กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – BMAT Part 1 by Dr. P’Gak & P’Pat

ตัวอย่างคอร์สเรียน BMAT Part 1 (Problem Solving & Critical Thinking)

สอนโดย ดร.พี่กั๊ก ignite by OnDemand
- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK

และสอนโดย พี่ภัทร์ ignite by OnDemand
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Aberdeen, UK
- เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้คิดค้น SAT Trick หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องได้ SAT Math 800 เต็ม!
เทคนิคการบริหารเวลาในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด