รวม Requirement คณะอินเตอร์ยอดฮิต วิศวะ บริหาร อักษร สถาปัตย์ ฯลฯ

         พี่ ignite ได้รวบรวมข้อมูล Requirement ของคณะอินเตอร์ ยอดฮิต ของ TCAS63 รอบ1 ไม่ว่าจะคณะวิศวะ บริหาร อักษร สถาปัตย์ พี่ๆ รวมมาให้หมดแล้วครับ น้องๆ ต้องรีบดูแล้วเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่จะนำไปยื่นมหาวิทยาลัยนะครับ

รวม Requirement คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ TCAS63 รอบ1

รวม Requirement คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ - Bigcover2

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ISE จุฬาฯ รับสมัคร วันที่ 25 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.0
  – TOEFL (internet-based) ≥ 80
  – CU-TEP ≥ 80
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – SAT (Math) ≥ 620
  – SAT ll (Math Lv2) ≥ 600
  – CU-ATT (Math) ≥ 480
  – A-level (Math) ≥ B
  – IB (Math) ≥ 6
 • ผลสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – CU-ATT ≥ 800
  – SAT (Math) ≥ 620 และ SAT ll (Math Lv2) ≥ 600
  – A-level (ฟิสิกส์และเคมี) ≥ B
  – IB (ฟิสิกส์ HL และ เคมี HL) ≥ 6

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://www.ise.eng.chula.ac.th/document/pangpr/Early_Admissions.pdf

2. คณะวิทยาศาสตร์และคณะจิตวิทยา

BBTech จุฬาฯ รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.0
  – TOEFL (Paper-based) ≥ 550
  – TOEFL (Internet-based) ≥ 79
  – SAT (Evident-Based Reading and Writing) ≥ 450
  – CU-AAT Verbal ≥ 400
  – CU-TEP ≥ 80
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์
  – SAT (Math) ≥ 490
  – CU-ATT (Math) ≥ 450
  – SAT Subject Test (Mathematics Level 2) ≥ 600

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://www.bbtech.sc.chula.ac.th/index.php/admissionen/

 

JIPP จุฬาฯ รับสมัคร วันที่ 25 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.5
  – TOEFL (Internet-based) ≥ 88
  – CU-TEP ≥ 104
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – SAT (Math และ Evidence-Based Reading and Writing) รวม ≥ 1100
  – CU-AAT (Verbal Section และ Math Section) รวม ≥ 1030

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : https://d881c153-6a80-406c-b81d-53fe30b15d47.filesusr.com/ugd/c186f8_6ac7b651a28441849cc0526dcef43cbe.pdf

รวม Requirement คณะบัญชี-บริหารธุรกิจ อินเตอร์

รวม Requirement คณะบัญชี - บริหารธุกิจ อินเตอร์ - Bigcover3

1. คณะบัญชี-บริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์

 • BBA จุฬาฯ รับสมัคร วันที่ 25 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS (Academic) ≥ 6.5
  – TOEFL (internet-based) ≥ 79
  – CU-TEP and Speaking ≥ 101
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ
  – SAT (Math & Evidence-Based Reading & Writing) ≥ 1270


อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : 
https://bba.acc.chula.ac.th/index.php/2014-06-27-06-06-17/apply-online/admission-requirements

 

BBA มธ. รับสมัคร วันที่ 9 – 29 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.0
  – TOEFL (internet-based) ≥ 80
  – TU-GET (Paper-based) ≥ 550
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ
  – SAT หรือ GSAT ≥ 1270
  – มีคะแนนวิชา Math ≥ 600 และ Verbal ≥ 460 รวมกัน ≥ 1,200
 • Essay และการสัมภาษณ์

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://www.bba.bus.tu.ac.th/admissions.php

 

EBA จุฬาฯ รับสมัคร วันที่ 25 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.5
  – TOEFL (internet-based) ≥ 83
  – CU-TEP and Speaking ≥ 104
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์
  – SAT (Math) ≥ 700
  – CU-ATT (Math) ≥ 650
  – SAT Subject Test (Mathematics Level 2) ≥ 700

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://www.eba.econ.chula.ac.th/admission/announcement

 

BE มธ. รับสมัคร วันที่ 22 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.5
  – TOEFL (ibt) ≥ 80
  – TU-GET (PBT) ≥ 550
  – TU-GET (CBT) ≥ 80
  – SAT Verbal ≥ 450
  – GSAT Verbal ≥ 450
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – SAT Math ≥ 650
  – SAT Math ll ≥ 650
  – GSAT Math ≥ 650

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://www.be.econ.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=26

รวม Requirement คณะอักษรศาสตร์ วัฒนธรรมและภาษา อินเตอร์

รวม Requirement คณะอักษรศาสตร์ วัฒนธรรมและภาษา อินเตอร์ - Bigcover4

1. คณะอักษรศาสตร์-วัฒนธรรมและภาษา

BALAC จุฬาฯ รับสมัคร วันที่ 25 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 7.0
  – TOEFL (Paper-based) ≥ 587
  – TOEFL (Internet-based) ≥ 95
  – TOEFL (computer-based) ≥ 240
  – CU-TEP ≥ 90.
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – SAT Verbal ≥ 480
  – CU-AAT Verbal ≥ 480
  – ACT (English) ≥ 22

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://www.arts.chula.ac.th/~balac/web/Procedures-Balac

2. คณะนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร

BJM มธ. รับสมัคร วันที่ 4 พย. – 16 ธค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – TOEFL (Internet-based) ≥ 79
  – IELTS (Academic) ≥ 6.5
  – TU-GET ≥ 550
  – SAT (Evidence Based Reading and Writing) ≥ 450
 • Portfolio + Statement of Purpose

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bjm.jc.tu.ac.th/news/view/249-B-J-M-Admission-2020-Inter-Portfolio-1-Round

 

Comm Arts จุฬาฯ วันที่ 25 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • Academic Aptitude Tests (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – SAT Verbal ≥ 500 โดยคะแนน รวม ≥ 1100
  – CU-AAT Verbal ≥ 440 โดยคะแนน รวม ≥ 1020

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://www.inter.commarts.chula.ac.th/page/ba-admission/

3. คณะรัฐศาสตร์

PGS จุฬาฯ รับสมัคร วันที่ 2 – 30 มี.ค. 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.5 (แต่ละทักษะต้อง ≥ 6)
  – TOEFL ≥ 87
  – SAT Verbal ≥ 500 (SAT Total ≥ 1200)

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : https://pgschula.org/eligibility

รวม Requirement คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์

รวม Requirement คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อินเตอร์ - Bigcover5

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

INDA จุฬาฯ รับสมัครวันที่ 25 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.0
  – SAT Verbal ≥ 450
  – TOEFL (Internet-based) ≥ 79
  – TOEFL (Paper-based) ≥ 550
  – CU-AAT Verbal ≥ 400
  – CU-TEP ≥ 80
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์
  – SAT (Math) ≥ 570
  – CU-ATT (Math) ≥ 550
  – CU-TAD (Test of Aptitude in Design)

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://cuinda.com/admissions/

         สำหรับน้องๆ ที่อยากเข้าคณะอินเตอร์ ทาง ignite by OnDemand ก็มี คอร์สเรียนที่ตอบโจทย์ เนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบยื่นเข้าคณะในฝันของน้องๆ ทั้ง คอร์สสด , คอร์ส Self ที่สามารถเรียนได้ทุกสาขาของ OnDemand อีกทั้งยังมีเรียนแบบ One on One และ ใหม่ล่าสุดคอร์ส Learn Anywhere ให้น้องๆ เรียนทางออนไลน์ ที่ไหนเมื่อไหร่ ก็เรียนได้ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีโปรไฟล์ระดับเทพ สนุกไปกับเพื่อนๆ ในคอร์สรวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย และยังให้คำปรึกษาดูแลน้องๆ จนสอบติด ถ้าน้องคนไหนอยากสอบถามวางแผน ในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะอินเตอร์ รอบ1 สามารถเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาทำ Placement Test เพื่อวัดระดับความรู้ ได้ที่ Ignite by Ondemand ชั้น 12B อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ หรือทาง Line@ ด้านล่างได้เลยครับ

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...