กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – Advance Writing for IELTS by Dr. P’GAK

ตัวอย่างคอร์สเรียน Advance Writing for IELTS

สอนโดย ดร.พี่กั๊ก ignite by OnDemand
- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK