กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – Advanced Digital SAT Reading and Writing by P’Kao

ตัวอย่างคอร์สเรียน Advanced Digital SAT Reading and Writing
สอนโดย พี่ข้าว ignite by OnDemand
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาฯ เอกวิชาภาษาอังกฤษ (นักเรียนทุนสมเด็จพระเทพ)
- ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 10 ปี การันตีด้วยความสำเร็จของน้องมากมาย