SAT Subject Test

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • Anywhere

  Anywhere

  คอร์สเรียน SAT Subject Test แบบออนไลน์ เรียนง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ขอแค่มีอินเตอร์เน็ต น้องจะฝึกฝนได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถจัดสรรเวลาได้เองตลอด 24 ชั่วโมง

 • Mini Class

  Mini Class

  การเรียนแบบ Mini Class เป็นการเรียนสดกลุ่มเล็กที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดในเวลาอันสั้น เพื่อให้น้องเตรียมตัวทันรอบสอบ โดยจะเน้นที่การสรุปเนื้อหาสำคัญให้ครบทุกหัวข้อที่ออกสอบ SAT Subject Test และตะลุยโจทย์ เพื่อให้น้องทราบจุดอ่อนของตัวเอง และครูจะรีบช่วยแก้ไขให้ทันท่วงที น้องสามารถเลือกเรียนตามวิชาที่น้องโฟกัสได้ในแต่ละรอบสอบ ไม่ว่าจะเป็๋นวิชา Physics, Chemistry, Math Level II และ Biology

 • One on One

  One on One

  คอร์สเรียนแบบ one on one สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู หรือจัดกลุ่มเล็กๆ กับแก๊งเพื่อนมาได้เอง ซึ่งน้องๆ สามารถจัดสรรเลือกช่วงวันเวลาเรียน พร้อมเนื้อหาที่สนใจเรียนและครูผู้สอนได้เอง

 • Course Pack

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5883
  Engineer Pack [5811, 5812, 5813] HOT
  179:30
  216
  36,800 46,000
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  สุดคุ้มกับ Engineer Pack รวมคอร์สเนื้อหาที่สำคัญในการสอบเข้าวิศวะอินเตอร์ ครอบคลุมทั้ง 3 วิชา ไม่ว่าจะเป็น SAT Physics, Chemistry, และ Math Level 2 คุ้มค่าเมื่อสมัครเป็น PACK กับอายุคอร์ส 2 ปี สามารถขออัพเดทตำราใหม่ได้ แถมชั่วโมงเรียนให้ทบทวนเพิ่มอีก 100 ชม. เหมาะสำหรับน้อง ม.4-ม.5 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสอบเข้าวิศวะอินเตอร์โดยเฉพาะ
  -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
  -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
  -สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมติว Boost Up และสอบ Mock Exam ฟรีตลอดทั้งปี
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (5811) SAT Subject Test Physics
  (5812) SAT Subject Test Chemistry
  (5813) SAT Subject Test Math LV ll

  5884
  Medical Pack [5811, 5812, 5813, 5814] HOT
  230:30
  277:30
  46,900 60,500
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่เทม
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  สุดคุ้มกับ Medical Pack รวมคอร์สเนื้อหาที่สำคัญในการสอบเข้าแพทย์-ทันตแพทย์อินเตอร์ ครอบคลุมทั้ง 4 วิชา ไม่ว่าจะเป็น SAT Physics, Chemistry, Math Level 2, และ Biology คุ้มค่าเมื่อสมัครเป็น PACK กับอายุคอร์ส 2 ปี สามารถขออัพเดทตำราใหม่ได้ แถมชั่วโมงเรียนให้ทบทวนเพิ่มอีก 100 ชม. เหมาะสำหรับน้อง ม.4-ม.5 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสอบเข้าแพทย์-ทันตแพทย์อินเตอร์โดยเฉพาะ
  -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
  -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
  -สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมติว Boost Up และสอบ Mock Exam ฟรีตลอดทั้งปี
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (5811) SAT Subject Test Physics
  (5812) SAT Subject Test Chemistry
  (5813) SAT Subject Test Math LV ll
  (5814) SAT Subject Test Biology

  5888
  Advanced Engineer Pack [5820, 5821, 5822]
  69
  83
  16,900 18,600
  พี่ภัทร, พี่เกรท, พี่ก๊อฟ
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คุ้มค่ายิ่งกว่ากับ Advanced Engineering Pack รวมคอร์สตะลุยโจทย์ SAT Subject tests ที่ใช้ในการสอบเข้าวิศวะอินเตอร์ ครบทั้ง 3 วิชา ไม่ว่าจะเป็น SAT Physics, Chemistry, และ Math Level 2 เหมาะสำหรับน้อง ม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานทั้ง 3 วิชาแล้วและต้องการเตรียมความพร้อมเน้นฝึกทำโจทย์ SAT Subject tests เพื่อ up คะแนนให้ได้ 750-800
  -สรุปเนื้อหาแบบรวบรัด เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก กว่า 10 ชุด
  -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
  -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
  -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  (5821) Advanced SAT Subject Test Physics
  (5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  5889
  Advanced Medical Pack [5820, 5821, 5822, 5823]
  90
  108
  21,500 24,500
  พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่เทม
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คุ้มค่ายิ่งกว่ากับ Advanced Medical PACK รวมคอร์สตะลุยโจทย์ SAT Subject tests ที่ใช้ในการสอบเข้าวิศวะอินเตอร์ ครบทั้ง 4 วิชา ไม่ว่าจะเป็น SAT Physics, Chemistry, Math Level 2, และ Biology เหมาะสำหรับน้อง ม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานทั้ง 4 วิชาแล้วและต้องการเตรียมความพร้อมเน้นฝึกทำโจทย์ SAT Subject tests เพื่อ up คะแนนให้ได้ 750-800
  -สรุปเนื้อหาแบบรวบรัด เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก กว่า 10 ชุด
  -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
  -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
  -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  (5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  (5821) Advanced SAT Subject Test Physics
  (5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry
  (5823) Advanced SAT Subject Test Biology

  5890
  SAT Subject Test Physics Pack [5811, 5821]
  89:30
  107:30
  21,500 25,600
  พี่เกรท
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  สุดคุ้มกับ SAT Subject Test Physics Pack คอร์สที่รวมคอร์ส SAT Physics ทุกคอร์สครบ จบใน PACK เดียว ทั้งคอร์สเนื้อหา และตะลุยโจทย์ พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากพี่เกรท เจ้าของเหรียญเงินฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก ที่จะช่วยน้องพิชิต SAT Physics 800 คะแนนเต็ม
  เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-ม.5 ที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT Physics ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
  -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
  -ฝึกฝนจากโจทย์ที่ตรงแนวและครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก
  -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
  -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
  -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  -(5811) SAT Subject Test Physics
  -(5821) Advanced SAT Subject Test Physics

  5891
  SAT Subject Test Chemistry Pack [5812, 5822]
  75
  90
  17,900 20,400
  พี่ก๊อฟ
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  สุดคุ้มกับ SAT Subject Test Chemistry Pack คอร์สที่รวมคอร์ส SAT Chemistry ทุกคอร์สครบ จบใน PACK เดียว ทั้งคอร์สเนื้อหา และตะลุยโจทย์ พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากพี่ก๊อฟ เจ้าของเหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ที่จะช่วยน้องพิชิต SAT Chemistry 800 คะแนนเต็ม
  เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-ม.5 ที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT Chemistry ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
  -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
  -ฝึกฝนจากโจทย์ที่ตรงแนวและครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก
  -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
  -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
  -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  -(5812) SAT Subject Test Chemistry
  -(5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  5892
  SAT Subject Test Math Level II Pack [5813, 5820]
  84
  101
  19,800 21,800
  พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  สุดคุ้มกับ SAT Subject Test Math Level 2 Pack คอร์สที่รวมคอร์ส SAT Math Level 2 ทุกคอร์สครบ จบใน PACK เดียว ทั้งคอร์สเนื้อหา และตะลุยโจทย์ พร้อมเรียนรู้เทคนิค F-800 จากพี่ภัทร์ ที่ช่วยน้องๆคว้า Perfect Score 800 เต็มมาแล้วกว่าหลายร้อยคน
  เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-ม.5 ที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT Math Level 2 ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
  -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
  -ฝึกฝนจากโจทย์ที่ตรงแนวและครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก
  -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
  -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
  -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  -(5813) SAT Subject Test Math Level 2
  -(5820) Advanced SAT Subject Test Math LV 2

  5893
  SAT Subject Test Biology Pack [5814, 5823]
  75
  86:30
  17,900 20,400
  พี่เทม
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  สุดคุ้มกับ SAT Subject Test Biology Pack คอร์สที่รวมคอร์ส SAT Biology ทุกคอร์สครบ จบใน PACK เดียว ทั้งคอร์สเนื้อหา และตะลุยโจทย์ พร้อมเรียนรู้เทคนิคลับเฉพาะจาก ดร.พี่เทม ที่จะช่วยน้องพิชิต SAT Biology 800 คะแนนเต็ม
  เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-ม.5 ที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT Biology ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
  -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
  -ฝึกฝนจากโจทย์ที่ตรงแนวและครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก
  -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
  -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
  -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
  ประกอบไปด้วยคอร์ส
  -(5814) SAT Subject Test Biology
  -(5823) Advanced SAT Subject Test Biology

  • Engineer Pack [5811, 5812, 5813] HOT
   ราคา
   36,800 46,000
   รหัส
   5883
   ชั่วโมง
   179:30
   ชั่วโมง +20%
   216
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   สุดคุ้มกับ Engineer Pack รวมคอร์สเนื้อหาที่สำคัญในการสอบเข้าวิศวะอินเตอร์ ครอบคลุมทั้ง 3 วิชา ไม่ว่าจะเป็น SAT Physics, Chemistry, และ Math Level 2 คุ้มค่าเมื่อสมัครเป็น PACK กับอายุคอร์ส 2 ปี สามารถขออัพเดทตำราใหม่ได้ แถมชั่วโมงเรียนให้ทบทวนเพิ่มอีก 100 ชม. เหมาะสำหรับน้อง ม.4-ม.5 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสอบเข้าวิศวะอินเตอร์โดยเฉพาะ
   -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
   -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
   -สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมติว Boost Up และสอบ Mock Exam ฟรีตลอดทั้งปี
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (5811) SAT Subject Test Physics
   (5812) SAT Subject Test Chemistry
   (5813) SAT Subject Test Math LV ll

  • Medical Pack [5811, 5812, 5813, 5814] HOT
   ราคา
   46,900 60,500
   รหัส
   5884
   ชั่วโมง
   230:30
   ชั่วโมง +20%
   277:30
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   สุดคุ้มกับ Medical Pack รวมคอร์สเนื้อหาที่สำคัญในการสอบเข้าแพทย์-ทันตแพทย์อินเตอร์ ครอบคลุมทั้ง 4 วิชา ไม่ว่าจะเป็น SAT Physics, Chemistry, Math Level 2, และ Biology คุ้มค่าเมื่อสมัครเป็น PACK กับอายุคอร์ส 2 ปี สามารถขออัพเดทตำราใหม่ได้ แถมชั่วโมงเรียนให้ทบทวนเพิ่มอีก 100 ชม. เหมาะสำหรับน้อง ม.4-ม.5 ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสอบเข้าแพทย์-ทันตแพทย์อินเตอร์โดยเฉพาะ
   -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
   -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
   -สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมติว Boost Up และสอบ Mock Exam ฟรีตลอดทั้งปี
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (5811) SAT Subject Test Physics
   (5812) SAT Subject Test Chemistry
   (5813) SAT Subject Test Math LV ll
   (5814) SAT Subject Test Biology

  • Advanced Engineer Pack [5820, 5821, 5822]
   ราคา
   16,900 18,600
   รหัส
   5888
   ชั่วโมง
   69
   ชั่วโมง +20%
   83
   ผู้สอน
   พี่ภัทร, พี่เกรท, พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คุ้มค่ายิ่งกว่ากับ Advanced Engineering Pack รวมคอร์สตะลุยโจทย์ SAT Subject tests ที่ใช้ในการสอบเข้าวิศวะอินเตอร์ ครบทั้ง 3 วิชา ไม่ว่าจะเป็น SAT Physics, Chemistry, และ Math Level 2 เหมาะสำหรับน้อง ม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานทั้ง 3 วิชาแล้วและต้องการเตรียมความพร้อมเน้นฝึกทำโจทย์ SAT Subject tests เพื่อ up คะแนนให้ได้ 750-800
   -สรุปเนื้อหาแบบรวบรัด เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก กว่า 10 ชุด
   -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
   -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
   -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   (5821) Advanced SAT Subject Test Physics
   (5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  • Advanced Medical Pack [5820, 5821, 5822, 5823]
   ราคา
   21,500 24,500
   รหัส
   5889
   ชั่วโมง
   90
   ชั่วโมง +20%
   108
   ผู้สอน
   พี่เกรท, พี่ก๊อฟ, พี่ภัทร์, พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   คุ้มค่ายิ่งกว่ากับ Advanced Medical PACK รวมคอร์สตะลุยโจทย์ SAT Subject tests ที่ใช้ในการสอบเข้าวิศวะอินเตอร์ ครบทั้ง 4 วิชา ไม่ว่าจะเป็น SAT Physics, Chemistry, Math Level 2, และ Biology เหมาะสำหรับน้อง ม.5-ม.6 ที่มีพื้นฐานทั้ง 4 วิชาแล้วและต้องการเตรียมความพร้อมเน้นฝึกทำโจทย์ SAT Subject tests เพื่อ up คะแนนให้ได้ 750-800
   -สรุปเนื้อหาแบบรวบรัด เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก กว่า 10 ชุด
   -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
   -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
   -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   (5820) Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   (5821) Advanced SAT Subject Test Physics
   (5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry
   (5823) Advanced SAT Subject Test Biology

  • SAT Subject Test Physics Pack [5811, 5821]
   ราคา
   21,500 25,600
   รหัส
   5890
   ชั่วโมง
   89:30
   ชั่วโมง +20%
   107:30
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   สุดคุ้มกับ SAT Subject Test Physics Pack คอร์สที่รวมคอร์ส SAT Physics ทุกคอร์สครบ จบใน PACK เดียว ทั้งคอร์สเนื้อหา และตะลุยโจทย์ พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากพี่เกรท เจ้าของเหรียญเงินฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก ที่จะช่วยน้องพิชิต SAT Physics 800 คะแนนเต็ม
   เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-ม.5 ที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT Physics ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
   -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
   -ฝึกฝนจากโจทย์ที่ตรงแนวและครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก
   -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
   -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
   -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   -(5811) SAT Subject Test Physics
   -(5821) Advanced SAT Subject Test Physics

  • SAT Subject Test Chemistry Pack [5812, 5822]
   ราคา
   17,900 20,400
   รหัส
   5891
   ชั่วโมง
   75
   ชั่วโมง +20%
   90
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   สุดคุ้มกับ SAT Subject Test Chemistry Pack คอร์สที่รวมคอร์ส SAT Chemistry ทุกคอร์สครบ จบใน PACK เดียว ทั้งคอร์สเนื้อหา และตะลุยโจทย์ พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากพี่ก๊อฟ เจ้าของเหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ที่จะช่วยน้องพิชิต SAT Chemistry 800 คะแนนเต็ม
   เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-ม.5 ที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT Chemistry ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
   -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
   -ฝึกฝนจากโจทย์ที่ตรงแนวและครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก
   -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
   -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
   -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   -(5812) SAT Subject Test Chemistry
   -(5822) Advanced SAT Subject Test Chemistry

  • SAT Subject Test Math Level II Pack [5813, 5820]
   ราคา
   19,800 21,800
   รหัส
   5892
   ชั่วโมง
   84
   ชั่วโมง +20%
   101
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   สุดคุ้มกับ SAT Subject Test Math Level 2 Pack คอร์สที่รวมคอร์ส SAT Math Level 2 ทุกคอร์สครบ จบใน PACK เดียว ทั้งคอร์สเนื้อหา และตะลุยโจทย์ พร้อมเรียนรู้เทคนิค F-800 จากพี่ภัทร์ ที่ช่วยน้องๆคว้า Perfect Score 800 เต็มมาแล้วกว่าหลายร้อยคน
   เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-ม.5 ที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT Math Level 2 ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
   -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
   -ฝึกฝนจากโจทย์ที่ตรงแนวและครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก
   -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
   -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
   -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   -(5813) SAT Subject Test Math Level 2
   -(5820) Advanced SAT Subject Test Math LV 2

  • SAT Subject Test Biology Pack [5814, 5823]
   ราคา
   17,900 20,400
   รหัส
   5893
   ชั่วโมง
   75
   ชั่วโมง +20%
   86:30
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   สุดคุ้มกับ SAT Subject Test Biology Pack คอร์สที่รวมคอร์ส SAT Biology ทุกคอร์สครบ จบใน PACK เดียว ทั้งคอร์สเนื้อหา และตะลุยโจทย์ พร้อมเรียนรู้เทคนิคลับเฉพาะจาก ดร.พี่เทม ที่จะช่วยน้องพิชิต SAT Biology 800 คะแนนเต็ม
   เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-ม.5 ที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ SAT Biology ต้องการมีพื้นฐานแน่น และได้ฝึกฝนทำโจทย์ครบทุกระดับความยาก
   -เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ
   -ฝึกฝนจากโจทย์ที่ตรงแนวและครบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก
   -อัพเดตแนวโจทย์ใหม่ ตามข้อสอบปีล่าสุด
   -น้องจะได้รับสิทธิ์ติว Boost Up ตลอดทั้งปี
   -บัตรสอบ Mock Exam จำลองสนามสอบก่อนสอบจริง 1 ครั้ง
   ประกอบไปด้วยคอร์ส
   -(5814) SAT Subject Test Biology
   -(5823) Advanced SAT Subject Test Biology

