SAT แล้วน้องต้องสอบทั้งเลขและอังกฤษ เพราะถือเป็นข้อสอบเดียวกัน (แต่ถ้าคณะที่น้องต้องการจะยื่นคะแนน require แต่ SAT Math น้องสามารถส่งเฉพาะคะแนน SAT Math แยกให้คณะได้)

  2. SAT Subject Test (หรือ SAT II) ประกอบไปด้วยหลายวิชา เช่น
  SAT Subject Test Math Level 1
  SAT Subject Test Math Level 2
  SAT Subject Test Physics, Chemistry และ Biology
  เวลาน้องสมัครสอบ SAT Subject Test สามารถเลือกสอบได้ตั้งแต่ 1-3 วิชา ใช้เวลาวิชาละ 1 ชั่วโมง

  รูปแบบการสอบและการคิดคะแนน

  – SAT MATH ตอบผิดไม่ติดลบ และมีทั้งพาร์ทที่ใช้และห้ามใช้เครื่องคิดเลข
  – SAT Subject tests Math Level 1, 2 ตอบผิดติดลบ 0.25 และสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทั้งข้อสอบ

  เนื้อหาของข้อสอบ

  – SAT MATH จะเทียบเท่าเนื้อหาเลขม.ต้น แต่จะมีความยากในส่วน word problems และ data analysis ที่เป็นโจทย์ปัญหาอ่านยาวๆ
  – SAT Subject tests Math Level 1, 2 เนื้อหาเทียบเท่าเลขม.ปลาย มีครบแทบจะทุกบทที่น้องเรียนในหลักสูตรไทย เช่น  function, trigonometry (ตรีโกณ), conic section (ภาคตัดกรวย) ฯลฯ

  และ เนื้อหาของ Math Level 2 จะกว้างกว่า Math Level 1 ดังนั้นถ้าน้องเตรียมเนื้อหาและฝึกโจทย์ของ Math Level 2 จะครอบคลุม Math Level 1 แน่นอน

  การยื่นคะแนน

  -คณะอินเตอร์สายศิลป์ แทบจะทุกคณะ ทั้งบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, สถาปัตย์ฯ, นิเทศฯ เช่น BBA CU,TU , EBA CU, BE TU, INDA CU จะใช้คะแนน SAT Math เป็นหลัก
  -คณะอินเตอร์สายวิทย์ เช่น วิศวะอินเตอร์, ทันตแพทย์อินเตอร์ เช่น ISE CU, MIDS Mahidol จะกำหนดให้ยื่นคะแนน SAT Subject test Math Level 2 แทน

 • การสอบ SAT Subject test หากเลือกสอบหลายวิชาต้องเริ่มสอบวิชาอะไรก่อน?

  ในการสอบ SAT Subject test น้องๆจะได้ข้อสอบและกระดาษคำตอบมาพร้อมกันหลายวิชา โดยน้องสามารถกำหนดได้เองว่าต้องการเริ่มสอบวิชาไหนก่อน ผู้คุมสอบจะจับเวลา 1 ชม. ต่อวิชา ทั้งนี้น้องสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 3 วิชา ในการสอบหนึ่งรอบครับ