กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – Basic Math EP ม.ต้น by P’Note

ตัวอย่างคอร์สเรียน Basic Math EP ม.ต้น

สอนโดย พี่โน้ต ignite by OnDemand
- ปริญญาโท (Y-MBA) จุฬาฯ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
- ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี การันตีด้วยความสำเร็จจากน้องๆ ที่สอบ SAT Math ได้ 800คะแนนเต็ม มากมาย