กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – SAT Physics by P’Great

ตัวอย่างคอร์สเรียน SAT Subject Test Physics

สอนโดย พี่เกรท ignite by OnDemand
- ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ (GPA 3.99 with distinction) Stanford University, USA
- เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก
- เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์ ระดับเอเชีย
- ปริญญาโท สาขา Learning Design and Technology, Graduate School of Education (GPA 4.00),
Stanford University, USA