กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – BMAT Biology by Dr. P’Tame

ตัวอย่างคอร์สเรียน BMAT Biology

สอนโดย ดร.พี่เทม ignite by OnDemand
- ปริญญาเอกด้านชีววิทยา University of Wisconsin – Madison, USA
- ปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ1
- เหรียญเงิน สอวน. ชีววิทยาระดับชาติ