กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – IELTS by Dr. P’Gak & Dr. P’Patrick

ตัวอย่างคอร์สเรียน IELTS

สอนโดย พี่แพททริค ignite by OnDemand
- IELTS Ex-Examiner
- คะแนน IELTS OVERALL 8.5 (LISTENING 9/ SPEAKING 9)
- ปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัย OXFORD, UK

และสอนโดย ดร.พี่กั๊ก ignite by OnDemand
- ปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ University of Glasgow, UK