SAT Subject Test

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Mini Class

  Mini Class

  การเรียนแบบ Mini Class เป็นการเรียนสดกลุ่มเล็กที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดในเวลาอันสั้น เพื่อให้น้องเตรียมตัวทันรอบสอบ โดยจะเน้นที่การสรุปเนื้อหาสำคัญให้ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบ SAT Subject Test และตะลุยโจทย์ เพื่อให้น้องทราบจุดอ่อนของตัวเอง และครูจะรีบช่วยแก้ไขให้ทันท่วงที น้องสามารถเลือกเรียนตามวิชาที่น้องโฟกัสได้ในแต่ละรอบสอบ ไม่ว่าจะเป็๋นวิชา Physics, Chemistry, Math Level II และ Biology

 • One on One

  One on One

  คอร์สเรียนแบบ one on one สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู หรือจัดกลุ่มเล็กๆ กับแก๊งเพื่อนมาได้เอง ซึ่งน้องๆ สามารถจัดสรรเลือกช่วงวันเวลาเรียน พร้อมเนื้อหาที่สนใจเรียนและครูผู้สอนได้เอง

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  รายละเอียดคอร์ส
  • ราคา
   รหัส
   ครั้ง
   ผู้สอน
   วันและเวลา
  • เรียนตัวต่อตัว SAT Subject Tests

   1,200/hr.

   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
   • จัดตารางเรียนได้เอง
  • เรียนเป็นคู่ SAT Subject Tests

   1,000/hr.

   • จับคู่เรียนกับเพื่อนในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
  • เรียนเป็นกลุ่ม SAT Subject Tests

   800/hr.

   • จับกลุ่มเรียนยกแก๊งในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ

Hall of Fame

การันตีด้วยความสำเร็จของน้องๆ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • SAT Subject tests กับ SAT แตกต่างกันอย่างไร?

  SAT Subject tests เป็นการวัดความถนัดแยกเป็นรายวิชา ซึ่งมีให้เลือกสอบหลากหลายวิชา ในประเทศไทยจะเน้นคะแนนใน 4 รายวิชา ได้แก่ Physics Chemistry Biology และ Math Level II (ตอบผิดติดลบ 0.25 คะแนน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะว่าเลือกใช้คะแนนวิชาใดในการพิจารณา คณะที่นิยมใช้คะแนน SAT Subject tests จะเป็นคณะฝั่งสายวิทย์

  ในขณะที่ SAT จะเน้นทดสอบทักษะความเข้าใจและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ วัดความเข้าใจและตีความ บทความ และงานเขียนในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ทุกคณะสายศิลป์ในไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คะแนนสอบ SAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

 • SAT Subject tests สอบเมื่อไหร่? สมัครที่ไหน?

  (อ้างอิงกำหนดการของปี 2019) SAT Subject tests จะจัดสอบ 5 รอบต่อปี ได้แก่ เดือน MAY JUNE OCT NOV และ DEC ซึ่งสอบวันและเวลาเดียวกันกับ SAT ดังนั้นหากรอบใดที่มีการสอบพร้อมกันน้องจะต้องเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการสมัครสอบต้องดำเนินการผ่าน Website www.collegeboard.org เท่านั้น โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 • SAT MATH , SAT Subject tests Math Level 1 และ Math Level 2 ต่างกันอย่างไร?

  ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการสอบ SAT แบ่ง 2 ประเภทได้แก่

  1. SAT (หรือ SAT I) ประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่ SAT Math และ SAT Reading & Writing เมื่อน้องสมัครสอบ SAT แล้วน้องต้องสอบทั้งเลขและอังกฤษ เพราะถือเป็นข้อสอบเดียวกัน (แต่ถ้าคณะที่น้องต้องการจะยื่นคะแนน require แต่ SAT Math น้องสามารถส่งเฉพาะคะแนน SAT Math แยกให้คณะได้)

  2. SAT Subject Test (หรือ SAT II) ประกอบไปด้วยหลายวิชา เช่น
  SAT Subject Test Math Level 1
  SAT Subject Test Math Level 2
  SAT Subject Test Physics, Chemistry และ Biology
  เวลาน้องสมัครสอบ SAT Subject Test สามารถเลือกสอบได้ตั้งแต่ 1-3 วิชา ใช้เวลาวิชาละ 1 ชั่วโมง

  รูปแบบการสอบและการคิดคะแนน

  – SAT MATH ตอบผิดไม่ติดลบ และมีทั้งพาร์ทที่ใช้และห้ามใช้เครื่องคิดเลข
  – SAT Subject tests Math Level 1, 2 ตอบผิดติดลบ 0.25 และสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทั้งข้อสอบ

  เนื้อหาของข้อสอบ

  – SAT MATH จะเทียบเท่าเนื้อหาเลขม.ต้น แต่จะมีความยากในส่วน word problems และ data analysis ที่เป็นโจทย์ปัญหาอ่านยาวๆ
  – SAT Subject tests Math Level 1, 2 เนื้อหาเทียบเท่าเลขม.ปลาย มีครบแทบจะทุกบทที่น้องเรียนในหลักสูตรไทย เช่น  function, trigonometry (ตรีโกณ), conic section (ภาคตัดกรวย) ฯลฯ

  และ เนื้อหาของ Math Level 2 จะกว้างกว่า Math Level 1 ดังนั้นถ้าน้องเตรียมเนื้อหาและฝึกโจทย์ของ Math Level 2 จะครอบคลุม Math Level 1 แน่นอน

  การยื่นคะแนน

  -คณะอินเตอร์สายศิลป์ แทบจะทุกคณะ ทั้งบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, สถาปัตย์ฯ, นิเทศฯ เช่น BBA CU,TU , EBA CU, BE TU, INDA CU จะใช้คะแนน SAT Math เป็นหลัก
  -คณะอินเตอร์สายวิทย์ เช่น วิศวะอินเตอร์, ทันตแพทย์อินเตอร์ เช่น ISE CU, MIDS Mahidol จะกำหนดให้ยื่นคะแนน SAT Subject test Math Level 2 แทน

 • การสอบ SAT Subject test หากเลือกสอบหลายวิชาต้องเริ่มสอบวิชาอะไรก่อน?

  ในการสอบ SAT Subject test น้องๆจะได้ข้อสอบและกระดาษคำตอบมาพร้อมกันหลายวิชา โดยน้องสามารถกำหนดได้เองว่าต้องการเริ่มสอบวิชาไหนก่อน ผู้คุมสอบจะจับเวลา 1 ชม. ต่อวิชา ทั้งนี้น้องสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 3 วิชา ในการสอบหนึ่งรอบครับ