  Regular course

  รหัส
  ชื่อคอร์ส
  ชั่วโมง
  ชั่วโมง +20%
  ราคา
  ผู้สอน
  5834
  Pre SAT Subject Test Physics
  11:30
  14
  3,200
  พี่เกรท
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  "• ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับน้องๆ ม.4 ที่อยากเตรียมตัว SAT Physics ล่วงหน้า และน้องๆ ม.5-6 ที่พื้นฐานไม่แน่น (เช่น เรียนสายอินเตอร์มาแล้วไม่ได้เรียนฟิสิกส์มา)
  • ใช้ปูพื้นฐานได้สำหรับน้องที่จะเรียน SAT และ BMAT (แต่จะเน้น SAT เป็นหลัก)
  • รูปแบบการสอนจะเน้นสอนพื้นฐาน และโจทย์ง่ายๆ เพื่อเน้นความเข้าใจเบื้องต้นโดยเฉพาะ"

  5811
  SAT Subject Test Physics
  68:30
  82:30
  16,500
  พี่เกรท
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Physics โดยเฉพาะ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ รวมถึงบางบทที่ไม่มีสอนในหลักสูตรไทย ฝึกการทำโจทย์หลากหลายรูปแบบไล่ตามระดับความยากเพื่อให้เกิดความชำนาญ พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากพี่เกรท เจ้าของเหรียญเงินฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก ที่จะช่วยน้องพิชิต 800 คะแนนเต็ม
  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Physics มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Physics มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

  5812
  SAT Subject Test Chemistry
  51
  61:30
  14,500
  พี่ก๊อฟ
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Chemistry โดยเฉพาะ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ แบ่งบทเนื้อหาการสอนแบบแยก Part พร้อมฝึกฝนจับเวลาเสมือนจริงจากโจทย์ที่ตรงแนว แยกระดับความยาก-ง่าย อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจากพี่ก๊อฟ เจ้าของเหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ที่จะช่วยน้องพิชิต 800 คะแนนเต็ม พิเศษสุด!! กิจกรรม SAT CHEM Check Point พร้อมระบบคลังโจทย์ Online ตัวช่วยในการฝึกฝน ให้น้องได้ฝึกทำโจทย์ กับชุดข้อสอบเสมือนจริงกว่า 1,000 ข้อ
  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT chemistry มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Chemistry มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

  5813
  SAT Subject Test Math Level II
  60
  72
  15,000
  พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Math Level 2 โดยเฉพาะ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ โดยเรียบเรียงตำราอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการจำ น้องจะได้ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวกว่า 600 ข้อ อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเทคนิค F-800 จากพี่ภัทร์ ที่ช่วยน้องๆคว้า Perfect Score 800 เต็มมาแล้วกว่าหลายร้อยคน
  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Math Level 2 มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Math Level 2 มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

  5814
  SAT Subject Test Biology
  51
  61:30
  14,500
  พี่เทม
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Biology โดยเฉพาะ เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ เรียนรู้เทคนิคการเดาคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย ผ่านรากศัพท์ภาษาละตินจาก ดร.พี่เทม เจ้าของคะแนน SAT BIO 800 ที่จะมาสอนเทคนิคให้น้องๆสามารถจำเนื้อหา Bio ที่กว้างมากโดยการใช้สิ่งใกล้ตัว Mnemonic Analogy และภาพประกอบ พร้อมอัพเดทเนื้อหาบทใหม่ที่ไม่เคยออกสอบมาก่อน
  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Biology มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Biology มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

  5820
  Advanced SAT Subject Test Math LV ll
  24
  29
  6,800
  พี่ภัทร์
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  เพิ่มความท้าทายให้น้องๆ กับคอร์สฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level 2 เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวพร้อมจับเวลาเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป
  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหา SAT Math Level 2 มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Math Level 2 มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 750 up

  5821
  Advanced SAT Subject Test Physics
  21
  25:30
  5,900
  พี่เกรท
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สฝึกตะลุยโจทย์ SAT Physics เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวพร้อมจับเวลาเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ เรียนรู้เทคนิคลับเฉพาะในการทำข้อสอบให้ทันเวลาจากพี่เกรท เหรียญเงินฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก ช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป
  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหา SAT Physics มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Physics มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 750 up

  5822
  Advanced SAT Subject Test Chemistry
  24
  29
  5,900
  พี่ก๊อฟ
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สฝึกตะลุยโจทย์ SAT Chemistry เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวพร้อมจับเวลาเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจากพี่ก๊อฟ เจ้าของเหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป
  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหา SAT Chemistry มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Chemistry มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 750 up

  5823
  Advanced SAT Subject Test Biology
  21
  25:30
  5,900
  พี่เทม
  Media
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สฝึกตะลุยโจทย์ SAT Biology เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวพร้อมจับเวลาเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจาก ดร.พี่เทม เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป
  เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหา SAT Biology มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Biology มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 750 up

  • Pre SAT Subject Test Physics
   ราคา
   3,200
   รหัส
   5834
   ชั่วโมง
   11:30
   ชั่วโมง +20%
   14
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   "• ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์สำหรับน้องๆ ม.4 ที่อยากเตรียมตัว SAT Physics ล่วงหน้า และน้องๆ ม.5-6 ที่พื้นฐานไม่แน่น (เช่น เรียนสายอินเตอร์มาแล้วไม่ได้เรียนฟิสิกส์มา)
   • ใช้ปูพื้นฐานได้สำหรับน้องที่จะเรียน SAT และ BMAT (แต่จะเน้น SAT เป็นหลัก)
   • รูปแบบการสอนจะเน้นสอนพื้นฐาน และโจทย์ง่ายๆ เพื่อเน้นความเข้าใจเบื้องต้นโดยเฉพาะ"

  • SAT Subject Test Physics
   ราคา
   16,500
   รหัส
   5811
   ชั่วโมง
   68:30
   ชั่วโมง +20%
   82:30
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Physics โดยเฉพาะ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ รวมถึงบางบทที่ไม่มีสอนในหลักสูตรไทย ฝึกการทำโจทย์หลากหลายรูปแบบไล่ตามระดับความยากเพื่อให้เกิดความชำนาญ พร้อมเรียนรู้เทคนิคจากพี่เกรท เจ้าของเหรียญเงินฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก ที่จะช่วยน้องพิชิต 800 คะแนนเต็ม
   เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Physics มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Physics มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

  • SAT Subject Test Chemistry
   ราคา
   14,500
   รหัส
   5812
   ชั่วโมง
   51
   ชั่วโมง +20%
   61:30
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Chemistry โดยเฉพาะ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ แบ่งบทเนื้อหาการสอนแบบแยก Part พร้อมฝึกฝนจับเวลาเสมือนจริงจากโจทย์ที่ตรงแนว แยกระดับความยาก-ง่าย อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจากพี่ก๊อฟ เจ้าของเหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ที่จะช่วยน้องพิชิต 800 คะแนนเต็ม พิเศษสุด!! กิจกรรม SAT CHEM Check Point พร้อมระบบคลังโจทย์ Online ตัวช่วยในการฝึกฝน ให้น้องได้ฝึกทำโจทย์ กับชุดข้อสอบเสมือนจริงกว่า 1,000 ข้อ
   เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT chemistry มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Chemistry มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

  • SAT Subject Test Math Level II
   ราคา
   15,000
   รหัส
   5813
   ชั่วโมง
   60
   ชั่วโมง +20%
   72
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Math Level 2 โดยเฉพาะ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ โดยเรียบเรียงตำราอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการจำ น้องจะได้ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวกว่า 600 ข้อ อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด พร้อมเทคนิค F-800 จากพี่ภัทร์ ที่ช่วยน้องๆคว้า Perfect Score 800 เต็มมาแล้วกว่าหลายร้อยคน
   เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Math Level 2 มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Math Level 2 มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

  • SAT Subject Test Biology
   ราคา
   14,500
   รหัส
   5814
   ชั่วโมง
   51
   ชั่วโมง +20%
   61:30
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Biology โดยเฉพาะ เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ เรียนรู้เทคนิคการเดาคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย ผ่านรากศัพท์ภาษาละตินจาก ดร.พี่เทม เจ้าของคะแนน SAT BIO 800 ที่จะมาสอนเทคนิคให้น้องๆสามารถจำเนื้อหา Bio ที่กว้างมากโดยการใช้สิ่งใกล้ตัว Mnemonic Analogy และภาพประกอบ พร้อมอัพเดทเนื้อหาบทใหม่ที่ไม่เคยออกสอบมาก่อน
   เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Biology มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Biology มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

  • Advanced SAT Subject Test Math LV ll
   ราคา
   6,800
   รหัส
   5820
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ผู้สอน
   พี่ภัทร์
   รายละเอียดคอร์ส

   เพิ่มความท้าทายให้น้องๆ กับคอร์สฝึกตะลุยโจทย์ SAT Math Level 2 เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวพร้อมจับเวลาเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป
   เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหา SAT Math Level 2 มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Math Level 2 มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 750 up

  • Advanced SAT Subject Test Physics
   ราคา
   5,900
   รหัส
   5821
   ชั่วโมง
   21
   ชั่วโมง +20%
   25:30
   ผู้สอน
   พี่เกรท
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สฝึกตะลุยโจทย์ SAT Physics เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวพร้อมจับเวลาเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ เรียนรู้เทคนิคลับเฉพาะในการทำข้อสอบให้ทันเวลาจากพี่เกรท เหรียญเงินฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก ช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป
   เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหา SAT Physics มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Physics มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 750 up

  • Advanced SAT Subject Test Chemistry
   ราคา
   5,900
   รหัส
   5822
   ชั่วโมง
   24
   ชั่วโมง +20%
   29
   ผู้สอน
   พี่ก๊อฟ
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สฝึกตะลุยโจทย์ SAT Chemistry เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวพร้อมจับเวลาเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจากพี่ก๊อฟ เจ้าของเหรียญทอง เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป
   เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหา SAT Chemistry มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Chemistry มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 750 up

  • Advanced SAT Subject Test Biology
   ราคา
   5,900
   รหัส
   5823
   ชั่วโมง
   21
   ชั่วโมง +20%
   25:30
   ผู้สอน
   พี่เทม
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สฝึกตะลุยโจทย์ SAT Biology เน้นฝึกโจทย์ในระดับปานกลางถึงยาก อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวพร้อมจับเวลาเสมือนจริงกว่า 500 ข้อ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบจาก ดร.พี่เทม เพื่อช่วยให้น้องสามารถทำคะแนนได้ระดับ 750 ขึ้นไป
   เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.5-ม.6 ที่ผ่านการเรียนคอร์สเนื้อหา SAT Biology มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Biology มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 750 up

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  รายละเอียดคอร์ส
  • ราคา
   รหัส
   ครั้ง
   ผู้สอน
   วันและเวลา
  • เรียนตัวต่อตัว SAT Subject Tests

   1,200/hr.

   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
   • จัดตารางเรียนได้เอง
  • เรียนเป็นคู่ SAT Subject Tests

   1,000/hr.

   • จับคู่เรียนกับเพื่อนในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
  • เรียนเป็นกลุ่ม SAT Subject Tests

   800/hr.

   • จับกลุ่มเรียนยกแก๊งในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ

Hall of Fame

การันตีด้วยความสำเร็จของน้องๆ

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • SAT Subject tests กับ SAT แตกต่างกันอย่างไร?

  SAT Subject tests เป็นการวัดความถนัดแยกเป็นรายวิชา ซึ่งมีให้เลือกสอบหลากหลายวิชา ในประเทศไทยจะเน้นคะแนนใน 4 รายวิชา ได้แก่ Physics Chemistry Biology และ Math Level II (ตอบผิดติดลบ 0.25 คะแนน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะว่าเลือกใช้คะแนนวิชาใดในการพิจารณา คณะที่นิยมใช้คะแนน SAT Subject tests จะเป็นคณะฝั่งสายวิทย์

  ในขณะที่ SAT จะเน้นทดสอบทักษะความเข้าใจและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ วัดความเข้าใจและตีความ บทความ และงานเขียนในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ทุกคณะสายศิลป์ในไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คะแนนสอบ SAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

 • SAT Subject tests สอบเมื่อไหร่? สมัครที่ไหน?

