ข้อสอบ ACT คืออะไร? มารู้จักอีกหนึ่งโอกาส สอบติดคณะอินเตอร์

ข้อสอบ ACT คือ - ignite by OnDemand - Thumbnail

         ข้อสอบ ACT คืออะไร? คงเป็นคำถามที่น้องๆ ทีมอินเตอร์สงสัยกันมากที่สุดตอนนี้ !!! หลังจากที่ข้อสอบ SAT Subject tests ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ ทำให้มหาวิทยาลัยในไทยที่เปิดสอนหลักสูตรอินเตอร์ต่างพากันเบนเข็มมาเปิดรับคะแนน ACT กันมากขึ้น ไม่ว่าจะคณะวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ ดังนั้นใครที่อยากสอบติด TCAS รอบ1 ต้องมารู้จักกับข้อสอบ ACT ที่เป็นอีกหนึ่งโอกาสทำให้น้องๆสอบติดคณะอินเตอร์ยอดฮิตนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมกันได้เลย…ignite เตรียมข้อมูลพร้อมเสิร์ฟให้น้องๆ แล้วครับผม

ข้อสอบ ACT คือ

ACT คือ - ignite by OnDemand - Bigcover2

         ACT หรือ American College Testing Assessment คือ ข้อสอบมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาใช้วัดระดับทักษะด้านการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการสื่อสารที่จำเป็นในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์ที่เปิดรับนักศึกษาจากระบบ TCAS รอบ1 มักจัดหมวดหมู่คะแนน ACT ให้อยู่ประเภทเดียวกับคะแนน SAT หรือ SAT Subject tests แต่ทั้งนี้ ACT จะมีลักษณะเนื้อหาข้อสอบที่แตกต่างออกไปพอสมควร

ข้อสอบ ACT มีสอบวิชาอะไรบ้าง?

ข้อสอบ ACT สอบวิชาอะไรบ้าง - ignite by OnDemand - Bigcover3
 1. วิชา English มีจำนวน 75 ข้อและให้เวลาทำข้อสอบ 45 นาที ในพาร์ทนี้จะเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเนื้อหาจะให้ความสำคัญกับการวัดทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เช่น การใส่เครื่องหมายต่างๆ ในประโยคภาษาให้ถูกต้อง, การวางตำแหน่งประโยค

 2. วิชา Mathematic มีจำนวน 60 ข้อและให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที เป็นข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก เนื้อหาในพาร์ทนี้จะครอบคลุมความรู้ ทักษะคณิตศาสตร์ตั้งแต่เริ่มจนถึงระดับมัธยมปลาย (Grade 12 หรือ ม.6) เช่น Algebra, Geometry และ Trigonometry ซึ่งการสอบ ACT จะอนุญาตให้น้องๆนำเครื่องคิดเลขเข้าไปในห้องสอบได้ครับ แต่ต้องเป็นประเภทที่ไม่สามารถคำนวณอัตโนมัติได้เท่านั้น

 3. วิชา Science มีจำนวน 40 ข้อและให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที ซึ่งถือว่าเป็นพาร์ทที่ให้เวลาน้อย เฉลี่ยแล้วมีเวลาทำข้อละไม่ถึง 1 นาทีเท่านั้น น้องๆต้องฝึกจับเวลามาก่อน เพราะต้องอ่านโจทย์ไว คิดคำตอบไว พาร์ทนี้เนื้อหาเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเรื่องมาให้วิเคราะห์ 7 เรื่องโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยต่างๆ และประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิทยาศาสตร์ แต่ละเรื่องก็จะมีคำถาม 5-7 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

 4. วิชา Reading มีจำนวน 40 ข้อและให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที พาร์ทนี้จะวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของน้องๆเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยจะมีบทความ เรื่องสั้นหรือนวนิยายมาให้น้องๆ อ่านแล้วเลือกคำตอบ เนื้อหาในบทความจะมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งความรู้ด้านกีฬาและศิลปะ

 5. วิชา Writing เลือกทำ 1 ข้อและให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที พาร์ทนี้น้องๆต้องเลือกทำเรียงความ 1 ข้อ ในหัวข้อเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม โดยมีการวัดทักษะการเขียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ 2. การเรียบเรียงเนื้อหา 3. การเลือกใช้คำศัพท์ในงานเขียน 4. ความถูกต้องของเนื้อหาและการเขียนอย่างตรงประเด็น ซึ่งในพาร์ทนี้จะได้รับการตรวจโดยกรรมการ 2 ท่าน

คะแนน ACT ใช้ยื่นคณะอะไรได้บ้าง?

คะแนน ACT ใช้ยื่นคณะอะไรได้บ้าง - ignite by OnDemand - Bigcover4

         สำหรับน้องๆ ที่ลังเลว่าจะสอบ ACT ดีไหม? เพราะไม่รู้ว่าจะใช้ยื่นคณะอะไรได้บ้าง วันนี้พี่แอดมินขอยกตัวอย่างคณะอินเตอร์ยอดฮิตที่เปิดให้ยื่นคะแนน ACT ตามเกณฑ์ TCAS รอบ1 ปี 2564–2565…จะมีคณะอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับผม

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (ISE) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรอินเตอร์ (ChPE) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (SIIT) – สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (TEP-TEPE) – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (SIIE) – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 6. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ (BSAC) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. คณะนวัตกรรมบูรณาการ หลักสูตรอินเตอร์ (BAScii) – สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ สามารถดูรายละเอียดเกณฑ์คะแนนยื่นเข้าคณะอินเตอร์ยอดฮิตได้ที่ >>> https://www.ignitebyondemand.com/university-admission-requirements/

รู้จักข้อสอบ ACT มากขึ้นกับพี่ภัทร์ พี่อิงค์ จาก ignite by OnDemand

         สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะอินเตอร์ยอดฮิตด้วยคะแนน ACT หรือคะแนนอื่นๆไม่ว่าจะ SAT, IELTS หรือ CU-AAT, CU-ATS, CU-TEP สามารถพูดคุยปรึกษากับ ignite เพื่อวางแผนเตรียมตัวสอบให้ติดชัวร์ๆได้ที่ ได้ทาง Line : @ignitebyondemand หรือโทร 02-6580023 , 091-5761475

ดูรายละเอียดคอร์สเรียน SAT, IELTS หรือ CU-AAT, CU-ATS, CU-TEP ได้ทาง >> https://www.ignitebyondemand.com/our-courses/

น้องๆ สามารถสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่าน ShopOnline ของ ignite …พร้อมแล้วลุยเลย >> https://shop.ignitebyondemand.com/

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...