กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – English Level Up : Reading Go Global 1 by P’Amy & P’Nan

ตัวอย่างคอร์สเรียน English Level Up : Reading Go Global 1
สอนโดย พี่เอมี่ ignite by OnDemand
- ปริญญาโท Education of International Development (สาขาการพัฒนาการศึกษา) University College London
- ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ เอกการระหว่างประเทศ ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และสอนโดย พี่แนน ignite by OnDemand
- อักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากกว่า6ปี