กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – GED Social Studies by P’Ming

ตัวอย่างคอร์สเรียน GED Social Studies

สอนโดยพี่หมิง ณัฐภรณ์ วรรณรังษี
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ
- ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์
- มีประสบการณ์สอน GED Social Studies และ RLA มากกว่า 10 ปี