กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – Advanced CU-ATS Physics by P’Ink

ตัวอย่างคอร์สเรียน Advanced CU-ATS Physics

สอนโดยพี่อิ้งค์ บูรณ์พิภพ ศิริโรจน์รัตนะ
- Master of Science in Pure Mathematics (GPA 3.94), Chulalongkorn University, Thailand
- Bachelor of Engineering in Petroleum Engineering (First-Class Honors, GPA 3.92), Chulalongkorn University, Thailand
- ประสบการณ์สอนวิชา Mathematics และ Science (CU-ATS, ACT, GED, IGCSE) มามากกว่า 10 ปี