กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – English Level Up : Grammar Pro by P’Nan

ตัวอย่างคอร์สเรียน English Level Up : Grammar Pro
สอนโดย พี่แนน ignite by OnDemand
- อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากกว่า6ปี