เผยเทคนิคพิชิต CU-TEP Speaking พร้อมแนวข้อสอบ 4 ทักษะ

อยากได้ CU-TEP เยอะๆต้องทำยังไง???

วันนี้ พี่กั๊กและพี่แพททริค IGNITE มาพร้อมแนวข้อสอบCU-TEP ทั้ง 4 พาร์ท 4ทักษะ รวมทั้งเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยเพิ่มคะแนนที่จะส่งน้องๆไปสู่คณะที่ฝันแน่นอน

อย่างที่รู้ๆกันว่า CU-TEP จะมีทั้งหมด 3 parts คือ Listening, Reading, Writing แต่ในการสอบเข้าบางคณะที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ จะต้องยื่นคะแนนสอบส่วนที่ 4 นั่นก็คือ Speaking มาดูกันว่าข้อสอบ CU-TEP นั้น แต่ละพาร์ทมีเทคนิคอย่างไรและควรต้องระวังตรงไหนเป็นพิเศษบ้าง

1. LISTENING (30 ข้อ 30 นาที)

สำหรับการฝึกฝนพาร์ท Listening พี่กั๊กและพี่แพทริค IGNITE ขอแนะนำให้น้องๆ ฟังข่าวภาษาอังกฤษ หรือ ดู TED-Ed บ่อย เป็นการฝึกให้หูของน้องๆคุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษมากขึ้น

ทั้งนี้ พาร์ท Listening ของ CU-TEP จะแบ่งออกเป็น 3ส่วนด้วยกัน คือ

  Short Dialogue จะเป็นบทสนทนาระหว่างคน2คนสั้นๆ พูดแค่คนละ 1ครั้ง ถาม-ตอบกัน ส่วนมากจะถามว่าผู้พูดหมายความว่าอย่างไร ต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร หรือว่าคิดอะไรอยู่ เช่น  

             Woman: My car is broken down again. I’d better buy a new one. (รถฉันเสียอีกแล้ว ฉันน่าจะซื้อใหม่นะ)

             Man: But you’ve just bought a house. (แต่คุณเพิ่งซื้อบ้านไปนะ)

         คำถาม: What did the man think? (ผู้ชายคิดอย่างไร)

         คำตอบ: It’s impossible for the woman to buy a new car.  (คิดว่าตอนนี้ ยังซื้อรถใหม่ไม่ได้)

 Tips น้องๆ ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดฟังไม่ออกทั้งหมด เพราะบางข้อน้องๆจะสามารถเดาจากบริบทหรือศัพท์บางคำได้

 Long Dialogue ส่วนนี้ยังคงเป็นสนทนาระหว่างผู้พูด 2คน แต่เป็นบทสนทนาที่ยาวมากขึ้น อาจเป็นการบรรยายเหตุการณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการให้ข้อมูลบางอย่าง คำถามมักถามถึงใจความของบทสนทนา ความรู้สึกของผู้พูด รวมถึงรายละเอียดของเหตุการณ์โดยอ้างอิงจากบทสนทนา

– Short Talk เป็นการพูดคนเดียวหรือ Monologue เนื้อหาส่วนนี้มักจะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเช่น ข่าวสาร, ความรู้ทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี เช่น การโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศบรูไน และ บริษัทญี่ปุ่นที่คิดค้นแอปพลิเคชันเพื่อช่วยคนท้องหาที่นั่งในรถไฟ

Tips ทั้งในส่วนของ Long Conversation และ Monologue ให้น้องๆ จดคำถามหรือkeywordของคำถามทุกครั้ง เพราะจะไม่มีประโยคคำถามในกระดาษ ขณะฟัง พยายามฟังชื่อเฉพาะ แล้วจับใจความให้ได้ว่า ใคร ทำอะไร เพื่ออะไร มีข้อดี ข้อเสีย หรือลักษณะอย่างไร และมีวิธีป้องกันอย่างไร นอกจากนี้ บางครั้งคำถามชอบถามหาข้อผิดหรือข้อยกเว้น เช่น Which of the following is NOT recommended in the talk? หรือ According to the dialogue, the amount of protein you should consume depends on the following EXCEPT ___________?

2.READING (60 ข้อ 70 นาที)

CU-TEP ถือเป็นหนึ่งในข้อสอบภาษาอังกฤษที่เป็น Speedy test สิ่งที่น้องๆ ต้องระวังในการทำข้อสอบพาร์ท Reading คือเรื่องเวลา น้องๆ จะต้องบริหารเวลาให้ดี อย่าใช้เวลากับบทความใดบทความหนึ่งนานเกินไป เทคนิคคือพยายามดูข้อที่ถามเกี่ยวกับการ ‘Refer’  เช่น The word “it” (line 7) refers to ______? คำถามเหล่านี้ น้องๆ สามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการข้ามไปอ่านในย่อหน้านั้นที่โจทย์ถามได้ พาร์ท Reading ของ CU-TEP จะมีลักษณะของบทความดังต่อไปนี้ คือ

 Cloze test ข้อสอบส่วนนี้จะเป็นบทความความรู้ทั่วไปหรือข่าวสารที่จะเว้นช่องว่างให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดไปเติม เช่น หัวข้อที่เคยออกไม่นานมานี้เกี่ยวกับ Cooking is a therapeutic activity.

Tips ข้อสอบพาร์ทนี้จะทดสอบน้องๆอยู่ 2เรื่องเป็นหลัก คือ Grammar และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในส่วนของGrammar พี่กั๊กและพี่แพททริคขอแนะนำให้น้องทบทวนเรื่อง Participles และความหมายของ Connectors หรือคำเชื่อมไว้ ส่วนในพาร์ทของคำศัพท์ ให้น้องๆ ลองเดาคำศัพท์จากบริบทโดยที่ยังไม่ดูตัวเลือก เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคำตอบ เพราะบางทีคำที่เราคิดไว้อาจจะมีอยู่หรือใกล้เคียงกับตัวเลือก อีกหนึ่งวิธี คือ ให้น้องๆ ลองตัดตัวเลือกที่คิดว่าไม่ใช่แน่ๆ แล้วลองเติมคำศัพท์ที่เหลือลงในช่องว่าง ถ้าอ่านแล้วใจความได้ก็เลือกคำนั้นเลย

 Letter ใน Reading ของ CU-TEP จะมีส่วนข้อสอบที่เป็นการตอบคำถามจากบทความที่เป็นรูปแบบจดหมาย อาจเป็นจดหมายถึงสำนักพิมพ์ จดหมายร้องเรียน จดหมายระหว่างบุคคล หรือจดหมายที่เขียนโดยนักเขียน เป็นต้น เช่น ข้อสอบเคยออกเป็นจดหมายจากนักเรียนถึงอธิการบดี เนื้อหาเกี่ยวกับการทบทวนแผนการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น

Tips สังเกตว่าคนเขียน 1) ต้องการอะไร 2) มี Mood & Tone ของบทความอย่างไร 3) ใจความของจดหมายคืออะไร และ 4) คิดว่าบทความดังกล่าวจะปรากฏที่ไหน

 Argumentative Essay เป็นเรียงความที่มีความคิดเห็นมากกว่าด้านเดียว รูปแบบการเขียนมักจะขึ้นด้วยความคิดเห็นทั่วไป (Common belief) แล้วตามด้วยความคิดเห็นของคนเขียน ซึ่งมักจะขัดแย้งกัน อย่างครั้งที่ผ่านมาไม่นาน ข้อสอบออกเรื่อง Homeschooling

Tips น้องๆ ต้องพยายามจับจุดให้ได้ว่า ผู้เขียนมีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆอย่างไร อะไรคือประเด็นในการนำเสนอ ใจความสำคัญ (Main idea) ของบทความคืออะไร การReferถึงสรรพนามในบทความ รวมถึงการยกคำศัพท์บางคำมาถามถึงความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดหรือ Synonymนั่นเอง สำหรับการถามถึง Synonym พี่กั๊กและพี่แพทริค IGNITEแนะนำให้น้องๆตัดคำตอบออกให้เหลือน้อยที่สุดและเดาบริบทว่าเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ คำศัพท์ควรเป็นในทิศทางที่ดีหรือไม่ดี เป็นต้น

 Informative Article เป็นบทความที่ให้ข้อมูลทั่วๆไป สำหรับเมื่อเร็วๆนี้ข้อสอบออกทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ 

  • E-waste (Electronics-Waste) and its danger to the environment
  • Device to stimulate memory
  • The Romanov: the mystery of the unconfirmed bodies

Tips คำถามมักจะถามเกี่ยวกับข้อมูล หรือการสรุปความจากบทความ น้องๆ จึงควรหา Keyword ในคำถามก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปหาคำตอบในบทความ นอกจากนี้ น้องๆ ควรอ่านข่าวภาษาอังกฤษให้เป็นกิจวัตร เพราะข้อสอบมักจะออกเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน อย่างน้อย 1 บทความ เช่น ข่าวด้านสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงญา

3.WRITING (30 ข้อ 30 นาที)

ในส่วนนี้ต้องอาศัยความพยายามของน้องๆ เน้นฝึกทำโจทย์เยอะๆ โดยเฉพาะด้าน Error เนื่องจากข้อสอบ Error เป็นข้อสอบที่เน้นวัดความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) ของน้องๆ ดังนั้นการหมั่นทำโจทย์บ่อยๆจะทำให้น้องๆได้เรียนรู้Grammarสะสมไปเรื่อยๆอีกทั้งยังเห็นจุดที่ตนมักผิดบอกๆเพื่อระมัดระวังหากเจอในข้อสอบ และสุดท้ายเรื่องที่ออกในข้อสอบจริงก็มักจะวนอยู่กับสิ่งที่น้องๆเคยฝึกฝนไปแล้วอย่างแน่นอน

4.SPEAKING (15-20 นาที)

ข้อสอบส่วนนี้จะมีทั้งหมด 3 parts ในแต่ละ Part จะพูดประมาณ 2 นาทีและมีเวลาให้เตรียมตัว 45 วินาที 

Theme 3 ครั้งเมื่อไม่นานมานี้ที่พี่กั๊กและพี่แพททริคอัพเดทมาให้น้องๆของการสอบSpeaking คือ  Travel (การท่องเที่ยว), Street Food (อาหารริมทาง), และ Important Person (บุคคลสำคัญ) ที่สำคัญน้องๆต้องมีสมาธิอย่างมาก เพราะการสอบ CU-TEP Speaking นั้น น้องๆจะไม่ได้สอบกับคนแต่เป็นการสอบแบบอัดเสียง แถมยังต้องสอบพร้อมผู้เข้าสอบคนอื่นๆด้วย ดังนั้น น้องๆต้องมีสติอย่างมากเลยนะค้าบบ

ในการสอบ CU-TEP Speaking จะแบ่งออกเป็น 3ส่วน ได้แก่ การบรรยายภาพ, การตอบคำถามแสดงความคิดเห็น, และการสรุปความ

  • การบรรยายภาพ

โจทย์จะให้ภาพมาทั้งหมด 6ภาพที่มี Themeเดียวกัน เช่น หากเป็น Theme Travelหรือการท่องเที่ยว รูปภาพก็จะมีทั้งรูปการท่องเที่ยวคนเดียว การท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม กิจกรรมที่ทำระหว่างการท่องเที่ยว และ รูปภาพการเซลฟี่ เป็นต้น 