  (อ้างอิงกำหนดการของปี 2019) SAT Subject tests จะจัดสอบ 5 รอบต่อปี ได้แก่ เดือน MAY JUNE OCT NOV และ DEC ซึ่งสอบวันและเวลาเดียวกันกับ SAT ดังนั้นหากรอบใดที่มีการสอบพร้อมกันน้องจะต้องเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการสมัครสอบต้องดำเนินการผ่าน Website www.collegeboard.org เท่านั้น โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 • SAT MATH , SAT Subject tests Math Level 1 และ Math Level 2 ต่างกันอย่างไร?

  ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการสอบ SAT แบ่ง 2 ประเภทได้แก่

  1. SAT (หรือ SAT I) ประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่ SAT Math และ SAT Reading & Writing เมื่อน้องสมัครสอบ SAT แล้วน้องต้องสอบทั้งเลขและอังกฤษ เพราะถือเป็นข้อสอบเดียวกัน (แต่ถ้าคณะที่น้องต้องการจะยื่นคะแนน require แต่ SAT Math น้องสามารถส่งเฉพาะคะแนน SAT Math แยกให้คณะได้)

  2. SAT Subject Test (หรือ SAT II) ประกอบไปด้วยหลายวิชา เช่น
  SAT Subject Test Math Level 1
  SAT Subject Test Math Level 2
  SAT Subject Test Physics, Chemistry และ Biology
  เวลาน้องสมัครสอบ SAT Subject Test สามารถเลือกสอบได้ตั้งแต่ 1-3 วิชา ใช้เวลาวิชาละ 1 ชั่วโมง

  รูปแบบการสอบและการคิดคะแนน

  – SAT MATH ตอบผิดไม่ติดลบ และมีทั้งพาร์ทที่ใช้และห้ามใช้เครื่องคิดเลข
  – SAT Subject tests Math Level 1, 2 ตอบผิดติดลบ 0.25 และสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทั้งข้อสอบ

  เนื้อหาของข้อสอบ

  – SAT MATH จะเทียบเท่าเนื้อหาเลขม.ต้น แต่จะมีความยากในส่วน word problems และ data analysis ที่เป็นโจทย์ปัญหาอ่านยาวๆ
  – SAT Subject tests Math Level 1, 2 เนื้อหาเทียบเท่าเลขม.ปลาย มีครบแทบจะทุกบทที่น้องเรียนในหลักสูตรไทย เช่น  function, trigonometry (ตรีโกณ), conic section (ภาคตัดกรวย) ฯลฯ

  และ เนื้อหาของ Math Level 2 จะกว้างกว่า Math Level 1 ดังนั้นถ้าน้องเตรียมเนื้อหาและฝึกโจทย์ของ Math Level 2 จะครอบคลุม Math Level 1 แน่นอน

  การยื่นคะแนน

  -คณะอินเตอร์สายศิลป์ แทบจะทุกคณะ ทั้งบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, สถาปัตย์ฯ, นิเทศฯ เช่น BBA CU,TU , EBA CU, BE TU, INDA CU จะใช้คะแนน SAT Math เป็นหลัก
  -คณะอินเตอร์สายวิทย์ เช่น วิศวะอินเตอร์, ทันตแพทย์อินเตอร์ เช่น ISE CU, MIDS Mahidol จะกำหนดให้ยื่นคะแนน SAT Subject test Math Level 2 แทน

 • การสอบ SAT Subject test หากเลือกสอบหลายวิชาต้องเริ่มสอบวิชาอะไรก่อน?

  ในการสอบ SAT Subject test น้องๆจะได้ข้อสอบและกระดาษคำตอบมาพร้อมกันหลายวิชา โดยน้องสามารถกำหนดได้เองว่าต้องการเริ่มสอบวิชาไหนก่อน ผู้คุมสอบจะจับเวลา 1 ชม. ต่อวิชา ทั้งนี้น้องสามารถเลือกสอบได้สูงสุด 3 วิชา ในการสอบหนึ่งรอบครับ