กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – GED Reasoning Through Language Arts (RLA) by P’Ming

ตัวอย่างคอร์สเรียน GED Reasoning Through Language Arts (RLA)

สอนโดยพี่หมิง ณัฐภรณ์ วรรณรังษี
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ
- ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์สอน GED Social Studies และ RLA มากกว่า 10 ปี