Tips ให้น้องๆ คิดเป็นภาพรวมว่าสื่อถึงอะไร แล้วลองเขียนคำศัพท์ออกมา เพื่อใช้ในการพูด เช่น ถ้าได้ Theme เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คำศัพท์ก็จะมี adventure, explore, journey, activity, exciting …. เพื่อเป็นการเล่าเรื่องให้มีลำดับและเพื่อป้องกันความสับสนของตัวน้องๆเอง น้องๆอาจใส่Connectors การเรียงลำดับ เช่น Firstly, Secondly, Then, Next, Finally เป็นต้น

  •  การตอบคำถามแสดงความคิดเห็น

น้องๆจะต้องตอบแบบอธิบายขยายความโดยคำถามจะสอดคล้องกับกลุ่มรูปภาพที่น้องๆได้อธิบายไปในส่วนแรก เช่นหากน้องๆได้อธิบายรูปภาพใน Theme การท่องเที่ยวไปในส่วนแรก คำถามที่น้องๆจะต้องตอบและขยายความคือ Some people like to travel alone, some people like to travel in group. Which one do you prefer, Why?

Tips น้องๆ จะต้องพูดถึงทั้งข้อดีและข้อเสีย แล้วบอกว่าชอบอันไหน เพราะอะไร พร้อมยกตัวอย่างคำตอบของน้องๆเอง พยายามใส่คำเพื่อแสดงลำดับความคิดให้คำตอบดูสละสลวยและเรียกคะแนนเพิ่ม เช่น Moreover, In addition, However, Not only…but also, To conclude เป็นต้น อีกเทคนิคหนึ่งในการฆ่าเวลาเมื่อน้องๆคิดคำตอบไม่ออกแล้ว น้องๆอาจเล่าถึงประสบการณ์ตรงของน้องๆต่อหัวข้อนั้นๆ และเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวน้องเอง จะสามารถทำให้น้องๆพูดได้ยาวมากขึ้นด้วย เช่น When I was young, I used to visit ………

  •  การสรุปความ

ในส่วนที่ 3 ของ CU-TEP Speaking จะมีวิดีโอให้น้องๆดูและฟัง ในวิดีโอจะเป็นการบรรยายอย่างเดียว มีความยาวประมาณหนึ่งเลยทีเดียว หลังจากวิดีโอจบ จะมีเวลาให้เตรียมตัว 45วินาที หลังจากนั้น น้องๆจะต้องพูดสรุปความทั้งหมดที่ได้จากวิดีโอ เช่น ครั้งที่เป็นการสอบในธีม Travel หัวข้อบรรยายในครั้งนี้ คือ Traveling alone

Tips ระหว่างฟังให้น้องๆจับใจความความสำคัญ อาจใช้วิธี Take Notes จด Keywords ร่วมด้วย หลังจากฟังจบ ให้น้องๆ ลองสมมติว่าถ้าเกิดจะต้องเล่าเรื่องที่ฟังจบไปให้เพื่อนฟัง น้องๆ อยากจะเล่าอะไรบ้าง

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆกับเทคนิคการพิชิตข้อสอบ CU-TEP และ CU-TEP Speaking พร้อมรายละเอียดข้อสอบแบบเจาะลึกที่พี่กั๊กและพี่แพททริครวบรวมมาไว้ให้น้องๆ

แน่นอนว่าการรู้จักข้อสอบ เป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทบทวนและหมั่นฝึกฝนทำข้อสอบ เพราะ Practice makes perfect. นะครับ ถ้าตะลุยโจทย์ พร้อมเรียนรู้เทคนิคที่ลึกกว่านี้ เด็ดกว่านี้กับพี่กั๊กและพี่แพททริคต่อได้ในคอร์ส CU-TEP(Listening, Reading, Writing, Vocabulary) เริ่ม 30 ตุลาคมนี้ และคอร์ส CU-TEP Speaking 11 ธันวาคมนี้ หรือหากต้องการดูรายละเอียดคอร์ส Self สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>https://www.ignitebyondemand.com/our-courses/cu-tep/ แล้วมาเจอกันที่ ignite by OnDemand พี่กั๊กและพี่แพททริครอเจอน้องๆอยู่น้า

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...