1. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัคร
 2. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับพนักงาน
 3. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ
 4. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับ ลูกค้าและผู้รับบริการ
 5. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับ บุคคลทั่วไป
 6. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV)
 7. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว
 8. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการจัดกิจกรรม


การใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว

 1. แบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอมสำหรับผู้ปกครอง
 2. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 3. แบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม
 4. แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล