SAT Subject Test

SAT Subject Test
5834 Pre SAT Subject Test Physics 11.30 14 3,200 พี่เกรท

• ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับน้องๆ ม.4 ที่อยากเตรียมตัว SAT Physics ล่วงหน้า และน้องๆ ม.5-6 ที่พื้นฐานไม่แน่น (เช่น เรียนสายอินเตอร์มาแล้วไม่ได้เรียนฟิสิกส์มา)
• ใช้ปูพื้นฐานได้สำหรับน้องที่จะเรียน SAT และ BMAT (แต่จะเน้น SAT เป็นหลัก)
• รูปแบบการสอนจะเน้นสอนพื้นฐาน และโจทย์ง่ายๆ เพื่อเน้นความเข้าใจเบื้องต้นโดยเฉพาะ

5811 SAT Subject Test Physics 68.30 82.30 16,500 พี่เกรท

เป็นคอร์สที่เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Physics โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject Test จะเน้นในเรื่องของ Concept และ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย พิเศษ! สำหรับ Version ล่าสุดพบกับตำราพูดได้ และ ดูคลิปสรุปสูตร SuperMap X ได้ทุกที่นอกจากนี้ การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

5812 SAT Subject Test Chemistry 51 61.30 14,500 พี่ก๊อฟ

เป็นคอร์สที่เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Chemistry โดยเฉพาะ เนื่องจากโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject Test จะเน้นในเรื่องของ Concept และ เน้น Speed test เนื้อหาที่สอนครบทุกบทที่ออกสอบ ซึ่งบางบทไม่มีสอนในหลักสูตรไทย เพิ่มโจทย์ CU-ATS เพื่อให้น้องๆสามารถไปสอบสนาม CU-ATS ได้อีกด้วย การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

5813 SAT Subject Test Math Level II 74 89 15,000 พี่ภัทร

เป็นคอร์สที่เน้นเนื้อหาของ SAT Subject Test Math Level II โดยเฉพาะ เนื่องโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject Test จะเน้นในเรื่องของ Concept และ เน้น Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

5814 SAT Subject Test Biology 51 61.30 14,500 พี่กั๊ก

เป็นคอร์สที่เน้นเนื้อหาของ SAT Subject โดยเฉพาะ เนื่องโดยธรรมชาติของข้อสอบ SAT Subject Test จะเน้นในเรื่องของ Concept และ เน้น Speed test ใน Class จะสอนเนื้อหาและมีการจับเวลาทำข้อสอบจริง การเรียนคอร์สนี้จะทำให้น้องๆมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนคอร์ส BMAT ต่อไป

COURSE PACK
5883 Engineer Pack (2 years) 193.30 232.30 49,20036,800 พี่เกรท
พี่เกรท
พี่ก๊อฟ
พี่ภัทร์

ประกอบด้วย (5811) SAT Subject Test Physics
(5834) Pre SAT Subject Test Physics
(5812) SAT Subject Test Chemistry
(5813) SAT Subject Test Math Level ll

5884 Medical Pack (2 years) 244.30 293.30 63,70046,900 พี่เกรท
พี่เกรท
พี่ก๊อฟ
พี่ภัทร์
พี่กั๊ก

ประกอบด้วย (5811) SAT Subject Test Physics
(5834) Pre SAT Subject Test Physics
(5812) SAT Subject Test Chemistry
(5813) SAT Subject Test Math Level ll
(5814) SAT Subject Test (Biology)

รหัสคอร์ส คอร์ส จำนวนชั่วโมง +20% ราคา ผู้สอน รายละเอียดคอร์ส
Advance SAT Subject Test
5821 Advanced SAT Subject Physics 21 25.30 5,900 พี่เกรท

• เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
o Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
o Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
• เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง

5822 Advanced SAT Subject Chemistry 24 29 5,900 พี่ก๊อฟ

• คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น
• คอร์สนี้จะทบทวนเนื้อหาเล็กน้อยและโดยใช้เทคนิค core concept และลุยโจทย์อย่างเดียว
• โดยจะทำโจทย์ตามแนวข้อสอบ 3 แบบ, ตามบทแต่ละบท, และ ตามชุดข้อสอบเสมือนจริง
• มีการจับเวลาโดยใช้ clicker เป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
• คอร์สนี้เป้าหมายเพื่อน้องที่อยากจะเพิ่มคะแนน เป็น 750 – 800 คะแนนเต็ม

5820 Advanced SAT Math Level II 24 29 6,800 พี่ภัทร

• เพื่อฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level I ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก
• คอร์สตะลุยโจทย์เหมาะกับน้องที่มีความรู้พื้นฐานทั้งหมดอยู่แล้วและต้องการจะเพิ่มความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น
• เพื่อเสริมทักษะในการทา speed test แบบจับเวลาจริง
• เพื่อช่วยให้น้องสามารถทาคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

5823 Advanced SAT Subject Biology 21 25.30 5,900 พี่กั๊ก

• เพื่อฝึกตะลุยโจทย์ SAT II (Biology) ที่เป็นโจทย์ระดับปานกลางถึงยาก
• เพื่อสรุปเนื้อหาที่เป็น key concepts & misconceptions (เนื้อหาหลักๆ และเนื้อหาที่นักเรียนส่วน ใหญ่เข้าใจคลาดเคลื่อน) แต่ออกสอบบ่อย พร้อมโจทย์ฝึกฝนทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียน
• เพื่อเสริมทักษะในการทา speed test แบบจับเวลาจริง
• เพื่อช่วยให้น้องสามารถทาคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป

COURSE PACK
5888 Advanced Engineer Pack 69 83 18,60016,900 พี่เกรท
พี่ก๊อฟ
พี่ภัทร์

ประกอบด้วย (5821) Advance SAT Subject Physics
(5822) Advance SAT Subject Chemistry
(5820) Advance SAT Subject Math level II

5889 Advanced Medical Pack 90 108 24,50021,500 พี่เกรท
พี่ก๊อฟ
พี่ภัทร
พี่กั๊ก

ประกอบด้วย (5821) Advance SAT Subject Physics
(5822) Advance SAT Subject Chemistry
(5820) Advance SAT Subject Math level II
(5823) Advance SAT Subject Biology

5890 SAT Subject Test Physics Pack 89.30 107.30 25,60021,500 พี่เกรท

ประกอบด้วย (5811) SAT Subject Test Physics
(5834) Pre SAT Subject Test Physics
(5821) Advance SAT Subject Physics

5891 SAT Subject Test Chemistry Pack 75 90 20,40017,900 พี่ก๊อฟ

ประกอบด้วย (5812) SAT Subject Test Chemistry
(5822) Advance SAT Subject Chemistry

5892 SAT Subject Test Math Level II Pack 98 118 21,80019,800 พี่ภัทร์

ประกอบด้วย (5813) SAT Subject Test Math Level ll
(5820) Advance SAT Subject Math Level ll

5893 SAT Subject Test Biology Pack 72 86.30 20,40017,900 พี่กั๊ก

ประกอบด้วย (5814) SAT Subject Test Biology
(5823) Advance SAT Subject Biology

ROAD FOR SUCCESS

เลือกเรียนได้ในแบบของคุณ

S.E.L.F COURSES

ออกแบบเวลาเรียนด้วยตัวเอง

EXPLORE NOW

LIVE COURSES

เรียนสดกับครูที่ชอบ

EXPLORE NOW

ONE ON ONE COURSES

เรียนแบบส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก

EXPLORE NOW

@HOME COURSES

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

EXPLORE NOW