กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – GED Math by P’Pat (ignite by OnDemand)

ตัวอย่างคอร์สเรียน GED Math

สอนโดยพี่ณภัทร์ ธนภูมิสกุล (พี่ภัท)
- Bachelor of Science in Biotechnology (2nd Class honors), Mahidol University
- Diploma of Education Studies, Victoria University, Australia
- Second Language Teaching Methodology for Teachers in Community Schools (Languages), RMIT University, Australia