กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – SAT Chemistry by P’Goft

ตัวอย่างคอร์สเรียน SAT Subject Test Chemistry

สอนโดย พี่ก๊อฟ ignite by OnDemand
- ปริญญาโท London School of Economics, UK
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเลียม เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เหรียญทอง การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (คะแนนสูงสุด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย