BMAT คืออะไร? ทำความรู้จัก BMAT อีกหนึ่งโอกาสในการเป็นหมอ

BMAT คืออะไร ? มาทำความรู้จักข้อสอบ BMAT กับโอกาสในการเป็นหมอ

         สวัสดีครับน้องๆ ทุกคนช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเปิดรับสมัครสอบ BMAT กันแล้ว มีน้องๆหลายคนหลังไมค์ถามกันเข้ามาเยอะมากว่า “ BMAT คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ?? ” วันนี้พี่แอดมินเลยรวบรวมข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับข้อสอบ BMAT มาน้องๆได้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างโอกาสอีกช่องทางหนึ่งสำหรับน้องที่อยากเข้าคณะแพทย์ โดยไม่ต้องสอบ กสพท กันนะครับ ถ้าน้องๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยยย…

BMAT คืออะไร ?

         BMAT หรือ BioMedical Admission Test คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งสถาบันชั้นนำในประเทศไทยเริ่มเปิดรับคะแนน BMAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาครับ

รูปแบบข้อสอบ BMAT

ข้อสอบ BMAT แบ่งออกเป็น 3 parts คือ

 1. Aptitude and Skills ใน Part นี้จะเป็นข้อสอบปรนัย 35 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที ประกอบไปด้วยข้อสอบที่เป็นการคำนวณและ Critical Analysis ทดสอบความถนัดและทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหา ความเข้าใจการโต้แย้ง การวิเคราะห์ข้อมูลและการอนุมาน
 2. Scientific Knowledge and Applications เป็นข้อสอบปรนัย 27 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และคณิตศาสตร์
 3. Writing Task เป็นการเขียนตอบคำถาม 1 ข้อ โดยเลือกจาก 3 ข้อที่ข้อสอบให้มา ข้อสอบ Part นี้ ใช้เวลา 30 นาที วัดความสามารถในการเลือกพัฒนา หรือ จัดการความคิดและสื่อสารด้วยการเขียนอย่างชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพ

การคิดคะแนน BMAT

 • ส่วนที่ 1 – 2 คะแนนเต็ม 9.0

แต่ละข้อมี 1 คะแนน  มีการแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็นสเกล 1-9 โดยส่วนใหญ่คะแนนจะอยู่ที่ 5.0 หากมีความชำนาญสูงขึ้นคะแนนจะอยู่ที่ 6.0 และ น้อยคนที่จะได้ถึง 7.0 ขึ้นไป

 • ส่วนที่ 3 จะมีผู้ตรวจ 2 คน

ผู้ตรวจจะให้คะแนน 2 แบบ ส่วนแรกจะเป็นการให้คะแนนด้านเนื้อหา ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนอยู่ที่ 0-5 และส่วนที่ 2 จะให้คะแนนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นเกณฑ์ A, C, E

การให้คะแนนด้านเนื้อหา (มี 1-5 คะแนน)

 • 1คะแนน หมายถึง เป็นการเขียนด้วยเนื้อหาที่พอรับได้ แต่ตอบไม่ค่อยตรงคำถาม อาจมีความลังเลหรือไม่ชัดเจน
 • 2คะแนน หมายถึง เป็นการเขียนที่ค่อนข้างตรงประเด็น แต่อาจมีบางคำหรือบางจุดที่ไม่ชัดเจน
 • 3คะแนน หมายถึง การเขียนแสดงการตอบคำถามได้พอใช้ตรงกับทุกมุมมองของคำถาม มีการสร้างเหตุผลโต้แย้ง แต่อาจมีจุดบกพร่องด้านการเชื่อมโยงความคิดหรือจุดที่มองข้ามไป
 • 4คะแนน หมายถึง การเขียนที่มีข้อบกพร่องน้อย ตรงประเด็นทุกมุมมอง มีการใช้สำนวนการโต้แย้งได้ดี ใช้โครงสร้างประโยคแสดงออกถึงความคิดได้อย่างมีเหตุผล
 • 5คะแนน หมายถึง การเขียนได้ดีเยี่ยมชัดเจนไร้จุดบกพร่อง ตอบตรงประเด็นทุกมุมมอง มีการใช้โครงสร้างประโยคแสดงออกถึงความคิดได้ดีเยี่ยม ชัดเจน โน้มน้าวได้ดี มีจุดกว้างแคบความคิด สังเคราะห์ข้อมูลหรือสรุปได้ดี

 

เกณฑ์การให้คะแนนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

 • BandA หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยดูจากการอ่านได้ลื่นไหล, โครงสร้างประโยคดี, เลือกใช้ศัพท์ดี, ไวยากรณ์ใช้ถูกต้องและเหมาะสม, การสะกดคำและเครื่องหมายวรรคตอนดี, มีข้อผิดพลาดน้อย
 • BandC หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ อาจมีจุดอ่อนด้านประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษ โดยดูจาก อ่านได้พอลื่นไหล ไม่อ่านยาก, มีการใช้โครงสร้างประโยคง่ายๆ, ใช้ศัพท์ระดับกลาง ไม่ง่ายเกินไป, ใช้ไวยากรณ์ได้เหมาะสม, สะกดคำและใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้พอใช้, มีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง
 • BandE หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน โดยดูจาก การทำให้ต้องอ่านหลายรอบถึงจะเข้าใจ, มีจุดบกพร่องในประโยคหรือย่อหน้า, มีการใช้ศัพท์ง่ายๆบ่อย, ใช้ไวยากรณ์ผิด, มีจุดบกพร่องด้านการสะกดคำและเครื่องหมายวรรคตอน รวมไปถึงจุดบกพร่องที่เห็นได้ใช้

 

“เกณฑ์การให้คะแนน จะแบ่งเป็น A, B, C, D, E ”

หากกรรมการ 2 คน ให้คะแนน AA = A, AC=B, CC=C, CE=D, EE=E

โดยส่วนใหญ่คะแนนด้านเนื้อหา เต็ม 5.0 จะได้ 3.0, 3.5, 2.5, 2.0 และ 4.0  และภาษาอังกฤษจะได้ A, B, C, D, E ตามลำดับ

         สำหรับรอบสอบ BMAT นั้นจะเปิด 3 รอบต่อปี โดยน้องสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 รอบเท่านั้น ในประเทศไทยจะจัดสอบในรอบ 2 และ 3 เท่านั้น ทั้งนี้ในการเลือกสอบ พี่แอดมินแนะนำว่าน้องควรตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละคณะก่อน ว่ารับผลคะแนนจากรอบไหนด้วยนะครับ 

*สำหรับการสอบ BMAT ในแต่ละรอบจะมีค่าสมัครแตกต่างกัน น้องๆสามารถเช็คช่องทางการสมัครสอบและค่าสมัครในแต่ละรอบ ด้านล่างได้เลยครับ

การสมัครและค่าสมัครสอบ BMAT

สมัครที่ www.metritests.com

 • ค่าสมัครสอบรอบ ส.ค. £119 (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น) ประมาณ 4,700 บาท*
 • ค่าสมัครสอบรอบ ต.ค. £81 (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น) ประมาณ 3,200 บาท


*ราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละช่วงที่สมัคร

**สำหรับการลงทะเบียน  Late Registration จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

อ้างอิงศูนย์รับสมัคร

         ตามคำเรียกร้องจากน้องๆ กับคอร์สเรียน BMAT @home หมดปัญหาเรื่องการเดินทาง เหมือนมีพี่ๆ ไปสอนน้องถึงบ้าน พิเศษสุดๆ สำหรับน้อง ignite กับเฉลยข้อสอบ BMAT ย้อนหลังอย่างละเอียดครบทุกข้อทุกปี ให้น้องได้ทบทวนพร้อมเสริมด้วยแนวโจทย์ใหม่ๆ ที่ไม่มีที่ไหนมี!!

         น้องคนไหนที่สนใจอยากขอรับคำปรึกษาและให้พี่ๆ ช่วยวางแผนการสอบ BMAT ให้ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Line@ : @ignitebyondemand , โทร 02-658-0023 , 091-576-1475 หรือ walk in เข้าด้วยตัวเองได้ที่ ชั้น 12B อาคาร สยามพิวรรธน์ (ด้านหลัง Siam Discovery) ได้เลยครับ

สามารถดูข้อมูลคอร์ส BMAT เพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.ignitebyondemand.com/our-courses/bmat/

คลิก! อ่านบทความเกี่ยวกับการสอบ BMAT ที่น่าสนใจอีกมากมายได้ที่ >> https://www.ignitebyondemand.com/category/bmat/

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...